VÝZVA PSYCHOTRONICKÝM KATŮM ČESKA, KTEŘÍ SE SPOJILI S PSYCHOTRONICKÝM GENOCIDNÍM FAŠISMEM PROTI ČESKÉMU NÁRODU!

www.psychotroncikavalka.cz/vyzva-psychotronickym-katum-ceska/

VYZÝVÁME VÁS K ZASTAVENÍ JEDOVNICKÉ PSYCHOTRONICKÉ ČINNOSTI PROTI ČESKÉ REPUBLICE!

VÝZVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA!!!

BYLI JSTE PODVEDENI.

ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT VYHLAZENA GENOCIDNĚ SPOLEČNĚ S VÁMI. 

PŘINESEME VÁM ROZSÁHLOU DOKUMENTACI V MÉDIÍCH, KTEROU MAPOVALI NAŠI ZAHRANIČNÍ ZACHRÁNCI.

VY JSTE MĚLI PROVÉST POD PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM ČI DOBROVOLNĚ GENOCIDU NÁRODA, KTERÁ BY TRVALA ASI NĚKOLIK MĚSÍCŮ LET MOŽNÁ. MEZITÍM BY ZEMĚ OVŠEM KOBERCOVĚ VYSCHLA, COŽ NEVĚDĚLI A PŘIŠLA BY O ŘÍČNÍ VODU ASIO 2 - 3M CCA. HLADOMOR, SUCHO A NEOBNOVITELNOST ZEMĚ...

STALI BYSTE SE SOUČÁSTÍ POPRAV NAŠEHO OBYVATELSTVA A ZAŽILI BYSTE BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ UTRPENÍ LIDSTVA, MĚLO ZDE BÝT ZŘÍZENO TOXICKÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ UMUČENÍM A PŘEDTÍM ZOTROČENÍM POD ROUŠKOU PANDEMIE, ŽILI BYSTE V JEDECH A NÁSILÍ AŽ DO KONCE ŽIVOTA, KTERÝ BY NEBYL DLOUHÝ.

NAKONEC JSTE MĚLI BÝT POPRAVENI.

CELÁ AKCE BYLA ČISTÉ POPRAVOVÁNÍ NÁRODA A BYLO JEDNO JAK.

NAD VÁMI VLÁDLO NEZÁVISLE NĚKOLIK NELEGÁLNÍCH MEZINÁRODNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH BAND, KTERÉ SI ROZDĚLILY NAŠE ÚZEMÍ A NĚKDY OPEROVALY I SOUČASNĚ NA STEJNÉM ÚZEMÍ A BYLO JIM JEDNO S JAKÝM VÝSLEDKEM. 

MĚLI SI TADY ZAVÁLČIT A ZALOVIT, ZASTŘÍLET A POPRAVIT BRUTÁLNĚ SADISTICKY VYHLAZOVACÍM ZPŮSOBEM VŠECHNY ČECHY.

JAK TO ZAČALO, BYLO JEDNO JAK. BYLO MNOHO VERZÍ. NIKDO UŽ NEVĚDĚL PŘESNĚ JAK TATO VÁLKA, KTERÁ TRVÁ OD ROKU 1874, ZAČALA A S JAKÝM ZÁMĚREM, NEB HO MĚL KAŽDÝ TROCHU JINAK A S JINÝMI POHNUTKAMI VSTUPOVAL DO HRY O ŽIVOT PLANETY ZEMĚ. VŠICHNI MĚLI ZKRESLENÉ PŘEDSTAVY, KAŽDÝ JINAK.

BYLA TO LEŽ NA LEŽ, VE KTERÉ JSTE BYLI ZATAŽENI LSTIVĚ DO VLASTNÍ POPRAVY.

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE MÁLEM ZKOLABOVALA. 

ČTĚTE CELOU DOKUMENTACI A PŘIDEJTE SVOJE SVĚDECTVÍ. 

