HIERARCHIE FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ  PSYCHOTRONICKÉ NWO LUFTHAFFE

Sadistický pyramidální ordnung lži a podvodu na všechny, kteří se zapojili do psychotronické hry TAME THE WITCH, kde se mučili skuteční lidé a živočichové a vypadali jako figurky. www.psychotronickavalka.cz/lufthaffe-hierarchie/

PYRAMIDÁLNÍ HIERARCHI VE VLASTNĚNÍ PLASMOVÝCH NELEGÁLNÍCH ZBRANÍ:

1

3

12
100
1000
10.0000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000 
Ty už nestihli prodat všechny, fašisté prodali cca 60 miliónů nelegálních zbraní do celého světa lidem, kteří na to měli finance a nebyli genetika Svarog, které mohly odstřelovat plasmovými střelami sousedy na vzdálenost 100m.

ŠARÍA, NEBETYČNÁ PÝCHA, RADOST Z MUČENÍ BOLESTÍ DUŠE, DUCHA I TĚLA JAKKOLI a NESPRAVEDLIVÁ NEPŘEJÍCNOST PŘÍJEMNÉHO HRDÉHO SPRAVEDLIVÉHO POCITU V ŽIVOTĚ, 

to byly odjakživa znaky povahy ariánského fašisty.

GOMORIE 

Jinak řečeno.

Postoj, který odjakživa cherubská dimenze, která čistila genetiku lidskou od násilí, vyhledávala a posílala na převýchovu do nápravných zařízení všeho druhu. Některé druhy násilí ovšem musela nechat ukázat jejich tvář plně, aby je lidé navždy pochopili a uzavřeli si k nim cestu tím, že nedovolí na dětech i dospělých ve své na duchu a morálce pro všechny spravedlivé vyspělé společnosti násilí jakéhokoli druhu páchat.

Fašisticko ariánská reptiliánská LUFTHAFFE si hrála na Boha.

ABSOLUTNÍM BOHŮM ukradla vynález zatímco se líhli v tělech mezi ostatními, aby pochopili lidskou společnost co potřebuje, nechala je opakovaně během posledních století umučit a hrála si na hrůzovládu lidstva.

Na konci si vymyslela teorii, aby zakryla svoje hříchy, že je nutné umučit Evu, údajnou Matku lidstva, která údajně zavlekla mezi ostatní hřích a je údajně zodpovědná tudíž za všechny násilné činy všech zločinců za celou lidskou historii.

Chtěli jí položit jako zápalnou oběť Satanovi Ďáblu. 

TO BYLA JEDNA Z JEJICH VERZÍ. JAK JÍ UMUČÍ, JIM BYLO JEDNO. JEJICH POKUSY BYLY MAŘENY. VYMÝŠLELI DALŠÍ.

Vyhlídli si na konci stavby své psychotrnické válečné sítě ženu s nejdelší D.N.A. světa, kterou předtím vyráběli v programu LEBENSBORN, a na kterou všechnu vinu za hříchy lidstva svedi lží a podvodem a falešným vyráběním důkazů její údajné nesakrality a vytvořili kolem ní válečnou psychotronickou vřavu, která jí měla umučit nejbrutálněji co to jenom bylo v lidském těle možné. 

Svoji válečnou strategii tvořili od roku 1874 od doby, kdy ukradli STVOŘITELSKÝ INKARNAČNÍ GENERÁTOR a získali napodobením některých jeho funkcí výhodu před ostatními. 

Jejich strategie se rozvíjela a proto vzniklo mnoho psychotronických band s rozdílnými zájmy. 

KAŽDÁ MĚLA JINÉ INFORMACE.

Byla to poměrně dost ryze mužská hra, většina žen o ní nevěděla až do spolendí doby, kdy se fašistům dařilo přebírat vládu nad některými zeměmi násilím.

Po ukořistění vynálezů, které umožňovaly moc nad ostatními jejich mučením, spustili fašisté teror. 

Spojili zločince celého světa, které vyhledávali po jejich nesakrálních činech, které mohli zaměřovat a systematicky více než 150 let vytvářeli svoje zločinné spolupracovníky k převzetí nadvlády psychotronického i fyzického zločinného teroru nad jednotlivými zeměmi, který nerespektoval žádná spravedlivá pravidla. 

