TAJNÁ PODZEMNÍ NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÁ DOUPATA A MUČÍRNY PLNÉ FAULPLASMOVÝCH ZBRANÍ

Se stavěla během druhé světové války v klíčových zemích jako naše obsazených fašisty pro budoucí účely psychotronického ovládnutí světa fašistickou LUFTHAFFE NWO. Fyzická válka byla jenom zastírací manévr. www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-doupata/

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUM AUMJEHOVY AUM
AUM MATRIXE AUM

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU

ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA

PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE

© 

NA NAŠEM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ 26 FAŠISTICKÝCH MUČÍREN A PSYCHOTRONICKÝCH TAJNÝCH DOUPAT NWO LUFTHAFFE PRO FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ.

Velkou spoustu zbraní měli lidé doma. Ti, co kolaborovali s NWO LUFTHAFFE a mysleli si, že bojují o moc nad svojí národní vlastí. 
TI SE ZBRANÍ NYNÍ MASOVĚ ZBAVUJÍ, ABY NEMOHLI BÝT USVĚDČENI, MYSLÍ SI. 
AKORÁT ŽE JSOU VŠICHNI ZAMĚŘENÍ VÍTĚZNOU STRANOU 
A BUDEME JE NYNÍ ČISTIT ZE ZEMĚ.
PSYCHOTRONICKÁ DOUPATA POD SVÝMI DOMY NEBO KOUSEK OD NICH NELZE ZNIČIT JEN TAK. JSOU SVĚDKY JEJICH MINULOSTI.
________________________

Země BOHEMIE ČEŠČŤ, v jejímž středu se nyní nachází Česká Republika, byla napadena fašisty opakovaně od roku 1919, 

kdy do země Československo vešlo tajně bez povšimnutí médií během španělské chřipky 100 tisíc německých a švýcarských fašistů a zotročili si 100 tisíc okrajových domácností, přebrali si jejich živnosti, naučili se česky a domestikovali se. 

INFILTROVALI SEM SVOJI GENETIKU A DÁLE POSTUPOVALI V POMALÉM ZOTROČOVÁNÍ NAŠICH LIDÍ A JEJICH VYVRAŽĎOVÁNÍ. 

Co se přesně stalo v roce 1919, se dozvíte zde:

ROK 1919

NWO LUFTHAFFE MĚLA DLOUHODOBÝ PLÁN, KTERÝ SE JIM OVŠEM NEDAŘILO USKUTEČNIT, NEBOŤ SE SPOJILI AMERIČANÉ A GERMÁNI PROTI VÝCHODU A MĚLI MEZI SEBOU ROZPORY.

Fašisté si například usmysleli, že národ ČESKÝ vyhladí a dají do zkumavky a budou si ho vyvolávat jak oni chtějí umělým otěhotněním. Mysleli si asi, že si vyrobí džina z lampy. Věděli totiž, že náš původ je nemetropolitnější a máme nejdelší D.N.A. světa, tedy jsme nejprastarejším národem světa a nevíme o tom. Tvrdili o nás, že jsme zdegenerovali a že si zasloužíme zbavit svého území a životů. Měli jsem genocidně vyhynout  po psychotronickém útoku a mělo to dlouhou přípravu bez našeho vědomí.

AKORÁT ŽE JIM TO MOC NEŠLO A NA MNOHÉ JEJICH METODY SE PŘIŠLO UŽ BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A PROTO SE DÁLE NEŠÍŘILY TOLIK. 

MATRIXOVĚ TAKÉ NĚKTERÉ VĚCI NEBYLY DOVOLENY.

Proto agresoři stavěli spermabanky, vymýšleli čtečku genetiky, což se jim nepovedlo, stavěli psychotronická doupata, zahájili psychotronický výzkum na lidech, vyráběli psychotronické katy, aby to nemuseli dělat oni. 

Oni si chodili jenom lovit a umučit ty z lidstva, kteří se jim nejvíce vzepřeli nevědomí o jejich prostředcích poprav a pravém záměru na našem území. 

Obrovská spousta jejich firem, která se dostala po listopadu 1989 na naše území, byla lstivých. Neměla zájem o naše blaho, jenom se tak tvářila. 

JEJÍM CÍLEM BYLO DODAT SEM VÝROBKY PRO STAVBU PSYCHOTRONICKÝCH SÍTÍ, PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ, PSYCHOTRONIKÝCH STŘÍLEN A PODZEMNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH DOUPAT.