NÁPRAVA JE OD ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUMJEHOVA A LIDÉ MUSÍ BÝT UVĚDOMĚNI O PRAVDĚ, ABYCHOM MOHLI PŘEVÉST ZEMI NA NIRVÁNU. KAŽDÝ MÁTE KOUSEK SVÉ PRAVDY. NĚKTEŘÍ JSTE BYLI UVEDENI V OMYL, PODVEDENI A BYLO VÁM ŘEČENO, ŽE SE JEDNÁ O PŘEVZETÍ VLÁDY V ZEMI, JINÍ NALÁKÁNI NA VÝDĚLEK A NELEGÁLNÍ MOC A JINÍ NA VÝHODNÝ NEODHALITELNÝ ZLOČIN NEBÝVALÉ KRUTOSTI NA LIDECH A JINÍ JSTE BYLI MUČENÍM DONUCENI. JSTE KAŽDÝ JINÝ, S JINOU VINOU.

MEZINÁRODNÍ ZLOČINCI BY PŘICHÁZELI MUČIT A POPRAVOVAT NAŠE OBYVATELSTVO, AŽ BY VŠICHNI ČEŠI VYMŘELI A MĚLO TO BÝT OBZVLÁŠTĚ KRUTÉ A VAROVÁNÍM PRO OSTATNÍ NÁRODY. ŠÍŘILI BY ODTUD HRŮZU A MĚLO ZDE BÝT CELOSVĚTOVÉ TOXICKÉ POPRAVIŠTĚ, KATI BY BYLI JENOM ZNEUŽITI. 

PSYCHOTRONICKÉ ZAHRANIČNÍ BANDY BY NEPŘEKROČILY HRANICE A POHODLÍ DOMOVA JEJICH ZBRANĚ ÚTOČILY NA 1000KM I DÁLE.

PŘESTAŇTE ZRAZOVAT. NEMÁTE JINOU ZEMI.

DALEKONOSNÉ MEZINÁRODNÍ I NÁRODNÍ ZBRANĚ I DALŠÍ TAJNÉ SOUKROMÉ BYLY POPRAVENY A NYNÍ SE POPRAVUJÍ JEJICH ZBYTKY. 

MÁME ANTIPSYCHOTRONICKOU OCHRANU L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ. 

CELOU AKCI ŘÍDÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM DVOU ŘÍŠÍ NYNÍ. PŘEVZALI VLÁDU, COŽ BYLO VELICE SLOŽITÉ. ŘÍŠE SE PROPOJILY V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI.

NAHOŘE V ETHERU SE HROMADILY OBĚTI A NIKDO NEROZUMĚL PŘESNĚ TOMU, CO SE NA SVĚTĚ DĚJE, NEŽ SE ROZKRYLY PLÁNY NĚKOLIKA MEZINÁRODNÍCH BAND A OSVOBOZOVALO SE SLOŽITÝM ZPŮSOBM PANACEJSKY.

NEMŮŽETE JIŽ BÝT MUČENI V NAŠÍ ZEMI, PODPÁLENI NEBO JINAK ZAVRAŽDĚNI, POKUD BYSTE SI TO NEUDĚLALI SAMI SOBĚ.

USTUPTE OD ZABÍJENÍ VLASTNÍHO NÁRODA.

NAŠE GENETIKA JE UNIVERZÁLNÍ A PŘIZPŮSOBUJE SE MÍSTU, KDE SE NARODILA. DOMOV JE LŮNU A MÍSTO, KDE JSME VYROSTLI.

JE TÉMĚŘ JEDNO ČÍ JSTE GENETIKA, UČÍME SE NÁPODOBOU A PROTOŽE NAŠE ZEMĚ BYLA VÍCE JAK 100 LET BRUTÁLNĚ SADISTICKY ZNEUŽÍVÁNA, JSME TAM KDE JSME. ABYCHOM BYLI LEPŠÍ, MUSÍME ZNÁT VŠICHNI PRAVDU. 

ČEŠI JSOU PITOMÍ, PROTOŽE BYLI PSYCHOTRONICKY JEDOVNICKY ZNEUŽÍVÁNI VÍCE JAK 100 LET A LHALO SE JIM HRŮZOSTRAŠNĚ. JSOU RŮZNĚ ZAMĚNĚNI NA GENETICE LEBENSBORNEM A TO NIČÍ INTUICI A INSTINKTY. NENÍ LEPŠÍ GENETIKA NEŽ JE ČESKÁ, JSME NEPRASTAREJŠÍ Z LIDSTVA.

