NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA OBČANECH PRASTARÉ ČESKÉ GENETIKY

TESTOVÁNÍ NELEGÁLNÍCH REPRESÍVNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ FAŠISTICKOU ORGANIZACÍ LUFHAFFE OD ROKU 1919 NA OBČANECH ČESKÉ REPUBLIKY S CÍLEM OVLÁDNOUT PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM NÁRODNÍ ZEMĚ A PLANETU ZEMI BOHEMII.

ČESKÁ REPUBLIKA SE POMALU PROBOUZÍ DO UKONČOVÁNÍ TAJNÉHO REPRESÍVNÍHO PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ NA JEJÍCH OBYVATELÍCH.

Začínají se objevovat první očitá svědectí obětí, které přežily brutálně sadistické psychotronické pokusy na jejich zdraví a životě.

Žádáme další oběti, aby vydaly pravdivá svědectví na policii a online.
Všechny oběti dostanou válečné reparace.

ČESKÁ REPUBLIKA BYLA NAPADENA PSYCHOTRONICKOU MAFIÍ MEZINÁRODNÍ FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ ORGANIZACE LUFTHAFFE, která si testovala nelegální brutálně sadistické psychotronické zbraně na našich obyvatelích, které odstřelovala do zdravotnictví, které plnila svými výrobky a teoriemi o tom, co léčí a co ne a vnutila státu koncepci jedování obyvatelstva a tajného čipování skrze léky s negativními účinky, které navíc psychotronicky zaměřovala a znásobovala negativní účinky psychotronicky až 10x. Zkoušela si na našich lidech, co vydrží lidský organismus a jak jej lze mučit.

K zotročování obyvatelstva používala několik metod.

Češi byli určeni k pomalé likvidaci, která se měla zakončit genodcidou národa, neboť si na našem území fašisticko ariánská LUFTHAFFE postavila 150 psychotronických doupat a stovky psychotronických čtvrtí, které byly určeny k útokům na stranu východní a z našeho území fašistí odstřelovali východ, zejména pak Rusko, Indii a Cínu a další země za účelem sadistického převzetí vlády nad planetou Zemí psychotronickým mučením, zastrašováním, popravami a šikanou obyvatel jednotlivých národních zemí.

První svědectví, na něž byl uvalena STÁTNÍ INKARNAČNÍ REKURÁTNÍ SOUDNÍ A KRIMINALISTICKÁ SPRÁVA, najdete zde:

Jaký byl cíl těchto psychotronických pokusů:

REGULOVAT POPULACI TAJNÝM PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM TAK, ABY NEBYLO POZNAT KDO BYL POPRAVEN A KDO ZEMŘEL PŘIROZENĚ. Tím šlo popravovat jenom určité osoby podle toh,o kdo jim chtěl z těch, co měli moc, jak ublížit nebo ukrást jejich nápady, obchodní záměry, knowhow.

PRODEJ VÝROBKŮ ZE VŠECH MATRIXOVÝCH STRAN. Tedy prodej jak jedů, tak léků - lékojedů, tak potravinových doplňků, jejichž účinky šly psychotronicky měnit, neboť byly čipované a ať občan nakoupil kde nakoupil, měl si nakoupit od těch, co drželi v ruce psychotronickou moc. Měla vzniknout třída nejbohatších vládnoucích násilím ostatním bez práce již navždy věčně. Mafii šlo o to mít pod kontrolou i jed i lék.

DÁT URČITÉ VÝHODY POUZE NĚKOMU A OSTATNÍ PŘIMĚT K OTROCKÉ PRÁCI PRO SADISTICKOU VLÁDNÍ PSYCHOTRONICKOU GARNITURU A MLČET O TOM, CO SE JIM DĚJE. LUFTHAFFE VYRÁBĚLA TAJNĚ OTROKY.

Lidem fašističtí kati odebíraly možnosti vlastnit například počítač a prohlížet si internet, nesměli se dívat na televizi, nesměli například na kolena, dotknout se pat nebo palce, jinak je fašisté rozstřelovali a dělalo jim to potíže různého hcarakteru po nějaké době, nesměli po určité době na světlo, museli pracovat ve službách, kde dělali nejhorší nejneoblíbenější práce jako vybírat žumpy nebo uklízet ulice, pracovat u železnice a sbírat mrtvé, které fašisté psychotronickými zbraněmi vrhli pod kola vlaku, nesměli například jíst dostatečně a hladovět, museli platit výpalné a výkupné, museli podávat rodině jed, aby nebyli mučeni nebo nezačali kati mučit jejich rodinu jinak, byli různě psychotronicky popravováni, byly na nich prováděny pokusy na lidech s psychotronickými zbraněmi a museli mlčet, museli vykazovat, že škodí ostatním, museli mučit rodinu různými jevy tajně, aby jí fašisté nepopravovali a byli různě zotročováni s cílem ovládat jejich životy tak, aby se tomu nevzpírali a plnili vůli sadistických diktátorů nad nimi, kteří je mohli kdykoli psychotronicky popravit...

JAKÉKOLI PŘEVZETÍ VLÁDY V JAKÉKOLI NÁRODNÍ ZEMI TAJNÝM PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM KOHOKOLI. 

JAKÉKOLI VYNUCENÍ JAKÝCHKOLI POŽADAVKŮ PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM.

LIKVIDACE VÝCHODU PSYCHOTRONICKÝM ZÁPADEM. POSTUPNÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ SLOVANSKÉ GENETIKY A JEJÍ NAHRAZOVÁNÍ GENETIKOU FAŠISTICKOU ZEJMÉNA GERMÁNSKOU.

