SATANISMUS ZA PSYCHOTRONICKOU VÁLEČNOU SÍTÍ 5G

JAK SE HNUSPERVERZNĚ PROGRAMOVALA MIKROVLNNÁ SÍŤ 5G PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU A MUČENÍM VULGARITAMI A PROKLÍNÁNÍM. www.psychotronickavalka.cz/satanismus/

JAK SE PSYCHOTRONICKÁ SÍŤ 5G PROGRAMOVALA SATANISTICKY, ABY MUČILA, ŠIKANOVALA, TÝRALA A VRAŽDILA:

Nejprve definice SATANISMU od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 
AUM AUMJEHOVA AUM ABSOLUTNÍHO MATRIXE AUM HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU :
Satanismus je systém postojů a styl uvažování, slovního vyjadřování, životních návyků a rituálů, kdy satanista svolává zločin (přestupek ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA NENÁSILÍ NIRVÁNSKÉHO) na své oběti za účelem jejich mučení a likvidace tak, aby sám získal svoje výhody jejich znevýhodňováním obětí, jejich utrpením, bolestí a zánikem ve fyzické realitě.
Základními prostředky satanismu jsou: LEŽ, FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ, PODVOD, SMILSTVO = FALEŠNÁ PŘÍSAHA za účelem tajného mučení a likvidace oběti většinou šokem na konci jejího zneužívání, SOUDNÍ ŠARÍA = NEZÁKONNÉ SOUZENÍ A ODSOUZENÍ na základě lži, falešného svědectví a podvodu, SVOLÁVÁNÍ ZLA BĚHEM SATANISTICKÉHO RITUÁLU, OBĚTI DRUHÝCH BYTOSTÍ BEZ JEJICH NEBO S JEJICH VĚDOMÍM PŘINUCENÝM NÁSILÍM, PŮSOBENÍ NÁSILÍ, PŮSOBENÍ BOLESTI, OMEZOVÁNÍ NA OSOBNÍ SVOBODĚ A PROSTORU ŽIVOTNÍHO, SADISTICKÁ SEXUALITA (sodomie, gomorie), FALEŠNÁ IDENTITA, VULGARITY, HNUSPERVERZE = vyvolávání hnusných srdečních pocitů, MUČENÍ OBĚTÍ, KRÁDEŽE, jakékoli vyvolávání negativních pocitů oběti za účelem jejího mučení a likvidace, VYVOLÁVÁNÍ ZLÝCH útrpných MYŠLENEK, tedy i vyhrožování slovní i fyzické odebíráním výhod, ničením prostředků k životu postupně, VYHÁNĚNÍ Z MAJETKU, STRAŠENÍ, ZÁMĚRNÉ NIČENÍ ZDRAVÍ, POŠKOZOVÁNÍ TĚLA, PROSTŘEDÍ A MAJETKU JEDY NEBO PORAŇOVÁNÍM
Patří sem i znetvořování těla tetováním. 
Patří sem i záměrný satanistický vzhled.
konec definice

Psychotronické násilí ke své aktivaci potřebovalo několik věcí:

Elektrický proud nebo baterie do zbraně s urychlovačem psychotronické střely.
Počítač a vytvořený psychotronický program, který byl slovní, číselný a vázaný na předměty a části těla.

Aby psychotronický program škodil, musel být násilný a lživý.

