TAJNÉ NELEGÁLNÍ NWO LUFTHAFFE VÁLEČNÉ PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ ZBRANĚ ZA ÚČELEM OVLÁDÁNÍ SVĚTA HRŮZOVLÁDOU

A JEJICH ZÁZEMÍ. UKRADENÉ VYNÁLEZY, KTERÝMI FAŠISTIČTÍ ARIÁNI OVLÁDALI SVĚT NÁSILÍM, LSTÍ A PODVODEM OD 70. LET 18. STOLETÍ. www.psychotroncikavalka.cz/valecne-zbrane/

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

AUM AUMJEHOVY AUM

AUM MATRIXE AUM 

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU HERMÉSE
ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY 
UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA 
PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE
___________________

Již od 70. let 18. století lstí, podvodem a násilím získali 

ZLOČINCI CELOSVĚTOVÉ 

formující se

americko-germánské

MAFIÁNSKÉ LUFTHAFFE NWO

do rukou několik vědeckých vynálezů mučením vědců, krádežemi  a zločinným vyvíjením zdokonalování jejich tajné vyvražďovací na východní národy genocidní strategie.

Uvědomujeme všechny, že veškeré zbraně se připínaly na VKV RESEAU ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, aniž by to zločinci věděli. I veškeré záložní VKV zdroje se připínaly na jediné možné funkční VKV RESEAU a proto bylo možné změřit přesně vinu jednotlivých zločinců. Na toto RESEAU se pojí veškeré satelity a družice, vysílače a proto můžeme kdykoli kohokoli vypnout a předtím sledovat se svojí obrovskou PANACEJSKOU ARMÁDOU ŘÍŠE ZA ZRCADLEM zločinné aktivity, sečíst je a bumerangově je vrátit. Aby se zločin na této planetě pevně zainkarnoval, museli jsme ponechat nějakou míru bojů a tudíž vznikly i ztráty, které budeme kompenzovat postupně všem duším, které byly zasažené zločinem. 

Co se nestihne v tomto těle, stihne se v těle dalším, neboť se reinkarnujeme podle přesného pocitového matrixového klíče.

Jelikož se vina měří nejlépe na vybraných MATRONECH, obětovali jsme několik lidí, na které zločinci stříleli plasmovými zbraněmi nejvíce a na nich se měřila vina. Těmto MATRONŮM patří nyní podílově veškeré platby za antipsychotronickou ochranu v BOŽÍCH MLÝNECH L'MURTENETU a mají právo peníze přerozdělovat a tlumočit ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI. Je jich 5, 4 muži a jedna žena.

JAKÉ ZBRANĚ ZLOČINCI ZNEUŽÍVALI MÍSTO ABY PŘEŠLY DO RUKOU POLICIE?

©

HACKERSKÉ ÚTOKY NA VÁŠ MOBILNÍ TELEFON A POČÍTAČ, SERVERY, WEBOVÉ STRÁNKY, ADMINISTRACE...

Se vznikem online komunikace nastaly pro mnohé oběti zločinů potíže s falešným svědectvím o jejich pověsti, které dodnes není jednoduché z internetu sundat a těžko se oběť domáhá práva na očištění jejího jména. Mnohé zprávy jsou i nedohledatelné na autorech a policie a soudy je neumí sundat elektronickým útokem přímo na jejich webovou stopu. Policie a soudy neumí to, co zneužívali hackeři k ničení živností našich občanů- Přebírali weby a nebo je zcela ničili, přebírali jejich administrace a měnili jejich obsah nebo jej sundali a oběť neměla jak se bránit.

Jak to dělali? Skrze spacetimevievery. Prostě vám viděli pod ruku.

Skrze ně vybírali konta, měnili hesla nebo vykrádali platební karty. Chvíli vás sledovali jak hesla a piny zadáváte až se jim podařilo je prostě přebrat.

PC se prodávalo už s viry. 

