PSYCHOTRONICKÉ DOMY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY STAVĚNÉ TAJNĚ NA VYHÁNĚNÍ LIDÍ Z JEJICH MAJETKU

NEBEZPEČNÉ PRO BYDLENÍ. www.psychotronickavalka.cz/psychotronicke-domy/

PSYCHOTRONICKÉ DOMY 

STAVĚNÉ ZA ÚČELEM VYHÁNĚNÍ LIDÍ Z MAJETKU A JEJICH PŘEPRODEJ NEBO URČENÉ K MUČENÍ A VYNUCOVÁNÍ STAVU VĚCI, SE KTEROU BY MUČENÁ OSOBA NIKDY NESOUHLASILA.

VRAŽEDNÉ DOMY, VE KTERÝCH ŠLO KDYKOLI SATELITNĚ ČI PO INTERNETU SPUSTITI POPRAVU MAJITELE ČI BYDLÍCÍHO.
Oblíbenou léčkou fašistické psychotronické NWO LUFTHAFFE po revuluci 1989 v Československu bylo stavět psychotronické domy v psychotronických čtvrtích nebo i jednotlivě při rekonstrukcích.
Nechali jste si postavit na klíč dům a fašisté vám do něj dodali bez vašeho vědomí a nebo pouze s vědomím vašeho muže, smilníka vztahu, psychotronická zařízení, skrze která bylo možné vám tajně působit zdravotní a psychické potíže a na konec by vás vyhnali z domu psychotronickou popravou a umučili, aby získali nelegálně majetek na váš úkor. 
Takové domy si pořizovali i psychotroničtí kati, kteří měli manželky smilně na pokusy se zdravím nebo jenom pokud...a kdyby se jich potřebovali zbavit, tak by je prostě vyhnali. 
Nebo si takové domy stavěli stavitelé celých čtvrtí, aby z některých domů mohli majitele po čase vyhnat popravou a dům opakovaně přeprodávat se ziskem. 

Jelikož LUFTHAFFE NWO měla spacetimeviewery, mohla do domu popravované osoby nechat umístit jakékoli mučící zařízení při jeho stavbě nebo rekonstrukci bez vědomí oběti. 

VELICE OBLÍBENOU MUČKOU BYLA AMERICKÁ TEPELNÁ ČERPADLA OBSAHUJÍCÍ V SOBĚ PLASMOVÉ GENERÁTORY, KTERÉ ŠLY SPUSTIT SATELITNĚ A UMUČIT ZADANOU OSOBU V DOMĚ.

V domech mohli zločinci kohokoli mučit a přimět k nějakým závazkům, které by jinak tato osoba neučinila bez jejího mučení. 

Šlo tak kohokoli v těchto domech vydírat nebo zavraždit umučením.

Některé čtvrtě nechala postavit LUFTHAFFE i s podzemním psychotronickým doupětem a mučírnou 
za účelem převzetí vlády nad naším územím, zaměstnávala naše psychotronické katy, kteří se dostali do spolupráce lákavými nabídkami, které nebyly úplně pravdivé. 
Podzemní psychotronická doupata se všechny musí odhalit průzkumem nových čtvrtí s termovizemi a měřáky dutin. Mají tajná podzemí, tajné vchody, aby šlo domy vykrádat a působit tak majitelům škody a trauma z neschopnosti se vykrádání bránit a usvědčit kohokoli. 
Zároveň se musí vyčistit všechny psychotronické střílny na výškových budovách, které máme téměř na každém domě.

Psychotronické domy byly určeny k umučení majitele 

s maximálním možným prospěchem pro mučitele.

Majitele při mučení a vykrádání zločinci mystifikovali, vykradli, přeměňovali a vyměňovali předměty, vnášeli věci po mrtvých, vnášeli hmyz, svinili domácnost, do potravin a hygienických prostředků dávali jedy a výkaly, mohli zde rozsypávat morgellony a potom smradit domácnost.

