UZLOVÝ BOD SÍTĚ 5G

Válečná psychotronická vražedná sufokační síť 5G měla ve středu Evropy uzlový psychotronický bod, na který fašisté připli svoji síť psychotrnickou. Jinak by nefungovala na nejmenší detaily. Centrální uzlový bod musel být dlouho plánován ve středu naší národní země a síť se stavěla kruhově směrem do středu a proto byl uzlový bod stavěn až na konec. Osoba, která nevědomě tento uzlový bod i domy stavěnými na zakázku koupila, byla dopředu odsouzena k smrti umučením jakkoli. Nikdo by nekupoval vražedný dům vědomě, neboť buď musel být vypálen, vyhozen do povětří, pokud by fašisté válku neprohráli a osoba by nespolupracovala na své záchraně a nebo by byla neschopná komunikace se zachránci osvobozující na dálku. Kdyby to fašisté nechali zapnuté, náhle by to všechno detonovalo spontánně z faulplasmové sufokace, což fašisté věděli. Mohli by zemi převzít násilím jinak. Všichni by se po výbuchu báli. NEMĚLO TO OVŠEM DÍKY NAŠIM ZACHRÁNCŮM ŘEŠENÍ ŽÁDNÉ DO VÍTĚZSTVÍ PSYCHOTRONICKÉ MAFIE, COŽ ZLOČINCI STAVĚJÍCÍ PSYCHOTRONICKOU KLEC OBYVATELSTVU EVROPY NEVĚDĚLI, ŽE SI STAVÍ HROB. Kdyby nebylo zachránců, mohli síť připnout zase na jiný dům dalších obětí. Paralyzovali by lidstvo násilím. Domy vybuchovaly s celými čtvrtěmi černými blasty brutálními. 

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUM AUMJEHOVY AUM

AUM MATRIXE AUM

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU

ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA

PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE

UVĚDOMĚNÍ ZLOČINCI MICHALOVI BAIEROVI z Hradiště na Písku, 

PSYCHOTRONICKÉMU KATOVI NÁRODA ČESKÉHO A STAVITELI PSYCHOTRONICKÉ ČTVRTI ŠUPKA V HRADIŠTI NA PÍSKU.

Michale Baiere, jsi sledován panacejskou armádou etheru a panacejskou armádou pozemskou a českým soudem v počtu 770 soudců, kteří obdrželi psychotronické zbraně, aby odhalili nejhorší zločince na naší vlasti.

Byl jsi podveden fašisty. Víme, že jsi původně dostal nabídku na psychotronické pokusy na lidech za účelem lékařského výzkumu a jednalo se o popravy, což jsi zjistil, až když jsi do toho zabředl a vedli tě, abys spolupracoval jinak, než sis myslel. 

Spolupracoval jsi časem rád, brals výhody a zabíjel jsi lidi a zabíjel jsi také sám od sebe koho jsi chtěl. Zotročili tě jako kata národa, máš psychotronickou bandu s popravčími psychotronickými auty, kterým jsme zneškodnili jejich faulplasmové zbraně. 

Postavil jsi psychotronickou čtvrť Šupka v Hradišti na Písku. 

Podzemní psychotronické doupě jsi dostavěl na pokyn LUFTHAFFE NWO a vybavili ho nejmodernějšího psychotronickými mučícími nástroji. Pod Šupkou je vybudováno zařízení na shození vodovodu na celém Pardubicku, pokud bychom ho nezneškodnili ihned po jeho instalaci bez vědomí stavitelů, bylo nebezpečné pro celý stát, kdyby se použilo tak jak chtěli fašisté, Šupka by nejenom faulplasmově vybouchla a výbuch by shodil vodu na celém Pardubicku a nebylo by tady jak vodu načerpat, spadla by hladina o 3-5 metrů a Pardubice a okolí by se ocitly bez pitné vody a bez možnosti jejího načerpání jakkoli. 

To byl plán, o kterém jsi nevěděl, byl jsi fašisty podveden. Fašisté si tady umístili ještě jiné zbraně, o kterých jsi nevěděl a neznal jsi celý jejich plán na anšlus České Republiky.