Mohl popravit kohokoli, kdo odporoval, upozorňoval na zločiny nebo se nepodřídil fašistické mašinerii.

LUFTHAFFE měla hierarchii, KTEROU NIKDO POŘÁDNĚ NECHÁPAL, NEBOŤ FAŠISTÉ, KTEŘÍ MĚLI NEJVĚTŠÍ MOC, KOMUNIKOVALI TELEPATICKY PO PLASMOVÝCH GENERÁTORECH, 

přičemž nešlo rozlišit kdo mluví 

a mohli vytvářet dojem, mluvit jménem někoho jiného, krást jeho identitu a mohli na kohokoli svést vinu, aby se potom mezi sebou jednotlivé psychotronické bandy povraždily.

Tedy nebylo pořádně vidět s kým máte tu čest a nebylo možné je tudíž nijak chytit nebo se jich zbavit viděli do domácnosti a kdekoli vás mohli zaměřit a mučit a nutit do spolupráce na zločinech. 

Převážná většina těchto lidí nebyla ve vládě žádné země, 

jednalo se o prastaré zločinecké rody Rockefeller a Bloomberg, které navíc byly rozdělené. 

Asi polovina nevěděla o tom co činí druhá strana až do doby, než nechtěla na něčem spolupracovat a byla šokově zotročena násilím. 

Znakem fašistických ariánů bylo zcela nečekané šokující citově traumatizující fyzické násilí, které mutilizovalo těla, mučilo a nutilo konat zločiny nebývalého charakteru. Ariáni si zakládali na tom, že přebírají vládu tajně. 

Zotročili klidně i vlastní rodinu nebo jí šokově pro ní mučili a popravili. 

Páchali mezi sebou systém obětí i na nejvyšších místech.

Takže nahoře byli Rockefelleři a Bloombergové pod mnoha falešnými identitami, všichni muži uřezané předkožky penisů a kdykoli jim je mohli ostatní z nejvyšší bandy šokově uříznout a vyloučit je ze svých řad, kdyby se vzepřeli jejich nové strategii, která sílila na zločinnosti a násilnostech. 

V posledních letech řádily v národních zemích fyzické zločinecké bandy, 

které obřezávaly podnikatele, vědce a alternativní lékaře a ekologické pracovníky, státní úředníky a zortočovaly státní i podnikatelský aparát české země fašistickému anšlusu PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM, O KTERÉM OBĚTI NESMĚLY MLUVIT A NAVÍC SE BÁLY, TAKŽE NIKDO NEVYDAL VEŘEJNÉ SVĚDECTVÍ ANI NEŠEL NA POLICII. 

Jinde měly být země přebrané pouze psychotronickou šikanou a z vládních úředníků se měly udělat poslušné figurky. 

Zločinci udělovali moc tomu, komu jí udělovali

vybírali si spolupracovníky a zasvěcovali je do své filozofie násilí tím, 

že jim dávali nabídky po moci skrze nákup zbraní a skrze plnění násilných činů oběťmi svých milovaných.

Celá akce měla být s cílem vyvraždit Českou Republiku, nejprastarejší rod po genetice, na jehož území je INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRANCHEZNÍ STVOŘITELSKÉ RESEAU, a to tak, aby to svět schválil. 

Předtím měli být Češi vycucnuti mučením z knowhow 

a měli se vyvraždit navzájem vadnou filozofií za touto psychotronickou mašinerií, 

lží a podvodem o jejich historii kdo jsou opravdu, 

falešnými zprávami, které je ponoukaly proti sobě, 

a mučením, které je do násilí na vlastních lidech nutilo bez milosrdenství a soucitu, aby nebyli mučeni oni. 

Oběti mučily oběti. 

Proto, aby to dokázali, si ariáni vymysleli stovky druhů zrad a uvádění v omyl a mučení a několik celých falešných teorií a usilovně 150 let pracovali na pokurvení pověsti všem Čechům MEZINÁRODNĚ.

Základem jim byla ke konci Bible a její příběh o Adamovi a Evě a potom o Abrahamovi, který údajně chtěl obětovat syna Izáka Bohu na jeho příkaz, ale Bůh mu včas jeho ruku zastavil a oběť nechtěl. 

