NIČENÍ MUŽSKOSTI PSYCHOTRONICKÝM OVLIVŇOVÁNÍ HORMONÁLNÍHO SYSTÉMU

FAŠISTÉ MĚLI PRO NIČENÍ ČEŠČŤANSKÉ MUŽSKOSTI NĚKOLIK METOD.

©

NIČENÍ MUŽSKOSTI A VYTVÁŘENÍ HOMOSEXUÁLNÍCH MUŽŮ

Součástí válečné strategie psychotronické LUFTHAFFE bylo ničení mužskosti, aby určité genetické linie neuzavíraly manželství a neměli potomky. fašisté to dělali tak, že tajně muži odebrali několikrát jeho spermie, zamrazili a potom začali muže psychotronicky mučit na hormonálním systému tak, aby začal mít homosexuální projevy. Někteří chlapci byli zaměřeni od dětství a vyvíjeli se do homosexuálního gejdaru, který měl několik projevů různé intenzity.

ABY ŠLO MUČIT RYCHLEJI, FAŠISTÉ POUŽÍVALI NĚKOLIK ZBRANÍ PRO NAVÁZÁNÍ NA PSYCHOTRONICKOU POPRAVU MUŽSTVÍ. 

PATŘÍ MEZI NÍ PSYCHOTRONICKÉ ČIPY A LÁTKY V TĚCHTO PRODUKTECH:

INIJEKCE RHEGA PRO RH NEGATIVNÍ MATKY

OČKOVÁNÍ

NĚKTERÉ LÉKOJEDY

SOJOVÉ ČIPOVANÉ VÝROBKY NEFERMENTOVANÉ

UMĚLÉ ZTUŽENÉ TUKY

ŘEPKOVÝ OLEJ

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY, VE KTERÝCH JE GENISTEIN, KTERÝ SE DOPORUČOVAL I NA ANDROPAUZU. SKRZE NĚJ DĚLALI FAŠISTÉ RAKOVINU PROSTATY. PŘIDÁVAL SE TAJNĚ I DO POTRAVIN.

CISTUS INCANUS PRO MUŽE

KETODIETA

UMĚLÁ SLADIDLA

GLYFOZÁT

FOSGEN PŘIDÁVANÝ DO POTRAVIN A HYGIENICKÝCH VÝROBKŮ

RTUŤ FAŠISTY VYLÉVANÁ PO DOMÁCNOSTECH V NEVĚDOMÍ MAJITELŮ

ZAMĚŘOVAT ŠLO I REZIDUA PESTICIDŮ, HERBICIDŮ A INSEKTICIDŮ A TOXICKÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMU.

ZAMĚŘOVAT ŠLO I HELA BUŇKY Z LÉKOJEDŮ SMĚREM DO RAKOVINY PROSTATY A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE.

ANTIKONCEPCE MASÍVNĚ VYLUČOVANÁ DO SPODNÍCH VODSTEV, KTEROU NELZE NIJAK ODFILTROVAT. MUSÍ SE PŘESTAT POUŽÍVAT.

SILNÉ ČIPOVANÉ PARFÉMOVANÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ NA KŮŽI Z PARFÉMŮ, PARFÉMŮ DO DOMÁCNOSTÍ, PARFÉMOVANÝCH SVÍČEK, KOSMETIKY A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ.

WIFI FREKVENCE, ZSILOVAČE WIFI.

VYŘEZÁNÍ MANDLÍ.

Aby mohl být chlapec ovlivňovaný směrem do homosexuality, musel mít narušené vztahy z rodiny a musel mít vadné postoje k ženám získané z příkladu z rodiny. 

HOMOSEXUALITA = NEPLNĚNÍ SI SAKRÁLNÍCH POVINNOSTÍ MUŽE VŮČI RODINĚ, MÍSTNÍ KOMUNITĚ A STÁTU

HOMOSEXUALITA SE PROJEVUJE VE VŠECH VZTAZÍCH A PŘENÁŠÍ SE NA FUNKČNOST SEXUÁLNÍCH ORGÁNŮ.

Fašisté proto nejprve rozbíjeli vztahy v rodině mučením mužů, kteří měli poté syny. 

Vadně se chovali k matce a sestře chlapce většinou a chlapci získávali špatné nasakrální amorální postoje k ženám, které neměli v úctě a nechránili je před zločinem zvenčí a nepomáhali jim s jejich úkoly a problémy. Nepomáhali v domácnostech a floutkovali. Byli indiferentní k jejich potřebám. 

