NELEGÁLNÍ FAŠISTICKÁ PSYCHOTRONICKÁ ŠARÍA - POČÍTAČOVÁ HRA SLOUŽÍCÍ PRO PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY NAŠEHO OBYVATELSTVA

Šlo o vyvraždění Čechů a převzetí psychotronické hrůzovlády celosvětově. Do hry vás musel někdo zaregistrovat a zaslat vám popravu, abyste pochopili, že jste byli chyceni do psychotronického vyvražďování našich obyvatel. Do hry šlo zadat jakýkoli hnus, který poškozoval oběti pověst, a spustila se poprava. Šlo o psychotronickou soudní šaríu, která měla rozvráti vztahy a mučit naše obyvatele ztrátou perspektivy, strachem a zoufalými činy proti jejich blízkým a proti svým věcem, zvířatům i sobě. Popravy většinou nešly vykoupit penězi, některé ne. Nemělo to pravidla, jenom mučit, vraždit a ničit vztahy a cit. Nikdo nezkoumal, zda jsou údaje pravdivé, o pravdivost nešlo. Některé popravy šly zadat i za peníze. Popravy vykonávali zotročení psychotroničtí kati a kati ze západního zahraničí. www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-saria/

©

Vyzýváme všechny, kteří byli seznámeni s tímto nelegálním programem poprav, aby svědčili.

GENOCIDNÍ POČITAČOVÝ MULTILEVEL PSYCHOTRONICKÉHO A TOXICKÉHO MUČENÍ

FAŠISTICKÁ SNAHA VYVRAŽDIT ČECHY MĚLA MNOHO RŮZNÝCH PLÁNŮ PODLE MĚNÍCÍ SE SITUACE A MNOHO PROSTŘEDKŮ.

JEDNÍM Z NICH BYLA PSYCHOTRONICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA, KTEROU MŮŽEME POVAŽOVAT ZA HLAVNÍ PROSTŘEDEK NÁSILNÉHO A PODVODNÉHO ZAVLEČENÍ ČESKÝCH MUŽŮ DO PSYCHOTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ VÁLKY, KTERÁ MĚLA ČESKOU REPUBLIKU ÚPLNĚ VYHLADIT Z POVRCHU ZEMSKÉHO A BYLA TO LÉČKA, protože se jednalo o šaríu, která ničila lidem pověst, aniž by kdo zkoumal, zda jsou tvrzení pravdivá.

V tomto programu jste si mohli kupovat obětováním ostatních pozice, ze kterých jste mohli sesílat rapace zdravotního stavu svých obětí. Kdo měl ochotu zrazovat ostatní, mohl se stát psychotronickým katem národa a zločinně se obohacovat na neštěstí druhých. 

VĚTŠINOU HO TO NETĚŠILO, POKUD SE NEZBLÁZNIL A NEZVYKL SI ŠKODIT NĚKOMU, O KOM SI VYTVOŘIL FALEŠNÉ SVĚDOMÍ NA ZÁKLADĚ LŽÍ O JEHO POVĚSTI, PODVODU A ZVELIČOVÁNÍ JEHO CHYB.

Nebylo možné se tam dostat jen tak, museli jste mít správný rodový genetický původ. Do hry se dostali nejprve ti, co měli genetiku fašistickou, komunistickou a měli na západě příbuzné, aby měli vyšší moc nad východem.

Byly to celé rodové klany, které chtěly získat moc nad ostatními jejich popravami.

Do hry jste se dostali tak, že vám o ní někdo blízký řekl a uvedl vás do ní instalací hry do vašeho počítače, která nešla odinstalovat. Někteří tam byli zadáni svými příbuznými či známými od dětství či dospívání. Museli o tom mlčet.

Pak jste plnili úkoly, kterými jste mohli získat pozici a nebo úlevu od psychotronických mučení.

To šlo jedině tak, že jste škodili psychotronicky ostatním, které jste si vybrali za oběti. Mohli jste se komukoli mstít a když jste získali přístup ke spacetimevieweru, stal se z vás profesionální zloděj knowhow, mohli jste vykrádat konta, odvádět si peníze jinam, mohli jste škodit, zadávat si hackerské útoky, zlodějské útoky na domácnost oběti a jiné zločinné záměry jste mohli provádět s novými pomůckami z elektroniky, ke kterým jste se dostali. Mohli jste si zaplatit popravu nebo za ní nabídnout jinou oběť či práci pro LUFTHAFFE NWO.

Kdo měl větší odvahu dostat se nahoru přes mrtvoly lidí kolem sebe a jejich mučení, ten získal dočasně nejvyšší pozici, a moc nad ostatními. 

A tak se zločinci dostávali nad své bližní, zrazovali je a popravovali.

NYNÍ ČTĚTE ZDE:

©