TAJNÉ VÁLEČNÉ PSYCHOTRONICKÉ FAULPLASMOVÉ SÍTĚ

DO TĚCHTO SÍTÍ PATŘILO NĚKOLIK HIERARCHICKÝCH STUPŇŮ FAULPLASMOVÝCH VÁLEČNÝCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ, NĚKTERÉ BYLY USPOŘÁDANÉ I FREKVENČNÍCH SÍTÍ. OVLÁDÁNÍ SE DĚLO SKRZE PSYCHOTRONICKÉ VĚŽE I PODZEMNÍ A DOMÁCÍ ZAŘÍZENÍ, BYLY V SOUKROMÝCH RUKÁCH, VE STŘÍLNÁCH NA VYSOKÝCH DOMECH, V PODZEMNÍCH DOUPATECH I NEPŘÍSTUPNÝCH PODZEMÍCH, I ZAPNUTÉ JAKO FREKVENČNÍ KLECE NAD NAŠIMI HLAVAMI.  VĚTŠINA OPEROVALA NA VKV FREKVENCÍCH. MIKROVLNNÁ SÍŤ 5G BYLA TOU NEJJEMNĚJŠÍ SÍTÍ ZNEUŽITELNOU PSYCHOTRONICKY. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 5G PRO TELEVIZE, MOBILNÍ SÍTĚ A INTERNET HD BYLA ZÁMĚRNĚ ZNEUŽITA MEZINÁRODNÍ NELEGÁLNÍ FAŠISTICKOU ARIÁNSKOU PSYCHOTRONICKOU  ORGANIZACÍ LUFTHAFFE NWO PRO PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ VÁLEČNÉ ÚČELY. SKRZE  ZAŘÍZENÍ K TELEVIZÍM, SATELITŮM, INTERNETU, WIFI, HROMOSVODŮM, KTERÉ MÁME TÉMĚŘ VŠECHNY ŠPATNĚ A JSOU TO VŠECHNO PSYCHOTRONICKÉ MUČKY, NÁM MOHLI FAŠISTÉ ZASÍLAT PO ELEKTRICKÉ, WIFI, MOBILNÍ A SATELITNÍ SÍTI RAPACE NAŠEHO VĚDOMÍ A ZDRAVÍ A PSYCHOTRONICKY NÁS TAJNĚ ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODŇOVAT, POPRAVOVAT A MUČIT. www.psychotronickavalka.cz/zarizeni-jak-probihala-psychotronicka-valka/

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUM AUMJEHOVY AUM

AUM MATRIXE AUM 

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU HERMÉSE

ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY 

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE

UVĚDOMUJEME VÁS OPAKOVANĚ, ŽE TAJNÉ NELEGÁLNÍ FAULPLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ OPEROVALY NA VKV A MIKROVLNNÝCH FREKVENCÍCH 

A POJILY SE SE ZAŘÍZENÍMI DO ELEKTRICKÉHO PROUDU NEBO NA ZÁLOŽNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU, NEJMENŠÍ CORONAVIROVÉ PISTOLKY PAK NA ELEKTRICKÉ DOBÍJECÍ BATERIE.

Na Českou Republiku mířily zejména z Německa a v poslední fázi psychotronických bojů i z USA, mířily na MATRONU SVAROHAUM jako na vojenskou volavku, ale byli jste intenzívně posypáváni chemtrails a máte jedovatou přírodu i zdroje vody

FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ ZAMĚŘOVALY PŘES SPACETIMEVIEWERY, PLASMOVÉ ZAMĚŘOVAČE NEBO TERMOVIZNÍ SYSTÉMY I PŘES CELOU ZEMĚKOULI PODLE HIERARCHICKÉHO STUPNĚ ZBRANĚ, KTEROU MĚL ZLOČINEC K DISPOZICI.

ZDE NAJDETE SEZNAM A STRUČNÝ POPIS PLASMOVÝCH ZBRANÍ

ZDE NAJDETE OBRAZ TĚCH, KTERÉ BYLY VEŘEJNĚ VIDĚT A NIKDO NEVĚDĚL, ŽE SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ PRO PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH S JEJICH ZDRAVÍM, PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY A MUČENÍ.

