JAK VZNIKL FAŠISTICKO ARIÁNSKÝ SADISMUS NA SVATÝ GRÁL 

HISTORIE FILOZOFIE SADISMU AŽ DO VYHLAZOVACÍ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY O PLANETU ZEMI BOHEMII. www.psychotronickavalka.cz/jak-vzniklo-arianstvi/

Slovo ARIÁN znamená zločinný sexuální sadista, který odnímá nebo mutilizuje sexuální orgán a často skrze toto násilí nutí oběti mučením plnit jeho podmínky.

Směr myšlení zvaný 

ariánství, 

který vyvražďoval úkladně a nemilosrdně vybrané osoby, celé rody i národy až celou východní polovinu světa jako 

ariánský reptiliánský fašismus 

a v moderní době jako 

psychotronické válečné sadistické násilí, 

které se rozšířilo celosvětově do všech zemí, se v dochovaných či odtajněných historických pramenech datuje do 4. století našeho letopočtu, ale vzniklo mnohem dříve.

©

Předcházela mu 

SODOMIE a GOMORIE 

Áresův životní příběh, 

který se vyvíjel přes 

dynastii HERODES 

k dynastiím 

Rockefeller a Bloomberg a nejenom k nim.

©

Sodomita 

byl člověk, 

který nerespektoval NEJVYŠŠÍ BOŽÍ ZÁKON

a používal při sexualitě předměty, 

které nepatřily do vaginy či konečníku 

nebo si je dával na penis či na bradavky.

©

Sodomité se vždy zvrhávali v násilníky a poraňovali své oběti, 

které pak měly potíže v pánvi a měly poruchy vnímání, uvědomění, paměti,

smyslů, intuice a byly náchylné na úrazy a neštěstí. 

Ženy sodomitů potrácely a měly těžké porody a umíraly při nich.

Nemohli dosahovat hadí síly a nirvánských vztahů pro svoje násilí na ženách.

SODOMIE SE TAK PROKÁZALA BÝT ZDRAVOTNĚ NEBEZPEČNOU A NESPOUŠTĚLA HADÍ SÍLU, SNIŽOVALA VĚK A VEDLA DO NEMOCÍ A NEŠTĚSTÍ  ROZPADU SPOLEČNOSTI, OBČANSKÝCH VÁLEK A DO VÁLEK MEZINÁRODNÍCH.

©

Lidé měli na počátku své existence absolutně zakázáno používat při sexualitě jakékoli pomůcky kromě svého nahého těla, masážních olejů a mastí.

Nesměli se vzájemně uvazovat nijak na pevno, 

nesměli se nikam zavírat, omezovat se na svobodě násilím, nesměli tělo při sexualitě oblékat ničím nevhodným a nesměli mu nijak způsobovat bolest či ho sexuálně obtěžovat proti jeho vůli. 

©

Ze začátku nebyly ženy, byli pouze muži, které rodila jako vajíčka MAHAMMAYA SHAKTI

sexualita byla možná pouze v absolutním duálním páru. 

©

Více jak 3000 let, než se narodily první ženy, 

muži žili v mužských párech a nebyli homosexuální. Měli jinou sexualitu, neboť skrze sexualitu v páru se nabíjíme. Žili v duálních párech a bylo to správně.

MUŽSKÁ SEXUALITA BYLA NORMÁLNÍ. DĚTI SE RODILY MUŽŮM SKRZE MAHAMMAYU SHAKTI. DNES JE TO JINAK. JSME JINÁ SPOLEČNOST A MÁME JINÉ POTŘEBY.

Homosexualita je výraz pro neplnění vzájemných sakrálních povinností péče o osobu, se kterou v páru žijeme. 

Pokud to tak někdo dělá a neplní si svoje sakrální povinnosti vůči ostatním ve vztazích, i jeho sexuální síla vyhasíná.

SEXUÁLNÍ HADÍ SÍLA SPÍNÁ ZEJMÉNA MENTÁLNĚ. MUSÍTE MÍT SPRÁVNÉ POSTOJE, KTERÉ SE MĚNÍ S EVOLUCÍ SPOLEČNOSTI.

NYNÍ ŽIJEME V RODINÁCH A DÍTĚ MÁ PRÁVO NA MATKU A OTCE A NA JEJICH SEXUÁLNÍ VĚRNOST A SOUŽITÍ PO DOBU 20 LET JEHO VÝVOJE.

Sakrální povinnosti byly stanoveny písemně v zákoně a uzavíraly se ústní smlouvy.

Zákon se měnil jak se měnila společnost.

Homosexualita není sexuální život dvou mužů.