Počítačové programy mohly být rapátorské, už v jejich základu jste si je kupovali s viry, jako to bylo s údajně čistícím McKeeprem do počítačů Apple. Pokud ho máte v počítači, zbavte se jej přeinstalací systému, jinak vám odebere životnost počítače APPLE výrazně, byl na vykrádání knowhow z vašeho počítače. 

Apply mají normální životnost kolem 50 let a s viry fungovaly pár roků. Nechte si přeinstalovat do odborné značkové prodejny IWant svůj APPLE počítač, na který to může být navázané. Stáhněte si data, vyčistěte disk a dejte si přeinstalovat v autorizované prodejně na tovární nastavení počítače za necelých 1000Kč. Mobilní telefon APPLE si nechte přenastavit na tovární nastavení též, stáhněte si předtím databázi kontaktů.

Vyčistit PC je horší, existuje na něj obrovské množství virů, být vámi šetřím si nyní na Apple. PC mohli hackeři snadněji shodit.

Uvědomuji všechny, že za hackerství je v BOŽÍCH MLÝNECH drastický trest a náprava.

NYNÍ JE NAD ČESKOU REPUBLIKOU ZAPNUTA SANAČNÍ FREKVENČNÍ SÍŤ, KTERÁ HACKERSKÉ ÚTOKY ZNEMOŽŇUJE. 

HACKERY MONITORUJEME A VYMĚŘUJEME JIM TRESTY A NÁPRAVU.

Hackeři se pokusili ohrozit všechny státní systémy správy, blokovali emaily, ničili datové schránky a narušovali pokojnou komunikaci mezi úřady, policií, armádou, vládou a občany. Útočili na bankovní servery, spořitelní a jiné obslužné co se týká koloběhů peněz. 

Za tímto účelem byla zřízena v ŘÍŠI ZA ZRCADLEM i na zemi PATROLA SVAROHAUM.

www.patrolasvarohaum.com

Byly napadeny celé servery poskytující registrace domén a webhostingů, byli napadáni webdesignéři, jejich administrace, celé servery poskytující online služby. 

Byly napadeny psychotronicky firmy poskytující prodej fotografií pro osobní i komerční použití.

Nyní mohou vznikat firmy a jejich webové stránky nabízející k prodeji fotografie, nikdo je již nemůže ničit. Přejeme si, aby v České Republice vznikaly firmy, které budou vykupovat místní fotografie a prodávat je do maximální ceny 30Kč za použití na webech a v pedagogických materiálech a 100- 1000Kč za použití v prodejních médiích podle jejich nákladu a zisku. Chceme, aby existovali fotografové na zakázku pro autory pedagogických publikací a jiných výukových systémů.

PSYCHOTRONIČTÍ VRAZI využívali celé bandy hackerů k narušování pokojné komunikace a ničili skrze ně i počítače, nejenom jednotlivé programy v nich. Útočili obětem na zrak psychotronickými střelami.

To již není možné, nemusíte mít obavy.

SPACETIMEVIEWER

Skrze tento vynález bylo vidět lidem do života.  Skrze spacetimeviewer zločinci viděli obětem do života, ale neslyšeli je, proto si bez jejich vědomí často instalovali do jejich domácností navíc odposlouchávací zařízení při jejich stavbě nebo rekonstrukci nebo v době, kdy oběť nebyla doma a oni o tom věděli.

S LUFTHAFFE NWO spolupracovala převážná část bezpečnostních agentur v zemi, pokud kamery vypnete, jste ve větším bezpečí, než když je máte nyní zapnuté, s jejich zapnutím vyčkejte, až si je převezme policie. Všechny bezpečnostní agentury v zemi české nejsou nyní bezpečné, mnohé kamerové systémy, zejména ve veřejných budovách, mají blesky, které jsou radioaktivní a oslepují pomalu každým blesknutím naše občany, chraňte si zrak při vstupu do budov, které jsou monitorovány kamerovými systémy. Pokud tam nemusíte chodit, tak tam nechoďte. Tyto očím nebezpečné systémy jsou v bankách a spořitelnách  a téměř všech budovách, které se na noc zamykají nějakým bezpečnostním systémem. Zkontrolujte dodavatele a pokud je germánského původu nebo amerického, bude nejspíše zdravotně závadný. Na náš trh byly dodávány systémy záměrně zdravotně závadné, aby se oslabovali naši občané, kteří měli končit se zdravotními problémy a celá země měla na zdravotní potíže jít rychle cu grunt bez poznání nepřítele.

