PROČ MĚLI ČEŠI NAVŽDY MLČET A BÝT VYHLAZENI GENOCIDOU

DŮKAZY JSOU VŠUDE KOLEM VÁS. www.psychotronickavalka.cz/proc-meli-cesi-navzdy-mlcet/

PSYCHOTRONICKÁ GENOCIDA 

NÁRODA ČESKÉHO

JSME BÝVALÉ PRVNÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROHA AUM PRAOTECE BOHEMUSE A JEHOSHUY SVAROGA LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA, KTERÉ SE DO ROKU 200 N.L. , NEŽ JEJ GERMÁNI ZNIČILI A ZAČALI CELOSVĚTOVĚ LIKVIDOVAT, STAČILO ROZŠÍŘIT DO 14 ZEMÍ SVĚTA, KTERÉ JSOU VYSTAVĚNÉ NA JEHO ZÁKLADECH VÍRY A ZÁSADÁCH, KTERÉ SE MEZITÍM POZTRÁCELY PO CESTĚ NÁSILNOU EVOLUCÍ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI.
VÁLKU S FAŠISTICKÝMI ARIÁNSKÝMI GERMÁNY VEDEME OD ZALOŽENÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH ROKU 18 N.L.
JSME NEJPRASTAREJŠÍ LIDSKÝ ROD S NEJDELŠÍMI GENETICKÝMI LINIEMI A JSME STARŠÍ NEŽ VĚTŠINA GERMÁNŮ O VÍCE JAK 6000 LET.
MÁME PRÁVO BÝT HLAVNÍ MĚSTO SVĚTA A ROZŠIŘOVAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ SE MÁ PŘEDÁVAT NA NAŠEM ÚZEMÍ.
NA NAŠEM ÚZEMÍ SE MĚLA NARODIT BOŽÍ MANŽELKA PODLE PROROCTVÍ V L'MURTENETU, COŽ SE TAKÉ STALO.
JEDNÁ SE O AUMPERESU BOHEMSKOU, KTERÁ MÁ PŘEMYSLOVSKOU KREV A KREV PRVOROZENÉ DCERY JEHOSHUY SVAROGA, PRVNÍHO ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE LIDSTVA.
ČEŠI MAJÍ V D.N.A. TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU A MAJÍ SE PROBOUZET A VYDAT TOTO TAJEMSTVÍ NA CANNABISE BĚHEM NEJBLIŽŠÍCH 10 LET.
NA NAŠEM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ, CŽ JE SYSTÉM PODZEMNÍCH PYRAMID, VE KTERÝCH SE TVOŘILI SAVCI PO POSLEDNÍ APOKALYPTICKÉ POTOPĚ SVĚTA.
NACHÁZÍ SE ZDE V PODZEMÍ V HLOUBCE ASI 150 M VE STŘEDU ČESKÉ KOTLINY SYSTÉM 144 SUBPLASMOVÝCH INKARNAČNÍCH GENERÁTORŮ, KTERÉ NÁS DRŽÍ NA GEOMETRICKY CYKLICKÉ LEVITOVANÉ OBĚŽNÉ DRÁZE JAKO KYVADLO REGULUSU.

NACHÁZEJÍ SE ZDE 

CELOSVĚTOVÉ BOŽÍ MLÝNY 

L'MURTENET.

ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA AUMJEHOVA ZDE MAJÍ SVOJE PODZEMNÍ ZÁZEMÍ A Z TOHOTO ÚZEMÍ PŘEDEVŠÍM PŘEDÁVAJÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI PRO VŠECHNY NÁRODY.
NA TOTO ÚZEMÍ SE BUDE RODIT DO ČESKÉ RODINY ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUMJEHOVA AUM, AŽ ZAVLÁDNE CELOSVĚTOVÝ MÍR A BEZPEČÍ NIRVÁNSKÉ.
Podrobnosti vám přineseme postupně  na všech našich webech.