PROČ TENTO WEB NEOBSAHOVAL IHNED VŠECHNY PRAVDIVÉ INFORMACE

DŮVODY PRO VADNÉ INFORMACE NA WEBU PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA

ZAPISOVATELKA BYLA POD PSYCHOTRONICKOU ŠIKANOU A MUČENÍM A TO DĚLÁ INTERFERENCE V INFORMACÍCH.

TELEPATICKÁ KOMUNIKACE SE TEPRVE ZAPOJOVALA A NEBYLA PŘESNÁ.

PROVÁDĚLI JSTE SRDEČNÍ CAGING L'MORTE A ZACHRAŇOVALI JSME NEMOCNÉ A MUČENÉ SVĚDKY PSYCHOTRONICKÉHO A JEDOVNICKÉHO NÁSILÍ.

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/srdecni-caging/

V PRŮBĚHU ZAPOJOVÁNÍ BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU NA NOVÝ ZÁKON BOŽÍ SE DĚLALY TESTY MATRONY SVAROHAUM A OSTATNÍCH, CO WEBY ČETLI A SPOLUPRACOVALI NA JEJICH TVORBĚ. MĚŘILY SE SRDEČNÍ FREKVENCE V RŮZNÝCH SITUACÍCH A INTERAKCÍCH, KTERÉ SE INKARNOVALY DO MATRIXU.

ZLOČIN VSTUPOVAL DO NAŠÍ REALITY PŘED BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ, KTERÁ MÁ PRODLEVU A KDYŽ NEMĚLA VŠECHNY INFORMACE, MĚLA PRÁVO ZKUSIT REAKCE ZLOČINCŮ NA JEJÍ INFORMACE A PODLE NICH SE ZAŘÍDIT JE TO RYCHLEJŠÍ VYHLEDÁVÁNÍ. ANDĚLÉ SLEDUJÍ PŘÍBĚH ZLOČINCŮ OD NAROZENÍ 24 HODIN, ALE VYHLEDÁVÁ SE PODLE ZAPSANÉHO A NĚKDY SE NEVÍ PODLE ČEHO PŘESNĚ VYHLEDÁVAT A TAK SE HLEDÁ V ZÁZNAMECH A TO TRVÁ. SVĚDECTVÍ, KTERÁ JSOU PŘESNÁ, JSOU LEPŠÍ. ANI OBĚTI DOLE ANI ZLOČINCI DOLE NEUVÁDĚLI PŘESNU PRAVDU O SVÝCH ČINECH A ZÁŽITCÍCH A TUDÍŽ TO TRVÁ, NEŽ SE NĚJAKÉ INFORMACE PŘESNĚ OVĚŘÍ. NA TO MÁME NÁROK. NĚKTERÉ ZLOČINY NEBYLY ANI NAHLÁŠENY A TUDÍŽ SE S NIMI NIKDO NA DETAIL DOSDU NEZABÝVAL. I PO ZTRÁTĚ TĚLA SE INVESTIGUJE TAK DLOUHO JAK JE POTŘEBA A NĚKDY NĚKTERÉ DUŠE PROSTĚ SPÍ V HROBĚ, PROTOŽE NEJSOU SVĚDECTVÍ O NICH HOTOVÁ. ZLOČINU BYLO DOSUD NA PLANETĚ ZEMI HODNĚ A VYMĚŘUJE SE PŘESNÁ NÁPRAVA. ZLOČIN SE NIKDY OVŠEM NEVYPLATIL, NEVYPLÁCÍ A VYPLÁCET NEBUDE. O VŠEM EXISTUJE PŘESNÝ ZÁZNAM A NYNÍ MÁME I PŘESNÉ FREKVENCE LŽI A PODVODU A FALEŠNÝCH SVĚDECTVÍ A MŮŽEME SPRÁVNĚ JEDNODUŠE ROZEZNÁVAT POKUD NĚKDO LŽE. KONFRONTUJEME OBĚTI A ZLOČINCE A DOHLEDÁVÁME VIDEOZÁZNAM CO JE A CO NENÍ PRAVDA. ZLOČINEC SE VŽDYCKY PŘIZNÁ A ČÍM DÉLE MU TO TRVÁ, TÍM HŮŘE PRO NĚJ. NEMÁ SMYSL SE VZPÍRAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, JENOM SE ZDRŽUJETE A JE VÁM PŘIČTENA VŠECHNA BOLEST OCHRÁNCŮ, DOKUD NEJSOU CHOPNI VÁS ZADRŽET A USVĚDČIT A NAPRAVIT + JEJICH POCITOVÁ REGENERACE.

ČTENÁŘI VŠICHNI LHALI, ZEJMÉNA PAK FŠISTI PROVOZOVALI ŠARÍU NA ZÁKLADĚ LŽI A PODVODU, A ŽIJEME REALITU BUMERANGU A TUDÍŽ JSME JIM LHÁT MOHLI, ABY SI UVĚDOMILI, JAK JE TO NEPŘÍJEMNÉ. MĚLI JSME PRÁVO VRÁTIT JIM POCIT.

INFORMACE DÁLE OPRAVUJEME A BUDEME ZDE PŘEDÁVAT DALŠÍ INFORMACE A UPRAVOVAT NA ZÁKLADĚ SVĚDECTVÍ OSTATNÍCH. KAŽDÉ SVĚDECTVÍ NÁM DOTVOŘÍ OBRÁZEK PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY TAK, ABYCHOM JEJ MOHLI ZAINKARNOVAT JAKO HISTORICKÁ FAKTA.

POKUD ZDE VIDÍTE CHYBU, OZNAMTE NÁM JI NA NAŠEM EMAILU A NEROZČILUJTE SE, JE TO ZBYTEČNÉ. JSTE POVINOVÁNI CHYBU NEBO NEPŘESNOST OZNÁMIT:

BODHIVALMORTE&GMAIL.COM

KAŽDÝ MÁ POVINNOST VYPOVÍDAT PŘESNĚ PRAVDU PRAVD O SVÉM ŽIVOTĚ, CO JE SCHOPEN SI PAMATOVAT CO NEJPŘESNĚJI. PAMĚŤ VÁM MŮŽEME POMOCI NABÝT DALŠÍMI DETAILY A KONFRONTACÍ TĚCH, KTERÝCH SE VÁŠ URČITÝ ŽIVOTNÍ ÚSEK TÝKAL. KAŽDÝ VIDÍ SITUACI ZE SVÉ STRANY.