Domy vypadají tak, že byste na první pohled nic nepoznali.

Všechna zařízení vypadají jako normální součást domácnosti.
Domy obsahuje často tajné přepínače na vyšší spotřebu vody, elektriky a plnu nebo jejich spotřebu na váš úkor od sousedů, takže oběť platila za ostatní a šlo jí kdykoli útratu zvednout a vypuzovat ji z domu nečekanými vysokými náklady.
Zařízení pro údajnou ochranu majetku byla napojená na sledování oběti, aby mohla být vykrádána postupně, když není doma, aby mohla být skrze specetimevievery sledována a psychotronicky zaměřována. 

Bezpečnostní agentury v našem státě jsou často fašistické a byly zakládány se záměrem vidět do domácností obětí s cílem manipulovat jejich životy. 

BEZPEČNOST STÁTU A JEHO OBYVATEL BUDEME ZAŘIZOVAT JINAK.

Obětem byla jim vykrádána hesla, účty odváděny jinam, zabírány emaily, jejich jménem pak hackeři oslovovali ostatní a ničili obětem jméno. Zločinci se jim napojili na počítač ihned při zřizování internetu, kdy poskytovali všechny služby naráz a dostali se v důvěře majitele k jeho citlivým údajům.
Vykrádali počítače z knowhow, napojovali se běžně na notebooky a mobilní telefony, na které nasadili oběti mučky a očka. 
Domácnosti psychotronických domů a jejich okolí obsahují většinou skrytá zařízení pro sledování a odposlouchávání obětí a nebo jsou v zabezpečovačce, která nebyla míněna jako ochrana, ale jako rapátor životní perspektivy oběti.
Psychotronické domácnosti mívají psychotronické elektrické přístroje jako faulfrekvenční indukční desky, které jsou ve skutečnosti mikrovlnné nebo jdou přepínat, psychotronické zásuvky, které střílejí do srdce a do plic tak, že způsobují embolické stavy.
 Do vody šlo kdykoli přilít jed nebo narkotikum či cokoli jiného.
Pod některými domy jsou nádrže, které když se napustily vodou a spadly, tak vycucly oběti duši, pokud byla v místnosti.
Psychotronické domácnosti obsahují různé zvukové mučky jako na okapy nebo na lednice, aby vydávaly frekvence, které vadí srdci. 
Všude byl HD internet a síť 5G pro psychotronické mučení. 
Psychotronické domy mají psychotronické hromosvody, které jsou v podstatě nefunkční. 
Často jsou v zásuvkách nenápadně jedovaté wifi zesilovače.
V psychtronických domech šlo kdykoli uzavřít odvod pračky a celou jí vytopit. Šlo ucpat odpad a museli jste neustále lít prostředky pro čištění odpadu.
Instalovaly se tam i vadné vodní filtry a další zařízení pro mučení majitelů.
Světla běžně smrděla psychtronickým smradem, byla luciferační, takže i venku byl dusivý a hnusící se smrad a nešlo vyvětrat, střílela z elektrického proudu faul a foukala morgellony a narkotika nebo jiný psychotronický jed.
Okna mohou být psychotronická, některé domy mají hermetické uzávěry oken a dveří, že nebylo možné se dostat ven.
Okna a světla mají tajné průduchy, skrze které šlo vstřikovat jedovatý plyn nebo narkotický plyn či vodík měnící se na hydronium pro psychotronické zmražení oběti.
Psychotronické mražení oběti byl jeden z nejbrutálnějších způsobů psychotronické popravy, kdy oběť byla šokově v domě zmražena a potom do ní fašisté píchali psychotronické jehly a pak ji nechali policisté jí ztuhlou zmraženou v pytli a poslali jí na spálení. Oběť se probudila během pálení a byla upálena.
Domy, které mají podzemí, mají psychotronicky upravenou podlahu skrze kterou šlo zaměřovat zespodu a oběť umučit ve spánku přetáčením kotulí srdce a plic či mozku nebo mučit psychotronickými jevy tak, aby odešla a již se nevracela. Většinou dostala brutálně plasmu tak, že byla němá a objekt opustila bez nároků na výplatu jejího finančního podílu na majetku.
Osobu šlo v takovém domě umučit různými psychotronickými jevy podle toho jaké zbraně byly do domu instalovány.
podrobnosti jak mučení vypadalo, si přečtěte nejlépe ve svědectví.

