FAŠISTICKO ARIÁNSKÉ HOKUSPOKUSY S GENETIKOU ČESKÝCH SVAROHOVCŮ V  PROGRAMU LEBENSBORN

DUŠE určené ke zneužití a k umučení.

©

Možná jste viděli český film 

Pramen Života, 

kde ženy údajného áríjského typu vybrané a nedobrovolně či dobrovolně otěhotněné fašistickými důstojníky rodí děti pro vůdce a ty jsou jim odebírány ihned po porodu a již se ženy nikdy nedozví, co se s nimi stalo.

Tento film byl pouze nástin toho, co skutečně probíhalo ve 20. i 21. století jako rapace nejprastarejší nejmetropolitnější genetiky lidstva na českém území zejména, která byla podle mnohých proroctví, nyní již pro většinu světa neznámých, předurčena vládnout planetě Zemi jako císařský panacejský metropolitní druidský rod uchovávající ve své nejdelšé lidské genetice Tajemství Nejsvatějšího Grálu. 

Měla se na konci časů pohanů probudit a předat lidstvu ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

To se ovšem nelíbilo zločineckým rodům, kteří uchvacovali své prostředky k životu násilím. Tyto rody se soustředily na historické památky lidstva, uchvacovaly je, zadržovaly poznání a tajili věci, které by mohly vést k celosvětovému pokroku v budování společné dlouhověké nirvány.

Poté, co ukradli jeden z subplasmových generátorů L'MORTE ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA a zjistili, že planetu zemi má ovládnout český národ na přelomu 20. - 21. století jako rod vládní císařský, se rozhodli tento národ zničit a předtím jej vykrást z knowhow. Češi měli skončit ve zkumavkách jako spermie a vajíčka a sloužit fašistům jako ginové ze zkumavky.

©

LEBENSBORN 

nebyl program, který by vznikl až kolem druhé světové války.

Původně zločinní římští herodotovci formující se až do podoby fašistických ariánských ČERNÝCH ILLUMINÁTŮ PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ LUFTHAFFE, kteří tento 

tajný program umělého plození a zaměňování potomků nejprastarejších nejmetropolitnějších genetických linií lidstva vymysleli 

a kteří přežívali jako nejbohatší mafiánské zločinecké rody na planetě Zemi jako parazitující na obětech jejich zločinů všech sociálních vrstev, hlavně když jim oběti měly co předat nevědomě nebo násilím za vynálezy a knowhow, se v nové době transformovali do tajných sdružení bohatých tajných spolků zločinců, kteří chtěli uchvátit násilím vládu nad celou Matkou Zemí a diktovat všem národům jejich historii, místo v matrixu a obchodní trendy.  

©

Lstí, podvodem a násilím získali ZLOČINCI LUFTHAFFE do rukou několik vědeckých vynálezů:

DÁLKOVÝ ZAMĚŘOVAČ A ČTEČKU GENETIKY ČLOVĚKA

Skrze tento vynález šlo určit stáří člověka v lidských tělech, neboť čtečka určovala délku D.N.A. a šli tak zaměřit nejprastarejší duchové boží v lidských tělech a mohli být zločinci lépe zneužíváni, vykrádání na knowhow a odstřelováni kdykoli jakkoli psychotronicky do hrobu nebo fyzicky likvidováni.

FAULPLASMOVOU KREPAČNÍ FAULHYPNÓZU 

Skrze ní šlo kohokoli v mžiku uspat a manipulovat s jeho tělem jak se zločinci zachtělo a potom mu vzít paměť. Šlo jej zneužívat sexuálně, odebírat mu sperma, vajíčka, operovat jej a vyměňovat mu orgány nebo cokoli v jeho nepřítomnosti ducha dělat v jeho domácnosti, nafocovat jej atd... Člověk všechno vnímal, ale nemohl se nijak bránit a pokud mu vzali paměť elektrickým proudem, byl němá oběť. Nic si nepamatoval.

