PSYCHOTRONIČTÍ KATI NA OBJEDNÁVKU LUFTHAFFE NWO

Popravovat ostatní nikdy nebylo populární řemeslo. Kati byli považováni za společensky nedotknutelné. Proto fašisté katy cizího národa zotročovali mučením, vyráběli katy cizího popravovaného národa ze strachu a mnozí z toho zešíleli. Fašisté si vybírali naše muže různě. Získávali je pod různými záminkami, například že budou dělat psychotronický výzkum pro lékařství a nebo že za to dostanou psychotronickou vládu nad svojí zemí. Mnozí pro ně pracovali i více jak 30 let. VĚTŠINA PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ BYLA OVŠEM ZOTROČENA násilím, které je šokovalo a nevěděli si s ním rady. Navíc uvedli do chodu počítačový systém, ve kterém se lhalo a podvádělo, aby se katům lépe popravovalo, aby nenáviděli své bližní a nebylo jim popravovaných moc líto. Vyučovali je nespravedlnosti falešným svědectvím. Poškozování pověsti našich občanů mělo rozvracet vztahy ve státě i v rodinách. Štvali proti sobě muže a ženy. Každý ovšem využíval popravčí systém z jiných pohnutek a s jiným prvotním i pozdějším záměrem. Tedy každý musí zpytovat svoje svědomí, kdy škodil, protože podlehl mučení, a kdy škodil, protože mu to vyhovovalo a nespravedlivě se mstil. V našem matrixu platí pravidlo bumerangu. Kdo nemučil, nesmí být mučen. Nemučte a nebudete mučeni. Modlete se o vysvobození z mučení a buďte trpěliví. Pokud chcete svědčit, aby národ prozřel, budete od mučení zachráněni. Nebojte se svědčit. Dostanete válečné reparace. www.psychotronickavalka.cz/psychotronicti-kati/

STÁT SE PROFESIONÁLNÍM PSYCHOTRONICKÝM KATEM ŠLO V PRŮBĚHU TAJNÉ VÁLKY RŮZNĚ.

Pokud oslovení vyššími katy ze západu spolupracovali 

a sami byli aktivní v rozšiřování psychotronické sítě a v psychotronickém mučení ostatních, dostávali další výhody, dostávali se k moci nad ostatními. Mohli mít dočasné výhody.

Mnozí se živili krádežemi věcí a rozkrádáním peněz a zlata mučených a umučených. Měli spacetimeviewery a viděli jim do života. Někteří brali plat od LUFTHAFFE NWO.
PO NĚJAKÉ DOBĚ SPOLUPRÁCE BYLI VĚTŠINOU ŠOKOVĚ ZOTROČENI A ZJISTILI, ŽE SE STALI PŘEDMĚTEM LSTI A PODVODU. MUSELI VYKONÁVAT POPRAVY A NEMĚLI ZA TO NIC, VĚTŠINOU JEŠTĚ TRATILI. MĚLI ZNIČENÉ ŽIVOTY. MOHLI ALE NĚJAKÝ ČAS PROFITOVAT Z TOHO, ŽE MĚLI ZDÁNLIVOU MOC NAD OSTATNÍMI.
JAK SE TEDY MOHLI STÁT NAŠI MUŽI KATY NÁRODA?
- DOSTALI NABÍDKU NA SPOLUPRÁCI NA LÉKAŘSKÉM PSYCHOTRONICKÉM VÝZKUMU A MÍSTO TOHO PROVÁDĚLI POKUSY SE ZDRAVÍM LIDÍ A VYKONÁVALI PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY. To většinou zjistili později a nemohli se tomu moc vzpírat, protože jim hrozilo umučení, kdyby něco prozradili.
- DOSTALI NABÍDKU JAK MOHOU OVLIVŇOVAT TRH SMĚREM K VYŠŠÍM ZISKŮM PSYCHOTRONICKÝM OVLIVŇOVÁNÍM ZDRAVÍ OBYVATELSTVA NEBO MUČENÍM OBCHODNÍKŮ.
- DOSTALI NABÍDKU NA STAVBU PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ A BYTŮ A MOŽNOST KOHOKOLI VYHNAT Z DOMOVA PSYCHOTRONICKY.
- DOSTALI NABÍDKU NA ZISK VĚTŠÍ MOCI NAD SVÝM ÚZEMÍM MUČENÍM OSTATNÍCH PSYCHOTRONICKY A KOUPÍ FREKVENČNÍCH PLASMOVÝCH ZBRANÍ.
- DOSTALI SE NEČEKANĚ DO PSYCHOTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ VÁLEČNÉ HRY, KTEROU DOSTALI DANAJESKÝM DAREM OD NĚKOHO, KDO JE OBĚTOVAL, A OBĚTOVALI SVOJE OKOLÍ, ABY NEBYLI MUČENI, POKUD NEDOKÁZALI PŘIJMOUT, ŽE BUDOU PRAVIDELNĚ MUČENI SAMI MÍSTO TOHO.
- DOSTALI TELEFONÁT OD "VLÁDY LIDSTVA" A BYLI - OZNAČENI ZA ZLOČINCE, KTERÝ SI MUČENÍM A OBĚTOVÁNÍM OSTATNÍCH Z RODINY A RODU A NÁRODA MUSÍ ODČINIT SVOJI VINU NEBO ŽE BUDE UMUČEN SÁM.
A nebo? Jaký je váš osobní příběh?

Nevěděli ovšem, že s nimi měli jejich mučitelé jiné plány, než většinou slibovali či tvrdili. 