Uvědomujeme vás, že celá vaše země je monitorována systémem STVOŘITELSKÉHO L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ a ty zloděje rovnou popravují velice nepříjemným uvědomovacím způsobem. Nebojte se zlodějů.

Dobře si zkontrolujte svoji domácnost, zda v ní nemáte nelegální odposlech. Může to být něco v zásuvce, která je nenápadná a kterou moc nepoužíváte. Často je to připnuto na světlech, odposlech se zabudovával skrze internet na počítače a doporučujeme vám vyměnit váš stávající internet za Vodafone internet, který není rapátorský. 

Spacetimeviewer zločinci používali hojně k vykrádání domácností nebo k naplánování útoků na oběť, k vykrádání jejího knowhow atd... Viděli oběti do života a tudíž mohli snáze plánovat svoje zločiny. 

Všechny spacetimeviewery patří do rukou policie a jejich vlastnění je považováno za nelegální a bude trestáno BOŽÍMI MLÝNY i ochrannou bezpečnostní správou České Republiky vězením a dalšími tresty. Spacetimeviewery byly součástí faulplasmových zbraní.

Tyto zbraně bude vlastnit pouze armáda a policie. Budou mít jenom některé funkce, aby s nimi nešlo páchat žádnou nespravedlivou agresi. Odstraní se tím možnost, že by voják nebo policista mohl někoho nespravedlivě zranit nebo zabít. Dostaneme je darem z Ruské Federace a řádně za tento vynález zaplatíme ruským vědcům a vojákům, kteří za lidstvo nasazovali život a veškerý svůj majetek, aby svět nebyl ovládám hrůzovládou NWO. Jedná se o soukromou armádu, nikoli o oficiální armádu Ruska.

Všechny osobní zbraně budeme svážet na likvidaci a do muzejních sbírek. Budeme je dokumentovat. Policisté a vojáci a veřejnost nebudou mít kromě plasmových zbraní žádné jiné, které jsou nebezpečné pro život.

©

BEZPEČNOSTNÍ KAMERY 

V DOMÁCNOSTECH a jejich okolí

Patří do rukou státní policie, protože byly zneužívány pro válečné a domácí zločinné účely. Nikdo kromě policie nebude do budoucna sledovat dění v domácnostech a jejich okolí. Vzniknou šerifské stanice, kde se budou střídat pouze místní policisté, kteří budou dobře znát obyvatele ve svém rajonu a budou s nimi pracovat a hlídat si svoji oblast a zodpovídat za ni. 
Šerifem se budete moci stát až po 40. roce života, poté, co si odpracujete povinné vlastenecké služby státu v místním zemědělství a chovatelství a údržbě veřejných prostranství, místních řemeslech a přihlásíte se do vlastenecké kněžské služby. Nikdo jiný nebude mít práva stát se šerifem nebo jeho pomocníkem. 
Chceme do této státotvorné služby osoby vlastenecké, pracovité a se zájmem o místní komunitu a její správné vztahy. 
Tato služba bude pro muže, kteří mají děti a budou pracovat maximálně 4 hodiny denně a budou se střídat na směnách. Budou navázáni na kurátory vztahů, budou pracovat s jednotlivými složkami společnosti, aby byly ve své ochraně bdělé všechny. Na všech místech budou instalovány kamerové systémy i ve všech domácnostech. Každý si bude hlídat svůj majetek a svoje chovní vůči ostatním, o všem bude záznam.