Více se můžete dočíst zde:

https://www.globalnireformapsychiatrie.cz/krepacni-faulhypnoza/

INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÝ GENERÁTOR

Tento plasmový generátor zločinci faulově napodobili a vyrobili si psychotronické zbraně, kterými šlo zabít a mučit i přes celou planetu.

FAULPLASMOVÝ URYCHLOVAČ HOJENÍ TKÁNÍ
Skrze tento vynález šlo rychle hojit jizvy i po operacích a dorůstat tkáně, které ovšem atrofovaly po nějaké době. Šlo tedy oběti mučit odřezáním tkání, rychlodorůstáním a potom je sledovat jak se trápí tím, že jim orgán atrofoval.

SATELITNÍ SPACETIMEVIEWER

Skrze tento vynález bylo vidět lidem do života. Mělo to interference, ale i tak tuto věc zločinci používali hojně k vykrádání domácností nebo k naplánování útoků na oběť, k vykrádání jejího knowhow atd...

©

Na základě ovládnutí možnosti kohokoli tajně přečíst na D.N.A., ukrást z domu, odebrat mu sperma nebo vajíčka a in vitro fertilizovat nebo oplodňovat spermatem ve faulplasmové krepační faulhypnóze ženy, které o tom nevěděly, 

začali psychotroničtí zločinci manipulovat lidským genofondem 

a zaměřovali se na nejprastarejší genetiku lidstva, kterou našli překvapivě na českém území.

Měli plán jak převzít mentální vládu na lidstvem. 

Chtěli najít všechny nejstarší D.N.A. celosvětově, odebrat jim sperma a vajíčka, potom na ně nasadit sledovačku a vykrást jim hlavu jejich sledováním a jejich psychotronickým i fyzickým mučením. Poté, co by je vykradli z knowhow a zneužili, tak by je popravili a mohli si nadělat z jejich předem odebraných zárodečných buněk potomků kolik chtěli a vložit je do kohokoli chtěli, zaměnit si je jak se jim zachtělo, neboť věděli, že to zkracuje věk a dělá to oběti naivními, mohli je ovlivňovat je jak chtěli, vykrást je jejich sledováním a potom si je jakkoli zavraždit popravou. A tak stále dokola.

LEBENSBORN - "Narodil ses, abych já ŽIL." 

©

Tedy jinak řečeno 

VÝROBA OTROKŮ

Otrok LUFTHAFFE mohl vyrůstat kdekoli, byl snadno zaměřitelný a kdykoli umučitelný. 

TITO OTROCI TO NEMĚLI NIKDY VĚDĚT. PROSTĚ BY VZNIKALI A UMÍRALI NA OBJEDNÁVKU. 

AKORÁT ŽE MY SVAROHOVCI JSME VĚČNÍ A NESMRTELNÍ DRAGODONI A DO TĚCH UMĚLÝCH ZÁRODKŮ SE NÁM UŽ NECHCE. NECHALI JSME SE POUZE ROZPTÝLIT PO CELÉM SVĚTĚ, ABYCHOM TO TADY NAKONEC OVLÁDLI. NEJSME HLUPÁCI. JENOM JSME NECHALI ZLOČINCE, ABY SE PROJEVILI, ABYCHOM JE PAK LÉPE A SPRAVEDLIVĚ MOHLI POCHYTAT.

Oběti násilí vyrobené v tomto programu mohly být vyrobeny pouze na pokusy. Nemusely se ani narodit, pokusy s toxickými látkami, s čipováním, ale i s psychotronickou šikanou se dělaly již s těhotnými ženami, s novorozenci i s většími dětmi a dospělými.

Metod jak zneužívat, mučit, testovat na lidech a vykrádat hlavy obětem vymysleli fašističtí ariáni za více jak 150 let tajné lstivé války s touto genetikou obrovské množství a všechny jejich metody byly brutálně mučivé.

