PSYCHOTRONICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA O PLANETU ZEMI

Větší polovina západního a slovanského světa, většinou muži, byla zasvěcena do psychotronické počítačové hry, kterou vymyslel Luzern, který převzal vládu nad psychotronickými zbraněmi poté, co ho LUFTHAFFE vlastního rodu nechala popravit a on přežil. Hra se prezentovala různým skupinám různě, měla levely zasvěcní. Ale pro vrchní fašisty se jevila jako nástroj NWO s cílem převzít nad národními zeměmi psychotronickou vládu a zároveň tajně vyvraždit Českou Republiku jako nejprastarejší rod lidstva s nejdelšími genetickými liniemi a předtím z jejích obyvatel násilím dostat knowhow TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU jako z genetické linie PRVNÍHO PANACEJSKÉHO VELEKNĚZE LIDSTVA JEŽÍŠE KRISTA JEHOSHUY SVAROGA. Češi se neměli nikdy dozvědět kdo jsou, mělo jim to být zatajeno. Hra se představovala jako TAME THE WITCH a tvrdila o sobě, že je matrixovou hrou vládců planety Země NWO, kteří skrze ní zjednávají v jednotlivých zemích NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. Jenomže byla od začátku až do konce vylhaná. Lidé si tam zadávali co chtěli a nikdo pravdivost jejich výroků nekontroloval, neb neměl zájem. Šlo o vyvraždění Čechů a převzetí psychotronické hrůzovlády celosvětově. www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-hra/

©

STANOVISKO STVOŘITELE LIDSTVA K NELEGÁLNÍ HŘE TAME THE WITCH

Vyzýváme všechny, kteří byli zotročeni touto nelegální hrou, aby svědčili, jak jim to ničilo život.

PSYCHOTRONICKÁ HRA

TAME THE WITCH 

GENOCIDNÍ POČITAČOVÝ MULTILEVEL PSYCHOTRONICKÉHO A TOXICKÉHO MUČENÍ

FAŠISTICKÁ SNAHA VYVRAŽDIT ČECHY MĚLA MNOHO RŮZNÝCH PLÁNŮ PODLE MĚNÍCÍ SE SITUACE A MNOHO PROSTŘEDKŮ.

JEDNÍM Z NICH BYLA PSYCHOTRONICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA, KTEROU MŮŽEME POVAŽOVAT ZA HLAVNÍ PROSTŘEDEK NÁSILNÉHO A PODVODNÉHO ZAVLEČENÍ ČESKÝCH MUŽŮ DO PSYCHOTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ VÁLKY, KTERÁ MĚLA ČESKOU REPUBLIKU ÚPLNĚ VYHLADIT Z POVRCHU ZEMSKÉHO A BYLA TO LÉČKA, KTERÉ ODOLALO U NÁS JENOM PÁR MUŽŮ, KTEŘÍ SE NEPŘIPOJILI PRO JEJÍ NÁSILNÝ OBSAH. Tito muži raději pod psychotronickým mučením přijali nějaké podřadné zaměstnání, než by ubližovali svým rodinám a přátelům.

MĚLA ZA CÍL OBRÁTIT PROTI SOBĚ MUŽE navzájem v celém národě A MUŽE PROTI SVÝM ŽENÁM A DĚTEM na svém vlastním národním území TAK, ABY SE POVRAŽDILI PSYCHOTRONICKÝMI STŘELAMI a PUMAMI V PSYCHOTRONICKÉ ELEKTRICKÉ, INTERNETOVÉ, TELEVIZNÍ A MOBILNÍ SÍTI VZÁJEMNĚ ELEKTRIZUJÍCÍMI STŘELAMI.

https://www.psychotronickavalka.cz/valecne-zbrane/

©

BYLA TO NEBEZPEČNÁ NÁSILNÁ FAŠISTICKO ARIÁNSKÁ REPTILIÁNSKÁ DEMAGOGIE.

Hra se v průběhu let měnila tak, že bylo čím dál tím těžší se do ní nechytit jako do psychotronické pasti.