JSME TOXIČTÍ A ZTRÁCÍME SPRÁVNÝ ÚSUDEK. TO I VY OTRAVUJETE SE TAKÉ LŽÍ, PODVODY A JEDY, KTERÉ JSTE ZDE ROZSYPÁVALI A ROZLÉVALI. NEJSTE VÝJIMKA. CELÁ ZEMĚ TRPÍ A NEMÁ PERSPEKTIVU A V ZAHRANIČÍ BY VÁS GERMÁNI POPRAVOVALI JAKO ČECHY. TAM OCHRANA PRO VÁS NENÍ.

VY JSTE ZNALI PŘÍČINY NEMOCÍ A ÚPADKU NÁRODA, SAMI JSTE JE PŮSOBILI A VYSMÍVALI JSTE SE NEVĚDOMÝM OBĚTEM.

MĚLI JSTE BÝT POPRAVENI NEJBRUTÁLNĚJI NAKONEC JAKO ZRÁDCI NÁRODA VYŠŠÍMI KATY.

VÁLKU PŘEVZALI DO SVÝCH RUKOU NAKONEC ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA AUMJEHOVA A JEJICH INKARNAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI DVOU ŘÍŠÍ A 

VYZÝVÁME VÁS 

K ZASTAVENÍ AGRESE, KTERÁ NEMÁ BUDOUCNOST DO DOBRA.

BYLI BYSTE POPRAVENI A ŽIJEME DÁL A KAŽDÝ SI MUSÍ ODČINIT SVOJE HŘÍCHY VŽDY. NEHŘEŠTĚ, SKONČETE A ZAČNĚTE SE UVĚDOMOVAT O TOM, ŽE JSTE BYLI PODVEDENI.

PŘESTAŇTE JEDOVAT ZEMI A VAŠE NÁRODNÍ BRATRY A SESTRY.

NEMÁ ŽÁDNÉ ŘEŠENÍ SUCHOSTI, TOXICITY A ROZBITÝCH STÁTNÍCH SYSTÉMŮ PLANETY ZEMĚ, KTERÉ PSYCHOTRONICKÁ LUFTHAFFE NWO ROZBILA SAMA SVOJÍ AGRESÍ NA JEDNOTLIVÉ NÁRODNÍ ZEMĚ A JEDNOTLIVCE, KTEŘÍ BYLI ZLEPŠOVATELÉ. NELZE ŘÍDIT PLANETU LŽÍ, PODVODY, KRÁDEŽEMI A VYVRAĎOVÁNÍM ŠARÍOU A ZTĚŽOVÁNÍM SITUACE A ZOTROČOVÁNÍM NÁSILÍM. 

BEZ UKONČENÍ VÁLKY A CELKOVÉ AGRESE NA OSTATNÍ BY HROZILY BRUTÁLNÍ SADISTICKÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY A NEPŘEŽIL BY NIKDO.

VŠICHNI SE NYNÍ MUSÍME SPOJIT.

NENÁSLEDUJTE MEZINÁRODNÍ FAŠISTICKOU AGRESÍVNÍ ZLOČINNO NELEGÁLNÍ LUFTHAFFE NWO. JSOU TO KATI LIDSTVA A VŠECH NAŠICH SPOLEČNÝCH SNŮ PO ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ, KTEROU UMÍ ZŘÍDIT POUZE NEPRASTAREJŠÍ DUŠE LIDSTVA, KTERÉ MAJÍ NEJDELŠÍ GENETICKÉ LINIE. TO JSME MY. VY TO NEUMÍTE A LUFTHAFFE NWO TO NEMĚLA V PLÁNU, VÍ, ŽE NEVÍ A ŽE NENÍ ROPA, HROZÍ TOXICKÁ OTRAVA MATKY ZEMĚ, KOBERCOVÉ VYSYCHÁNÍ, TSUNAMI ZE SUCHA A ZEMĚTŘESENÍ, VÝBUCHY SOPEK A HLADOMORY.

POZOR, TOTO NENÍ JIŽ LEGRACE!

NYNÍ MUSÍ SVOJÍ MOUDROSTÍ ZAVLÁDNOUT AUMPERESNÍ  VELEKNĚŽÍ LIDSTVA A OSTATNÍ SE MUSÍ PODŘÍDIT.

LIDSTVA VÝRAZNĚ VYMŘE PŘIROZENÝMI DŮSLEDKY SVÉ PŘEDEŠLÉ ČINNOSTI A ŽIJEME DÁL A NESEME NÁSLEDKY SVÝCH PŘEDEŠLÝCH ČINŮ.