SADISTICKÉ JEDOVNICKÉ LIKVIDNÍ ZDRAVOTNICTVÍ VEDOUCÍ STÁT CU GRUNT

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY TENTO STÁT VYPLÁCEL ZA JEDOVÁNÍ A MUČENÍ SVÝCH OBYVATEL V SADISTICKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ OVLÁDALA ZAHRANIČÍNÍ BIG PHARMA V RUKÁCH NWO LUFTHAFFE. www.psychotronickavalka.cz/sadisticke-zdravotnictvi/

SAKRÁLNĚ VĚDECKY NEGRAMOTNÉ SADISTICKÉ JEDOVNICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ MÍSTO LÉČBY VYHAZUJE ORGÁNY, NAPICHUJE A ODSÁVÁ TKÁNĚ, VPICHUJE JEDY A ČIPY A LŽE A PODVÁDÍ.

Nyní vám ukážeme proč nejste dlouhověcí a jak vám zdravotníci lžou.

Základním předpokladem dlouhověkosti je nastavení fyziologických procesů na pravdu pravd o nás. 

To, že se dožíváme nízkého věku, způsobuje zejména lež o naší historii, o událostech ve společnosti a o tom, co je zdravé a co ne.

LEŽ PŮSOBÍ PORUCHY PAMĚTI, SMYSLŮ, INTUICE A INSTINKTŮ. 

TO V KONEČNÉM DŮSLEDKU ZNAMENÁ, ŽE ČLOVĚK PÁCHÁ SVÝMI VADNÝMI ROZHODUTÍMI A VANÝMI POPISY SVÉHO ŽIVOTA NEVĚDOMOU NEGRAMOTNOU SEBEVRAŽDU.

OPERACE V SAKRÁLNÍM LÉKAŘSTVÍ POVOLUJEME POUZE PŘI TRAUMATU, 
MUSÍ BÝT BEZKREVNÍ A ŠETRNÉ BEZ ZBYTEČNÉ ZTRÁTY TKÁNÍ.
VŠECHNY ORGÁNY JDOU VYLÉČIT, POKUD NEDOŠLO K NÁKAZE PARAZITÁRNÍ KTERÉ BY JE ZMĚNILA NA NEFUNKČNÍ TKÁN, KTERÁ SE MUSÍ CHIRURGICKY ODSTRANIT. CHIRURGICKY SE MUSÍ ODSTRANIT VŠE, CO BY NEŠLO VYLOUČIT ENZYMATICKÝM NATRÁVENÍM SAMO A CO VADÍ OKOLNÍM TKÁNÍM. VŽDY SE MUSÍ ZKUSIT NEJPRVE ZMĚNŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚTVARŮ NA OPERABILNÍ A NEBO ÚPLNĚ VSTŘEBANÉ.

ABY BYLO LÉKAŘSTVÍ SAKRÁLNÍ A BEZ HŘÍCHU NA NAŠEM ZDRAVÍ, 
MUSÍ SE ŘÍDIT NÁSLEDUJÍCÍMI ABSOLUTNÍMI BOŽÍMI ZÁKONY:
NEPODÁŠ JED, TEDY LÁTKU S NEGATIVNÍMI ÚČINKY.
NEZPŮSOBÍŠ BOLEST.
NEPORUŠÍŠ KŮŽI.
NEODHALÍŠ NAHOTU SEXUÁLNÍCH ORGÁNŮ.
NEBUDEŠ ZABÍJET POCITOVOU MIKROFLÓRU TĚLNÍ FREKVENČNĚ, LŽÍ, POTÍRÁNÍM POCITŮ A TAJENÍM HŘÍCHŮ.
NEPOUŽIJEŠ CIZÍ ŽIVOČIŠNOU TKÁŇ, KTERÉ NENÍ URČENA K JÍDLU NEBO VSTUPU DO TĚLA.
NEPOUŽIJEŠ CIZÍ LIDSKOU TKÁŇ NEBO BUŇKY, JEDNÁ SE O TRANSPLANTACI TKÁNĚ, KTERÁ JE ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM ZAKÁZANÁ. TO PLATÍ I PRO KREV A JEJÍ SLOŽKY.
NEPOUŽIJEŠ RADIOAKTIVNÍ NEBO FAULPLASMOVÉ VYŠETŘENÍ, KTERÉ NIČÍ POCITOVOU MIKROFLÓRU TĚLNÍ.
NEPOUŽIJEŠ VYŠETŘENÍ, KTERÉ JE ZDRAVÍ NEBEZPEČNÉ A NESE S SEBOU RIZIKO PORANĚNÍ TKÁNĚ.
NEBUDEŠ OMEZOVAT NA ŽIVOTNÍCH PRÁVECH  SVOBODÁCH, LÉČENÍ MUSÍ BÝT SE SOUHLASEM, JINAK NIC NELÉČÍ PROTI VŮLI PACIENTA.
PACIENT MUSÍ LÉČBĚ ROZUMĚT A BÝT S NÍ SOUHLASEN SRDEČNÍ DUŠÍ.
NEPOUŽIJEŠ ČIP A PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ.

