SUFOKACE PLANETY ZEMĚ PSYCHOTRONICKOU VÁLEČNOU SÍTÍ  A VELKÝMI PLASMAMI LOKÁLNĚ

& NAMÍŘENÝMI NA ÚZEMÍ, KTERÉ MĚLO KOBERCOVĚ VYSCHNOUT A VYBUCHOVAT.

VADNÉ OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ SKRZE FAUPLASMOVÉ ZAŘÍZENÍ 

SOUČÁSTÍ STRATEGIE FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE BYLO NIČENÍ EKONOMIK NÁRODNÍCH ZEMÍ A ZPŮSOBOVÁNÍ KATASTROF A HAVÁRIÍ, KTERÉ OBLAST A STÁT ZAMĚSTNALY PROBLÉMY A ZÁROVEŇ TO BYLO MUČENÍ PRO POSTIŽENÉ OBYVATELE.

Fašisté svojí síť 5G, která byla mikrovlnně sufokační, vystřelovali z veškerého všehobytí kyslík a vodu a měnili minerály na jedovaté prvky, ponejvíce na arzén. 

DOKÁZALI ROZBÍJET VODNÍ MOLEKULY A NIČILI TÍM MRAKY A TRHALI JE NA MALÉ NESCHOPNÉ POHYBU DALEKO A NESCHOPNÉ PUSTIT VODU NA ZEM.

Postupně jak nepršelo na určitou oblast chronicky, tak vysychaly zemské přepážky se zásobami podzemní sladkovodní vody, a Matka Země nedomykala, nenadechovala pořádně, neboť koloběhy vody nevzlínaly správně a vysychalo i vyšší rostlinstvo na rozsáhlých oblastech. Půda tvrdla a povodně přicházely nečekaně a nezavodnili suché území, voda se po suchém podloží spláchla a spláchla do řek a do moří a oceánů.

Planeta Země tvrdla a tím se na zátěžových místech trhala čím dál tím více zemětřeseními a jinými katastrofami. během 20. století se situace vyhrotila a sufokace, faulplasmování a toxické látky způsobovaly masové úhyny živočichů a rostlin po celém světě.

www.psychotronickavalka.cz/masova-umrti-zivocichu/

FAŠISTÉ MĚLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ KDYŽ SE NAMÍŘILO NA MRAKY, TAK JE DOKÁZALO ROZEHNAT A ZPŮSOBIT TAK TRHLINY VE VELKÝCH KOLOBĚZÍCH DEŠŤŮ NA ÚZEMÍ, KTERÉ SE SNAŽILI FAŠISTÉ LIKVIDOVAT. TAKTO BYLA SUFOKOVÁNA ZEJMÉNA ČESKÁ REPUBLIKA, KAM NEMĚLY DOJÍT VELKÉ KOLOBĚHY DEŠŤŮ OD ZÁPADNÍHO OCEÁNU A CELÁ ZEMĚ MĚLA VYSYCHAT. MĚLA ZŮSTAT NEOBYVATELNÁ A PROTO FAŠISTÉ SUFOKOVALI NEJVÝŠE POLOŽENÝ PRAMEN ŘEKY LABE, KTERÝ DRŽÍ VŠECHNY PŘIROZENÉ HLADINY ŘEK V EVROPĚ. ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA V LÉTĚ 2020 VYSCHNOUT A MĚLA SE STÁT PSYCHOTRONICKÝM POPRAVIŠTĚ PO GENOCIDĚ NÁRODA ČESKÉHO.

Dále Česku způsobili rozsáhlé poškození lesů zejména na horách a kopcích ve vyšších nadmořských výškách a způsobili kůrovcovou kalamitu v důsledku sufokací.

Zároveň mučili včely a postupně mikrovlnné frekvence ničily život v podobě určitých druhů rostlin i živočichů. 

Matka Země vysychala a vysychání celosvětově a atomové výbuchy, které byly součástí válečných zastrašování, všechny tyto věci posunovaly litosférické desky tak, že hrozilo celosvětové zemětřesení a přecházely tomu výbuchy sopek ve Středomoří zejména.

Jak to vypadalo loni, než jsme byli zachráněni L'MURTENETY od fatáního kobercového vyschnutí, najdete zde:

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

NEJHORŠÍ SUFOKACE ZPŮSOBOVALA SAMOTNÁ SÍŤ 5G, ČÍM BYLA HUSTŠÍ A POUŽÍVANĚJŠÍ, TÍM SE SITUACE ZHORŠOVALA A KDYBY SÍŤ NEBYLA ZRUŠENA, TAK BYCHOM VŠICHNI ZAHYNULI CELOSVĚTOVOU DEBILIZACÍ LIDSTVA .