Zbraně, které měli fašističtí ariáni schované v domácnostech, psychotronických střílnách a psychotronických věžích a podzemí budou odtajněny poté, co se zločinci masově přiznají na policiích a soudech a poté, co se provedou vojensko-policejní zátahy na jejich domácnosti a sklady.

POLICISTÉ DOSTANOU TELEPATICKOU NAVIGACI KDE JE HLEDAT A JAK ZATÝKAT.

Faulplasmové zbraně se pojily s čipy a psychotronickými jedy.

PROTO MAJÍ I PSYCHOTRONICKY ČIPOVANÉ LÉKY A OČKOVÁNÍ TOLIK NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE JSTE BYLI MASOVĚ ČIPOVÁNÍ SKRZE CHEMTRAILS Z USA A ČIPOVÁNÍ POTRAVIN, VODY, HYGIENY I LÁTEK A SKRZE PRÁŠKOVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH LÁTEK Z LETADEL. 

ČIPY JSOU JEDOVATÉ Z HLEDISKA TVORBY EMBOLIÍ, TROMBÓZ, MRTVIC A INFARKTŮ.

PŘÍRODĚ TOLIK NEVADÍ, ČIPY JSOU Z GRAFENU A JEŠTĚ DVOU KOVŮ A TY ROSTLINY ROZLOŽÍ NA STAVEBNÍ MATERIÁL.

Pokud si chcete zlepšit zdraví, především dodržujte pitný režim 

S VODOU Z VODOVODU, 

veškerá kupovaná voda je čipovaná, stejně jako všechny nápoje. 

Pro to, abyste nedostali embolický stav nebo trombotický, potřebujete být dostatečně zavodnění. 

Čipování plastovým čipem s jedovatým kovem ničí přirozené spínače instinktivních záchranných funkcí organismu a nemusíte mít správně pocity žízně, hladu a celkově svoje smysly a je třeba se více hlídat ve svých návycích, 

je třeba si hlídat správnou intuici a nebýt naivní.

UČTE SE PRAVDĚ PRAVD, ABY SE VÁM OTEVÍRALO VĚDOMÍ A ZACHRÁNÍTE SITUCI VE SVŮJ PROSPĚCH.

Čipovaní intenzívně a psychotronicky zaměření ve válce mají vadný úsudek a měli by dobře rozmýšlet svoje kroky. Mohou se jevit jako pomatení, depresívní, naivní, tak trochu blázni, kteří potřebují laskavé mentální uvědomění o tom, co je a co není správně. 

Tento stav pomine. Nevysmívejte se lidem, kteří se jeví podivínští, nepochybně byli silně zaměřeni psychotronicky a likvidováni na sakralitě a inteligenci.

Stejně tak byli zaměření naši muži a chlapci masově a byla jim dlouhodobě psychotronicky ničena sexualita směrem do homosexuálního gejdaru a gryfu. Nevysmívejte se lidem, kteří byli psychotronicky mučeni. Tento stav je vratný.

Máte také masově poruchy intuice a instinktů zejména proto, 

že se vám dlouhodobě lhalo o tom, co prospívá vašemu zdraví.

Léky s negativními účinky a očkování a jedovaté psychotronicky zajedované a čipované roušky to nejsou.

Detoxikační prostředky nyní moc nefungují, mají sníženou účinnost až 5x, budeme muset masově vysazovat stromy a keře a rostlinstvo jako takové a zalévat, aby se příroda přečistila skrze rostliny celosvětově.

Doporučujeme vám nyní 

masově snižovat svoji váhu především 

tím, že zvýšíte svůj pohyb a nastavíte si pravidelné dávky jídla podle své nejlepší chuti, co milujete a dělá vám pocitově dobře. Reagujte na svůj pocit, ať si narovnáte instinkty a intuici, které byly v psychotronické válce těžce zasaženy směrem do chybovosti a debilizace.

Čipy byly plastové s přídavkem jedovatých kovů a to se v organismech přeměňuje dlouhou dobu a mezitím to dělá problémy.

UVĚDOMUJEME VÁS

ŽE PSYCHOTRONICKÁ MIKROVLNNÁ SUFOKAČNÍ TOXICKÁ VÁLEČNÁ VYHLAZOVACÍ SÍŤ 5G BYLA 

PŘEPNUTA NA SÍŤ 

VKV INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY.

