ROK 1914 - 1919

Pod rouškou první světové války a španělské chřipky se do ČESKOSLOVENSKA nahrnulo hromadně více jak 100.000 fašistických, germánských ariánů, kteří převzali moc nad pohraničím Československa tak, že udělali násilnou nečekanou invazi do soukromých domů, zajali a obřezali muže, znásilnili brutálně ženy a dívky a obřezali a zotročili chlapce. Potom všechny postupně, aby se báli, mučili fyzicky i první psychotronickou šikanou, kterou měli tenkrát v Německu přes plasmové válečné generátory v tajné plasmové síti, kterou budovali od 70. let 18. století skrze ukradený vynález INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÝ GENERÁTOR MELCHISEDEK. 

ROK 1919 BYL VE ZNAMENÍ ŠPANĚLSKÉ CHŘIPKY, 

která byla přirozenou virovou reakcí říše ETHER na redukci populace války schopných. Lidé nebyli dostatečně vyspělí mentálně, aby nevedli války a bylo nutné snížit jejich stav na vojnyschopných dospělých, aby lidé nezničili celou planetu.

Právě této epidemie využili formující se germánští ariánští fašisté, aby napadli Čechy a mohli na nich lépe provádět psychotronické pokusy na lidech a zaměňovat jejich genetiku, což vymysleli později.

https://www.psychotronickavalka.cz/nelegalni-psychotronicke-pokusy-na-lidech/

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/

Tento útok na Čechy byl dlouho plánovaný od doby, kdy fašističtí mafiáni ukradli archeologovi Charlesi Taze Russelovi vynález skrze který bylo možné vidět z videozáznamů historii lidstva. Uměl změřovat lidi po genetice a šlo vidět částečně do jejich historického těla a fašisté trochu pochopili, že jsme cyklický organismus, který se rodí znova a znova a žije nové příběhy ve společnosti, která se vyvíjí evolučně. 

A tak je napadlo, že uchvátí vládu nad celou Zemí a že STVOŘITELE LIDSTVA vždycky, když se narodí, zneužijí a umučí.

O tom jak byl Charles Taze Russel okraden a později zavražděn fašisty se dočtete zde:

https://www.svedkovejehovovidekujeme.cz/historie/

Ukradením tohoto vynálezu zločinci dostali nápad jak převzít vládu nad celou planetou Zemí vytvořením psychotronické sítě skrze kterou by šlo lidi odstřelovat do hrobu a mučit a vykrádat jak se jim zlíbilo. K tomu si vymysleli mnoha dalších prostředků, o kterých se dočtete zde:

https://www.psychotronickavalka.cz/valecne-zbrane/

V roce 1919 tajně napadlo České pohraničí zejména v Sudetách a okolí více jak 100.000 germánských fašistů, kteří vystříleli mnohé naše české muže, některé zotročili, aby jim předali živnosti a zavraždili je později do 15 roků. Ženy a dívky musely mlčet, učit fašisty česky a přijmout výměnu svých mužů a nechat se oplodnit.

České ženy si fašisté nechali, aby z nich dostali životní knowhow a zasévali do nich svoji genetiku a z našeho území řídili počátek zotročování VÝCHODU. 

Aby postavili psychotronickou síť, která vznikala postupně ze sítě komunikační, neboť psychotrnické zbraně měli nejprve velké, které byly schopné rozbíjet i domy a potřebovali zbraně čím dál tím sofistikovanější a nenápadnější, aby vládu přebírali nenápadně ilegálně tajně, potřebovali na našem území postavit tajné skrýše a také si testovat zbraně na lidech a vyvolili si oblast Česka, které bylo Germánii nejblíže. LUFTHEFFE NWO měla ústředí ve švýcarském LUZERNU, v zemi, která ve světových válkách vyhlásila neutralitu, aby mohla řídit války psychotronickým mučením vybraných osob, které prováděly její rozkazy. I Mnichov byl řízený psychotronicky. Představitelé států, které proti fašismu později bojovali, podepsali anšlus Československa pod psychotronickým mučením.

Tuto psychotronicky represívní válečnou vyvražďovací síť, která se na našich lidech začal teprve testovat jejich fyzickým napadením a zotročením, budovali jako síť komunikační a postupovali v moderní době přejmenováváním této psychotronické sítě na G 3, G 4, G 5, což zhruba odpovídalo tomu kolik generací jejich mužů naši českou zemi přebíralo zaměňováním potomků, genetiky před umělým oplodňováním zaséváním jejich spermatu do našich českých žen a dívek a do žen v koncentračních táborech v programu LEBENSBORN. 

Naši českou genetiku začali vyměňovat nejprve zotročováním žen od roku 1919 a během 2. světové války, kdy zakázali naše porodní báby a vyvraždili naše porodníky a dosadili svoje, při násilných porodech. Mnohé české ženy tak vychovávaly cizí genetiku, aniž by o tom věděly. Jejich děti šly na pokusy s lékojedy a nebo byly zaměňovány do Ruska a ruské děti zabíjeny. Všude měli svoje tajné spojky, mnohé zotročené psychotronicky.

TO BYLA JEDNA FÁZE FAŠISTICKY ARIÁNSKÉHO PLÁNU MAFIÁNSKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE NWO JAK PŘEVZÍT ČESKOU ZEMI NÁSILÍM NA JEJÍCH OBYVATELÍCH A ZÍSKAT Z NICH MUČENÍM TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, JAK SI MYSLELI.

Tajemství svatého Grálu se mezi ČECHY neuchovávalo vědomě. Měli mezi sebou ještě PRASTARÉHO NA DNY, kterým byl samotný ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU. Byl zajat fašisty v roce 1919 a mučen až do roku 1935 v kleci na psychiatrii v Havlíčkově Brodě, kde byla mučírna. Píchali do něj jedy, odebírali mu sperma a vytvářeli jeho potomky mnoha nelegálními tajnými způsoby a rozeseli je po celé zemi. 

Dožil se věku 465 roků.

Tajemství svatého grálu už Češi zapomněli v průběhu dějin plných násilí na jejich rody a národ a zejména na patriarchy a kněží, kteří uchovávali toto tajemství. Pokud starší vymřeli násilím, mladí správná pravidla neznali a nebylo toto poznání již jak předat v celku. Tudíž se všechno zapomnělo a zůstaly pouze zvyky a návyky, které si rodiny předávaly s různým zájmem o potomky nebo s různými možnostmi jak věci v životě správně udělat. 

Germáni měli násilnou sexualitu a měli neuspokojivé sexuální vztahy. Měli vysokou zločinnost.

Češi je proto velice zajímali a nenáviděli je bez příčiny. Češi je nikdy nenapadali jako první, po celou historii území vedle sebe se jejich invazím bránili. Germáni Slovanům vykrádali a zaměňovali potomky i v královských rodech.