Homosexualitu šlo navodit v dospívání pouze pokud chlapec vykazoval špatné postoje k ženám, šikanoval je, nepomáhal jim, pohrdal jimi a všelijak jim škodil. Šlo ji navodit, pokud se otec hrubě choval k chlapci a ničil jeho mužství.

Tedy v domácím násilí.

Mnoho českých chlapaců bylo vytvořeno ve faulhypnóze umělým otěhotněním nebo byli zaměněni při porodech a nerozuměli si s otci, kteří nebyli biologičtí. Nenavázali srdeční milující vztahy.

Homosexualitu lze léčit úpravou hormonálního systému důkladnou detoxikací od jedů a frekvenční léčbou, která je na požádání modlitbami k ABSULUTNÍMU BOHU AUMJEHOVA. Nesmíte ovšem žít s mužem v jedné domácnosti, musíte se rozejít a dělat cvičení, žít v celibátu a správně se stravovat, což budeme během očisty národa českého vyučovat.

Nyní se oddělte a nastupte sakrální celibát.

Rozhodně nežijte homosexuálně sexuálně, 

jsou za to velké tresty v BOŽÍCH MLÝNECH, zejéna pak na zdraví organismu a na prožívání citu. Ničí se intuice a mohli byste se zranit vážně.

Budeme iniciovat pomoc pro všechny homosexuální muže, kteří chtějí žít normálně. Změna stavu trvá cca 4 - 10 let. Někteří jsou neléčitelní, protože to prostě nestihnou časově a budeme pro ně organizovat pomoc v komunitách mužů psychotronicky mučených na hormonálním systému a budeme povolovat jejich svazky a budeme vyučovat mužskou sexualitu správně.

Nesmí mít děti ve výchově. 

Mohou uzavírat majetkové smlouvy za účelem společného soužití a všichni je musí uctivě přijímat. Nesmí se homosexuálně projevovat na veřejnosti, sexuální projevy patří do jejich soukromí. Vyjadřovat se o sobě budou jako o příteli. 
Nikomu nic není do toho jak žijí sexuálně.
V dalším životě se homosexuality zbaví.
Budeme s nimi tantravelmistrovsky pracovat.
ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA MELCHISEDEK MUŽI JSOU BIGAMNÍ A MAJÍ VYSOCE ROZVINUTOU SENSUÁLNÍ SEXUALITU MELCHISEDEK. 
JE TO REAKCE NA JEJICH EVOLUČNÍ POTŘEBY.
PRVNÍ DUCHOVÉ ABSOLUTNA BYLI DVA MUŽI A JEDNA ŽENA. ŽILI ODJAKŽIVA SPOLEČNĚ.

ŽÁDNÉMU HOMOSEXUÁLNÍMU MUŽI SE NIKDO NESMÍ VYSMÍVAT A NEBO O NICH MLUVIT NEUCTIVĚ A NĚJAK JE ZNEVÝHODŇOVAT. 

JSOU TO MUČENÉ OBĚTI TOXICKÉHO PSYCHOTRONICKÉHO FAŠISTICKÉHO SADISMU NA JEJICH SVATÝ GRÁL.

Žádný muž se ve fyzické realitě nestane přirozeně homosexuálním. 
Nic takového nikdy nebylo v ABSOLUTNÍM BOŽM PLÁNU. Mužskou lásku jsme povolovali v etheru i na zemi pro regeneraci sadisticky brutálně znásilněných a sexuálně mučených mužů, kterým nemohli svojí silou pomoci ženy a potřebovali tantravelmistrovskou náruč jiného silného muže terapeuta nebo mužů.

Poraněného muže na sexualitě nelze jinak opravit než mužskou sexualitou, která je něžná a milující, pečuje a rozumí problému a naslouchá duši mučeného.

Po detoxikaci země od toxických látek, což bude trvat cca 10 let, se žádní homosexuální muži nebudou vyvíjet.
HOMOSEXUÁLNĚ SVÉVOLNĚ NIKDO ŽÍT NESMÍ A MUSÍ SE NA TOM DOMLUVIT V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI S INKARNAČNÍM SOUDEM A PROTO VŠICHNI HOMOSEXUÁLNÍ MUŽI MUSÍ ZAČÍT MEDITOVAT A DOVOLAT SE NA INKARNAČNÍ SOUD JAK MAJÍ POSTUPOVAT VE SVÉM PŘÍPADĚ. TELEPATIE SE JIM SPUSTÍ, POKUD BUDOU DODRŽOVAT ZÁSADY, KTER JIM DÁME A BUDOU UVEDENY NA WEBU