PSYCHOTRONIČTÍ KATI NA OBJEDNÁVKU LUFTHAFFE

Popravovat ostatní nikdy nebylo populární řemeslo. Kati byli považováni za nedotknutelné. Proto fašisté, kteří nechtěli toto řemeslo sami vykonávat, chtěli se bavit mučením ostatních pohledem na plasmové videozáznamy, katy vyráběli nejprve ze zločinců a v dalších generacích z vybraných obětí již od prenatálního stádia. Vyráběli jedince mučené na duši a těle různými způsoby, kteří podlehli později buď dobrovolně pro slib, že již mučeni nebudou, nebo že dostanou výhody nebo obojí, a jiní byli násilím fyzickým, psychotronickým nebo obojím přinuceni tak, že kapitulovali a přidali se nedobrovolně ze strachu před dalším mučením, kterým jim fašisté mající nad nimi psychotronickou moc vyhrožovali. Někteříspáchali sebevraždu, protože neunesli pocit, že by vraždili ostatní, nebo nedokázali škodit a byli zavražděni sami. Fašisté si vybírali nejprve zločince, které zotročovali a tito lidé, kteří po čase vykonávání jejich příkazy, neboť je vyučovali jak vraždit a mučit co nejlépe, aby nebyli poznáni a chyceni, vraždili časem zcela rutinně, bez emocí, bez hnusu nad svými činy, brali to jako součást jejich života, který věděli, že nedokáží změnit a někteří ani nechtěli.

BÝT ZOTROČEN PRO PSYCHOTRONICKÉ ČI JINÉ POPRAVOVÁNÍ OSTATNÍCH BYLA HRŮZA.

Historie vzniku psychotronických katů národa českého je dlouhá. Byla započata již v roce 1919, kdy byla naše země zločinně napadena během španělské chřipky, kdy byla naše vlast napadena asi jednou stovkou tisíc fašistů z Něměcka. Bylo napadeno pohraničí.
Podrobnosti se dočtete zde:

ROK 1919

Pokud napadení vyššími katy spolupracovali a sami byli aktivní v mučení ostatních, dostávali pochvaly, dostávali další výhody, dostávali peníze a sliby, co mohou získat dále. 

Nevěděli ovšem, že s nimi měli jejich mučitelé jiné plány, než slibovali. 

Nikdo z fašistů by v zemi nenechal zrádce vlastního národa a rodiny a přátel. 

Na konci by je všechny umučili nejhůře ze všech na území, na kterém fašismu sloužili. 

O všechny výhody by přišli náhle a jenom by čekali až pro ně přijde popravčí komando nebo je odstřelí jiná plasma. 

MOHLI BÝT PŘEDMĚTEM LOVU FAŠISTŮ, VE KTERÉM SI FAŠISTÉ LIBOVALI.

Všichni psychotroničtí kati museli mučit několik obětí a snímali jejich frekvence a vykrádat jim knowhow jak řešit různé choroby, které jim fašisté skrze ně navozovali nebo které si kati sami vymýšleli. LUFTHAFFE NWO podávali zprávu a vyráběli ještě horší psychotronické programy vyzkoušené na nejbližších lidech, kteří jim věřili. 

Byli placeni pocitově, finančně i výhodami, pokud mučili tak perfektně, aby to lidé kolem nic nepoznali. Pokud navíc byli oblíbení mezi svými nevědomými oběťmi, dostávali bonusy. 

Mohli si například zakoupit za 1 milion korun faulhypnózu a používat jí na svoje oběti a mít větší výhody.

A tak psychotroničtí kati, zrádci národa a nejbližších sloužili fašisticko ariánské demagogii.

Násilí, které dokázali skrze elektromagnetické frekvenční plasmové střely v síti 5G zločinci vymyslet, nemělo nikdy v minulosti obdoby. Zločinci střely na sobě převážně nezkoušeli, měli oběti, které pozorovali a proto se fašističtí psychotroničtí kati smilvě ženili a měli ženy na psychotronické pokusy.

Vyráběli se také falešné potomky, aby je mohli kdykoli obětovat.

https://www.psychotronickavalka.cz/smilne-snatky/

https://www.psychotronickavalka.cz/vyroba-falesnych-potomku/

Často nevěděli, že byli vyrobeni v programu LEBENSBORN, vyměněni řpi porodu nebo zaseti znásilněním ve faulhypnóze nebo umělým oplodněním ve faulhypnóze. Nevěděli kdo jsou a fašisté jim často oznámili, že je počali za určitým účelem a slíbili jim nějaké výhody. Prostě je zotročili lží a podvodem.