Vázal se většinou na jed, toxický kov, plastový čip s toxickým kovem, na předmět s negativním významem, na rozbité, poškozené, poskvrněné, špinavé. Proto musela být oběť nebo její domácnost, věci, jídlo a nebo pití nejprve otráveny, poničeny, pošpiněny. 
Proto se do psychotronických domácností dávaly morgellony, jedovaté předměty, které šlo zasmradit nebo mučky a další psychotronické zlovolnosti.
Fašisté proto nejprve ovládli trh s našimi potravinami, oblečením, hygienou, elektronikou a postupně do nich přidávali jedy v malém množství, aby to nebylo poznat nebo psychotronické mučky. 
Zařídili, že se výrobky nekontrolovaly a nebo nebyla poznat jedovatá látka, na kterou se netestovalo neb ji nikdy nepředpokládal, že v produktu bude, byla tam přidána dodatečně. Výrobek se dostal na trh neposkvrněný a poskvrnili ho postupně více a více až v závěrečné části psychotronického ovládání země.
Aby fungovala síť 5G u oběti na detail, musela se navazovat na předměty na velký detail v jejím domě, aby jí šlo šikanovat i drobnými střelami skrze předměty, které mohli zločinci elektrizovat, smradit, rozpouštět sufokačně. 
Dům šlo sufokovat tak, že vycucával duši, nebo ho šlo faulplasmově detonovat nebo v něm zažehnout faulplasmový ohňový šleh.
Velké plasmové zbraně, které rozbíjely i domy, měli fašisté jako první, ale chtěli mít zbraně individuální a na přání dělat drobné i větší psychotronické jevy. 
Proto stavěli síť mikrovlnnou napojenou na běžné předměty v domácnosti, které byly do elektriky, šlo posílat rapace po wifi síti, po lampách, zásuvkách, po hromosvodech, šlo střílet i z aut po satelitech, po mobilech a počítačích, prostě skrze elektroniku.
Uzlový bod v Hradišti na Písku 83, o který se bojovalo a který fašisté připli představitelce Alternativní medicíny v České Republice, která je nejvíce štvala, protože jim dlouho svým školením a další činností, která nabírala rychle na popularitě, kazila obraty sadistické jedovnické BIG PHARMY skrze kterou dělali fašisté na našich obyvatelích psychotronické pokusy nejvíce a nejdéle a nejvíce tajně, byl postupně plněn psychotronickými satanistickými předměty. Stavěl se až v roce 2013 - 2014 a byl intenzívně faulplasmovaný, aby ho bylo možné i zapálit faulplasmovým šlehem a nebo detonovat úplně. Byly připraveny všechny alternativy. 
Ti, kdo zde uvízli a měli dům pouze jako oběti zaplatit a zemřít umučením, ti dostali velkou faulplasmovou radioaktivní ozářku.
Michal Baier, stavitel domu, byl fašisty nabádán, aby zanášel její domácnost předměty a vyměňoval je, ničil, otáčel, jedoval a rozkrádal, vnášel a odnášel a mučil jí tak zločiny, na které si nešlo stěžovat. Jednalo se o drobnosti, které nešlo u policie a soudu prokazovat. Postupně bojovnici za pravdu vyháněli z majetku psychotronickými jevy, které popsala během své záchrany online. Michal Baier a jeho pomocníci evidentně měli klíče a chodili do domácnosti Kateřiny Konrádové, když nebyla doma a vykrádali jí a zanášeli jí předměty. Vyměňovali její předměty za podobné z nějakého bazaru a vnášeli tam věci mrtvých lidí.
Šuplíky, skřínky byly postupně plné satanistických rituálů v podobě svorek, sponek, čudlíků, dřívek a dalších malých předmětů uspořádaných jako satanistické rituály s negativním přáním. Tím fašisté vyjadřovali zlá přání ohledně jejího života a života celé země. Michal Baier u toho klel, spílal, čůral na předměty, namáčel je v toaletě, dělal spiritistické rituály a na to všechno se připínaly psychotronické programy. Byl sledován PANACEJSKOU ARMÁDOU ŘÍŠE ZA ZRCADLEM našich předků i spojeneckou armádou pozemskou, která také Kateřinu Konrádovou osvobozovala.
Kateřina Konrádová, později Česká Elisabeth, byla osvobozována ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM a jeho armádami a systematicky všechno zločinně změněné v domě ničila a vyhazovala a kupovala nové čisté předměty, aby síť odpojovala. Nenechala se vyhnat a zachraňovala situaci. O Baierově psychotronické minulosti a současnosti nic nevěděla až do června 2020, kdy byla vědomě osvobozována z psychotronického násilí na její duši a majetek.
Vše popsala ve svědectvích online, která můžete najít zde:

Neustále se musel vypínat elektrický proud, aby domy nevyhořely. 

Od jejich uvedení do provozu to bylo více jak 300x.

Proud vypínala zkratem PANACEJSKÁ ARMÁDA ETHERU, aby dům nevybouchl. Měl jím začít anšlus České Republiky. Z domu majitelka musela pro útoky jedy utéct a uchýlit se do otcovského domu na Cihelně, o který se bojovalo následně dalších několik měsíců. Zločinec Michal Baier měl v domě 83 tajná zařízení ve světlech, ve větracích šachtách a v oknech na sprejování psychotronických dusivých jedů. Nebylo možné zde již vydržet, Kateřinu otrávil tak, že se ocitla na plicním se zápalem plic v bezvědomí a poté když se vrátila, sprejoval jedy do domácnosti, spustil zde program psychotronické vody, po které se vrásčily ruce a nešla pít a nakonec musela majitelka dům rychle opustit, neboť sypal jedy i u oken vně, aby nešlo vyvětrat. Tím spolupracoval na anšlusu ČR se západními fašisty, protože kdyby dům detonoval, spustila by se genocida národa.

Více se dočtete pod názvem UZLOVÝ BOD SÍTĚ 5G, což jsme sepsali ještě pod psychotronickou palbou v nízkém vědomí skutečností a nechce se nám to už opravovat. Nepamatujeme si totiž detaily, protože bojů bylo hodně za sebou.

O tom jak byla satanistická organizace NWO LUFTHAFFE organizována jsme se dozvídali postupně jak byly rozkrývány její plány a další a další zbraně a jejich dopad na Kateřinu Konrádovou.

PLASMOVÁ SÍŤ byla schopna vést zvuk a represívní faulplasmová síťka mohla sesílat skrze psychotronické klece na oběť zvukový záznam do hlavy i do srdce. Byly to téměř samé vulgární a hnusperverzní nadávky, stejně jako halucinační obrázky byly násilné, sprosté a hnusperverzně sadisticky sexuální. To vypovídá o stavu duše těch, kteří takové programy tvořili, že se jednalo o stav paranoidní sadistické satanistické hnusperverzní poruchy morálky.

https://www.psychotronickavalka.cz/uzlovy-bod-site-5g/

©