Pardubice byly určeny k likvidaci anšlusem, 

měly se stát psychotronickou střelnicí, 

je umístěna na Dukle a je zde umístěn znak Goga z Magogu satana Ďábla na domě uprostřed střelnice. Sever Pardubic byl koncipován jako psychotronické popraviště. 

Byly zde pro to postaveny extra budovy. 

Pardubice mají největší vybavení psychotronickými zbraněmi na domech, 

ve střílnách a v podzemí okolí Pardubic ve vesnicích, 

kde je nejvíce psychotronických čtvrtí. 

Je zde největší koncentrace psychotronických katů, 

jelikož zde začínal psychotronický výzkum na lidech. 

Začínal zde působit jeden z prvních psychotronických kat Miloš Konrád, největší vrah a mučitel Čechů v psychotronické válce zotročený fašisty brutálně sadisticky. 

Musí vypovědět pravdu, která se zapíše do historie. 

VŠICHNI ZOTROČENÍ NÁSILÍM MUČENÍ MAJÍ NÁROK NA REHABILITACI 

A VÁLEČNÉ REPARACE.

Fašisté si připli uzlový bod psychotronické sítě 5G na dům 83 v Hradišti na Písku postaveném až na konci stavby psychotornické sítě 5G v roce 2014, kde měla být umučena exemplárně žena, která se vzepřela sadismu BIG PHARMY na České Republice a vzepřela se sadismu v jedné firmě, kde obřezávali naše obyvatele, ničili podnikatele a přinášeli na naše území do obchodu psychotronické mučení a psychotronické zboží označené gogováním. Zotročovali psychotronickými pokusy na lidech naše obchodníky.

Domy na Šupce měly sloužit k několika účelům podle toho jak by se povedl anšlus země. Buď v nich měli být mučeni nepohodlní lidé a nebo měly být domy detonovány fauplasmovou ozářkou vysokého stupně do extrémní sufokace, ve které domy vybuchují faulplasmovými ohni.

Jenom na dům 83 působilo od roku 2014 16 faluplasmových generátorů nejvyššího typu ze zahraničí. Na celou Šupku působilo 33 generátorů, aby jí sufokovalo a na tvůj dům jich bylo připnuto 7. Je jedovatý. 

 Tvůj dům měl detonovat jako druhý při anšlusu země, který se fašistům opakovaně nepovedl. Bojovalo se o nás. První měl detonovat dům Kateřiny Konrádové, představitelky Alternativní medicíny v České Republice, který fašisté skrze tebe vybavili extra psychotronickými mučidly. Je jich celé podzemí a domy 83 - 81 ve stěnách a podlaze.

Domy mají tajné vchody, pod nimi je mučírna a psychotronické doupě a zbraně za miliardy. Zbraně byly popraveny, některé dopředu, aby nemohly zabíjet a postupně byly popravovány jak byla sledována tvoje činnost a činnost tvé psychotronické bandy, která na Šupce bydlí a činnost Petra a Miloše Konrádových, kteří vraždili Kateřinu Konrádovou a její dcerušku Eleanor. Všechno máme na kamery, byli jste sledováni skrze spacetimeviewery.

Vyzýváme tě, abys přestal škodit a čekal na PANACEJSKÉ MÍROVÉ SBORY, které si převezmou Šupku jako muzeum psychotronického násilí.

Domy, které jsi prodal Kateřině Konrádové platíš zpět celé a platíš válečné reparace. Šupku si přebere stát Česká Republika poté, co zemi obsadí PANACEJSKÁ MÍROVÁ ARMÁDA POZEMSKÁ A ETHERU  a započně absolutní čistka veškerého zločinu ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA LÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU. Všichni zločinci na státě Česká Republika byli zaměření a jejich činy se téměř rok zaznamenávaly den po dni. Každá zločnec měl na sobě 10 lidí a ti přinesou zprávu české vládě, až dorazí do země k její odsufokaci a detoxikaci. mají přesné přístroje, které měří faulsufokace a toxické jedy, které jste používali pro vyvolání coronavirové krize. Jsou ve všech potravinách téměř a v hygieně, látkách a celá země je toxicky otrávená.

