„Zločincům nebylo nic svaté.“

MASOVÁ ÚMRTÍ ŽIVOČICHŮ VLIVEM VÁLEČNÝCH PSYCHOTRONICKÝCH A TOXICKÝCH POPRAV 

CELOSVĚTOVÉ HROMADNÉ ÚHYNY ŽIVOČICHŮ SE VYSTUPŇOVALY V POSLEDNÍCH 20 LETECH TAK, ŽE JE ZAČALY NĚKTERÉ ORGANIZACE MAPOVAT SE ZNEPOKOJENÍM. STALY SE V DŮSLEDKU TOXICKÝCH A PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV. ROČNĚ BYLO PRŮMĚRNĚ KOLEM 800-900 MASOVÝCH ÚHYNŮ ŽIVOČICHŮ CELOSVĚTOVĚ. www.psychotronickavalka.cz/masova-umrti-zivocichu/

CELOSVĚTOVÉ MASOVÉ POPRAVY A ÚHYNY ŽIVOČICHŮ V DŮSLEDKU VÁLEČNÝCH TOXICKÝCH, ATOMOVÝCH A PSYCHOTRONICKÝCH ÚTOKŮ NA VŠEHOBYTÍ

Toto je seznam masových úhynů živočichů za rok 2019 od února do září necelý, 
který publikovaly webové stránky END TIME PROPHESY, 
které momentálně neexistují. 
Zřejmě je někdo hackoval. 

Fašistická NWO LUFTHAFFE systematicky umlčovala svědky svého vraždění.

Obsahovaly seznamy masových úmrtí mapované za posledních asi 10 let zpět, 
kde bylo vidět průměrně 3-4 masové úhyny zejména vodních živočichů, 
ale i ptáků a dobytka. Stáhli jsem si odtud mnohé informace, ale ztratily se nám, neboť jsme měli během osvobozování v psychotronické válce několik útoků na naše počítače, 
z nichž 4 z pěti nepřežily.
Webové stránky uváděly všechny odkazy na celosvětová média, 
která publikovala masové úhyny živočichů celoplanetárně.

Ročně to bylo kolem 800 - 900 masových úmrtí živočichů celoplanetárně průměrně.

UVĚDOMTE SI, CO ARIÁNŠTÍ FAŠISTÉ SVÝM VÁLEČNÝM ÚSILÍM ZPŮSOBILI MATCE ZEMI A JAK BYLA SÍŤ 5G NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOT JAKO CELEK. 
Mnohé úhyny způsobily také atomové výbuchy, kterými fašisté zastrašovali Rusko a Čínu.
Uvědomujeme vás, že jenom Aral dostal několik bomb a Rusko o tom nesmělo mluvit. 

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE NAPROSTO NUTNĚ POTŘEBUJE, ABY SE PŘESTALY VYRÁBĚT A POUŽÍVAT TOXICKÉ PESTICIDY, HERBICIDY A INSEKTICIDY A HORMONY, KTERÉ SE SPLAVUJÍ DO VODSTEV.

MUSÍ SE SNÍŽIT DOPRAVA O 1/2 A MUSÍ SE PŘESTAT VYRÁBĚT NĚKTERÉ PLASTOVÉ VÝROBKY Z ROPY. 

ROPA VYSCHLA NA MNOHA MÍSTECH A NEMÁME ZÁSOBY A JE OBNOVITELNÁ POUZE ZA PŘÍSNÝCH PODMÍNEK 

A PLNÍ SE ASI 30 LET.

POTŘEBUJEME CELOPLANETÁRNĚ ZALÍT PEVNINU A ZALÉVAT JI PRAVIDELNĚ A POTŘEBUJEME VYSÁZET O 1/3 VÍCE STROMŮ A KEŘŮ A CELKOVĚ OZELENIT A ZELEŇ UDRŽOVAT, ABY SE RYCHLE ČISTILA.

VODNÍ ŽIVOT JE  SUPERTOXICKÝ A NEMĚL BY SE KONZUMOVAT NIKDE NIJAK NYNÍ.

BUDEME MUSET ZAKLÁDAT ŽRALOKÁRIA NA PEVNINĚ VE VNITROZEMÍ. JE VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PŘEMNOŽENÍ ŽRALOKŮ.

MUSÍ SE SNÍŽIT POPULACE A PROTO NAŘIZUJEME CELOPLANETÁRNÍ 3 LETÝ CELIBÁT, KTERÝ V NĚKTERÝCH ZEMÍCH BUDE POKRAČOVAT AŽ 10 LET.