Fašisti tvrdili, že Bůh Satan chtěl vždy oběti až do poslední doby konečného rozhodnutí, kdo převezme moc nad Matkou Zemí, kdy bylo nutné, aby všichni zjevili komu slouží více, jestli lidem nebo Bohu. 

Každý měl být schopen klidně nemilosrdně obětovat vlastní ženu nebo děti či matku i otce. 

Proto si také fašisti a ariáni vyráběli raději děti v programu LEBENSBORN, ženy si braly dopředu jako oběti na psychotronické násilí. 

Zbraně vyššího typu mohli totiž získat pouze pokud nejvíce zrazovali své blízké a nejvíce je vyvražďovali. 

To bylo nejenom v České Republice.

Celá hierarchie LUFTHAFFE, která jako NWO chtěla převzít hrůzovládu nad jednotlivými národními zeměmi, nežila poctivě. 

 V České Republice je několik psychotronických band, které vznikaly nezávisle na sobě a ani o sobě nevědí.

Věřili, že převezmou vládu v zemi, ale fašisté je vyráběli jenom s některými informacemi za účelem vyvražďování vlastního národa a potom by je všechny popravili závěrečným honem jako zrádce národa.

Zahraniční LUFTHAFFE měla vyšší zbraně pochopitelně, sem prodávala jenom nižší, aby je měla pod kontrolou a nemohli jim ublížit. 

Střílely přesně jenom po mikrovlnné síti většina a větší generátory nedostřelily do zahraničí a nebo měly zakázané funkce.

V České republice bylo prodáno pouze 150.000 větších generátorů, které měly dostřel 100km a pokud zaměřovaly na dálku větší, tak se střely po síti 5G tříštily, ale i tak byly vražedné, dokud síť fungovala. K oběti by dolétly, ale její zavraždění by potřebovalo více dávek mučení.

Za každou střelu fašisté platili, museli si plnit peněženky, aby jim to střílelo a tak odváděli finance do zahraničí. 

Vystřelovali a okrádali vlastní lidi z vlastního národa, aby se udrželi u moci a odváděli peníze za to našim vrahům, kteří by byli i vrahy jejich. 

Tak hloupí byli.

ZRÁDCI VLASTNÍHO NÁRODA.
 ROZVRACELI STÁT.

Celkem je na našem území 16 nelegálních psychotronických band, přičemž každá je složená z jiných lidí s jinými zájmy.

1) VLÁDNÍ BANDA, KTERÁ ODSTŘELOVALA VLASTNÍ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍKY A NECHÁVALA JE MUČIT A OBŘEZÁVAT A ROUŠKOVAT, ABY MLČELI A PLNILI ROZKAZY K LIKVIDACE DEMOKRACIE VE STÁTĚ. CHTĚLI PŘEVZÍT VLÁDU.

2) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM PŘEBÍRALA VELKÉ FIRMY A ÚŘADY A NUTILA JE DO ÚSTUPKŮ V KVALITĚ SLUŽEB A K ODVODŮM FINANCÍ STÁTNÍCH DO ZAHRANIČÍ. PŘEBARALA NAPŘÍKLAD VODOVODY, ČEZ A PLYNÁRNY. PLATILI JSEM 2 - 3X VĚTŠÍ FINANCE, NEŽ JSME MUSELI, ŠLO TO PŘES MEZIÚČET.

3) SADISTICKÁ ZDRAVOTNICKÁ BANDA, KTERÁ MĚLA POD PALCEM NÁKUP ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLŮ A LÉKOJEDŮ A OČKOVÁNÍ. TA NAVÍC OVLÁDALA MÉDIA, ABY PODÁVALA NÁRODU DESINFORMACE A NUTILI MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, ABY INVESTOVALLO DO ČIPOVANÝCH A JEDOVATÝCH PRODUKTŮ A PROCEDUR.

4) PSYCHOTRONICKÁ BANDA HACKERŮ, KTEŘÍ NAPADALI WEBY A SERVERY A NIČILI LIDEM POČÍTAČE, VYKRÁDALI HESLA, DATOVÉ SCHRÁNKY A JEDNALI JMÉNEM OBĚTÍ A DISKREDITOVALI JIM POVĚST. NIČILI ONLINE KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY. TU VEDL MILOŠ KONRÁD.