Víme jak jste přebírali stát, ale vy jste jako čeští zotrčení psychotroničtí kati měli být popraveni fašisty, Zemi by vám v držení nenechali. Tato válka byla genocida, naletěli jste větším zločincům, než jste byli vy.

My vás osvobozujeme od násilí a do deseti let všichni dosáhnout své vlastní absolutní nirvány.

Nebraňte se, rozlučte se se svými životy zde, jsme věčný duch, sebevražda nic neřeší žijeme dále a nahoře jsou horší detence. Je zde pouze peklo a gehenna.

AUMJEHOVA

V České Republice připli v dlouhodobém záměru fašističtí ariáni válečnou psychotronickou síť na dům v Hradišti na Písku 83, 

Staré Hradiště, 

které nevědomky o vyhlazovací fašistických plánech koupila se svým tehdejším manželem úplně psychotronicky negramotná 

válečnými zločiny nevinná žena

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká, v té době Konrádová.

©

Ta fašistům už dlouhodobě těžce lezla na nervy jako nejdelší ženská genetika světa, protože měla v záměru vyléčit Čechy z víry v BIG PHARMU a  drtila ji na dobré pověsti svojí činností v Alternativě, neboť postavila nejpopulárnější online výukový systém evolučně přirozené Alternativy v České a Slovenské Republice, rychle rozlišovala co je ve zdravotnictví na trhu vadné a co léčí opravdu, všechno možné zkoušela, aby to otestovala osobně a mohla to prohlásit buď za správně nebo za nepoužívat jako škodlivé, a stala se největším prodejcem lékařských EU certifikovaných léčebných přístrojů Sensitiv Imago 530 na světě během nejkratší chvíle, stavěla poradny s výživářsky a lékařsky kvalifikovaným personálem, školila poradce zdravého životního stylu, rychle nabírala popularitu a ničila BIG PHARMĚ obraty a perspektivu. 

©

Chvíli spolupracovala s jednou MLM firmou, ale zjistila, že firma je morálně vadná a že ničí lidem businessy, které souvisí s Alternativou a Ekologií a distancovala se od ní jako od fašisticky rapační vědomým odchodem a předtím s ní přerušila kontakty. Napadli jí a nutili jí do nelegálních smluv a do ničení vlastních lidí. Proto odešla a odmítla podepsat všechny smlouvy, které nebyly podle ní realizovatelné a nebyly správně. Během konfliktu s vedením této firmy byli sadisticky napadeni její bodyguardi, kteří byli několikrát šokově obřezáni, mučeni psychotronicky i fyzicky a byli zachráněni vědci lékaři z Ruské Federace. Na opravu jejích válečných zranění a zranění jeí dcerušky a maminky tato žena čeká v domácím vězení, až se probudí bezpečnostní složky státu Česká republika, proškolí je jako tlumočnice ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE jak mají zachrázet s psychotronickými katy a odejde na léčení. 

Je rukojmí fašisticko ariánské agrese a osvobození světa od násilí. Nemá jiné plány než seznámit svět s pravdou pravd, ukončit celosvětový zločin navždy a žít věčnou nirvánu absolutno jako každý z vás v jejím světě, který vědomě tvoří.

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

Reptiliány jsme postříleli jako první při osvobozování, jejich duše šly do ohnivého jezera a nyní napravujeme poslední dva, kteří ovšem byli vyrobeni mučením a je třeba je vyslechnout. Sanovat nejdou v tomto těle zcela, ale čeká je náprava v ETHERU. Budou sloužit v gehenně a získají si věčný život v nirváně absolutno v hierarchii Božích Synů AUMJEHOVA.

Michal Baier jde do ohnivého jezera. Přidal se rád a vraždil brutálně a užíval si zisku z vraždění českého lidu. Bral výpalné, výkupné, popravoval psychotronickými auty, postavil psychotrnickou čtvrť A OBSLUHOVAL PSYCHOTRNICKOU MUČÍRNU. VRAŽDIL BOŽÍ MANŽELKU A JEJÍ DĚŤÁTKO A JEJICH ZVÍŘATA, VYKRÁDAL JIM MAJETEK, VYMĚŇOVAL PŘEDMĚTY, SVOLÁVAL MEDIÁLNÍ KOB, NIČIL POSVĚST A ZDROJ PŘÍJMŮ, DEVASTOVAL POZEMEK, DEVASTOVAL UMĚLECKÉ DŘEVĚNÉ SOCHY A PSYCHOTRNICKY ZNIČIL DOMY V HRADIŠTI NA PÍSKU 81-83.