PSYCHOTRONICKÁ VÁLEČNÁ SÍŤ 5G

OBRAZ JAK SÍŤ VYPADALA, NAJDETE ZDE:

https://www.psychotronickavalka.cz/fotogalerie-5g/

DÁLE ČTĚTE ZDE:

https://www.psychotronickavalka.cz/druhy-strel/

A ZDE:

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-hra/

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicti-kati/

https://www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-doupata/

©

MORGELLONY A PSYCHOTRONICKÉ JEDY práškované z letadel a rozsypávané a sprejované do domácností a jejich okolí

ČIPOVÁNÍ POTRAVIN, VODY, LÉKŮ A HYGIENICKÝCH PROSTŘEDKŮ I LÁTEK A JINÝCH MATERIÁLŮ

https://www.psychotronickavalka.cz/morgellony/

https://www.zakazanekomodity.cz/cipovani-produktu-za-ucelem-valecne-psychotronicke-sikany/


TAJNÝ PSYCHOTRONICKÝ POČÍTAČOVÝ PROGRAM

Ve kterém se o obětech uváděla záměrně vadná fakta, aby se proti nim vystupňovala agrese a všichni je chtěli bez milosrdenství umučit. Zadávaly se zde represe obětem, za které se neplatilo a pro oběti to znamenalo psychotronické mučení jejich orgánů a tkání směrem k jejich smrti umučením. Mučení vykonávali psychotroničtí kati, kterým platila LUFTHAFFE většinou v Bitcoinech, které byly vytvořeny jako imaginární měna, která se nikdy neměla vyplatit. Některým katům se platilo cash i na účet v zahraničí. O všem měly zmizet důkazy. Peníze na účtech šlo kdykoli odebrat nebo vykrást domácnost. NIKDO SI NIČÍM NEBYL JISTÝ. Katy nad sebou neznal a nevěděl kdo nad ním uplatňuje moc, kdo je nad kým. Pokud slepě důvěřoval, dočkal se zklamání. Tato válka neměla pravidla, jenom právo silnější zbraně a vědomí. Kdykoli jste mohli být zavražděni nebo mučeni sami.

LEŽ A PODVOD

To byla nejzákeřnější strategie LUFTHAFFE 

NWO, KTERÁ MANIPULOVALA OBČANY, ABY SE ZAPOJOVALI DO VÁLEČNÉHO ÚSILÍ PROTI SVÝM VLASTNÍM NÁRODNÍM BRATRŮM A SESTRÁM. POD ZÁMINKOU ZÍSKÁNÍ PŘÍJMU, PODÍLENÍ SE NA ÚDAJNÉM LÉKAŘSKÉM VÝZKUMU, ZISKU MOCI SKRZE NELEGÁLNÍ ZBRANĚ NEBO ZBAVENÍ SE MUČENÍ ČI VLASTNÍHO OHROŽENÍ SE NAŠI MUŽI PŘEDEVŠÍM ZAPOJOVALI DO VÁLEČNÉHO ÚSILÍ, KTERÉ MĚLO SKONČIT JEJICH GENOCIDOU, ANIŽ BY O TOM VĚDĚLI. MĚLI SE POVRAŽDIT VZÁJEMNĚ CO NEJVÍCE A ZBYLÍ OBČANÉ BY BYLI LOVENI V PSYCHOTRONICKÝCH STŘELNICÍCH A UMUČENI NĚKOLIKA STUPNI FAULPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, KTERÉ UPLATŇOVALY SVŮJ DOSAH NA NAŠE ÚZEMÍ.

VÁLEČNÉ FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY MNOHA TYPŮ, FUNKCÍ A DOSAHU

Jednalo se o hierarchicky uspořádanou pyramidu zbraní tak, aby nižší zbraně neměly dosah na majitele vyšších zbraní.

Držitelé zbraní nebyli známí, aby na sebe nemohli útočit. Útočilo se na oběti, které byly zadány do počítačového programu nebo na které viděly spacetimeviewery a vyžádali si povolení nebo psychotroničtí kati dostali příkaz mučit.