©

ZLOČINECKÉ METODY JAK RODIT DĚTI NA POKUSY NA LIDECH FAŠISTÉ VYVÍJELI.

Fašističtí zločinci potřebovali jednak sperma, vajíčka 

a potřebovali líhně, 

tedy zotročené ženy zejména. Kde a jak je získat? 

Tento program plození FICEK, ŠMUCEK a KUREV, jak těmto nebohým nevědomým stvořením pohrdlivě a posměšně říkali, započali již během první poloviny 20. století a prvním zdrojem žen jim byly válečné zajatkyně. 

Zřizovali pro ně tajné koncentrační tábory v mnoha zemích. 

To zločincům ovšem nestačlilo.

©

Potřebovali více žen, aby mohli produkovat hodně dětí s fašistickou genetikou  zasetou co nejdále na východ. 

Přece jenom žena je těhotná 9 měsíců a ihned nemůže otěhotnět, a ženy nevydržely mnoho porodů. 

Umíraly, zejména pak v podmínkách koncentračních táborů, kde s nimi zločinci zotročení fašisty pro mučení dalších bytostí, což byla odjakživa oblíbená metoda fašistických ariánů, zotročit zločince mučením, aby dobrovolně o brutálně krutě a bez odmlouvání mučili další lidi, nezacházeli příjemně. Měly hlad, nouzi o hygienu, oblečení, byla jim zima a nudily se na omezeném prostoru, bály se a neměly moc naděje na vysvobození. 

Aby je fašisté uklidnili, tvrdili jim, 

že rodí děti pro vznešené účely, 

které si vymýšleli. 

Co se s dětmi stalo, to se ženy nikdy nedověděly, 

nevěděly ani kdo je jejich otec, 

neboť nebyly většinou oplodňovány normálně. 

Jednalo se převážně o umělá oplodnění. 

©

Pokud žena několikrát neotěhotněla, 

odváděli zločinci jí na pokusy s toxickými látkami na umučení nebo rovnou na popravu psychotronickými zbraněmi, 

které vyvíjeli a které si na obětech zkoušeli a učili se je ovládat, 

zaměřovat oběti a odstřelovat je. 

Měli k tomu určené tajné prostory, 

do kterých oběť vstoupila pouze jednou, 

musela odklidit jednu upálenou nebo rozstřílenou oběť před sebou, 

aby tam zůstala 

a byla umučena ona. 

©

Na některých ženách se děly 

pokusy s očkováním a čipováním. 

Očkovat se začalo za účelem lepšího psychotronického mučení obětí skrze čipy, které mohly posilovat účinek toxických jedů obsažených v očkovací látce, a to až když byly všechny dětské nemoce na ústupu díky lepší hygieně a lepšímu jídelníčku, neboť společnosti se stabilizovaly a nebyla tak velká chudoba mezi většinou populace. 

Během válek se dětské nemoce nesledovaly, 

děti, muži i ženy mizeli, 

všichni nebyli přímo zavraždění ve válce, 

mnozí byli ukradení 

a odeslaní do koncentračních táborů na pokusy 

a přehled o obětech, 

kam která putovala, nebyl. 

Nezvěstných byly miliony v mnoha zemích kam vkročila noha fašistického ariánského agresora.

©

Stejně tak se nesledovala společnost příliš během epidemie španělské chřipky, co se děje v jednotlivých domácnostech a byla to ideální doba pro invazi do malé země uprostřed Evropy.

https://www.psychotronickavalka.cz/rok-1919/

Psychotronické zbraně se vyvíjely tak, aby nebylo poznat jak člověk zemřel. 

Měl zemřít "přirozeně". 

Co předtím zažíval, nikomu nemohl povědět. 