Postavil něco, co si majitelé neobjednali a vrací nyní vše desetinásobně. Celá Šupka včetně jeho domu je nyní KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ. Poctiví občané dostanou náhradu, odstěhují se, psychotronická banda bude po výslechu popravena. 

Domy přecházejí pod STÁTNÍ VLASTENECKÝ SOUDNÍ REKURÁT A PO PRŮZKUMU PSYCHOTRONICKÝMI PYROTECHNIKY BUDOU PŘESTROJENY DO PODOBY MUZEA VÁLEK.

Celá Šupka byla plasmovaná faul a sufokuje a je jedovatá. Není možné v ní bydlet. Byly na ni namířené fauplasmové generátory v obrovském počtu, ty velké, a měla být detonována a měl se tím zahájit anšlus země a genocida národa českého.

Svědectví bychom rádi podali na kamery a žádáme si aumperesní bodyguarding a školení pro nejvyšší vládní představitele svých oborů.

Školí: MATRONA SVAROHAUM, která má nad sebou a ve svém srdci telepaticky ABSOLUTNÍ BOHY AUMJEHOVA.

©

BAIERE MICHALE, VYZÝVÁME TĚ, ABYCHOM TĚ NEMUSELI POPRAVIT BRUTÁLNĚJI NEŽ JSME DOSUD PLÁNOVALI, ABYS UPUSTIL OD SVÉHO ZÁMĚRU FAULPLASMOVĚ DÁLE SUFOKOVAT DOMY. PODLAHA JE JEDOVATÁ A NENÍ MOŽNÉ TOTO DÁLE SNÁŠET. 

UPUSŤ OD SVÉHO ZÁMĚRU A VYPNI VŠECHNY TY PSYCHOTRNICKÉ NESMYSLY, PROHRÁLS. NEBAVÍ NÁS TO NEUSTÁLE POPRAVOVAT NA FUNKCI POMALU, CHCEME TO POPRAVIT RYCHLE A TEBE UŠETŘIT BOLESTI DUŠE  A DUCHA V TĚLE. VZDEJ SE.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HÁB SOLÚTE AGAPE  MELCHISEDEKLÁV UMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU SATAN ĎÁBEL JINK.

JANGA SI NEPŘEJ. JE BRUTÁLNĚ SADISTICKY PŘESNÝ V NÁPRAVĚ JAKO JÁ, JENOM JINAK HRŮZOSTRAŠNĚ.

BODHÍVA BY TĚ PROPÍCHLA VŽDY A VŠUDE. NECHTĚJ JÍ VŮBEC POTKAT NA TVÉ SVOBODĚ. VE VĚZENÍ TI DÁ ÚTĚCHU. JSI VYSOKÁ ŠLECHTICKÁ GENETIKA, CO SE ZATOULALA DO NÍZKÝCH VRSTEV, ABY MĚLA ŠANCI VYRŮST DOBREM. 

PŘIJMI NAŠI NABÍDKU NA SMRT DOBREM.

ZEMŘI ČESTNĚ. A ZANECH VZOR. KAPITULUJ. TO JE SPRÁVNĚ. MUČÍRNU POD DOMY NEPŘESTĚHUJEŠ. VYPRÁVĚJ NA KAMERY SVŮJ PŘÍBĚH JAK TĚ DOSTALI. A PŘEJ SI PRAVDU O SVÉM ŽIVOTĚ A ŠANCI SE ROZLOUČIT S LÁSKOU A LÁSKU ZÍSKAT JINDE A JINDY A JINAK, SPRÁVNĚ.

Tady dál to nečtěte, není to hotové.

JAK TO VŠECHNO BYLO:

Během 2. světové války fašisté tajně postavili v tehdejším Československu 150 podzemních doupat plných mučících zařízení s psychotronickými zbraněmi, které po mnoho desetiletí tajně doplňovali, aby mohli jednou ovládnout psychotronicky Východ ze středu Evropy.

