PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY NA OBJEDNÁVKU LUFTHAFFE NWO, DRUHY PLASMOVÝCH STŘEL A DRUHY NEPŘIROZENÝCH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ, KTERÉ PSYCHOTRONICKÉ STŘELY VYRÁBĚLY.

FAULPLASMOVÉ STŘELY MĚLY NĚKOLIK INTENZIT. OD NEVIDITELNÝCH NEBOLESTIVÝCH NIČÍCÍCH BUŇKY AŽ PO VIDITELNÉ STŘELY, KTERÉ LIKVIDOVALY DOMY.  www.psychotronickavalka.cz/psychotronicke-popravy/

©

SYSTÉM POPRAV LUFTHAFFE NWO KOLIDOVAL S PŘIROZENÝM ODEBÍRÁNÍM LIDÍ 

DO DRUHÉ ŘÍŠE 

BOŽÍMI MLÝNY.

Jednalo se o nelegální frekvenční zásahy do matrixu BOŽÍHO TĚLA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.
Vznikaly neléčitelné chrrnické choroby, které nikdy nebyly v BOŽÍCH MLÝNECH v plánu.

Vrhalo to negativní dojem na BOHA:

LUFTHAFFE NWO pravidelně zadávala psychotronickým katům popravy našeho obyvatelstva.
Téměř nikdo u nás neumíral přirozeně.

Plasmovou zbraní bylo možné způsobit různou velikost a bolestivost zásahů těla a duše i ducha.

Faulplasmové paprsky zaměřovaly materiály a tkáně na detail. Tudíž bylo možné cokoli a kohokoli odstřelit i přes stěnu, aniž by o střele, kudy letěla, zbyl nějaký důkaz.

Šlo tudíž zabít, aby to vypadalo jako selhání tkáně určitého orgánu.

Psychotronickou popravu nešlo rozpoznat od selhání organismu na běžnou příčinu úmrtí.

PROTO MOHLA ZŮSTAT PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA V UTAJENÍ PO MNOHO DESETILETÍ CELOSVĚTOVĚ.

Svědectví o psychotronickém mučení fašisté nedovolovali projít do mediálních prostředků a tudíž veřejnost ani bezpečnostní složky společnosti o psychotronických popravách nic nevěděly. 

Pokud se nějaké svědectví objevilo, považovala se za hoax.

Faulplasmové střely měly různé intenzity:

Neviditelná a nebolestivá střela ničící pomalu buňky a působící zdravotní potíže, které člověk musel léčit v sadistickém zdravotnictví, které vlastnili celosvětoví fašisti, kteří předtím trhy s čipovanými lékojedy ovládli zločinně.

Neviditelná bolestivá střela, kterou fašisté způsobovali oběti strach a bolesti, které nemohla nijak prokázat neb rány nebyly vidět a mohla je jenom popisovat a byla považována za blázna. Bylo nebezpečné si stěžovat, mohli jste dostat nálepku psychotik nebo schizofrenik, odebrali vám řidičský průkaz a mohli jste jít časem žebrat nebo v lepším případě být invalidní. Nebo vás zavřeli na psychiatrii navždy.

Viditelná bolestivá střela, která vypadala časem nebo ihned podle intenzity jejího zásahu jako modřina, oděrek, výrůstek na kůži, herpes, opar, růže, ekzém, cysta, bradavice, nádorek... Prostě normální projev nemoci nebo úrazu, zdálo se...

Viditelná střela dlouhodobě matoucí tkáň na její normální funkci, která vypadala jako bércový vřed, otevřené zranění, hnisavá rána, rychlé rakovinové bujení ničící tkáň.

Tříštívá střela, která se uvnitř tkání rozstřelila a způsobila zmatek orgánu, který přestal normálně pracovat a pracoval jinak podle psychotronického plánu. Tím fašisté mučili brutálně do křečí a dechových zástav, zvracení.