5) PSYCHOTRONICKÉ BANDY, KTERÁ VYKONÁVALY SKRZE PSYCHOTRONICKÁ AUTA POPRAVY PŘÍMO PŘÍJEZDEM K DOMU NEBO BYTU A ZAPNUTÍM POPRAVČÍHO PROGRAMU. 

6) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ ZOTROČOVALA MUČENÍM MUŽE, ABY ŠKODILI VLASTNÍM LIDEM VE SVÉ DOMÁCNOSTI, VYHROŽOVALA, VYBÍRALA VÝPALNÉ A VÝKUPNÉ A PSYCHOTRONICKY MUČILA ZA ÚČELEM PSYCHOTRONICKÝCH POKUSŮ NA LIDECH. DÁLE PROVÁDĚLI ZLOČINCI UMĚLÁ OPLODNĚNÍ A ODEBÍRÁNÍ SPERMIÍ A VAJÍČEK V PSYCHOTRONICKÉ NARKÓZE, ORGANIZOVALA ZÁMĚNY DĚTÍ PŘI PORODECH. BRALA PENÍZE ZA LIKVIDACE OBČANŮ, VYKONÁVALA OBŘÍZKY NA POŽÁDÁNÍ, VYKONÁVALA SVINĚNÍ DOMÁCNOSTÍ, JEDOVÁNÍ, PŘEMĚŇOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A CELKOVÉ VYHÁNĚNÍ ZE ŽIVOTA. VYKONÁVALA PŘEDEM PŘEDANÉ POPRAVY NAŠEHO OBYVATELSTVA. MAJÍ NA SVĚDOMÍ NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ FYZICKY ZAVRAŽDĚNÝCH A MUČENÝCH, ABY SE UDRŽELI U MOCI.

7) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ ZOTROČOVALA A MUČILA NEJENOM SVĚDKY JEHOVOVY. BYLI ZATAŽENI DO NELEGÁLNÍ HRY, KTERÁ BYLA EXTRA PRO NĚ UPRAVENA, ABY DÁVALA DOJEM, ŽE SE JEDNÁ O ARMAGEDDON, VE KTERÉM SI MOHOU ZASTŘÍLET NA PŮVODCE ZLA. ORGANIZOVALI PODVODY NA SVĚDKY JEHOVOVY.

8) PSYCHOTRONICKÁ MLM PODNIKATELSKÁ BANDA, KTERÁ SI OPATŘOVALA NELEGÁLNÍ ZBRANĚ A ZJEDNÁVALA SI VLASTNÍ SPRAVEDLNOST. ZAMĚŘOVALA NA KONKURENCI, TU POTLAČOVALA, A NA TY, CO JÍ NEVADILI, NA PODNIKATELE, TY ZVALA JE NA SPOLUPRÁCI S TAJNÝM PSYCHOTRONICKÝM PŘEBÍRÁNÍM VLÁDY. VZNIKLI V POSLEDNÍCH LETECH OD ROKU 2015 A MYSLELI SI, ŽE SKRZE NELEGÁLNÍ ZBRANĚ PŘEBEROU STÁT TAJNĚ.

9) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ PO CELÉ ZEMI NEJPRVE NEVĚDOMĚ A POZDĚJI VĚDOMĚ O TOM, ŽE TO JE PROTI ŽIVOTU ABSOLUTNĚ, ROZESELA PLASMOVÉ ZBRANĚ AŽ DO DOMÁCNOSTÍ SKRZE VÝROBKY PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ A DALŠÍCH FAULŮ, KTERÉ VYVRAŽĎOVALY POCITOVOU MIKROFLÓRU LIDÍ, ZVÍŘAT A ROSTLIN A VYSTŘELOVALI Z MATRIXU KYSLÍK A MINERÁLY. VĚDĚLI, ŽE SE JEDNÁ O JEDOVATÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, KTERÉ PRODÁVALI JAKO EXPERIMENTÁLNÍ PRO LÉČBU PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ, ALE NEUVĚDOMOVALI SI JEJICH PLNOU NEBEZPEČNOST. PRODÁVALI JE I DO DOMÁCNOSTÍ. NIČILI TAK LIDEM TELEPATICKOU KOMUNIKACI, CIT, SMYSLY, INTUICI A INSTINKTY. KATEŘINA KONRÁDOVÁ JE ODHALILA VEŘEJNĚ I NA ÚŘADECH A TAK SE JÍ POKUSILI ZAVRAŽDIT. TITO DVA ZLOČINCI NA SVOJI STRANU SVEDLI VELKOU ČÁST ALTERNATIVY, KTERÁ SE NECHTĚLA VZDÁT PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ A MENTÁLNĚ ÚTOČILI NA ČLOVĚKA, KTERÝ JE VAROVAL, ŽE SE FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY NA MIKROVLNNÝCH REPRESÍVNÍCH FREKVENCÍCH POUŽÍVAT NESMÍ. ŽE JE V NICH NEBEZPEČÍ ZTRÁTY ŽIVOTA MNOHA ZPŮSOBY. NA KONCI ÚTOČILI I FYZICKY PSYCHOTRONICKY TI, CO MĚLI NELEGÁLNÍ ZBRANĚ, NA CELOU JEJÍ STRUKTURU MLM, SE KTEROU PŘESTALA PRACOVAT JIŽ V ROCE 2015 A ZCELA OPUSTILA MLM NA PODZIM 2020 VĚDOMĚ KVŮLI FAŠISTICKÉMU ZÁMĚRU VYHLADIT GENOCIDNĚ ČECHY PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM.