ZRUŠENÍ JAKÉHOKOLI STÁTNÍHO SYSTÉMU A LIKVIDACE OBYVATEL RYCHLÝM ANŠLUSEM, KTERÝ BY VYPADAL NAPŘÍKLAD JAKO SARS NEBO EBOLA, COŽ JSOU PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY, VIRUS JE ZDE JENOM JAKO BYPRODUKT ELEKTRICKÉ URYCHLENÉ PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, KTERÉ POPRASKÁ KAPILÁRY TAK, ABY ČLOVĚK VYKRVÁCEL.

LIDÉ SE NECHTĚLI DÁT ČIPOVAT A TAK FAŠISTIČTÍ ARIÁNI ČIPOVALI VŠECHNY POTRAVINY, LÉKY, POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A PROSTŘEDKY HYGIENY. ČIPOVALI I VODU VE VODÁRNÁCH.

Další svědectví o psychotronickém mučení občana české genetiky najdete zde:

Nejrozsáhlejší psychotronický výzkum probíhal za účelem způsobování nemocí, 

které pak fašistická LUFTHAFFE léčila svými produkty a dívala se jak zdravotní problémy budou Češi řešit i jinak, aby mohla ukrást nápady všem, kteří dodávali na trh produkty k záchraně určené. Likvidovali tak podnikatele z českých řad a kradli jim firmy celé.

Nádherně je to vidět na statistikách úmrtnosti našich obyvatel z posledních let jak psychotornický výzkum postupoval.

Češi tradičně dlouhodobě umírali nejvíce na srdečně cévní choroby a na rakovinu a částečně na dechové potíže. 

Bylo to proto, že mikrovlnné faulplasmování způsobuje tromby, embolie, mrtvice a infarkt, sráží totiž krev a sufokuje cévní stěnu, na kterou se pak lepí nestrávené a faulplasmované sufokované krvinky a zbytky nestrávenoho jídla. 

Elektrické střely vystřelují kyslík a vodu 

z těla, tzv. faulplasmově sufokují, a působily extrémní kyselost tkání a zvrhávaly fyziologické procesy směrem do rakovin. Měnily alkalické prvky v těle i v rostlinách a jídle na jedovatý azbest a jiné toxické prvky včetně radonu.

Psychotronická mafie uměla frekvenčně působit na bakterie a viry i na větší parazity, aby se rychleji v těle množili. Proto měla česká Republika takový nárůst vědomí, že existují parazitické organismy. Uvědomovali si to pozorováním svého těla a jeho vylučování.

Postupně se fašisté naučili způsobovat i jiné příčiny smrti jako ztráta paměti nebo ztráta soudnosti, ztráta hybnosti, dušnost a úmrtí na neléčitelné "nosokomiální" infekce, potíže jater a žlučníku, cukrovka typu 1 náhlá. Nakonec vymysleli elektrizující virus a hodlali v něm pokračovat a tvrdit, že se jedná o přirozenou epidemii zmutovaného viru.

NEJLÉPE TO UKAZUJÍ STATISTIKY ÚMRTNOSTI, JAK SI KATI PSYCHOTRONIČTÍ VYMÝŠLELI STÁLE NOVÉ A NOVÉ DRUHY STŘEL PSYCHOTRONIKCÝCH, KTERÝMI ŠLO ZPŮSOBOVAT ZDRAVOTNÍ POTÍŽE A NAKONEC POPRAVOVAT.

Nejprve jsme dlouho byli nejlepší v úmrtnosti na srdečně-cévní choroby a rakovinu na světě.

Všimněte si, že kolem cca 58% lidí celkově umíralo na srdečně -cévní choroby a asi 23% na rakovinu.

Tedy asi 81% lidí umíralo na dvě příčiny úmrtí.

Dechové potíže cca 7,5%.

Tedy téměř 90% obyvatel mezi lety 1990 - 2007 umíralo na převážně tři příčiny, protože kati neuměli popravovat jinak. Většina psychotronických střel, co zkoušeli, dělala tromby a embolie a infarkty ze šoku nebo zástavy dechu ze sufokací převodního srdečního systému a ze sufokací hrudní páteře, která padala dolů a tlačila na plíce a srdce, a ze sufokací plic .


2018 vidíte, že jenom 56% lidí umíralo na rakovinu a srdečně cévní choroby, dýchací cesty se zhoršily a přidala se cukrovka, Alzheimer a nemoci jater a 16% příčiny úmrtí různé. 

Fašisté uměli totiž odstřelit jakýkoli orgány jakkoli již, psychotronický výzkum se vylepšoval naším mučením.

Měli jsme nad sebou více jak 10.000 psychotronických katů národa, většinu z našich zrádců vlastních.

Polehčující okolností je, že mnozí byli k tomuto druhu vyvražďování národních bratrů a sester psychotronicky přinuceni. Mnozí byli svedeni v psychotronické počítačové hře, ve které se lhalo a podvádělo, aby si zločinci mohli vyřizovat účty s každým koho tady nechtěli. Podporovat zločinnost na našem území byl jeden z cílů fašistů vyvražďujících náš stát. Jiní byli zavedeni na zcestí falešnou filozofií o původu naší genetiky a přidali se s cílem uchvátit nad naším územím vládu násilím. Přidali se k někomu, kdo by je pak exemplárně umučil jako zrádce národa, které nikdo by nechtěli mít vedle sebe. 

O pokusech s parazity se dočtete zde:

https://www.archandelcaduceus.com/paraziti/

Další informace najdete zde:

https://www.psychotronickavalka.cz/vyroba-nemoci/

https://www.psychotronickavalka.cz/testovani-na-lidech/

https://www.psychotronickavalka.cz/lebensborn/