Psychotronicky šlo mučit a umučit tajně lépe a rychleji, když bylo na co navázat frekvenční psychotronický faulplasmový paprsek v těle, který odstřelil nenápadně určitou tkáň. Na základě toho dávali zločinci do očkování a později i lékojedů čipy a vypisovali do příbalových letáků všechny negativní účinky, které šly skrze tyto čipy, které umocňovaly účinek jedovatých látek v lékojedu, způsobit oběti.

©

Uvědomujeme vás, že všechny západní lékojedy a očkování jsou čipované a toxické.

Nebojte se, přecházíme na systém SAKRÁLNÍHO VĚDECKÉHO LÉKAŘSTVÍ, kde žádné lékojedy ani očkování nepotřebujeme.

Fašisté zřizovali koncentrační tábory i dočasné pouze ve vesnicích, kde zajali občany a dělali na nich pokusy na místě a potom to vypadalo jako normální válečné pole. Všude mrtví. Jak zahynuli a jak trpěli předtím, nikdo nezkoumal. 

Válka byla ideálním polem pro všechny druhy zvěrstev a proto je fašisté rozpoutali ihned dvě velké a mnoho malých skrze různé země i po údajném oficiálním skončení druhé světové války, tedy ani mezi nimi ani po nich neskončili s rozkrádáním a ničením věcí a s kradením lidí na pokusy a násilné oplodňování. 

©

Nejhorší zvěrstva se neděla pouze během druhé světové války, ale ještě před ní a po ní. 

Během druhé světové války byly koncentrační tábory v Evropě, kde se dělaly pokusy na lidech a byly zde zvláštní oddělení, kde ženy rodily děti stále dokola, dokud nezemřely nebo nebyly neplodné a zločinci je neodveleli většinou na pokusy s očkováním nebo toxickými látkami. 

Jenomže zde byla obrovská úmrtnost. To se fašistům nelíbilo. 

Potřebovali vyrábět životaschopné jedince.

Tyto koncentrační tábory ke konci války fašisté likvidovali vybombardováním a vypálením většinou společně s oběťmi. 

©

Pro účely LEBENSBORNU byly zřizovány různé ústavy vězeňského typu.

©

Později fašisté nechávali české ženy ve faulhypnóze oplodnit fašistickým ariánem nebo uměle fašistickým spermatem a rodina česká tak vychovávala potomka napůl z české ženy a napůl z muže ze zahraničí. Dítě pak bylo zneužitelné, protože ho mohl fašistický otec kdykoli kontaktovat v dospívání nebo v dospělosti, označit jeho matku za kurvu, dát mu genetické testy a přimět ho, aby matce, která mu údajně zatajila jiného otce, za vyučenou, škodit jí, psychotronicky mučit a zavraždit.

Později jak fašisté pokorčili s umělým otěhotněním, tak si fašistické rodiny v zahraničí, které vyhlazovaly Čechy, vyrobili zárodek in vitro a nechali jej ve faulhypnóze implantovat české ženě, která si myslela, že otěhotněla, do dělohy. Vyměnili jí dítě a nebo jí ho tam vložili. Úplně cizí dítě. S faulhypnózou a faulplasmovým hojením to bylo jednoduché. České ženy se svými českými muži  tak vychovávali cizí dítě a nevěděly o tom. Toto dítě šlo kdykoli zneužít proti jeho rodičům tím, že by se mu sdělilo, že mu rodiče lhali jakkkoli. Například že ho adoptovali nebo ukradli atd...

©

Možností jak šlo s vynálezy výše popsanými manipulovat s genetikou bylo hodně. Nejhorší bylo ovšem zaměňování dětí při násilných porodech, při kterých nebyl otec. Většinou šlo o císařský řez, kdy žena nevěděla jaké dítě porodila a šlo jej tudíž snadno vyměnit.

©

Znásilnění byla další metoda jak zanechat fašistického potomka ve slovanské nebo jiné zemi.

Ve většině zemí světa nebyla správná potratová politika a taková znásilněná žena těžko mohla potomka potratit, musela jej donosit a nějak se o něj postarat. 