Během tajné psychotronické války, která trvala léta, vyměňovala postupně zboží za šunt a jedovaté a psychotronicky upravené a obrovsky nám škodila, získávala kontakty a zaměřovala nás spacetimeviewery, vykrádala knowhow a popravovala i své klienty.

©

Jak fašisté rozpoutali druhou světovou válku, 

mohli se klidně věnovat stavbám podzemních komplexů, 

kam si umístili zbraně nejvyššího typu a potom budovali síť, která byla nadzemní. 

PO LISTOPADU 1989 SE NA NAŠE ÚZEMÍ DOSTALI HLADCE A ZAPLNILI NAŠE TRHY, ABYCHOM NA NICH BYLI ZÁVISLÍ I POTRAVINOVĚ I ELEKTRONICKY A NA HYGIENICKÝCH PROSTŘEDCÍCH.

Češi o své psychotronické historii nic nevěděli. 

Byli tak pronásledováni Germány, zastrašováni 

a vykrádáni a debilizováni celosvětově během dějin, 

že zapomněli kdo jsou a fašisté jim vzali zbytek historických památek BĚHEM VŠECH VÁLEK A TAJNÝCH NAPADENÍ, ze kterých by mohli něco poznat.

 Na tomto území se neustále vedly války a nebyl tady klid a správná historie se dlouho nevyučovala a zapomněla se. 

Původní obyvatelé Svarohovského původu, které Germáni z jejich území vyháněli a kteří jsou předchůdci Slovanů, byli vyhledáváni kvůli svému způsobu oblékání a způsobu chování, které raději chtěli zapomenou, neboť je Germáni brutálně sadisticky mučili a popravovali, když je objevili. I proto se mnoho z našich zvyků zapomnělo a předělávalo na špatně.

Mnohé artefakty, které zbyly z minulosti a které si lidé schovávali a ze kterých by šlo minulost odvodit zpětně výzkumem, měli ČEŠČTI různě poschovávané po domácnostech a v kostelích a kapličkách a zakopané v podzemí, 

ale buď se to zapomnělo smrtí těch, 

kteří o nich věděli a nebo fašisté prakticky všechno vykradli nebo ničili, 

aby nám nezůstala historická paměť, 

že jsme bývalé CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH Z BIBLE. 

Pozměnili nám i hymnu, říkadla, pokurvili pověsti, 

změnili nám pohádky, které byly duální, 

předělali písničky a vykradli nám hračky pro děti, 

které vyučovaly o stvoření světa. 

Potom nám vnutili ateismus skrze státní zřízení komunismus socialismus, což byl převlečený fašismus. Jenomže prastará genetika se zde neustále rodila a zachraňovala situaci.

Proto LUFTHAFFE zesílila stavbu psychotronické nadzemní i podzemní sítě, a to skrze mučené i dobrovolné psychotronické katy, zrádce vlastního národa, na které jsme vždycky měli karmickou smůlu, a kteří všechno státokazné a protinárdoní antivlastenecké tajně dodělávali.

Psychotronická doupata jsou podzemní komplexy, 

na kterých někdy stojí psychotronické čtvrtě a podzemí se stavělo na zelené louce kousek od města, kde ještě nic nebylo a bylo možné tam do budoucna postavit čtvrtě. Psychotronická doupata jsou postavena různě a je třeba je odtajnit.

Fašisté věděli z psychotronických pokusů v pokusných místech, 

kde experimentovali na lidech, zejména v Americe, že faulplasmované domy po čase vybuchují. Proto stavěli podzemí pro případ, že by proti nim někdo bojoval.

Podzemní doupata nepropouštěla snadno psychotronické střely. 

©

Kdyby tato doupata ovládla zemi, jednalo by se o nelegální šaríu a planeta Země BOHEMIE by pod hrůzovládou zkolabovala. 

Zločinec neumí řídit svět správně, protože zločinností se ničí správná intuice a instinkty.

JAK BYLA PLANETA ZDEVASTOVANÁ, NEŽ JSME VYPLI SÍŤ 5G, SE DOČTETE ZDE:

www.psychotronickavalka.cz/devastace-planety/

NYNÍ ČTĚTE ZDE:

©