Od malých pistolek a drobných muček do elektrického proudu, přídatných zařízení do přístrojů zapojených v elektrice po vyšší samostatné plasmové generátory až po nejvyšší válečné zbraně samostatné i zapojené do celých sítí.

SVĚT BYL PLNÝ NELEGÁLNÍCH ZBRANÍ VŠEHO DRUHU A NEMĚLO TO ZÁKLOPKU.

V TAKOVÉM SVĚTĚ SI NIKDO NEBYL NIČÍM JISTÝ.

Obchody měly klece, dopravní prostředky měly klece, úřady měly klece a vybrané domácnosti měly klece. Kdykoli vás tento systém mohl začít mučit například tím, že vás vědomě střílel do očí, do srdce, nesměli jste si sednout ani lehnout a museli jste se neustále mýt až do rozedření rukou.

HRŮZOVLÁDA MUČITELŮ, KTEŘÍ NEBYLI VIDĚT A VYSMÍVALI SE VAŠEMU NEŠTĚSTÍ.

ODPORNÝ HNUS, KTERÝ JSME NAŠTĚSTÍ ZASTAVILI.

PODZEMNÍ PLASMOVÉ GENERÁTORY 

URČENÉ PŮVODNĚ K ODEBÍRÁNÍ DO HROBU RYCHLE PRO ZLOČINCE ODSÁNÍM ENERGIE BYLY BRUTÁLNĚ SADISTICKY ZNEUŽITY ZLOČINCI, KTEŘÍ DOHNALI PŮVODNÍHO MAJITELE K SEBEVRAŽDĚ. 

V ústředí NWO byly nesrovnalosti a nejednotný názor na to, co se bude aplikovat na zločince. Ústředí ovšem nemělo pravdivé informace o obětech a jednalo nespravedlivě. Proto byla NWO zbavena jejich zbraní. 

NEBYLA SPRAVEDLIVÁ, NEPROVĚŘOVALA SVĚDECTVÍ, BYLA TO SOUDNÍ ŠARÍA.

NEDOCHÁZELO NA SPRAVEDLIVÝ POZEMSKÝ SOUD. OBĚTÍ SE MOHL STÁT KDOKOLI A NEMĚL ŠANCI SE BRÁNIT AGRESI.

Tyto stroje pronásledovaly svoje oběti nespravedlivě tak, že se pod nimi propadala země a jejich paprsky jim odebíraly životní energie a nebylo možné bez záchrany kamkoli dojít. Působily na lůžku, na všech sedadlech, oběť si už nesedla a ni nelehla, ani nemohla chodit. 

Střely jí odebíraly životní energie kamkoli se poděla. Tento druh agrese nechceme.

Chceme je používat pro léčení nespravedlivě postižených faulplasmovými generátory. Převzali jsme jejich systémy.


Ne všechny plasmové generátory byly koncipovány jako válečné. Nepatří mezi ně například plasmové generátory od ZAPPER TECHNOLOGY nebo TIMEWAVER, které byly prodávané na ničení virů, bakterií a nižších parazitů a nebo pro další funkce. 

I ty jsou nebezpečné, neboť brání svými represívními technologiemi člověku v telepatické komunikaci s Matkou Zemí. 

JE POTŘEBA JE ZAKÁZAT JEDNOU PROVŽDY.

https://www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

ABY SE VŠECHNY ZBRANĚ LÉPE POJILY NA ORGANISMUS, FAŠISTICKÁ LUFTHAFFE NWO ČIPOVALA OBYVATELSTVO A ROZSYPÁVALA ČIPY S PSYCHOTRONICKÝMI JEDY SKRZE CHEMPTRAILS CELOSVĚTOVĚ, NĚKDE VÍCE.

O CHEMTRAILS SE DOČTETE ZDE:

Dále pak čtěte zde:

DRUHY STŘEL