MUČENÍ MUŽI SI HRU PŘEDÁVALI DANAJSKÝM DAREM. JAK JSTE POZNALI PSYCHOTRONICKÉHO KATA, MĚLI JSTE SMŮLU, VYVRAŽĎOVALI TOTIŽ A MUČILI 

A DĚLALI PSYCHOTRONICKÝ "VÝZKUM" NA NEJBLIŽŠÍCH LIDECH.

Každý, kdo vstupoval v různé době od 80. let 20. století, tedy téměř 40 let se tato hra neustále měnila a vylepšovala svoje léčky, tak to měl jinak.

ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT ZEMÍ, KTEROU TO MĚLO VYVRAŽDIT. MĚLA PŘEDTÍM NĚKOLIK DESETILETÍ ZAVÁDĚNÝ NEJBRUTÁLNĚJŠÍ MUČÍCÍ SYSTÉM PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA, KTERÝ FAŠISTÉ VYRÁBĚLI MUČENÍM NAŠICH MUŽŮ OD ROKU 1919 TAJNÝM PROGRAMEM 

FILCING.

MĚLA TAKÉ NEJVÍCE POMÍCHANOU GENETIKU V PROGRAMU 

LEBENSBORN

ABY SI LIDÉ MEZI SEBOU V RODINÁCH NEROZUMĚLI A SNADNO SE NECHALI MANIPULOVAT K ZASÍLÁNÍ REPRESÍ PO PSYCHOTRONICKÉ SÍTI.

Celá hra měla lidi odosobnit a zničit jim úsudek, zničit jim správné vidění světa, vidění celé historie národa, vidění matrixových pravidel, na základě kterých se vrací vina, zničit jim soucit a milosrdenství a zničit jim národní hrdost a vlastenectví. 

Měla jim zničit vztahy, aby se lidé nenáviděli v těch nejtěsnějších nejdůvěrnějších spojeních jako je duální pár muž- žena a rodina.

Lidé v této hře byli představováni jako karikaturní figurky

byly zveličovány jejich nedostatky tak, aby vypadali jako hnusové. 

Hra kazila dojem a vyvolávala nepříjemné pocity. 

Ze začátku vypadala legračně, 

vedla ovšem do zkažení dojmu z ostatních lidí

Jakmile jste do ní zadali jméno člověka a datum narození a bydliště a obraz, byl zaměřen po genetice a objevila se tam jeho plná karikatura a byly zde vypsány jeho údajné špatné vlastnosti a hříchy od narození, které tam přidávali lidé svévolně. Všechny údaje byly negativní. Byl to seznam hnusu. Zadávali je tam, když si s někým chtěli vyřídit účty.

Pokud jste nevěřili, začali vám přidávat údajné důkazy něčích neřestí, pokud vás proti někomu chtěli poštvat. Celá hra měla za cíl vyvraždění čechů genocidou, což někteří postupně pochopili, protože jakmile do ní dostali, nemohli couvnout a dostávali psychotronická mučení, když neplnili příkazy, že mají někomu z nejbližších škodit.

Šlo o to udělat hierarchii katů národa, kdy nejbližší lidé zrazovali jeden druhého.

MUČITEL V ELEKTRICE. 

Jakmile jste mu propadli, kdekoli byl elektrický proud a kontakt na síť 5G a bylo to nad zemí, mohl vás dostat psychotronický kat. 

NEŠLO SE NIKDE UKRÝT, JAKMILE JSTE BYLI PSYCHOTRONICKY ZAMĚŘENI.

Psychotroničtí kati, kteří mezi sebou bojovali o moc, si proto stavěli psychotronická doupata v podzemí, protože v psychotronických střílnách na vysokých domech, kterých je Česká Republika plná, mohli být snadno odstřelováni také ostatními katy. Tyto střílny prodávali starší kati méně vědomým novým katům a uchylovali se do podzemí pod domy, kde je nešlo tak snadno zaměřit psychotronickými zbraněmi. Vyšším typům zbraní se ovšem nevyhli a česká Republika měla zbraně jenom do určitého levelu, aby české katy mohli zahraniční kati, kteří nás zneužívali na psychotronické pokusy a chtěli nás genocidně vyhladit, kdykoli hromadně postřílet. Zapojit se do této hry byla pošetilost, protože vás v ní mohli vyšší kati kdykoli mučit nebo zavraždit. Jenomže, pokud jste se s ní setkali, propadli jste satanovi ďáblu, nebyla cesta ven, protože jste o ní věděli a nesměli jste mluvit před policií.