Měli byste ve svém domě či bytě vypnout elektrický proud, odpojit všechny spotřebiče a vyvětrat si řádně průvanem a po šesti hodinách si všechno zase zapnout. Tím se zbavíte elektrosmogu. Do bytu či domu si dejte větší množství pokojových květin, které mají zelenou barvu, nedávejte si tam nic, co má žluté listy nebo žlutavé, je to jedovaté. 

Květiny pravidelně zalévejte. Květináče ne umělé.

ELEKTROSMOGU VNĚJŠÍHO JE NUTNÉ SE ZBAVOVAT VYSAZOVÁNÍM ROSTLINSTVA A ZALÉVÁNÍM A VYPÍNÁNÍM ELEKTRICKÉHO PROUDU NAD CELÝMI OBLASTMI. ELEKTROSMOG NYNÍ SILNĚ VÁŽE TOXICKÉ LÁTKY, KTERÝCH JE DÍKY ČIPOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ I VE VZDUCHU. 
Všimněte si, že i rostlinstvo divně voní. 
Doporučujeme vám všechno očuchávat a uvědomovat si, co dělá toxická otrava i s rostlinami. 
ČIPY SE BUDOU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ROZKLÁDAT ASI 25 LET.

Uvědomujeme vás, že síť 5G byla mikrovlnně toxická a kdyby zůstala zapnutá, už jsme jako země celá kobercově sufokačně vyschli a Česká Republika by detonovala na všech faulplasmovaných domech, což nebylo vidět, psychotronické fauplpaprsky jsou neviditelné. 
Byl to jiný způsob válčení, než jsme byli dosud zvyklí a naše policie a vojsko a vláda byli dosud negramotní, nechápou vůbec co se děje a nechtějí se mnozí vzdělat. Uvědomte se mezi sebou co to je psychotronická válka.

Co to byla psychotronická šikana:

Psychotronická šikana měla mnoho podob. 

Měla několik cílů a podle toho vypadala a záleželo na tom jaká jste byli národní genetika. 

Pro každou genetiku měli fašisté trochu jiný plán, jak jí zotročit. 

První cíl fašistů bylo vyrobit zde psychotronické katy vlastního národa. 

Ty vyráběli asi od 70. let 20. století.

Měli se stát zločinci dobrovolně nebo nedobrovolně. 

K tomu zločinci zahraniční vybírali zločince naše, zaměřovali je a činili z nich ještě větší zločince po dobrém nebo po zlém.

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicti-kati/

Genetika 100% slovanská nejprastarejší nejdelší na zemi byla určena do nevědomosti, vykradení knowhow a utracení, 

nesměla se o válce a o fašistické hře psychotronické v počítačích dozvědět pod trestem obřezání, mučení, ukřižování a upálení plamenomety. Stejně tak každý, kdo jí chránil byl vystaven takovému nebezpečí. Byla určena k fašistickému psychotronickému i fyzickému lovu, dělaly se na ní psychotronické pokusy se zdravím, ostatní zločinci si na ní mohli navyrábět finance, získat zbraně a vliv v sadistické hierarchii LUFTHAFFE NWO, podle toho, jak moc a jak dobře a fikaně nenápadně tajně se jim podařilo jí mučit a zároveň z ní získávat knowhow.

Genetika Slovan byla určena k psychotronickým výzkumům a k mučení pomalým způsobem tak, aby se na nic nepřišlo, tedy zdravotními problémy, měla pomalu svým znevýhodňováním pokládat stát cu grunt a na konci měla být hromadně popravena jakkoli a země měla být anšlusována. 

Fašisté čekali, co jim bude umožněno zde na místě a celkově mezinárodně. 

MĚLI MNOHO PLÁNŮ.

Každopádně jsme měli být vyhlazeni.

Zavlečená genetika v programu LEBENSBORN nás měla pomáhal vyvražďovat.

Různá genetika na našem území byla fašisty někdy od poloviny 20. století 

v programu LEBENSBORN vyráběna záměrně.

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/

Psychotronická šikana a mučení měly tudíž více podob podle toho koho se týkaly a co bylo potřeba z obětí dostat za informace nebo za činy. 