TOHLE VŠECHNO SADISTICKÉ JEDOVNICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ DĚLÁ A UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE NIC Z TOHO NELÉČÍ.

Z ČEHO BYLI LIDÉ DOSUD NEJVÍCE NEMOCNÍ?

1) Z NELEGÁLNÍHO TAJNÉHO PSYCHOTRONICKÉHO ODSTŘELOVÁNÍ, KTERÉ JE SERVÍROVALO DO SADISTICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ KE KONTUMACI SADISTICKÝCH JEDOVNICKÝCH METOD UMUČENÍ. Z OČKOVÁNÍ, KTERÉ S PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU BYLO PROPOJENÉ ČIPY A JEDY V NĚM.
2) Z NEDOSTATEČNÉHO UVĚDOMĚNÍ, ŽE JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI, KTERÉ MUSÍ PROVÁDĚT PRAVOTOČIVÁ CVIČENÍ, ABY DOSÁHLI DLOUHOVĚKOSTI.
3) Z VADNÉHO ZACHÁZENÍ SE SEXUÁLNÍMI ORGÁNY SKRZE KTERÉ LZE NAČERPAT HADÍ A DRAČÍ SÍLU, POKUD DODRŽUJEME PRAVIDLA SPRÁVNĚ A UMÍME SPRÁVNÉ SEXUÁLNÍ TECHNIKY. SADISTICKÝMI PORODY.
4) Z TOXICITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JE OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ TOXICKÝCH KOVŮ A LÁTEK.
5) VADNÝ ELEKTRICKÝ PROUD A ELEKTROSMOG V DOMÁCNOSTECH OD VADNÉ ELEKTRICKÉ FREKVENCE 50HZ, VDNÝCH FAULPLASMOVÝCH MIKROVLNNÝCH PŘÍSTROJŮ A WIFI, WIFI ZESILOVAČŮ. MIKROVLNY MUČÍ MOZEK A INTERFERUJÍ SE SPRÁVNOU SRDEČNÍ FREKVENCÍ A RYTMY MATKY ZEMĚ.
6) Z VADNÉ FREKVENCE HUDEBNÍ 440HZ, KTERÁ NIČÍ SRDCE A DĚLÁ EMBOLIE A TROMBY A OTUPUJE MOZEK NA SPRÁVNÉ INTUICI, DĚLÁ ÚNAVY CHRONICKÉ A VADNÉ SOUSTŘEDĚNÍ A PORUCHY PAMĚTI.
7) Z DOMÁCÍHO NÁSILÍ A ZLOČINU OBECNĚ, KTERÝ VEDE DO NESPRAVEDLIVÝCH POCITŮ ZKLAMÁNÍ, STRESU, STRACHU A ŽALU A BEZNADĚJE.
8) Z VADNÝCH ČIPOVANÝCH JEDOVATÝCH LÉKOJEDŮ.
9) ZE LŽÍ A PODVODŮ, VE KTERÝCH ŽIJEME.
10) Z NEDOSTATKU SLUNCE A VĚTRÁNÍ, Z NEDOSTATKU ČERSTVÉHO VZDUCHU V DOMÁCNOSTECH A KANCELÁŘÍCH.
11) Z NEDOSTATKU POHYBU A VADNÉHO POSTOJE PÁTEŘE.
12) Z NEGRAMOTNOSTI O SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJEME.
Fašisté, za kterými se skrývala BIG PHARMA, systém sadistického zdravotnictví využívali k odstřelování lidí tam, kde měli velkou spotřebu jejich služeb, výkonů, vyšetření a lékojedů.

Vydělávali na našem mučení bolestí a ničením tělesných tkání.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE JAKÉKOLI ODNĚTÍ ORGÁNU, KTERÝ LZE LÉČIT A VYLÉČIT, JE SADISTICKÝ ZLOČIN, KTERÝ VELICE TVRDĚ V ETHERU POSTIHUJEME.
Nejhorší zločiny byly napáchány s rakovinou, kterou fašisté uměle psychotronicky a zanášením Hela PLUS buněk do všech léků navozovali. Pacienti s rakovinou byli vystavováni zcela záměrně ničení tkání radioterapií, ničením perspektivy se vyléčit podáváním prudce jedovatých chemoterapií, vadnými falešnými diagnostikami rakovinových buněk, odnímáním zdravých orgánů nebo těch, které by šlo vyléčit bez invaze do jejich tkáně a tím způsobovaným mrzačením těl bezmocných pacientů.