Většina z nich přežívala v systému, který byl tvrdě mučitelský a neměli pak již na výběr. POSTUPNĚ TUŠILI, ŽE SE JEDNÁ O NĚJAKÝ VYHLAZOVACÍ SYSTÉM URČITÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA A RODŮ, ALE NEVIDĚLI STRATEGII TOHO, KDO PROVÁDĚL MUČENÍ, KOMPLEXNĚ. NEVĚDĚLI, ŽE SE JEDNÁ O VÁLEČNOU ŠIKANU NAŠÍ VLASTI A ČECHŮ.

NEVĚDĚLI, KDO JE PŘESNĚ MUČÍ A O OSTATNÍCH MĚLI FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ, ABY JE NENÁVIDĚLI. SAMI MNOZÍ ZADÁVALI DO SYSTÉMU PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV FALEŠNÁ SVĚDECTVÍ, ABY SI ULEVILI SVÉMU SVĚDOMÍ.

Pokud si mysleli, že se zachrání, byli na omylu.

Většina plnila příkazy LUFTHAFFE NWO z hrůzostrašného  strachu.

Nikdo z fašistů by v zemi nenechal zrádce vlastního národa a rodiny a přátel. 

Na konci by je všechny umučili nejhůře ze všech na území, na kterém fašismu sloužili. 

O všechny výhody by přišli náhle a jenom by čekali až pro ně přijde popravčí komando nebo je odstřelí jiná plasma. 

MOHLI BÝT PŘEDMĚTEM LOVU FAŠISTŮ, VE KTERÉM SI FAŠISTÉ LIBOVALI.

Psychotroničtí kati mučili oběti a snímali jejich frekvence a vykrádali jim knowhow jak řešit různé choroby, které jim fašisté skrze ně navozovali nebo které si kati sami vymýšleli. LUFTHAFFE NWO podávali zprávu a vyráběli ještě horší psychotronické programy vyzkoušené na nejbližších lidech, kteří jim věřili. 

Museli o svých obětech podávat pravidelně zprávu a báli se lhát. 

Museli navíc plnit úkoly, které vedly do rozvratu jejich společenských a rodinných vztahů. Nesměli porušit zadání jejich úkolů, jinak byli brutálně sadisticky mučeni.
JAKÉ ÚKOLY PLNILI?
NESMĚLI UKLÍZET.
MUSELI DĚLAT NĚCO BIZARNÍHO.
NESMĚLI SI PŘIVYDĚLÁVAT NEBO VYDĚLÁVAT HODNĚ.
NESMĚLI MÍT ZÁJMY.
NESMĚLI CESTOVAT.
MUSELI PÍT ALKOHOL.
MUSELI PLATITI VÝPALNÉ A VÝKUPNÉ.
NESMĚLI SI BRÁT VÁNOČNÍ DÁRKY OD MANŽELKY.
MUSELI VYKRÁDAT MAJETEK - K TOMU DOSTÁVALI KNOWHOW.
MUSELI PROVOZOVAT TRAVIČSTVÍ NEJBLIŽŠÍCH V RODINĚ.
MUSELI PROVÁDĚT JEDOVÁNÍ MAJETKU.
ZAJIŠŤOVALI VYMĚŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTECH A VNÁŠENÍ CIZÍCH Z BAZARŮ.
PROVÁDĚLI ZAMĚŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ, ABY DĚLALI ZRAKOVÉ PŘESMYKY A PORUCHY VĚDOMÍ A PAMĚTI OBĚTEM.
MUSELI OBĚTOVAT PŘEDMĚTY PRO PSYCHOTRONICKOU POPRAVU.
POSTIŽENÍ BY SE MĚLI VYJÁDŘIT SAMI JAK JIM FAŠISTÉ NIČILI VZTAHY.

Vyšší zbraně dostávali automaticky s počtem poprav, které vykonali a nebo prostě jenom proto, že spolupracovali s nějakou západní firmou a měli být zotročeni pro popravy našeho obyvatelstva, aby si udrželi místo a výplaty. Museli si je platit a fašisté jim platby strhávali například z výplaty, kterou jim neposlali. Museli platiti pokuty, pokud se nějak znelíbili. Většinou co si vydělali, to zase fašistům vrátili na pokutách.

Budovali sítě, stavěli psychotronická doupata, střílny, prodávali psychotronická zařízení a montovali je lidem do domácností. - to byla skupna, která si myslela, že získá moc v zemi jako nová vláda.

A tak psychotroničtí kati, většinou nechtění zrádci národa a nejbližších sloužili fašisticko ariánské demagogii a dělali psychotronické pokusy na našich občanech a vykonávali popravy.

KDO VÍC MUČIL, TEN VĚTŠINOU VÍC DOSTAL ÚKOLŮ MUČIT.

KDO SE VZPÍRAL, DOSTÁVAL PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY, KTERÉ MUSEL VYDRŽET NEBO SPÁCHAT SEBEVRAŽDU. NEMĚL Z TOHO ÚNIK.

MĚLI BY SVĚDČIT SAMI, DO JAKÉ MÍRY BYLI ZOTROČENI A DO JAKÉ MÍRY SE PŘIDALI Z BEZMOCI A NEBO ŽE JE BAVILO MUČIT OSTATNÍ  MÍT Z TOHO KLID OD MUČENÍ. MNOZÍ SE MOHLI STRACHY A ÚZKOSTÍ CO JE TO ZA HRŮZOVLÁDU ZBLÁZNIT.

Šlo o to, aby nikdy nebyli poznáni a nemuseli použít hrubou sílu, kterou by mohla vyšetřovat policie, to se hodnotilo negativně. 

Vraždy měly být v utajení.

©