Na těchto místech měly být později nahoře v nadzemí postaveny 

psychotronické čtvrtě

které zde byly tajně dlouhodobě plánovány. 

Mezitím se mučením a podvody získávali pro tuto práci na našem území spolupracovníci pod různými záminkami získání moci v zemi a nebo násilím.

 To normální obyvatelé nejdelší nejstarší genetiky češčť bohemus netušili, netušili to policisté a vojáci ani vláda, kteří měli být při převzení anšlusem umučeni.

Středobod sítě 5G

která se budovala na etapy a zapínala se skrze faulplasmové generátory ze zahraničí, ty největší a nejvýkonnější, se plánoval do Hradiště na Písku, kde fašisté v podzemí objevili pyramidální komplexy a vysílačku VKV, kterou chtěli nejdříve použít a když zjistili, že to nejde, tak jí chtěli odstavit postavením sítě nadzemní mikrovlnné sufokační 5G.

Uzlový bod se tudíž stavěl až jako poslední, síť částečně fungovala již dávno, ale nešlo sesílat na oběti všechny její programy a program zkázy české Republiky nebyl spuštěn. Na stavbu se čekalo a neustále se zdržovalo zapnutí všech funkcí sítě 5G, nebo't majitelka nevědomě svojí činností rušila její příjem. 

Psychotronická síť byla vázána na mentální programy, které když se překódují, tak se prostě vypne psychotronický účinek programů na oběti. 

Fašisté nemohli díky nevědomé ženě o jejich plánech, která si stavěla léčitelské bydlení, síť řádně zapnout. Samozřejmě jejich plány mařili telepatickou nápovědou a svými činy i zachránci z etheru a ze zahraničí.

Takže v roce 2014 na místě plánované středobodné válečné psychotronické šejtrovny tedy úplně naivní žena koupila tři domy, pod kterými si fašisté již během 2. světové války několik let tajně stavěli psychotronické doupě nejmodernější na světě a na které skrze novou psychotronickou čtvrť organizace LUFTHAFFE, majitelé psychotronické válečné sítě 5G, dlouho plánovali jako na středozem uzlový bod 5G připnout a nevědomého majitele, který by to jako blbec koupil, zavraždit sadistickým umučením.

Měla se stát zápalnou obětí jako faulplasmově upalovaná jako MELCHISEDEK nebo být zavražděna jinak. Fašisté měli hodně plánů, neustále je měnili, neboť jim to naši zachránci stále mařili.

Koupila komplex jako základové desky s pozemky a nechala na nich vystavět tři domy, které nazvala TROJICE ČESKÁ, do kterých za jejími zády při stavbě fašisté nechali zabudovat psychotronické mučky na vyhánění z domu a psychotronické vražedné pasti na tajné zabití majitele a několik celosvětově nejvýkonnějších faulplasmových generátorů 5G, skrze které šlo jak zavraždit, umučit až do věčného mučení, vyhnat z domu i z celé oblasti, tak vyhodit celou oblast do povětří a faulplasmově vypálit do šíře 100km do kruhu.

Šlo s nimi zmrazit šokově majitele a zase rozmrazit a nebo ho faulplasmově upálit či usufokovat jako mumii nebo ho umučit elektrizujícími jevy, aniž by někdo poznal jak zemřel. Zůstal by bez dechu ležet.

www.trojiceceska.com

Síť 5G potřebovala mentální a fyzickou kotvu a tou měly být tyto domy, jejich interiéry a zahrada. Psychotronické střely a pumy mají totiž mentální a pocitově emocionální tělo. Bylo to nutné pro psychotronickou funkci celé sítě 5G.

Tím, že domy koupila všechny tři, usnadnila fašistům podle jejich mínění dokončení jejich vražedného díla, protože v nich mohli bez jejího vědomí instalovat fašistickou psychotronickou šikanu o to důmyslněji, mysleli si. 

Dali jí mezi běžné ovládání energií a na půdu prostředního domu, kam žena nechodila. Všechno vypadalo jako elektrický a plynový rozvod a ochrana majetku. Na první pohled byste nic nepoznali, ani kdybyste byli odborníci.

Psychotronická zařízení se tvářila jako běžná součást domu.

