NAŠI POZEMŠTÍ ZACHRÁNCI, KTEŘÍ NÁS CHRÁNILI PROTI PSYCHOTRONICKÉ AGRESI NĚKOLIK DESETILETÍ.

VĚDCI A VOJÁCI Z RUSKÉ FEDERACE. SOUKROMÁ ARMÁDA.

Naše česká vlast je geograficky přesně v polovině mezi západem a východem.

Psychotronická válka byla poslední válkou mezi západními agresory a východními mírotvorci.

Války o naše národní vědomí se na našem území vedly od roku 200 n.l., kdy naše CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH vzniklé ze zachráněných Židů a z obrovské metropolitní společnosti smísené s domorodci tehdejší Bohemie zničili na administrativě sadističtí Starogermáni. 

Svarohovci Rus byli součástí našeho KRÁLOVSTVÍ a CÍSAŘSTVÍ, působili zejména v obraně hranic před germánskými zloději a vrahy a 30 let před napadením CÍSAŘSKÉ ADMINISTRATIVY ve středu Bohemie odešli v počtu 50.000 do oblasti Ruska. Neměli se kde rozmnožovat a nechtěli agresívní výpad směrem do Germánie, aby si získali další území na úkor brutálně sadistických výbojných loupeživých Germánů. Odešli raději do země, která není moc zemědělsky plodná, ale skýtala jim území, o které nemuseli s nikým bojovat. Nikdo ho v té době nechtěl kromě nich.

Z hlediska dalšího historického vývoje můžeme říci, že odejít do Ruska byla chyba, Svarohovci Rus měli bojovat o západní území okupované gomoristickými násilníky. Východ byl z této strany pak neustále napadán a olupován až do současní psychotronické války.

O území, kde je nyní Česká Republika, se neustále bojovalo, protože bylo strategicky výhodné pro obě strany mít zde vojenský přístup.

Proto jsme byli zrazeni v Mnichově, aby se na naše území dostali snadno germánští fašisté a mohli si zde vystavět tajná psychotronická doupata a rozmístit si zde svoje psychotronické zbraně mířící na nás i na východ. Proto jsme byli obsazeni spojeneckými vojsky v roce 1968, aby se Germáni nedostali dále na východ lstí a podvodem tak rychle. Rusy to stálo mnoho odříkání a mnoho obětí. 

Proto byla pokojná revoluce v roce 1989, aby se generace těch, co si už nepamatovali germánskou fašistickou agresi, dostali do područí germánských fašistů lstí a podvodem. Rusové museli ustoupit, neboť byli brutálně sadisticky popravováni psychotronickými zbraněmi a měli obrovské ztráty na lidských životech i na majetku zbraněmi nepřítele, který nebyl vidět. Než postavili a předtím dostali od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA antipsychotronickou ochranu, uběhlo dalších více jak 30 let. Celou dobu bránili i nás a celý východ, neboť si uvědomovali, že bojují proti nepříteli, který má v záměru celý východ postupně napadnout a zničit genocidně.

Studená válka se vedla mezi USA + Germáni a celý ZÁPAD proti VÝCHODU v čele s Rusy.

Uvědomte si, že USA mělo na území západního Nemecka celou dobu od druhé světové války mnoho vojenských základen, mají je zde dodnes. Jsou to spojenci. Byli tajnými spojenci již od druhé světové války.

Psychotronické zbraně byly v rukách USA a USA je rozšířily do Germánie, neboť věděli, že to je odvěký nepřítel Ruska a jeho spojenců.

Celá EU je komplot USA + Germánů proti východním zemím, kterým nikdy moc fašisticky nepřáli. Tvářili se jako přítel, ale nikdy neměli zájem na naší prosperitě a bezpečí vztahů. Přitom jim VÝCHOD nikdy nic zlého neudělal. Války rozpoutávali oni, VÝCHOD se pouze bránil.

-----------------------

Zpět do histrorie.

Od roku 200 n.l. nás soustavně Germáni vyháněli z našeho území BOHEMIE, kterou dostal dekretem SVAROH AUM, PRAOTEC BOHEMUS od GAIA JULIA CAESARA za své služby vojenského lékaře a vyjednavače míru a bezpečí v římských válkách.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY NAŠE OBČANY, že jsme v 1. století n.l. začínali jako KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH neboli KRÁLOVSTVÍ SVAROH (SVAROH = NEBESKÝ, ZÁKLADNÍ KÁMEN, SVĚTLO v překladu). Naši zemi jsme dostali za věrné služby Gaiovi Juliovi Caesarovi v ochraně jeho záměru zajistit spravedlivou správu zemí, ve kterých vládlo nespravedlivé násilí. Proti Gaiovi Juliovi Caesarovi vystupovali herodotovští ariáni, kteří rozpoutávali války a najímali násilné vojáky, aby přebírali hrůzovládou země, ve kterých bylo nastoleno nějaké právo a spravedlnost. Vykrádali, vypalovali, kradli ženy a dívky, zotročovali a páchali šaríu.