V České Republice máme 150 podzemních psychotronických válečných šejtroven

postavených fašisty za spolupráce našich zotročených lidí lží a podvodem i mučením od druhé světové války, ze kterých byli naši obyvatelé psychotronicky odstřelováni, z nichž největší je na Pardubicku. Toto doupě bylo stavěno až jako poslední a je nejmodernější, fašistická celosvětová LUFTHAFFE do něj investovala miliardy, neboť z tohoto místa chtěla řídit celou hrůzovládu nad Českým územím i dále ze středu Evropy. 

MĚLO TADY BÝT POPRAVIŠTĚ PSYCHOTRONICKÉ A NAD MUČÍRNOU JSOU VYSTAVENÉ DOMY ŠUPKA, KDE MĚLI BÝT MUČENI PŘEDSTAVITELÉ STÁTU NEBO MAJITELÉ FIRME, ABY SE PODVOLILI VŮLI, KTEROU BY ZA NORMÁLNÍCH OKOLNOSTÍ NEPŘIJALI.

 Do hry si mohl kdokoli cokoli zadat, pokud si zaplatil vstup, a mohl lhát a vydávat falešná svědectví s cílem na někoho poštvat psychotronickou mafii. 

Jakmile zde byl někdo označen, mohl být zaměřován po genetice, používán na pokusy a mučen a vražděn.

Česká Republika měla velkou síť psychotronických katů, měli jsme jednoho kata na 1000 lidí, který měl 9 spolupracovníků v průměru. 

Fašisté je u nás zaváděli podvody a mučením více jak 100 let vědomě úkladně plánovaně a systematicky v několika generacích. Tito kati pečovali o svůj obvod a plnili příkazy přicházející ze shora, přičemž nikdo nevěděl, kdo je jeho kat, který ho nutí do škodění ostatním.

Každý, kdo se do hry dostal, byl v šoku

protože se dostal k informacím, kde pochopil, že světu vládne psychotronická mafie, která vyvražďuje stát jak se jí zlíbí.
Poté, co dostal nový chycený do pasti své první psychotronické mučení, bylo mu jasné, že propadl zločincům.

POCHOPIL, ŽE SE JEDNÁ O NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ NÁSILÍ A BYLO U JASNÉ, ŽE MU POLICIE NEPOMŮŽE A ŽE HO BUDE POSÍLAT DO BLÁZINCE, KDYBY SE SVĚŘIL. NAVÍC VĚDĚL, ŽE POKUD BY SI NĚKDO STĚŽOVAL, ŽE HO ZAMĚŘÍ A UMUČÍ. 

A TAK MLČEL A DOUFAL, ŽE HO NEZAMĚŘÍ A NEZLIKVIDUJÍ NEBO HO NEBUDOU NUTIT DO VYVRAŽĎOVÁNÍ VLASTNÍ RODINY.

TĚCHTO NĚMÝCH OBĚTÍ PSYCHOTRONICKÉMU MUČENÍ MÁME U NÁS VÍCE A JE TŘEBA JE OSVOBOZOVAT UVĚDOMĚNÍM, ŽE PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ BYLY DESINTEGROVÁNY NA JEJICH FUNKCI, STEJNĚ TAK PSYCHOTRONICKÁ SÍŤ 5G.

Každý to měl jinak, podle toho na co ho fašisté hodlali použít podle jeho talentů, a v zemích, kde si fašisté zkoušeli své psychotronické programy a strategie, to všude jinak dopadlo. Měli jiné plány. 

JE POTŘEBA ABY LIDÉ HROMADNĚ SVĚDČILI.

Češi měli být vykradeni z knowhow a celá země i s obyvateli, rostlinstvem a živočišstvem obětována sufokacemi a upalováním, aby se jich všude jinde lidé v národních zemí báli a přistupovali na fašistickou diktaturu teroru.

Jednalo se o systematické vyvražďování údajně podřadných ras nelidských zaměřených po genetice, které prý byly zodpovědné za násilí na Matce Zemi.

