PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY ZLOČINCŮ PANACEJSKÝM SOUDNĚ-VOJENSKÝM KONFÉREM 

www.psychotronickavalka.cz/psychotronicke-popravy-zlocincu/

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUM AUMJEHOVY AUM
AUM MATRIXE AUM

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU HERMÉSE

ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE

UVĚDOMUJEME VŠECHNY CELOSVĚTOVÉ ZLOČINCE, 

ŽE NYNÍ BUDOU POPRAVOVÁNI PSYCHOTRONICKY 

PANACEJSKOU ARMÁDOU ETHERU I POZEMSKOU 

SMĚREM DO VĚZENÍ, NA POLICEJNÍ STANICE, DO HROBU, DO LAMENTÁRIÍ, PEKLA, GEHENNY, ABYSSU A TARTAROSU ŘÍŠE ZA ZRCADLEM ETHER DRAGASTÁN.

KAŽDÝ PODLE TOHO JAKOU PŘESNĚ POTŘEBUJE NÁPRAVU.