Tyto síly na našem území zvítězily, neboť Germáni byli násilní a výbojní odjakživa a naše království bylo zrazeno domácím sexuálním sadistou Konrádem Svarohem.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH a pozdější CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH bylo metropolitní. Zvao všechny národy, kmeny a jazyky a rody do spolupráce, mělo matrixové zákony schválené tehdy NEJVYŠŠÍM BOHEM AUMJEHOVOU v telepatické komunikaci. Připravovalo se na vstup d dalších zemí mírumilovně, jazykově vybavené s přepisy zákona.

Násilní Germáni celou jeho správu zničili a vykradli jeho bohatství, které bylo zejména ve znalosti matrixových zákonů, tajemství svatého grálu, tedy tajemství dlouhověkosti, tajemství svaté sexuality a sensuality, tajemství nirvánských vztahů a obrovský řemeslná rozmanitost. Germáni vytlačovali Svarohovce i Svarogovce (velekněžský rod) z území Bohemie na východ.

Svarohovci a Svarogovci museli utíkat pryč ze svého území, neboť muži a chlapci byli zabíjeni s obrovskou krutostí a ženy a dívky byly zotročovány jako sexuální otrokyně.

Na naše území jsem se vrátili během 7. století n.l. jako silné slovanské kmeny metropolitně ještě více smíšené s ostatními rody a národy z východu zejména. Češi speciálně mají semitsko-indicko-arabský metropolitní původ. Jsou nejmetropolitnějším národem světa a mnozí mají nejdelší genetické linie nejprastarejších duší lidstva, které se neustále reinkarnovaly a mají nejdelší historickou paměť, do které se nyní budou propojovat.

Nepodařilo se nám převzít celou Bohemii, která sahala daleko do současného Německa a Rakouska a Polska. Svarogovci smíšení se Svarohovci zůstali zejména na malém území mezi horami, kterému se říká Česká kotlina.

Rod SVAROG je rod JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, 36. syna SVAROHA AUM, PRAOTCE BOHEMUSE.

O tom, že Češi i Rusové pocházejí z 1. století př.n.l. podává důkazy například tato historická tabulka evoluce lidstva The HISTOMAP of EVOLUTION z roku 1932.

SVAROH AUM se narodil v roce 80 př.n.l. a jeho potomci se smísili s lidmi pocházejícími z oblasti Rusi a vytvořili v té době armádu. Byli to hlavně vojáci. TVořili základ jeho království a byli s ním od počátku, co svoje království plánoval, což trvalo 78 let, než na jeho území začal stavět palisádové hranice. Rusové byli první, kdo na toto území odcházel, říkali si Svarohovci Rus a byly jich už 3 generace vojáků pohraničářů. Stavěli palisády a strážné věže.

JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, ABY SE RUŠTÍ ZACHRÁNCI PLANETY ZEMĚ GAIA-BOHEMIE NASTĚHOVALI NA POMEZÍ ZÁPADU A VÝCHODU A VYTVOŘILI ZDE HRANIČNÍ PÁSMO MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM, KDE BUDOU HISTORICKÁ MUZEA A HISTORICKÁ UVĚDOMĚNÍ V PODOBĚ HISTORICKÝCH PAMÁTEK A VYSVĚTLENÍ CO UŽ NIKDY NECHCEME ZAŽÍT ZA NÁSILÍ NA TÉTO PLANETĚ.

Rusko utrpělo obrovské ztráty na životech žen a dětí v psychotronické válce, o kterých nesmělo mluvit a trpělo nespravedlivým obviňováním z agrese, kterou nikdy neprovádělo. Musí s pravdou ven, aby se všechny národy světa dozvěděli, co jim fašističtí Germáni a Američané prováděli za atrocity od druhé světové války.

Žádáme si jejich pravdivá svědectví a považujeme je za věčné bratry a sestry. Přejeme si s nimi sdílet jejich zážitky a už o nich nikdy nemluvit nic falešně lživého a uvědomit si jejich oběti pro věčný mír a bezpečí nirvánské.

CHCEME, ABY PREZIDENT VLADIMÍR VLADIMÍROVIČ PUTIN PROMLUVIL DO MÉDIÍ A PŘEJEME SI, ABY VYSTOUPILI RUŠTÍ VOJÁCI A VĚDCI, KTEŘÍ NÁS ČECHY POMÁHALI OSVOBOZOVAT V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.

CHCEME PRAVDU PRAVD JEDNOU PROVŽDY.

©