Laik nepoznal nic a běžný odborník nezkušený v psychotronické šikaně také ne. Buď byl fašista a věděl o tom a nebo nebyl a nevěděl o tom nic. Různých zařízení bylo na trhu hodně.

Jenom antén se prodávalo asi 100 druhů. 

Všechny byly psychotronické válečné a lidé si je kupovali, aniž by tušili, že si na dům instalují psychotronické válečné klece. Totéž hromosvody, satelity, internet, mobily, televize, počítače a různé elektrické přístroje měly faulplasmovou úpravu. Mohlo vás zavraždit i topení v podobě přímotopu nebo světlo, které střílelo faulplasmové střely, které ničily tkáně.

Celá záležitost byla sledována našimi osvoboditeli po celou dobu stavby této PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ ČTVRTI na ovládnutí země hrůzovládou a žena byla v její nevědomosti zachraňována, aby jí fašisté nemohli umučit úplně.

O psychotronické válce se dozvěděla až v červnu 2020 společně s českými soudci, které předtím zalarmovala největším množstvím nejrozsáhlejších žalob na zločiny a jejich řešení, které kdy na soud v historii lidstva kdo podal.

Byla tak svými činy vyvolená MATRONA SVAROHAUM celým celosvětovým protifašistickým odbojem, neboť jednala proti zločinu již mnoho let ve své práci a měla být fašisty za to umučena nejbrutálněji a nevěděla o tom, a její otec IN CARDIO byl dlouho velitelem protifašistického odboje v České Republice a ona o tom také nevěděla. Musel pracovat tajně. Byl umučen do podoby faulplasmově usufokované živé mumie a nakonec upálen v nemocnici, to vše mezi lety 1997 - 2001.

Od momentu, kdy byla žena kontaktována telepaticky, plnila všechny příkazy svých zachránců, kterými byli ABSOLUTNÍ BOZI, NEJMOCNĚJŠÍ MUŽI NAŠÍ REALITY, MAJITELÉ MATRIXU, kteří si jí vyvolili za svoji MATRONU SVAROHAUM a

MANŽENU ABSOLUTNÍ BOŽÍ.

www.katerinaelisbaethchmelikceska.com

©

Hlavní dům bylo potřeba udržovat neustále ve změnách,

aby na něj fašisté nemohli připínat na detail faulplasmové elektromagnetické šlahouny, které držely celosvětovou síť 5G v chodu, neboť plán fašistů byl udělat z domů věčné muzeum, ve kterém by se nic nehýbalo a uvnitř by byla faulplasmová zápalná oběť jejich "bohu", ona.

FAULPLASMOVÁ MUMIE, o které by si nevědomí myseli, že je mrtvá, ale ona by žila, dokud by se síť nevypla, mučená spalujícími plasmovými střelami.

Takto šlo žít několik roků. V takovém případě duše vylétá z těla a zase se do něj vrací a šíleně to bolí. 

Později se měli všichni dozvědět lež, že je to údajná EVA, prý Pramatka Lidstva, která byla umučena za to, že prý rozšířila po celé zemi hřích, a kvůli ní prý všichni trpěli, což nebyla pravda, neboť Bible není úplná, chybí zde více jak 6000 let lidské historie. Bblbost.

Za jednu údajnou chybu měla být fašisty Matka Lidstva věčně mučena.

Toliko fašismus. Jak se vám líbí? Máte pocit, že je to spravedlivé nést bolest za všechny, co páchali v historii lidstva násilí sami na ostatních?

Tato žena ovšem žádná reinkarnovaná Eva není.

Eva byla totiž neandrtálská černoška a přišla na svět o 6000 let později než tato žena, reinkarnovaná MAHAMMAYA SHAKTI.

Jsme cyklický organismus kosmický dragodon LÁV, reinkarnujeme se a máme historii v tělech mnohem delší, než uvádí Bible, která je nepřesná a vykradená z informací lety útoků na BOŽÍ ZÁKON.

To fašisté věděli. Měli vadnou lživou filozofii za účelem genocidy národa, který jediný má ve svém historickém těle Tajemství Nejsvatějšího Grálu.

