SMILNÉ SŇATKY ZA ÚČELEM PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA NEJBLIŽŠÍCH OSOBÁCH

POUŽÍVÁNÍ ŽEN A DĚTÍ NA PSYCHOTRONICKÉ, PARAZITÁRNÍ A JEDOVNICKÉ POKUSY NA LIDECH. www.psychotronickavalka.cz/smilne-snatky/

SMILÉ HOMOSEXUÁLNÍ SŇATKY ZA ÚČELEM PSYCHOTRONICKÝCH, JEDOVNICKÝCH A PARAZITÁRNÍCH POKUSŮ NA OSOBÁCH NEJBLIŽŠÍCH A V RODĚ.

V rámci válečné strategie jak rozvrátit vztahy a donutit lidi páchat násilí bez výčitek se doporučovalo, aby se muži neženili z lásky, ale aby si vyhlídli oběť po genetice prastaré, která byla určena podle fašistického plánu k likvidaci a aby se jí dvořili, vzali si jí, prováděli na ní psychotronické a jiné pokusy, podávali zprávu LUFTHAFFE, aby do ní zanesli nelegálního potomka, který nebyl jejich a aby je pak popravovali různými způsoby. Pokud takto obětovali, dostávali se v demagogii hierarchie válečných lotrů dále a mohli si kupovat zbraně, dostávat výhody, nechat kohokoli popravit tím, že mu zaplatili popravu, vyhnut se mučení nebo zotročení někým vyšším.

Byl to systém obětí, na který tito násilí bezcitní muži přistoupili.

CO DĚLALI ŽENÁM:

Zanášeli jim parazitární nákazy včetně černé housenky ropeworm, která tělo rozkládá, dělá píštěle, Crohna, Ulcerozní colitidy, záněty appendixu, myomy, cysty, endometriozu, chronické potíže v pánvi, výtoky, fekální kameny.

Rapace vědomí směrem do přesmyku a ztráty soudnosti, Alzheimera, poruchy koncentrace, chronickou únavu.

Páchali na nich psychotronické pokusy s jejich zdravím a podávai zprávu LUFTHAFFE jak to ženy léčily.

Dělali jim umělá oplodnění a potomci nejsou jejich. Na dětech prováděli také psychotronické pokusy.

Ženy na konci vyhnali z domu a umučili většinou infarktem nebo na psychiatriích.

Zneužívali je jako dojné tak, že vychovávaly jejich potomka s milenkou, kterou celou dobu manželství měli.

Někteří muži byli ženatí pod falešnou identitou i dvakrát. Byli to nejhorší psychotroničtí kati většinou mučeni od dětství nebo do mládí psychotronicky a zotročeni pro fašistické pokusy na lidech pro BIG PHARMU.

Mnoho příbuzných žen platilo výkupné a byli odstřelováni do hrobu, fašisté si tím vydělávali na vyšší zbraně.

Jak moc obětovali "nejbližší", neboť většinou likvidovali celý rod nevěsty, kterou si vybrali jako oběť smilstva na psychotronické pokusy, jedovnické a parazitární pokusy na lidech, to záleželo na tom jak oni sami byli mučeni a šikanováni a nuceni do obětí nebo jak moc chtěli být vysoko a odstřelovat do hrobu a sadistického zdravotnictví ostatní, kteří jim byli nepohodlní.

SMILSTVO JE ZLOČIN 

A VYZÝVÁME VŠECHNY MUŽE, KTEŘÍ SE TAKTO ZPRONĚVĚŘILI LÁSCE, ABY OPUSTILI SPOLEČNÉ BYDLENÍ SE ŽENOU, KTEROU MĚLI NA OBĚTI, ABY JÍ VYPLATILI BOLESTNÉ ÚMĚRNÉ JEJÍMU ZNEUŽITÍ A ABY SE PŘIHLÁSILI NA POLICII. 

ODEVZDEJTE ZDE VŠECHNY ZBRANĚ, MÁME VÁS ZAMĚŘENÉ  VIDÍME VÁS NAD KAŽDÝM Z VÁS JE 10 PANACEJCŮ A 10 STRÁŽNÝCH DUCHŮ ETHERU. DOVEDOU VÁS K POKÁNÍ.

ČEKÁ JE PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA, KTERÁ KONČÍ RŮZNĚ PODLE STUPNĚ PROVINĚNÍ.

JSTE VŠICHNI PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENÍ A PŘI ZÁMĚRU DÁLE ŠKODIT DOSTÁVÁTE PSYCHOTRONICKOU PUMU, KTERÁ VÁS NA POLICIE DOVEDE SAMA. UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE TO BOLÍ.

VŠECHNY TAKOVÉTO SMILNÉ SŇATKY BUDOU ANULOVÁNY A ŽENÁM BUDE VYPLACENO ODŠKODNÉ.

KDO SE ZPRONEVĚŘIL LÁSCE, NEMÁ NA LÁSKU NA TÉTO PLANETĚ NÁROK. 

ODCHÁZÍ DO NÁPRAVNÝCH DETENČNÍCH ZAŘÍZENÍ ETHERU.