DO ČESKÉ REPUBLIKY NYNÍ PŘIJDEME 

S ABSOLUTNĚ NENÁSILNOU MEDICÍNOU, KTERÁ UMÍ LÉČIT TÉMĚŘ VŠECHNO NYNÍ JIŽ. BYLA SYSTEMATICKY POTLAČOVÁNA, JEJÍ VÝROBCI A PROPAGÁTOŘI A TERAPEUTI BYLI MUČENI A VYSTŘELOVÁNI DO HROBU.

Nemocnice budeme všechny zavírat a detoxikovat od rakovinových Hela PLUS buněk, kterých jsou plné. Budeme je detoxikovat od rtuti a nosokomiálních infekcí, budou se světit správnou frekvencí.
Národ dostane jednotnou zdravotní výuku z televizí, která bude správně. Všichni budou skádat ze znalosti somatologie zkoušky a nikdo nebude negrmotný o tom jak funguje lidské tělo a jak ho má sám léčit.
Lékaři dostanou meditační volno a nové vzdělání. 
Budou odcházet střídavě na rekvalifikace.
Děti bude zákaz 4 roky rodit a bude se měnit porodnictví, příprava na těhotenství, bude se vyučovat nejsvětější sexualita vedoucí do hadí a dračí síly a dlouhověkosti.
zavídíme přesnou nenásilnou neinvazívní diagnostiku bez jediné kapky krve a odhalení nahoty. 
Budeme zavádět orgasmické porody.
Zlepšujeme péči o zuby a proplácíme všechny lékařské úkony vedoucí do zdravého úsměvu.
Zavádíme povinná pravotočivá cvičení 
a cvičení pro rovná záda do škol i úřadů a firem.
Zakážeme kouření.
Zakazujeme wifi a mikrovlnné přístroje všechny.
Zavádíme pevné telefonní linkya drátový internet.
Upravujeme všude elektrický proud na správně.
Alkohol bude na poukázky.
Maso bude na poukázky.
Rušíme lékojedy a očkování, hemoterpie a radioterapie.
Rušíme odnímání zdravých orgánů nebo zdravé tkéně kolem tkání nemocných.
Používáme bezkrevní chirurgii v traumatologii.
Jako léky nepoužíváme žádné cizí tkáně.
Základní zdravé potraviny budou zvýhodněny finančně, aby na ně každý měl. Budeme mít zeleninu a ovoce a byliny z našeho soběstačného zemědělství bez pesticidů, herbicidů a insekticidů.
Zavádíme sakrální chovatelství na malých farmách, kde mají zvířata výběh, výhled, rozmanitost prožitku a čerstvou stravu a nejsou mučena. Vepře chováme na cannabise a zvířata posíláme do etheru na cannabise. Maso zesnulé v extázi a orgasmech a rychle zpracované vykrvácením je velice zdravé.
Šetříme státu náklady na zdravotnictví postupně až o 90%, lidé si spoření zdravotní nevybrané na léčbu vyberou na dovolené a rehabilitace.
Tímto rušíme mnoho lékařských pracovišť, která nepotřebujeme, nepotřebujeme výživové poradce, poradce pro redukce váhy, rušíme vleké množství potravinových doplňků, které jsou vadné.

Metody alternativní medicíny musí být státem schválené, zda jsou správně mentálně.

BUDEME ZAVÁDĚT STUDIUM SAKRÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SAKRÁLNÍHO LÉČITELSTVÍ.

Budeme podporovat všechny druhy harmonizačních masáží, cvičitelů pravotočivosti, solné jeskyně, rehabilitace, cvičení na páteř a rovnoměrné používání svalových skupin, intuitivní tanec a tanec obecně, rehabilitační plavání, turistiku, léčebné lázeňské pobyty, bezpečné sporty, které nejsou prováděny jednostranně, a budeme podporovat relaxační a meditační centra, komunitní kruhy, pobytová centra redukce váhy, pobyty ve tmě, léčbu přírodními vůněmi, muzikoterapii a další.

Budeme pracovat s medicinální cannabisou, tantémy, mandalami, léčivou hudbou, dotykovými terapiemi a budeme školit tantravelmistry.

Takto dosáhneme během nejbližších 10 let zvýšení průměrného věku o 20 let a bude to stoupat.

BUDEME MĚNIT SPOLEČNOST NA SAKRÁLNĚ HIERARCHICKOU.

Zdravotní a nemocenské pojištění se bude platit paušálně stejně pro každého. Budeme zvyšovat platy na minimální čistý plat 30.000kč, 8 týdnů dovolené + 2 x 5 dní zdravotní meditační ročně vybírané při únavě.