Elektrizující střela na určité části těla, zejména na prsty, aby nešlo nic napsat, na paty, aby nešlo chodit, paty rozstřelovali, nejprve je usufokovali do tvrda a potom je odstřelili, aby v nich byl zářez, který strašně po nášlapu bolel, nešlo došlápnout a jak oběť chodila vadně, udělal se jí zánět achilovek a už nemohla vstát, lezla po čtyřech a potom ulehla do plín a už nevstala.

Sufokující střely, které téměř úplně vystřílely z částí orgánů vodu a kyslík a tuk a minerály a ten ztvrdl a scvrkl se a přestal se pohybovat. Střevo přestalo mít správnou peristaltiku a přestali jste se vyprazdňovat ze stolice. Močový měchýř se nemohl vyčůrat nebo jste měli malou kapacitu moč udržet a neustále jste chodili čůrat bolestivě malé množství moči.

Střely bolestivé různě, které fašisti nastřelovali do srdce, do hrudní kosti, do prsou, sufokovali bradavky, že jste se jich nemohli dotknout ani šatstvem, sufokovali sexuální orgány, které bolely a nešlo se ani vyčůrat a vadila vám i plína, takže jste se raději ani nehýbali.

Viditelná bolestivá spalující střela.

Šlo odstřelit předměty jako skleněné vitríny, police, sklenice, téměř jakýkoli předmět v domácnosti. Tím strašili oběti většinou při vyhánění z bydliště nebo z podniku.

Mohli odstřelit notebook, telefon, jakýkoli přístroj v domácnosti s varováním, aby si je oběť již nikdy nekupovala, že jí je kdykoli odstřelí znovu. Takže některé oběti nemohly mít to, co ostatní, neb věděly, že jim věci mohou psychotroničtí kati kdykoli zničit a nemělo cenu je kupovat.

Lidé umírali na leknutí a přešprcnutí srdce. Zalapali po dechu a zemřeli na místě. Srdce většinou dlouho nevydrželo mučení v jejich vědomí a proto je fašisté mučili v jejich nevědomí různými ztrátami ať už věcí, finančními, krádežemi, ale i ztrátami tkání a orgánů různými nemocemi, chřadnutím, ztrátami perspektivy, ztrátami přátel a zájmu lidí, ztrátami jejich životních výhod, ztrátami zaměstnání, podnikání a nebo je nutili mučením do vadného jednání.

Duše byla odstřelována na pocitu své spravedlivé hrdosti, tedy byla mučena pochybnostmi o sobě a jejím místě v matrixu. Mohla být vedena v neslyšitelné slovní nápovědě, která byla jako psychotronická klec a tudíž každému jinému skrytá a nebyla poznat, do věcí, které by normálně člověk neudělal. Fašisté lidem způsobovali úzkosti a deprese, závislosti, změny chutí  a celkově vadnou intuici a instinkty a tudíž změny přitahování dobra a zla do života.

 Duše byla mučena psychotronickými klecemi, aby nebyla úspěšná, průbojná, aby se bála a nebyla aktivní. Odnímali jí odvahu, aktivní účast na změnách, touhu po vendetě za zločin a jeho usvědčení a záchyt, odnímali jí vůli, chtění, přání a touhy většinou tím, že jí nějak znevýhodnili, něco jí pokazili, zničili, způsobili odnětím její paměti nebo soustředění, aby byla úspěšná a pohaněli jí, pošpinili jí jméno, kradli identitu, ničili image, rozvraceli vztahy.

V horším případě, pokud se duše nevzdala, tak jí mučili, aby se vzdala. 

Mohli jí způsobit takové zdravotní problémy, že byla nezpůsobilá pokračovat a mezitím jí rozbili image online nebo mezi jejími známými skrze hackery. Nabourávali se do webů, do emailů, jménem oběti rozesílali emaily, smsky a ničili jí pověst. Podávali na oběť falešná policejní a soudní oznámení o jejích údajných vadách  a používali falešné svědky, které si opatřovali se zločinným záměrem buď za provizi nebo pod psychotronickým mučením. 

Dělali oběti tolik problémů, že nemohla normálně pokračovat v životě. 