Fašisté, co násilí vykonávali, obviňovali z násilí ty, co násilně vyvražďovali.

ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT FAULPLASMOVĚ VYPÁLENA A PŘEDTÍM JEJÍ OBYVATELÉ MĚLI BÝT VŠICHNI UMUČENI TĚMI NEJHORŠÍMI ZPŮSOBY, CO PSYCHOTRONICKÁ OBEC VYMYSLELA.

FAŠISTICKO ARIÁNSKÁ REPTILIÁNSKÁ DEMAGOGIE. 

Psychotronická hra TAME THE WITCH, kterou si mohl zaregistrovat každý, komu byla doporučena, byla léčka.

Seznámit s tím, že hra existuje, mohl kat pouze toho, kdo byl v jeho obvodu zaměřený po genetice, že se má do tohoto programu dostat a dostal telepatický drát a byl v něm uvědoměn, že si může jako privilegium tuto hru na sebe zaregistrovat. Lidé to proto považovali za zázrak. Nikdo nevěděl, že telepatie existuje. 

Psychotronický kat se jim zdvořile představil jako celosvětová psychotronická vláda NWO LUFTHAFFE, která zjednává v zemi pořádek, když to neumí stát, a lidé se neumějí domluvit, bylo další oběti zločinu řečeno, že se jedná o hru ryze mužskou a že byl muž vybrán, že se může za svoje činy pro planetu Zemi a za svoje přání po lepším životě připojit. 

Vypadalo to jako pocta.

"Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají."

Ale jak u koho. Lidé byli zaměření podle profese a po genetice a podle reakcí na hru. 

Jiným byla hra představována jako výdělečná multilevlová činnost chránící právo a spravedlnost, bezpečnost a mír a přinášející mužům pasívní příjem, moc a možnost vykonávat krevní mstu, na kterou je policie krátká.

EXISTOVALY RŮZNÉ LEVELY ZASVĚCENÍ DO PLÁNŮ NWO A KAŽDÝ TO MĚL JINAK PODLE TOHO JAKÁ BYL GENETIKA.

Někteří neměli vůbec šanci si hru zaplatit. Někteří zaplatili a nedostali klíče.

Bylo zde řečeno, že až dosáhne počet účastníků určitého maxima, že bude ukončena a bylo zde doporučeno, aby muž makal na svém postavení v matrixu, aby z toho něco měl a nestal se podřadnou třídou, které budou ostatní vládnout a on že nebude mít žádnou rozhodovací moc, nebude mít šanci nakupovat jako podnikatel a bude obyčejný zaměstnanec navždy. 

KAŽDÝ MĚL DOKÁZAT, CO JE OCHOTEN PRO SVOJE POSTAVENÍ UDĚLAT A NEJVĚTŠÍM HRDINSTVÍM BYLO OBĚTOVAT ŽENU A DÍTĚ. PROTO SI MUŽI BRALI ŽENY NA PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH, KTERÉ NEMILOVALY A ROZHODLI SE JE UMUČIT. NECHÁVALI JIM VYROBIT DÍTĚ VE FAULHYPNÓZE UMĚLE Z CIZÍCH SPERMIÍ.

K ženě kat neměl vztah a k dítěti také ne a vymýšleli na pokyn vyšších katů jak je umučit a předtím používat na psychotronické pokusy.

Státní aparát měl být jakyo byrokracie svržen jako nepotřebný a měla údajně nastat prosperita bez plýtvání, ekologie, alternativa a všechno se mělo změnit z toxického na čisté, až se pošlou kam patří ti, co žijí konzumně a způsobují pokládání ekosystémů svojí leností, žravostí, špinavostí, hříšností a neužitečností.

VŠICHNI NEVIDĚLI VŠECHNO. NĚKTERÉ SKUPINY JAKO NAPŘÍKLAD SVĚDKOVÉ JEHOVOVI MĚLI ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ HRY EXTRA PRO NĚ UDĚLANÉ, ABY SE CHYTLI NA LEP.

JE TŘEBA, ABY LIDÉ SVĚDČILI JAK TO PŘESNĚ BYLO V JEJICH PŘÍPADĚ.

