NEGLEKTIVNÍ A NEGRAMOTNÁ POLICIE, KTERÁ NEPOMÁHALA OBĚTEM NÁSILÍ A SLOUŽILA FAŠISMU.

POLICIE, KTERÁ ODVÁŽELA NA SADISTICKÉ PSYCHIATRIE NÁSILÍM NA ZÁKLADĚ FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ A NEPOMÁHALA OBĚTEM PSYCHOTRONICKÝCH, JEDOVNICKÝCH, SEXUÁLNÍCH A JINÝCH ZLOČINŮ. www.psychotronickavalka.cz/neglektivni-policie/

NEGLEKTIVNÍ A NEGRAMOTNÁ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

a policie, která sloužila vědomě fašistům.
ZRÁDCI NÁRODA V PŘEVLEKU OCHRÁNCŮ. VLK V ROUŠE BERÁNČÍM.
Policie České Republiky se prokázala jako absolutně neschopná bojovat s psychotronickým, jedovnickým, sexuálním zločinem a zločiny domácího násilí.

ČEHO ZLOČINCI ZNEUŽÍVALI:

FAŠISTICKÝCH POLICISTŮ V ŘADÁCH OCHRÁNCŮ ZÁKONA, KTEŘÍ OUŽÍVALI PSYCHOTRONICKÉ KAMENRY A DOVÁŽELI DO BLÁZINCE NA LIKVIDACI PSYCHIATRICKÝMI JEDY, LŽÍ, ELEKTRIKOU, KLECOVÁNÍM, KURTOVÁNÍM, ZNÁSILŇOVÁNÍM PŘI KURTOVÁNÍ A LIKVIDACÍ POVĚSTI OSOBNOSTI A VĚZNĚNÍM.
HROMADNÝCH FALEŠNÝCH SVĚDECTVÍ, KTERÝM POLICISTÉ VĚŘILI.
NEGRAMOTNOSTI POLICIE OHLEDNĚ PSYCHOTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
NEGRAMOTNOSTI POLICIE OBECNĚ
NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT PŘÍPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT PSYCHOTRONICKOU ŠIKANU A MUČENÍ
NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT OBŘÍZKU
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT VYHROŽOVÁNÍ LIKVIDACÍ
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT OBCHODNÍ SADISMUS
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT HACKERSTVÍ
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE ŘEŠIT SEXUÁLNÍ SADISMUS
ABSOLUTNÍHO NEZÁJMU POLICIE I SOUDŮ ŘEŠIT MEDIÁLNÍ NÁSILÍ A VEŘEJNÉHO POSKOZOVÁNÍ POVĚSTI
NEOCHOTĚ POLICISTŮ I HASIČŮ A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ŘEŠIT ZLOČIN JEDOVÁNÍ DOMÁCNOSTI OBĚTI
OCHROMENÍ POLICIE NEDOSTATKEM PRAVOMOCÍ
VADNÉHO SOUDNÍHO SYSTÉMŮ, KTERÝ NEPROKAZOVAL VINU ŘÁDNĚ A NEŘEŠIL PŘÍPADY TVRZENÍ PROTI TVRZENÍ.
NÁVAZNOSTI ZLOČINNÉ ŠIKANY NA SADISTICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ, KAM POLICIE NA ZÁKLADĚ FALEŠNÝCH SVĚDECTVÍCH O ÚDAJNÉM BLÁZNOVSTVÍ NEBO VÝTRŽNICTVÍ ČI RUŠENÍ SOUSEDŮ ODVÁŽELA NÁSILÍM A OBĚTEM NENASLOUCHALA. TOTÉŽ SOUDY. VÝJIMKA POTVRDILA PRAVIDLO.

Policisté, kteří takto jednali, byli zaměřeni PANACEJSKOU ARMÁDOU JAKO ZLOČINCI A BUDOU ODVEZENI DO GULAGŮ A NEBO PŮJDOU DO RŮZNÝCH TYPŮ DETENCÍ podle stupně svého provinění.

NABÍZELI MAXIMÁLNĚ OBĚTEM PSYCHIATRICKÉ LÉKOJEDY A NEBO UMÍSTĚNÍ DO BLÁZINCE. DÁLE JIM NIČILI POVĚST SVÝMI NEHODNÝMI VÝROKY NA JEJICH ADRESU TAK, ŽE OBĚTEM NIKDO POSTUPNĚ NEPOMÁHAL.

ZVYK POLICIE ODMÍTAT OBĚŤ A NEŘEŠIT PŘÍPAD ABSOLUTNĚ ZAKAZUJEME!