Jakmile se na někoho zaměřili, neměl téměř šanci, zničili mu život, pokud ho někdo nezachránil. Oběti končily v blázincích, v holobytech jako zničené existence, invalidní, na psychofarmakách nebo po léčebnách, kde se mučilo.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

PSYCHOTRONICKÁ POPRAVA MĚLA MNOHO PODOB.

Jednou z poprav byl příjezd psychotronického auta plného zbraní k vašemu bydlišti a způsobení takových potíží, že člověk zkolaboval, dostal infarkt, mrtvici, udusil se nebo šel spáchat sebevraždu, někdy vyskočil z okna z vysokého patra nebo ho vyvedli na koleje či pod jiný dopravní prostředek nebo skočil z mostu do vody.

Jindy se fašisté bavili lovem na oběť, kterou hodlali umučit zcela, aby už nemohla vypovídat. Přišli do jejího příbytku na dálku s velkými plasmovými generátory, které dělaly brutálně sadistické psychotronické jevy, které vedly lidi do útěku z domova, nebo si bydliště rozbili, vzali vysokou dávku psychiatrických nebo jiných jedoléků, vyběhli spáchat sebevraždu nebo je umučili a vypadalo to jako infarkt většinou. 

Někdy je vedli do blázince, kde jim nikdo nevěřil, co říkali a dále člověka popravovali jedoléky, klecováním a elektrickým proudem. Psychotroničtí kati tudíž dovedli člověka do ještě horšího druhu umučení, které bylo hrůzostrašně pomalé. Sadistické zdravotnictví.

JINOU FORMOU PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY BYLO ČLOVĚKU ODSTŘELIT NĚJAKOU ORGÁNOVOU FUNKCI, KDY ČLOVĚK TRPĚL NÁSLEDNĚ SADISTICKÝMI METODAMI ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ VADU NEUMĚLO LÉČIT JINAK NEŽ SADISTICKÝMI METODAMI PRODLUŽOVÁNÍ JIŽ BÍDNÉHO NEOPRAVITELNÉHO ŽIVOTA.

Například odstřelili tlusté střevo, nebo polykací reflex, sufokovali plíce, aby se člověk dusil, způsobili neoperabilní nebo těžko operovatelný nádor a zničili tělu některé jeho funkce navždy. Tím člověka odsoudili do léčení se směrem do smrti bolestivě a zoufale bez naděje na vyléčení.

Jednou z oblíbených poprav byla leukémie nebo myelodysplastický syndrom, kdy poručili někomu z blízkých nalít jed do jídla či pití oběti, pro kterou sadističtí zdravotníci neměli nic než chemoterapie, které oběť zabily. Otrávená oběť dále trpěla brutálně otravami dalšího řádu.

Mohli popravovat i tím, že v těle probudili zlatého stafylokoka, který oběť hrůzostrašně spaloval do růže nebo do jiného projevu na kůži svým působením umocňovaným psychotronickými frekvencemi. Dělali skrze něj i otevřené bércové vředy. Tak člověka popravili do zdravotnictví, invalidity a do potíží až do smrti.

Jinou formou popravy byly halucinace, které nešly nijak vypnout než modlitbami, a jediným východiskem byla pro ateistu sebevražda.

Aby se lidé nemohli dovolat na BOHA, fašisté v České republice soustavnou snahou trvající více jak 100 let zbourali systém náboženské výuky a zavedli masívně ateismus.

Jednou z nejhorších psychotronických poprav byla poprava zvukem, při které se oběť úplně zbláznila bolestí duše.

Jinou formou byla poprava opakovanými slovy do srdce, což vedlo do křeče bránice a hrudníku a do srdeční zástavy sufokací plic a srdce a celého těla do skrčence, což strašlivě bolelo. Potom tělo povolili, aby to nevypadalo nápadně. Lékaři diagnostikovali srdeční zástavu. Takto mohli oběť dusit a křečovat opakovaně a nebo několik dnů či hodin před její smrtí. Co vydrželo tělo.

NYNÍ ČTĚTE ZDE:

©