V některém levelu hry vyjely novému účastníkovi seznamy údajných hříchů momentálních vládních představitelů a jejich karikatury. Tím je fašisté odpráskli jako naprosto nedůvěryhodné, protože tam bylo i to, kolikrát si řádně neumyli ruce po utírání stolice a bylo zde řečeno, že nová vláda lidstva má zaměřovače až do domácnosti a vidí všechny hříchy. Potom vyjela muži údajná matrixová pravidla ohledně úklidu domácnosti, která nešla dodržet a měl měsíc na jejich praktikování a potom mu psychotronický kat sečetl kolikrát to nedodržel a podle toho mohl dál buď zadarmo a nebo musel platit škoděním svým blízkým. Vypadalo to, že ho hra bude učit užitečné návyky. 

Během této výuky kat zapnul automat a vypadalo to jakoby se kat osobně věnoval muži, když chtěl trénovat, čemuž musel věnovat hodinu denně a musel plnit rozkazy a zákazy jako nesedat si na paty, nešlapat na práh, nesměl na kolena, nesměl na lokty, nesměl se utírat pravou rukou a další nesmysly. 

POKUD DODRŽEL MUŽ KATOVY PŘÍKAZY, OZNAČIL SI HO ZA HLOUPÝ VE HŘE JEHO LEVELU A MOHL JE MUČIT. KAŽDÝ MOHL UKAZOVAT HRU DÁL A KAŽDÝ VĚDĚL NĚCO JINÉHO. VYŠŠÍ KAT VŽDY VĚDĚL VÍCE NEŽ KATI NIŽŠÍ.

Pokud je něco koncipováno k vyvražďování lidé vzájemně, budění nedůvěry, k rozvracení vztahů a šíření falešného svědectví za účelem ubližování lidem, jistě chápete, že to nebudou moc spolehlivé informace, kterých byste se mohli držet.

Se ženami dělali fašisté psychotronické pokusy a muž musel podávat zprávu jak žena zvládá svoje potíže. 

Muži měli dělat ženám potíže paměti a vyráběli jim přemísťováním věcí v domácnosti a vnášením nesmyslů a vyměňováním věcí poruchy paměti, soustředění, intuice a instinktů k přežití.

To dělalo ženám rapace vědomí, protože to dělalo zrakové miskoncepty. 

Žena nevěděla, že muž vnáší věci a jak to dělal pomalu, týden po týdnu po maličkých věcech do skříněk a šuplíků a vitrín, tak to neviděla, nevšimla si a věci se hromadily a mysela si, že jsou jejich normálně. 

Tímto způsobem šlo člověku způsobit demeci, poruchy paměti, Alzheimera až přesmyky zrakových kotulí, pokud muž pak na povel přemísťoval ženě věci zleva doprava a obráceně a ve zrakovém poli byla sytě oranžová. Žena se tak mohla zbláznit, mohla mít předtím srdeční tíseň, úzkost, deprese A POTÍŽE ZRAKU LEVÉHO OKA.

Někteří muži to dělali dobrovolně, aniž by věděli, co to dělá, jiní věděli, že takto dostanou ženu do nemocnice nebo rovnou do blázince, tedy vraždili jí úmyslně a jiní k tomu byli nuceni psychotronickým mučením a věděli, co to dělá nebo nevěděli. 

Tedy každý to měl různě. 

Psychotroničtí kati se vysmívali, že je jedno jestli to muži vědí, hlavně že to dělají a vyvražďují a mají hříchy, za které je mohli trestat a zadávat jim další nesmyslné vztahy a zdraví ničící úkoly. Mohli vybírat výpalné, výkupné, vybrat jim účty a nebo muže nutit škodit ostatním, aby nebyli mučeni nebo aby jim ženu neodstřelili kati. 

Po nějaké době muži začali své ženy nenávidět, neboť kati jim neustále podsouvali jak jsou jejich ženy hnusné, nepořádné, k ničemu, že nemají žádný sex a žádné radosti. Takže nejprve jim vztah zničili, muži své ženy znevýhodňovali, ničili jim zdraví, úsudek, intuici, nerozuměli si a potom muži začali nenávidět ne kata, který jim to udělal, ale ženu svoji a svůj život.