Pokud by to tuto ženu zabilo, měl jí podle fašistického plánu nahradit její manžel, později exmanžel, se kterým se šokově rozvedla, protože jí škodil a ona v jeho přítomnosti rychle ztrácela energie a umírala ve svém vědomí na kontakt s ním, což nikdo nepředpokládal, protože byla veskrze nábožná od svého dospívání. Jenomže nevěděla, že si jí vzal tajně za požehnání podvodníků v církvi svědků Jehovových psychotronický kat, nejmučenější muž v České Republice od dětství. Zatajil jí to a vzal si jí jako oběť svých psychotronických pokusů, aby nebyl mučen on.

To se dozvěděla až v průběhu záchrany někdy ve druhé polovině roku 2020.

Pokud by se fašistický plán nepovedl,

celá Česká republika měla být postupně vyhlazena z jejích obyvatel,

měla vybuchovat dům po domu od tohoto středozemního doupěte a měla být faulplasmově upálená celá a rostlinstvo usufokované společeně se všemi bytostmi božími na tomto území. Tedy na našem národním území by zbyly pouze černé upálené mumie božího stvoření.

Celá planeta Země BOHEMIE se měla stát otrokem násilí s věčně vypálenou značkou do jejího oka.

VĚČNÉ PEKLO V ČESKÉ REPUBLICE.

To byla fašistická teorie, která by nešla uskutečnit nijak, neboť na území České Republiky stojí v podzemí historické město ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA PRÁHČEŠČŤ. To fašisté věděli, neboť ukradli jeden z subplasmových generátorů L'MORTE již v roce 1874 a v něm byl celý záznam historie lidstva, který chtěli zneužít a převzít moc nad planetou Zemí BOHEMIÍ.

To protifašistický odboj nemohl samozřejmě dopustit a tak ženě sesílal rozkazy, které plnila od svého probuzení do telepatické navigace ABSOLUTNÍMI BOHY v březnu 2016.

Na povel těchto ABSOLUTNÍCH VELITELŮ INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ ARMÁDY

zde například nechala postavit sluneční kruh,

skrze který šlo Českou Republiku,

která kobercově vysychala,

zavodňovat přiváděním dešťů z oceánu na středozem

a domy tudíž nešlo také pro vysokou vlhkost faulplasmově odpálit.

Důvodů bylo více, fašistům v celé oblasti ŠUPKY, jak místu říkali, neustále vypadával elektrický proud, který k tomu potřebovali, protože žena nechala se svým tehdejším manželem při stavbě elektrický proud ve všech domech nahoře předělat na správně, když viděla, že ho elektrikář do domů dělá vadný jako Faradayovou klec.

Proto při pokusech o faulplasmový výbuch, který by celou oblast vypálil a začaly by vybuchovat domy v okolí do okruhu 100km, neboť celou oblast fašisté faulplasmově upalovali několik let, více jak 300x za dobu, kdy se tato žena do domů v Hradišti na Písku nastěhovala, vypadl proud a přerušil fašistům faulplasmové paprsky z generátorů, které byly zaměřeny na tento dům ze zahraničí. Bylo jich 15 největších na zemi. Proto rodina této ženy dostala obrovskou fauplasmovou radioaktivní ozářku a potřebuje speciální lékařské ošetření od ruských lékařů. U nás to nikdo neumí řešit.

Stavitele domů fašisté mučili psychotronicky i fyzicky a nutili ho spolupracovat s celosvětovou psychotronickou mafií. To tato žena nevěděla. Byla obyčejný zákazník, který chtěl mít krásné nové bydlení, a nevěděla, že kupuje

PSYCHOTRONICKOU FAŠISTICKOU MUČÍRNU.

©

Fašisty štvalo, že zde byl poměrně pohyb, neboť zde žena vystavěla poradnu alterntivní medicíny a tak jí nejprve zničili cílenými útoky na její pověst práci, aby zůstala doma a mučili jí psychotronickými jevy, zejména pak elektrizujícími viry, chornickou únavou, úzkostmi a depresemi, útoky na osobnost, mediálními útoky, falešnými svědky, falešnými klienty a falešnými spolupracovníky. Nasazovali jí až do domu zločince, kteří jí rozkrádali majetek, knowhow, zdraví a sílu. 