https://www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

10) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ DODÁVALA KOMPONENTY DO PSYCHOTRONICKÝCH DOMŮ A INSTALOVALA JE DO NICH.

11) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ DODÁVALA NA TRH JEDY A NUTILA PODNIKATELE, ABY DO SVÝCH VÝROBKŮ PŘIDÁVALI JED NEBO REZIDUA VÝKALŮ.

12) BANDA SEXUÁLNÍCH SADISTŮ, KTEŘÍ ZDE STAVĚLI SÍŤ SEXUÁLNĚ SADISTICKÝCH SALONŮ, PRODÁVALI SADISTICKÉ POMŮCKY A MUČILI ZDE LIDI. VEDLI ROZSÁHLOU SÍŤ PORNOSTRÁNEK DOSAHUJÍCÍ AŽ K NÁM.

13) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ MONTOVALA PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ DO AUT A PRODÁVALA PSYCHOTRONICKY UPRAVENOU ELEKTRONIKU.

14) PSYCHOTRONICKÁ BANDA ZAMĚŘENÁ NA KRADENÍ NÁPADŮ DROBNÝCH PODNIKATELŮ, KTERÉ NECHALI NÁPAD ZREALIZOVAT A POTOM JE ZNEMOŽNILI TAJNĚ TAK, ŽE ZKRACHOVALI A UKRADLI JM NÁPAD PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ. ZNEMOŽŇOVALI JIM HACKERSKÝMI ÚTOKY KOMUNIKACI A PŘEBÍRALI JEJICH KORESPONDENCI EMAILY, DATOVÝMI SCHRÁNKAMI, ODVÁDĚLI SI SMS ZPRÁVY I TELEFONNÍ HOVOTRY, AŽ JIM BUSINESSY ZKRACHOVALY.

15) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ MUČILA HACKERSKÝMI ÚTOKY A PSYCHOTRONICKY V JEJICH NEVĚDOMÍ I VĚDOMÍ SOUDCE, POLICISTY A LIDI NA KATASTRÁLNÍCH A JINÝCH ÚŘADECH, ABY VYKONÁVALI JEJICH VŮLI A NEPOMÁHALI OBĚTEM ZLOČINŮ, KTERÉ SE NA NĚ OBRACELY O POMOC. SYSTEMATICKY ZASTRAŠOVALI ORGÁNY BEZPEČNOSTI NÁRODA, SESÍLALI JIM HALUCINACE A ODSTŘELOVALI SAKRALITU.

16) PSYCHOTRONICKÁ BANDA, KTERÁ MUČILA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VEŘEJNÉHO ŽIVOTA V OBLASTI UMĚNÍ. PLATILI VÝPALNÉ A VÝKUPNÉ A BYLI SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÍ, ODEBÍRANÍ Z DOMOVA NA FAŠISTICKÉ HRÁTKY A SATANISTICKÉ RITUÁLY. TATO BANDA MĚLA MUČÍRNY A ODEBÍRALA LIDI NA LIKVIDACE FYZICKÝM MUČENÍM , OBŘEZÁVALA, TETOVALA, POŘÁDALA FYZICKÁ NAPADÁNÍ, ZNÁSILNĚNÍ A LIKVIDACE OSOB V MUČÍRNÁCH.