Bylo to v podstatě předurčené:

ZNEVÝHODNIT ZDRAVOTNĚ TAK, ABY OBĚŤ BYLA ZÁVISLÁ NA LÉKOJEDECH A PROCEDURÁCH SADISTICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. TITO KONZUMENTI NEMUSELI NIC VĚDĚT, MĚLI DŮVĚŘOVAT MÉDIÍM A ŽÍT SMĚREM CUGRUNTOVĚ A BÝT CO NEJVÍCE PITOMÍ. MĚLI VŠECHNO NA KONCI ZKONZUMOVAT I S JEDAMA A PŘIDANÝMI VÝKALY A ZEMŘÍT "PŘIROZENĚ".

ZNEVÝHODNIT TAK, ABY OBĚŤ BYLA PŘÍTĚŽÍ PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY A TAK OSLABOVALA STÁT EKONOMICKY A POKLÁDALA JEJ CU GRUNT.

ZNEVÝHODNIT TAK, ABY OBĚŤ NEMOHLA VE STÁTĚ NIC DOKÁZAT A ŽIVOŘILA A NEUPLATNILA SVÉ RODOVÉ GENETICKÉ TALENTY.

ZNEVÝHODNIT TAK, ABY ŠLO OBĚTI VYKRÁDAT KNOWHOW A POTOM JÍ POPRAVIT.

ZAŘÍDIT TO TAK, ABY ŠLO OBĚTI SEBRAT VYBUDOVANÝ BUSINESS A ZAVRAŽDIT JÍ.

PSYCHOTRONICKY ŠIKANOVAT A MUČIT OBĚŤ TAK, ABY PROVEDLA PŘÍKAZY PSYCHOTRONICKÉHO MUČITELE A ZNEVÝHODNILA STÁTNÍ SYSTÉM NĚJAKÝM NAŘÍZENÍM, KTERÉ UBÍRALO DRUHÝM NA BEZPEČNOSTI SYSTÉMU ČI VÝROBKU NEBO SLUŽBY. TEDY JINÝ DRUH CUGRUNTOVÁNÍ.

PSYCHOTRONICKY ZNEVÝHODŇOVAT OBĚŤ A DĚLAT NA NÍ PSYCHOTRONICKÉ POKUSY S LÉKOJEDY NEBO S PSYCHOTRONICKÝMI STŘELAMI, KTERÉ SE SOFISTIKOVALY NA OBĚTECH TAK, ABY NEBYLO POZNAT, ŽE NĚKDO BYL ZAVRAŽDĚN.

PSYCHOTRONICKÉ POKUSY S MUČENÍM, CO OBĚTI VYDRŽÍ TAK, ABY TO NEBYLO POZNAT.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBĚTÍ TAK, ABY SE ZJISTILO JAK REAGUJÍ ÚŘADY NA STÍŽNOSTI OBĚTÍ, ZDA JE CHRÁNÍ NEBO ZNEVÝHODŇUJÍ DÁLE. TESTOVÁNÍ ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK STÁTU, ZDA BUDE MUČIT MUČENÉ NEBO ZACHRAŇOVAT.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBĚTÍ TAK, ABY SE NEDOBROVOLNĚ PŘIPOJILY K MUČITELŮM A MUČILI A VYVRAŽĎOVALI OSTATNÍ.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OSOB TAK, ABY SE ZASEBEVRAŽDILI.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBĚTÍ TAK, ABY PLATILY VÝKUPNÉ A VÝPALNÉ A CHRÁNILI PŘED MUČENÍM OSTATNÍ, ČÍMŽ JIM BYLO VYHROŽOVÁNO.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ LIDÍ JEN TAK PRO ROZVRACENÍ VZTAHŮ.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBĚTÍ, ABY VYDALY TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU.

PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ OBĚTÍ TAK, ABY SAMY NIČILY SVÉ VÝROBKY ČI SLUŽBY ZMĚNAMI NA KVALITĚ, PŘIDÁNÍM JEDU DO VÝROBKU NEBO ABY ZÁMĚRNĚ NĚKTERÉ LIDI VYLUČOVALI Z KVALITY A POSÍLALI JIM OTRÁVENÉ ZBOŽÍ PODLE SEZNAMU, KTERÝ OBDRŽELI. NĚKTERÉ OSOBY TAK VE STÁTĚ NEMĚLY NÁROK DOSTAT ZA SVÉ PENÍZE KVALITNÍ VÝROBEK, ALE ZASÍLAL SE JIM JEDOVATÝ, NEBEZPEČNÝ, ROZBITÝ, POŠKOZENÝ, POČŮRANÝ A PODOBNĚ.