Nevěděli často, co činí, trénovali na velrybách a kytovcích a na lidech, ale dostávali zpětný chod a hromadili si hříchy, jejichž pocitová hodnota se jim nyní vrací.

Zločinci zkoušeli represívní plasmové střely na svých obětech a na sobě navzájem v hierarchii, existovali kati vyšší a nižší a neznali se vzájemně, vyšší kati mluvili telepaticky nebo se představovali prostě pod falešnými identitami. Nechtěli, aby jim někdo vracel úder. Nejvyšší LUFTHAFFE NWO byla absolutně neznámá pro všechny, věděli, že všechny zbraně mohou střílet všemi směry a nechtěli, aby je někdo zaměřoval.

Kati mezi sebou svojí krutostí bojovali před LUFTHAFFE o posty. 

KDO VÍC MUČIL, TEN VÍC DOSTAL.

MĚLI BY SVĚDČIT SAMI, DO JAKÉ MÍRY BYLI ZOTROČENI A DO JAKÉ MÍRY SE PŘIDALI Z BEZMOCI A NEBO ŽE JE BAVILO MUČIT OSTATNÍ  MÍT Z TOHO VHODY. PODLE TOHO DOSTANOU VYMĚŘENOU NÁPRAVU DÁLE.

Hodnotila se nejvíce sofistikovanost projevu a naivita obětí, se kterou zločinci věřily

Šlo o to, aby nikdy nebyli poznáni a nemuseli použít hrubou sílu, to se hodnotilo negativně. 

I když se něco nepovedlo přesně podle plánu, například žena se neprotrhla při porodu dítěte, které se neuškrtilo na pupeční šňůře, tak se hodnotila míra bolesti obou mučeních obětí a psychotronický kat i tak mohl vydělat veliké nepoužitelné I POUŽITELNÉ peníze a získat výhody.

LUFTHAFFE NWO dobře vážila, který program použije a zkoušela jej na minimálně 1000 osobách, zda bude mít stejný výsledek.

Vraždy měly být v utajení.

Nejvíce lidí zahynulo plasmovými pumami po 100:000 obětí zároveň v Ruské Federaci. V jiných zemích to byly spíše individuální popravy, které nešly poznat od běžných nemocí a sebevražd.

V Ruské Federaci zahynulo plasmovými pumami VÍCE JAK 37 milionů lidských obětí fašisticko ariánské demagogie.

Jak pracoval takový psychotronický kat:

Například záměrně způsoboval tajně vysíláním represívních slovních a fyzikálních faulplasmových frekvencí na močový měchýř oběti zločin. Oběť běhala neustále na záchod v křečích a nemohla se vysvobodit. Dělala všechno možné, ale nemohla se vyléčit, což jí přivádělo k zoufalství po nějaké době, například po letech.

Psychotroničtí kati mohli telepaticky faulplasmově hovořit lidem do hlavy. Toho zneužívali. Měli pro lidi různé nabídky ke spolupráci, která je vždy dovedla do nějaké formy mučení nebo otroctví nebo měla překvapivé rozuzlení jako sexuální hnusperverzi, sexuální ponížení nebo nabídku na sadistickou sexualitu. Končila zotročením pro nějaký druh nepříjemné stále se opakující nebo ne zrovna voňavé práce nebo končila příkazem uškodit někomu dalšímu. Pokud to oběť nechtěla udělat, buď jí byly odebrány nějaké výhody, například jí kat rozbil počítač a řekl jí, že již nikdy žádný nebude mít, že jí ho vždy rozbije, ať si ho ani nekupuje. Nebo oběť nesměla sledovat televizi, kat jí rozbíjel televizní přístroj, nebo nesměla číst knihy, zapaloval jí knihy na dálku.