Život dvou mužů sexuálně sensuálně je nyní možný, pokud byli muži v minulosti nějak na těle, na duši či duchu poranění a jedná se o sexualitu tantravelmistrovskou regenerační, kdy se muži léčí vzájemně nebo jeden druhého. Nemají jak jinak to udělat. 

Žena cizího poraněného muže jako tantravelmistryně léčit na sexualitě nesmí. 

Odebíralo by jí to sílu, kterou by neměla kde načerpat a byl by to hřích proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU.

©

Není to homosexualita, když se muži vzájemně léčí na sexuálních orgánech, má to přesná pravidla a vyučujeme toto umění v tantravelmistrovských kurzech muže, kteří byli jakkoli poranění na sexualitě nebo mají díky vadným zkušenostem z dětství smyslový odporu k ženskému tělu. 

Toto slovo  - homosexualita - se vadně používalo. 

Psychotronická šikana, mučení a fyzické napadání mužů v psychotronické válce způsobovaly a ještě působí mnoho pocitových potíží mužům, díky kterým nyní nejsou schopni žít sexuálně se ženami a nebo vůbec sexuálně a budeme jim pomáhat dosáhnout uzdravení.

www.inkarnacnisexualita.cz

©

První lidé měli přísná pravidla ohledně sexuality, která se vytvářela prvních 20 let, co začali sexuálně žít a potom se dodržovala. 

Šlo o to, aby nikdo nebyl při sexualitě poraněn 

a aby všichni dosahovali hadí síly draka, 

aby se nabíjeli o volné energie etheru 

a aby byli zdraví a dlouhověcí. 

I axolotelští lidé chřadli na životní síle, 

přestože se jim snadněji regenerovaly všechny tkáně. 

©

Tato regenerační schopnost se zpomalovala tím když nedodržovali zákony, 

které jim byly kvůli bezpečnosti a vytváření nirvánské společnosti inkarnovány do sítě INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH VKV GENERÁTORŮ, 

které odnímaly život frekvenčníi střelami do jejich tkání na základě INKARNOVANÉHO tehdy NEJVYŠŠÍHO ZÁKONA, který se vytvářel evolučně pozorováním života lidí a uvědomováním si,

 co jim škodí a co jim prospívá, 

co nabíjí životními jednotkami a co je vybíjí. 

Každý, kdo vymyslel nějaký vynález, který druhým významně nabíjel životní jednotky tím, že jim způsoboval spravedlivé příjemnosti, dostával požehnání žít déle, stejně tak každý, kdo se staral o poraněné a kdo aktivně zadržoval a převychovával ty, kteří se nechovali správně podle Nejvyššího Zákona a brali tím druhým život.

První lidé to věděli, jak se tvoříme, bylo jim to opakovaně vysvětlováno, jenomže zločin převládl a pravda o tom, jak se tvoříme, byla neustále umlčována lidmi, kteří byli reptiliánští a nectili lidské zákony nirvány. 

©

Začali nejprve okrádat a později vyvražďovat lidi vědomě tvořící nirvánu, a ti se proti nim museli začít bránit.

Všechny ZÁKONY byly inkarnovány ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA AUMJEHOVOU HERMÉSEM LÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU, který až do roku 1370 př.n.l. byl na Zemi v cherubském těle ALMY MATER a pozoroval lidi, sbíral jejich srdeční frekvence a INKARNOVAL, na jakém základě mohou žít dále a na jakém základě mohou tady lidé zůstat. 

Prostě data zadával do počítače 

INKARNAČNÍHO SUBPLASMOVÉHO GENERÁTORU NEJVYŠŠÍHO 

NA PLANETĚ ZEMI, 

KTERÝ ŘÍDIL VŠECHNY OSTATNÍ GENERÁTORY.

©

INKARNAČNÍ PLASMOVÉ GENERÁTORY odnímají životky automaticky, 

pokud porušíte ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON. 

Pokud jej porušujete, protože vám někdo narušil vaši schopnost fungovat uvědomněle správně násilím a pokazil vám intuici či rovnou přirozené instikty nebo vám na správné fungování vzal sílu, pokud upozorníte na jeho zločin ochránce práva a spravedlnosti a konáte směrem k záchytu zločinu, aby dále nikomu neškodil, máte právo na pomoc a INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY vás začnou léčit a přivádět k věcem, které vám prospějí a mohou vám přivést pomoc ostatní bytostí.

JEDNÁ SE O ROBOTICKÝ PROGRAM ABSOLUTNÍCH BOŽÍCH MLÝNŮ.