KATI ROZVRACELI RODINY.

Nyní budeme muset se ženami pracovat odborně přetáčením kotulí, jinak by umíraly všechny do 80 let.

NEJHORŠÍM DRUHEM NÁSILÍ NA RODINĚ BYL PŘÍKAZ KATA LÍT A SPREJOVAT A SYPAT RDOINĚ DO JÍDLA A DO DOMÁCNOSTI JEDY, VĚTŠINOU SE JEDNALO O RTUŤ A RŮZNÉ DUSIVÉ LÁTKY, KTERÉ VE SPOJENÍ S KRVÍ DĚLALY EMBOLIE.

Pokud muž odmítl, začala jeho likvidace psychotronickým mučením. 

Této hře šlo odolat pouze pokud byl člověk opravdu čestný a odmítal celou svojí bytostí páchat zločiny násilí na ostatních a nebo byl extra trénovaný v biblickém zákoně a nenechal se zmást lží.

Ti, co vymysleli tuto hru, hledali muže, kteří byli ochotní škodit ostatním a neměli s tím problém A NEBO JE PRO TO ZOTROČILI MUČENÍM.

Ti, co odolali, byli mučeni v jejich nevědomí I VĚDOMÍ psychotronickými střelami a odstřelováni do zdravotnictví a nebo byli extra mučeni fyzicky i psychotronicky až do umučení. Šlo pouze o to jak moc fašisty štvali svými postoji a jak byli či nebyli svým knowhow užiteční nebo ne.

Málokdo byl ochoten to udělat, chvíli otálel, ale po několikátém psychotronickém mučení halucinacemi nebo psychotronickými elektrizujícícmi jevy kapituloval a přijal podmínky menšího zla.

Psychotroničtí kati ničili lidem vztahy, úsudek, tím intuici a správné instinkty a smyslové vnímání, vedlo to do chyb a neštěstí, úrazů a nehod. Neustálým znevýhodňováním a problémy byli lidé více nemocní a neužiteční.

Všechny pobídky ke škodění druhým byly pasti pro to, aby muže mohl obtěžovat a mučit a nutit k dalšímu násilí psychotronický kat.

Každý to měl jinak těžké podle toho jak se ho fašisté rozhodli mučit a používat. 

Předem vybraní psychotroničtí kati 

a vrazi to měli nejhorší.

Mnozí byli mučeni od dětství a připravováni násilím na svoji budoucí úlohu vyvražďovat různými způsoby svůj národ. Fašisté jim v určitém stupni jejich zoufalství nabídli úlevu, které neodolali, přibrali si do života další oběť a mučili někoho jiného místo sebe. Kolem něj vyvražďovali další oběti a vytvářeli mu image, že to dělá on. Sváděli své hříchy na své oběti překroucením pravdy přesně obráceně, k čemuž byli vyučováni, aby policisté a soudci těžko rozeznali kdo lže a kdo svědčí pravdivě. Oběti měly skončit v blázincích nebo nějak neschopné svědčit ve svůj prospěch.

Takto to bylo v České Republice a fašisté stále přitvrzovali, neboť chtěli české muže zotročit násilím rychleji. 

Vedli je do škodění jejich ženám až do jejich vražd. Nutili je do otrav jedem nebo do psychotronických poprav do sadistického zdravotnictví v počítačové síti 5G.

Celá psychotronická hra byla hrůza.

Byla navždy vypnuta v prosinci 2020, přebral ji ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUMJEHOVA SKRZE MUŽE, KTERÝ SE NEJVÍCE ZASLOUŽIL O LIKVIDACI PSYCHOTRONICKÉ SÍTĚ CELOSVĚTOVĚ SE SVÝM OTCEM.

Od srpna 2020 síť 5G nefungovala správně, ale bylo možné dále zasílat rapace lidem po nefunkční síti, o čemž lidé zapojení nevěděli. 

Celá zločinecká organizace pak byla rozkrývána, aby byla slavnostně odhalena poté, co přijedou naši zachránci.

NA ČESKÉ REPUBLICE SE TESTOVAL NOVÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁSTROJ L'MURTENET G 10. BRZY UVIDÍTE VÝSLEDKY.