TÉMĚŘ KAŽDÁ Z TĚCHTO BAND MĚLA POD SEBOU RŮZNÉ MNOŽSTVÍ ZOTROČENÝCH PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ, KTEŘÍ BYLI MUČENI A VYKONÁVALI POPRAVY.

TYTO BANDY BYLY ZEJMÉNA V ČECHÁCH, KDE PROBÍHALY NEJINTENZÍVNĚJŠÍ PSYCHOTRONICKÉ A JEDOVNICKÉ POKUSY NA LIDECH. NEJVÍCE JICH JE NA PARDUBICKU, KDE VŠECHNO ZAČÍNALO, NEBOŤ JSOU POD NÁMI STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ A VYSÍLAČKA VKV L'MURTENETU, KTEROU CHTĚLI FAŠISTÉ PŘEVZÍT, ALE NEPODAŘILO SE JIM NABOURAT BOŽÍ MLÝNY.

PSYCHOTRONICKÉ BANDY NEMĚLY ROZDĚLENÉ ROLE, JEJICH ZLOČINY SE RŮZNĚ PROLÍNALY. KAŽDÁ VĚDĚLA NĚCO A JEJICH KÁPOVÉ VĚDĚLI VÍCE A BYLA TO PYRAMIDÁLNÍ HIERARCHIE, KTERÁ NA KONECI MĚLA BÝT FAŠISTY CELÁ PSYCHOTRONICKY POPRAVENA.

NEŠLO VYHRÁT. NAD NIMI BYLY VYŠŠÍ ZBRANĚ AGRESORA NA ČECHY.

ŠLO  O TO, ABY VYVRAŽĎOVALI VLASTNÍ A POTOM BY BYLI JAKO ZRÁDCI NÁRODA POPRAVOVÁNI VŠICHNI ABSOLUTNĚ. NAD NIMI BYLI VYŠŠÍ ZLOČINCI.

ŠLO PŮVODNĚ O ANŠLUS ČECH HLAVNĚ KVŮLI L'MURTENETU, O KTERÉM NEJVYŠŠÍ FAŠISTÉ OD ROKU 1874 VĚDĚLI, ŽE SE JEDNÁ O OBRANU MATKY ZEMĚ, U KTERÉ NECHÁPALI ÚPLNĚ, KDO JE MAJITEL A CHTĚLI HO VYPROVOKOVAT VE VÁLCE, ABY JEJ MOHLI ODSTRANIT Z CESTY. NEVĚDĚLI, ŽE SE JEDNÁ O VYNÁLEZ, KTERÝ JE SCHOPEN PRODUKOVAT VOLNÉ ENERGIE ETHERU, ALE VĚDĚLI, ŽE JE MOŽNÉ ZÍSKAT JINÝ ZDROJ CELOSVĚTOVÉ KOMUNIKACE, KTEROU CHTĚLI NÁSILÍM UCHVÁTIT.

JEDNA BANDA NEVĚDĚLA PODROBNOSTI O JINÝCH, MYSLELI SI VĚTŠINOU, ŽE JSOU SAMI.

BANDY MEZI SEBOU NEKOMUNIKOVALY VŠECHNY, POUZE NĚKTERÉ, KDYŽ JE LUFTHAFFE SPOJOVALA ZA ÚČELEM NĚJAKÉ VRAŽDY, KTEROU POTŘEBOVALA PROVÉST DŮKLADNĚ, ALE MEZI SEBOU SE NESNÁŠELY A 

VEDLY MEZI SEBOU VÁLKU GANGŮ A VZÁJEMNĚ SE ZNEVÝHODŇOVALY. STŘÍLELY PO SOBĚ FAULY A PLATILI SI ZA VZÁJEMNÉ POPRAVY.

NA PARDUBICKU JE V PODZEMÍ NYNÍ POPRAVENÝCH 60 STROJŮ, KTERÉ POPRAVOVALY DENNĚ NAŠE OBYVATELSTVO PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM, PO KTERÉM NEZBYLI SVĚDCI KROMĚ TĚCH, CO BUDOU SVĚDČIT NYNÍ. JSOU DVA.