Pokud o byla osoba věřící, bylo lehčí jí zmást a komunikací do hlavy jí nakukat, že ten, kdo na ní mluví, je zástupce Boha a že jí přišel jako vláda lidstva, která vládne ze shora, poradit. Pokud byla oběť chytrá, brzy poznala, že ten, kdo mluví, není posel boží, protože psychotroničtí kati neradili nic moc, jejich cílem bylo zjistit slabiny oběti na morálce, co jsou ochotny udělat a co ne a potom na to navázat a mučit je dalšími amorálními požadavky. Bylo to něco za něco. Jakmile oběť neznala základní morální pravidla a byla ochotna udělat ústupky v morálce, psychotronický kat jí dostal a začal jí obtěžovat. Mohl na ní čím dál tím více. Jakmile oběť psychotronické šikany obětovala něco správného v života za nesprávné, mohla dostat další rebuky, jak tomu psychotroničtí kati říkali. Kati se učili každou obětí, jak oběti dostat, co na lidi platí, sdělovali si zážitky. Byli tudíž čím dál tím horší.

Psychotroničtí kati dostali člověka do nouze, aby mu pak z nouze pomohli amorálními nabídkami páchat hříchy, které oběti ulevovaly od nesnesitelné situace.

Nejprve oběť zlomili mučením různého druhu, aby jí předložili nabídku, kterou oběť jenom stěží odmítla. Jakmile se zapletla do činností amorálních, ihned jí mohli penalizovat psychotronickým ovlivňováním negacemi dále.

Oběť, která propadla psychotronickému katovi, časem plnila jeho příkazy jenom aby si ulevila od mučení a páchala sama mučení dalších osob, aby se rozdělila o své utrpení.

Nabídky, které psychotroničtí kati dávali svým obětem, byly lstivé a podvodné.

Například, aby spolupracovali na lékařském psychotronickém výzkumu, jak vznikají nemoci a jak je lépe léčit. Nebo jak se stát nesmrtelným vojákem a s obětí započali výcvik, který se tvářil jako správně a vedl do jejího brutálního mučení, ze kterého se nešlo dostat, protože po oběti chtěli, aby někoho potom zavraždila. Když odmítla, propadla psychotronické nebo i fyzické popravě.

Katům vyšším bylo jedno, kdo oběť poté mučil. Když jí začal někdo znevýhodňovat, otevřeli brány zlu a dovolili na oběti, aby jí likvidovalo větší množství psychotronických i fyzických band. Většinou to bylo 5 band, které měly náhle k oběti přístup a mohly si jejím mučením vydělat peníze, na zbraně nebo postup v hierarchii zločinu nahoru. Oběť pak nechápala, co to znamená a byla vydána komukoli, kdo s ní původně ani neměl nic společného. Šlo o likvidaci celé národní země jejím umučením po jednotlivcích a později to měly být celé skupiny, čemuž bylo zabráněno bojem o nás ze zahraničí a z říše ETHER a z NITRA MATKY ZEMĚ z ústředí naší tvorby.

Zločin se měl projevit ke konci absolutně maximálně, aby byl jednou provždy popsán do literatury, do muzeí zla a dobra a do L'MURTENETU byl zaznamenám jeho frekvenční náboj, a tak mu do budoucna mohlo být zabráněno dopředu již v jeho počinu, aby neublížil žádné oběti. Lidé si postojem ke zločinu vysluhovali svoje věčné postavení v matrixu ve vládní hierarchii. Na konci se všichni reinkarnovaní sešli přesně na těch místech, na které měli nárok.

Boje se zločinem tohoto charakteru, který používal nejmodernější vynálezy, o kterých hodně lidí vůbec nevědělo, neboť oběti měly zůstat nevědomé a bezbranné, stejně tak měla zůstat bezbranná policie, byl velice obtížný a často se zdál beznadějný. Mnoho obětí zemřelo žalem opuštěné v beznadějné situaci a umíraly dlouho, i několik let. Zločinci neměli žádný soucit a čím více mučili, tím vyšší dostávali postupy a mohli se tím chlubit, přičemž ostatní se jich báli.

Pro každou skupinu měli kati jinou léčku.

Sestavovaly je totiž osoby, které danou skupinu dobře znaly a vytvořili mučení extra na míru. Věděli, kde lidé snadno uvěří a udělají chybu. Měli statistiky a neustále svoje metody zlepšovali.

Šlo časem snadno zotročit celou skupinu jako například svědky Jehovovy, protože lži, které si kati vymýšleli, bylo jenom obtížné poznat.

Byli to mistři ve lži a podvodu.