Psychotronické domy měly často tajný psychotronický elektrický obvod, který nešlo vypnout vypnutím elektrického proudu v domě. Šlo skrze něj dům podpálit a nebo psychotronicky zasmrdět. Šlo skrze něj dům uzavřít tak, že nešlo na nic kovového sáhnout a nešlo tudíž nijak otevřít dveře nebo okna, která mají psychotronicky vodivé kliky.

Psychotornické domy měly často psychotronické podlahy, které odstřelovaly paty a nebylo možné v nich vydržet, když se spustil program zkázy oběti. Na paty nešlo během několika hodin šlápnout. Skrze psychotronické podlahy šlo zasílat brnění celého těla až do ochrnutí. Šlo sesílat nevolnosti a přetáčení kotulí jednotlivých orgánů, zejména ve spánku oběti. 

To šlo zasílat i velkými plasmami do jakéhokoli domu.

Celý psychotronický dům mohl vibrovat jedovatou frekvencí, která majiteli dělala deprese a úzkosti a sufokovala organismus.

Často je v psychotronické čtvrti nelegálně vadně postavená trafostanice, která je jedovatá, neboť z ní se připojovaly velké fauplasmové generátory na sufokaci zdiva. V takovém domě bylo čím dál tím těžší pobývat, neboť v něm byl sufokační tlak a při hermetickém uzavření zde vybuchují zvukové blasty, které mohly majitele zavraždit zvukem.

Psychotronické domy mohou mít ve stěnách pokojů tajné psychotronické střílny.

NEJHORŠÍ PSYCHOTRONICKÉ DOMY, KTERÉ MĚLY DETONOVAT VŠECHNY A ZAHÁJIT ÚTOK NA ČESKOU REPUBLIKU, KTERÁ MĚLA BÝT GENOCIDNĚ VYHLAZENA, JSOU NA ŠUPCE V HRADIŠTI NA PÍSKU. 

O TUTO ČTVRŤ SE NEJVÍCE BOJOVALO V CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE, NEBOŤ SI NA NÍ NA DŮM Č.P. 83 FAŠISTÉ PŘIPLI PSYCHOTRONICKOU SÍŤ 5G A CELÁ OBLAST BYLA FAULPLASMOVĚ UPALOVÁNA MNOHA ZAHRANIČNÍMI GENERÁTORY, ABY VYBOUCHLA.

Dům 83 má psychotronické zásuvky a po dobu, kdy zde majitelka bydlela, jí byl nelegálně odčerpáván plyn, elektrický proud i voda. 

Do přívodu vody jí byl přidávána psychotronický jed tak, že voda se nedala používat, sufokovala a smrděla a byla jedovatá. Nebylo možné se v domě umýt.

Dům má vstřikování jedů v oknech, světlech a v odtahu vzduchu v koupelnách.

Má mikrovlnnou faulplasmovou varnou desku.

Tento dům byl při stavbě faulován LUFTHAFFE NWO a měl nastartovat svým výbuchem anšlus České Republiky.

MĚLO Z NÍ BÝT CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ A NÁROD ČESKÝ MĚL BÝT EXEMPLÁRNĚ VYHLAZENÝ GENOCIDNĚ.

Pod domy byly v mučírně a střílně v podzemí umístěna vodíkova 100l nádoba pro narkotizaci obětí. Ta byla prostřelena a vodík líkoval asi 4 týdny do okolí nejvíce skrze domy TROJICE ČESKÁ č. 83.