Takže fašisté zanášeli svoje sperma do žen na nejenom slovanských územích záměrně znásilňováním.

Nejhůře na tom byly pobaltské původně sovětské republiky Litva, Lotyšsko a Estonsko, které byly blízko ostrova Gotland, který fašisté obsadili již před první světovou válkou a udělali si z něj koncentrační tábor s nejhoršími druhy mučení jaké kdy lidé vůbec vymysleli. 

Celý ostrov byl jedna velká mučírna s různými odděleními. 

©

Tento ostrov byl osvobozen od násilí armádou Ruské Federace v roce 2018 a dosud jsou zde hromady mrtvých, nikdo je neměl čas pietně pohřbít. 

Na tomto ostrově byl kromě jiných jeden koncentrační tábor pro ženy ukradené na plážích Lotyšska, Litvy a Estonska, které byly odvezeny na ostrov a znásilněny a ponechány do 6. měsíce těhotenství v hrůzostrašných podmínkách tam, 

aby byly potom vráceny ve vysokém stupni těhotenství na pláž kamkoli do těchto zemí. 

Musely se tudíž o potomka postarat a mohly být psychotronicky zaměřené a mohly na nich jak v těhotenství, tak při porodech a poté v šestinedělí a během péče o dítě prováděny brutální psychotronické pokusy. 

Celá leta si s tímto problémem výše jmenované země nevěděly rady, protože mladé ženy se ztrácely i ve vnitrozemí a byl zde obrovský počet unesených mladých žen a dívek, mnohé se nevrátily a ty, které se vrátily, byly většinou němé oběti hrůzou. 

©

Tím těmto zemím fašisté dělali obrovské starosti a znemožňovali ženám zakládat šťastné rodiny a pečovat o potomka muže, kterého by si samy vybraly. 

Takovýchto dětí žije v Lotyšsku, Litvě a Estonsku ještě mnoho. 

Problém trval po desetiletí, než byla zařízení Gotlandu zrušena.

©

Další doporučovanou metodou jak zasít svoji fašistickou genetiku do žen slovanských bylo znásilňovat tyto ženy na dovolených u moře 

a nebo se s nimi sblížit, všechno možné jim naslibovat, otěhotnět je, ideálně, když žena čekala pak doma jak za ní milenec přijede a potom jí opustit ve vysokém stupni těhotenství, aby nešlo potomka zabít potratem. 

Takto se znásilňovalo nebo zasévalo fašistické rapátorskéí sémě zejména na dovolených po celé Evropě.

©

Tento systém měl pokračování, neboť takto vznikali jedinci nenávidějící národ, ve kterém se ocitli. 

Matky je totiž příliš nemilovaly, měly těžké podmínky a jejich otce považovaly za podvodníky a s dětmi si moc nerozuměly. 

Takové děti byly pak svými fašistickými otci zaměřené psychotronicky a ti jim ničili životy tak, aby upadali do bídy a byli nešťastní. 

Když jim bylo nejhůře, otec je kontaktoval a dal jim nějakou úžasnou nabídku, jak si mohou na národě, ve kterém vyrostli a který nenáviděli vydělat nějaký ten peníz zločinností na něm, většinou hackerstvím nebo někoho vykrádat, zaměňovat mu předměty, zbouchnout ho, zdiskreditovat, vyrobit nějaké falešné svědectví, zničit mu jméno, firmu  a nebo ho skrze psychotronické zbraně mučit a šikanovat a popravovat do hrobu. 

©

Takovýchto děcek bez srdeční národní příslušnosti a vlasteneckého citu fašisté vyrobili statisíce celosvětově za posledních 100 roků ve všech možných zemích, aby je pak mohli zneužít pro zločinné účely. 

Stačilo jim náhle z bídy zvednout jejich nízkou životní úroveň a posílit svým nenadálým zájmem a péčí o jejich potřeby nenávist k tomu, který údajně mohl za jejich předešlou bídu.

©