Pokud jste měli celkově vadnou životní filozofii, která připouštěla jakékoli násilí na ostatních nelegálně, měla jste šanci, že propadnete léčce a uděláte chybu. Soudit se vzájemně nebudete. Soudit bude INKARNAČNÍ SOUD. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, posuzovat jednotlivé případy selhání na morálce je velice náročné.

Všechny chyby nebo zanedbání v posuzování pravdivosti a morálky ostatních a skutečných příčin jejich chování se nyní vymstí všem samolibým ochráncům národa, kteří nechránili správně. Oběti je nezajímaly. Byli ochotni je proti jejich vůli zavřít do sadistických blázinců místo aby je vyslechli a uvědomili si, že je na nich páchána mimořádná zločinnost, která ještě nebyla odhalena jejím detailním popisem. Oblíbenou metodou totiž bylo dostat oběť nedobrovolně násilím do blázince a tam jí mučit zavřenou v soudní detenci jedy, elektrickým proudem, klecováním a sexuálním sadismem a psychotronickým mučením skrze jedoléky. Jsou za mučení obětí spoluzodpovědní a ponesou nyní svůj díl pocitové újmy, protože nepomáhali obětem, které se na ně obracely a tím dělali jejich situaci ještě žalostnější.

Léčky psychotronických katů šlo časem rozpoznat a postavit se proti nim rázně a odmítnou je.

Byly prostě zločinné a nabádaly ke zločinnosti na ostatních. Nesměli jste ovšem páchat hříchy, neměli jste jinak nárok na záchranu ze shora od Boha. Kdo neměl nashromážděno mnoho dobrých skutků a páchal hříchy, v podstatě neměl šanci se osvobodit a jedinou cestou bylo nechat se umučit a odejít na nebesa sloužit nirváně odtud. To ovšem lidé nevěděli, protože fašisté ve státě pod rouškou socialismu zavedli ateismus a Boha zakazovali. Věděli proč. Dovolat se totiž modlitbami o pomoc šlo, jenomže to mnoho lidí neudělalo a byli ochotni přistoupit na kompromis v morálce.

Ze začátku to byla hra mentální, ale psychotroničtí kati měli vyšší zbraně a mohli si zaplatit popravu toho, kdo je odmítl poslouchat.

Brali totiž za mučení lidí peníze a když se jim nedařilo, popravovali. Pokud se zaměřená osoba psychotronicky vzepřela, psychotronický kat měl plán, jak jí zlomit.

Mohla se vyvázat jedině, pokud byla věřící a modlila se a činila kroky k nápravě, nahlásila případ zločinů na ní na policii a vytrvávala v domáhání se svých práv na ochranu státem a Bohem.

To například udělala zapisovatelka této zprávy, proti různým druhům zločinů na ní se bránila soudními žalobami a trestními oznámeními na policii a stěžovala si u všech BOHŮ vesmíru.

Zločinu se bránila. Jinak neměla šanci se z toho dostat, bylo na ní nasazeno několik psychotronických band a byla likvidována i veřejně i fyzicky i na prostředcích k záchraně života.

Pokud oběť narazila na laxní policisty, kteří jí ponechali ve zločinu, neměla šanci se ochránit, pokud nebyla věřící a nečinila dobré skutky a nedovolala se na Bohy. Pokud měla za sebou hodně hříchů, neměla šanci se zachránit.

Všechna matrixová pravidla byla ke každému spravedlivá, ale šlo o to, s kým se člověk stýkal, jak se nechal člověk poškozovat a zda měl pravé přátele, kteří mu pomáhali z nouze.

Záleželo na dobrých skutcích oběti ve prospěch ostatních, jinak nedostala pomoc a trápila se sama a podléhala dalším útokům na svoji osobnost. Jedině lidé silní ve víře v dobro a spravedlnost, kteří neustále činili statečně kroky k záchraně, se mohli ochránit ve spojení s dalšími ochránci, se kterými se propojili a chránili se vzájemně, a to mentálně i fyzicky. I modlitba spravedlivého měla obrovskou sílu, protože střely psychotronicky represívní šlo odrušit odrušením elektrosmogu i na mentální úrovni srdce i fyzickými kroky, které nedovolovaly psychotronické střely působit.

Pokud člověk rezignoval, protože již neměl sílu se bránit, dostal záchranu, pokud měl na zemi nirvánské plány a nikoho z nich nevylučoval.