ČISTÉ PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ, NAPŘÍKLAD POSTUPNĚ OMEZOVÁNÍ NA OSOBNÍ SVOBODĚ A PŘINUCENÍ SEDĚT NĚKOLIK DESETILETÍ VE SKLEPĚ, PÍT KAFE, SKORO NEJÍST A OPRAVOVAT POČÍTAČE, ABY PSYCHOTRONICKÝ KAT NEVYVRAŽDIL RODINU. TEDY ZOTROČENÍ PRO NĚJAKOU ČINNOST, KTEROU BY JINÝ ČLOVĚK NECHTĚL DĚLAT. OMEZOVÁNÍ NA OSOBNÍCH SVOBODÁCH A PRÁVECH. DOMÁCÍ VĚZENÍ.

Jaké měla psychotronická šikana podoby?

Nejčastěji to byly halucinační stavy, které oběť úplně znemožňovaly a zneschopňovaly a mučitelé k nim přidávali migrény a potíže nervů, bederní ústřel nebo zablokovaný krk s křečemi do jazyka. Další oblíbenou metodou byly sufokace orgánů, ze kterých kat vystřílel kyslík a vodu a tuk  a minerály a scvrkly se a dělaly potíže. Nepracovaly stejně jako předtím a nešly ničím téměř vyléčit. Bylo to trvalé poškození těla.

Psychotronická šikana byla mentální slovní spiritistická satanistická kletba přepsaná do frekvenčního jazyka faulplasmového generátoru, která vysílala elektrizující pocitové frekvence jako psychotronické střely fyzického rázu směrem k člověku represívně, ničila fyziologické procesy v buňkách a tím oslabovala jeho zdraví na úrovni buněk frekvenčním rozrušováním jeho bytosti směrem do vadného negativního smýšlení všech buněk, tkání, orgánů a orgánových soustav i celého těla vadným vyhodnocováním a chybovostí, ztrátami vědomí sakrality, ztrátami uvědomění, ztrátami paměti, schopnosti se učit a vůle přijímat pravdu o sobě a světě, ve kterém žije.

Psychotronická šikana vám mohla dávat zábrany, pocity hnusu, vadnou intuici, vadné smyslové hodnocení, vadnou přitažlivost k tomu, co by vám prospělo, přitahovala vám zločin do života, falešné přátele a úrazy a neštěstí.

Mohla vám způsobit vadu instinktu a těžké chronické mentální, pocitové, emocionální i fyzické problémy.

Psychotroničtí kati neslyšitelně kódovali člověku jak se mají cítit a na základě vadného negativního pocitu chovat jeho buňky, a tudíž osoba takto penalizovaná nespravedlivě na pocitu umírala na chřadnutí pocitu svých buněčných tkání směrem do žalu, beznaděje a ztráty víry v dobro v nich, ztrácely vůli se nabíjet životními energiemi dobra a snižoval se jim výkon i v detoxikaci odpadu a totéž pociťovalo celé tělo takto pranýřovaného člověka, směroval do negací všeho druhu včetně vadné morálky, kterou nejenže mohl páchat častěji, ale i přitahovat k sobě.

Projevovalo se to jako nemoci těla, mysli a vztahů, a tudíž nikdo nevěděl, dokud se psychotronický kat neozval přímou faulplasmovou komunikací do srdce, že se jedná o psychotronické ubíjení oběti směrem do jejího umučení negativními pocity všeho druhu až do hrobu co nejbolestivěji a s co největšími ztrátami pro něj i celou národní zemi, která byla takto mučivým způsobem vyhlazována a nahrazována tajně různými fašistickými experimentálními mučícími "programy" genetikou cizí.

Oběti budou vypovídat svoje vlastní příběhy, protože každý osud byl jiný podle toho, kdo se na vás jak zaměřil a co se rozhodl s psychotronickými zbraněmi vám způsobovat. Kati měli různou míru zločinnosti.

DETAILY SE DOZVÍTE VE VŠECH DALŠÍCH ČÁSTECH WEBU.

Nyní čtěte zde:

©