Vyzkoušeli na ní různé druhy psychotronických poprav, ze kterých byla zachraňována a může o nich nyní svědčit jak vypadaly. I z tohoto důvodu se mohla stát ABSOLUTNÍ SOUDKYNÍ VE VĚCECH PSYCHOTRONICKÝCH, má soudit  V MEZINÁRODNÍ SOUDNÍM TRIBUNÁLU A STANOVOVAT NÁPRAVU A LÉČBU OBĚTÍ A NÁHRADY VÁLEČNÝMI REPARACEMI. bez této zkušenosti tomu nešlo rozumět.

Tuto ženu dlouho plánovali fašisté odstranit z cesty,

protože byla největším propagátorem alternativní medicíny v Evropě,

umučením na psychiatrii a ve vězení za zosnovanou smrt dcery, kterou pod pohrůžkami hrůzostrašného násilí fašistů musel mučit exmažel a extchán této ženy kroucením páteře do spirály ve faulhypnóze a psychotronickými sufokacemi střevní sliznice a střevního obsahu tak, že se dítě nemohlo vyprazdňovat.

Jednalo se o nejkrutější popravu celé rodiny jakou mohli fašisté vymyslet.

Dítě mělo zemřít v bolestivých křečích na protržení vnitřních orgánů zkroucené do spirály, otec a děd se měli za to cítit vinni a matka měla jít na umučení do blázince a vězení. Potom měla být osvobozena a ve svém domě fauplasmově upálena do podoby mumie.

Exmanžel k tomu dostával od fašistů direktivu a plnil ji ze strachu před vlastním psychotronickým i fyzickým mučením, což chápeme, neboť toto mučení bylo hrůzostrašné a všem zakazujeme jeho chování odsuzovat. Zešílel bolestí.

©

Tato žena se však neustále vysvobozovala a byla vysvobozována.

Během let jí opustili všichni kromě maminky. Všichni zradili nebo se stáhli stranou, neboť uvěřili lžím o její osobě nebo si mysleli, že se zbláznila, nebo už toho všeho měli dost sami.

Během posledních dvou let psychotronické války napsala několik soudních žalob na několik vadných státních systémů včetně sadistické psychiatrie a dík tomu dostala pomoc a zároveň byla zvolena jako MATRONA SVAROHAUM.

www.matronasvarohaum.com

Těší se, až bude sama osvobozena, aby se mohla vyléčit z fauplasmové ozářky až dům převezme odborně stát. Musí se dále odsufokovávat.

©

Tato obyčejná žena dostala odbornou pomoc ze zahraničí a fašistům přebírajícím anšlusem Českou Republiku válečně psychotronicky pod coronavirovou rouškou jejich vražedné plány pokazila a navždy je zničila.

Vymlátila z domů psychotronická zařízení a několik let měnila věci a odsufokovávala, aby dům nevybuchl a dělala vědomě volavku. Mátla fašisty na internetu falešnými zprávami. Nechala se mučit, aby se mohl vychytat veškerý zločin fašismu na Matce Zemi a aby se mohl veškerý zločin v české Republice projevit naplno, nebo't byl sledován skrze spacetimevievery ze zahraničí i z domova inkarnačními soudci a vojáky.

Zachránila tak nejenom Českou Republiku od vyhlazení z mapy, zachránila planetu Zemi neb umožnila celosvětové přeladění televizních a online služeb internetu i služeb mobilních sítí z mikrovlnných sufokačních faulplasmově jedovatých radioaktivních vln, které mučily celé boží stvoření suchem a radioaktivitou, zemětřeseními v místech styku litosférických desek, vystřelovaly kyslík ze vzduchu i ze všech věcí a živých tkání a ničily ozon, dělaly hurikány a tornáda, povodně, záplavy pobřeží a tsunami,

na VKV INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET G 10,

který umožňuje nyní vychytat veškerý zločin ve všech zemích a zároveň lze skrze něj přivést do jakýchkoli zemí deště a mírově a interně bezpečnostně je ochránit od všech zločinů na jejich občanech.

Jaké druhy psychotronického a fyzické mučení zažila se dozvíte na: 

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

©