OSTATNÍM SE POSLEDNÍ POPRAVA, KTERÁ MĚLA PROBĚHNOUT 26.6. 2021 NA 60  LIDÍ Z NEJBLIŽŠÍCH JEDINÉHO ŽENSKÉHO SVĚDKA PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ ZASTAVILA A STROJE BYLY PANACEJSKOU ARMÁDOU DVOU ŘÍŠÍ ZNEŠKODNĚNY.

NELEGÁLNÍ MAŠINERIE PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY BYLA ŠARÍA A NEMĚLA STEJNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY.

KAŽDÉMU SE PSYCHOTRONICKÁ HRA OTEVÍRALA JENOM DO URČITÉHO LEVELU A NIŽŠÍ KATI NEVDĚLI KOHO NAD SEBOU MAJÍ A MOHLI BÝT KDYKOLI POPRAVENI, KDYBY NEDODRŽOVAI PRAVIDLA, ZEJMÉNA MLČENLIVOSTI.

CELÁ VÁLKA BYLA NIČIVÁ PRO NAŠI ZEM ZDRAVOTNĚ I FINANČNĚ.

KATI DOSTÁVALI ZA SVOJE POPRAVY NEJČASTĚJI BITCOINY, KTERÉ JSOU NEPOUŽITELNÉ A JEDNÁ SE O VIRTUÁLNÍ PODVODNOU MĚNU. 

VŠICHNI, KTERÉ VYMĚNILI PENÍZE ZA BITCOINY, MUSÍ VRÁTIT PENÍZE DO OBĚHU TÍM, ŽE NAHLÁSÍ KOLIK PRODĚLALI A Z JAKÝCH PENĚZ SI BITCOINY KUPOVALI NĚKTEŘÍ KATI DOSTÁVALI ZA VRAŽDY ZAPLACENO FYZICKY, VOZILY SE VE FYZICKÉ FORMĚ A MAJÍ JE FYZICKY NĚKDE DOMA NEBO JINDE SCHOVANÉ, ABY O NICH NEBYL NIKDE ZÁZNAM A NEMOHLI BÝT ODHALENI. 

NĚKTEŘÍ MAJÍ MILIARDY, I DESÍTKY MILIARD DOMA NEBO NĚKDE UKRYTÉ V TAJNÝCH SKRÝŠÍCH. 

I TAKTO TUNELOVALI STÁT, KTERÝ PŘICHÁZEL O FINANCE Z OBĚHU.

A STÁT ŠEL CU GRUNT.

ČEKALA HO GENOCIDA A TO ANI JEDNA BANDA TAK NĚJAK NETUŠILA. 

MYSLELI SI, ŽE PŘEBÍRAJÍ VLÁDU. 

NEVĚDĚLI, ŽE JINÉ BANDY BYLY ZOTROČENY PRO ZLOČINNOST BRUTÁLNĚ SADISTICKÝM NÁSILÍM, PROTOŽE BYLI ZÍSKÁNI JINAK. 

PRVNÍ KATI BYLI MUČENI, ABY Z NICH VZNIKLI NEMILOSRDNÍ ZLOČINCI VYKONÁVAJÍCÍ NA POVEL ZAHRANIČNÍ ZLOVŮLI NA NAŠEM NÁRODĚ. 

MNOZÍ ZAPOMNĚLI JAK BYLI DONUCENI A JAK SE JIM VYHROŽOVALO UPÁLENÍM, KDYBY NEPOSLECHLI. MYSLELI SI, ŽE JE FAŠISTÉ VEZMOU MEZI SEBE A DAJÍ JIM VÝHODY. FAŠISTÉ ODJAKŽIVA ZRÁDCE POPRAVOVALI OBZVLÁŠTĚ NEMILOSRDNĚ A SVÝSMĚCHEM. NECHTĚLI MÍT MEZI SEBOU ZRÁDCE.

TO OVŠEM POSLEDNÍ POZVANÉ BANDY V POSLEDNÍCH LETECH NEVĚDĚLY. MYSLELI SI, ŽE JE TO DOBRÝ NÁPAD, VYNECHAT POLICII A VLÁDU A ARMÁDU A PŘEVZÍT SAMOSPRAVEDLIVOU HRŮZOVLÁDU V ZEMI SAMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI.

JEDINÉ, CO UDĚLALI JE TO, 

ŽE KURVILI LIDEM ŽIVOT.