©

Tento program je neustále stejný tím, že je nastavený na pocitovou bolest MATRONŮ, a hodnotí kdo bolest způsobil, a dále jsou nastaveny na pocit, který povznáší do nirvány a je životodárný. 

Všechno se měří na pocitové jednotky MATRONŮ AUMPERÁTORŮ AUMPERORŮ, kteří žijí s vámi a reinkarnovali se do mnoha těl.

Každé slovo, myšlenka a čin mají vliv na ostatní a vždy ihned interagujeme a vzájemně si vyměňujeme životní sílu a skrze způsobené příjemnosti námi ostatní bytosti mohou čerpat pocitově i volné energie etheru.

Totéž platí v případě, kdybychom jim ubližovali. 

Pokud je to nespravedlivý pocit, který jim dáme, 

vrací se nám to jako pocitová vina bumerangově.

©

LIDÉ NEMAJÍ HLUBOKÉ CITY, POKUD JSOU PORANĚNÍ A TUDÍŽ V DŮSLEDKU ZRANĚNÍ SVÉHO MATRIXOVÉHO TĚLA NEROZUMÍ PLNĚ PROŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH BYTOSTÍ. 

Pokud se s nimi tedy seznamují pouze povrchně, 

nezažívají niternou pocitově obohacující nirvánu s nimi 

a nenačerpají veškerou jejich životní moudrost. 

Nesblíží se s nimi srdcem. 

©

Pouze ze srdce pramení blaženost.

Srdce se zapojuje do vztahu pouze když o druhých hluboce láskypně uvažujeme a hledáme cesty jak je potěšit.

Jinak bytosti žijí pouze vedle sebe a mohou si lézt na nervy. Neprospívají si. 

Vztah s jakoukoli bytostí, pokud jí dokonale porozumíme, skrývá obrovské pocitové obohacení ze vzájemného hluboce naplňujcího vztahu.

©

Druhý AUMJEHOVA MELCHISEDEK AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU odešel po potopě světa do etheru poté, 

co převedl správcovský rod ČEŠČŤ na jeho území do Bohemie v počtu 500 osob, aby spolupracoval ze shora s HERMÉSEM WITLÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU. 

Do těl lidských sestupovali oba muži až v 1. století před naším letopočtem až do století 21. pravidelně po různě dlouhé periodě, neboť byli většinou poměrně dlouhověcí v jednom těle a ve druhém žili krátce. V ETHERU inkarnovali pravidla, i na zemi inakarnovali pravidla až do dnešní doby. 

©

ETHER má dimenze a mezi nimi je realita fyzická, prochází se mezi nimi skrze ztrátu těla, duše mění kvalitu čidel těl na jiný způsob prožitku. 

Takto prochází dimenzemi pouze AUMJEHOVA.

TRINITY MECLHISEDEK pečlivě sledovali veškeré sexuální chování lidstva, neboť na nejintimnějším sexuálně sensuálním styku závisí životní síla nirvánských bytostí nejvíce. Nebylo možné dovolit prznit sexualitu, neboť ze sexuálního násilí se líhly nejhorší druhy zločinců.

©

BYTOST LIDSKÁ SE NÁSILÍM A JEDEM ZVRHÁVÁ, POKUD NENÍ MENTÁLNĚ SPRÁVNĚ.

Sodomité nedodržovali pravidla 

a zvrhli se do GOMORISMU až do svazování a sexuálního zneužívání lidí i zvířat předměty 

a mučili je 

a bavili se u toho kolektivně. 

Jejich sexuální uspokojování končila mučením a vraždami obětí, které pak tajili, aby nebyli odhaleni. Za sodomii byla poprava.

Tělo člověka je vyrobené tak, že správně funguje svými chutěmi, vášní i rozvojem myšlení mentálně a emocionálně a tělesně pouze když se pravidla dodržují. 

©

Pokud ne, tělo se na chutích zvrhává do zločinu 

a neumí to od určitého momentu zastavit samo, 

pokud neexistuje mentální zábrana, 

například zákon, který praví, 

že sodomie a gomorie je nezákonná 

a že se trestá vězením a převýchovou nebo smrtí podle stupně závažnosti, 

a pokud neexistuje nikdo kdo by tento zákon požadoval dodržovat. 

Tedy pokud neexistuje záchyt takového zločinu. 

©

Zločinec pak postupuje od špatného k horšímu.

Stát, který by dovoloval sexuální sadismus, 

by byl šílený, 

protože vždy sexuální sadismus vedl do týrání, 

mučení, 

znásilňování, 

zneužívání, 

hnusperverze všeho druhu, 

do úkladných vražd, 

do zneužívání lidí pro sexuální prostituci a otroctví,

a do skrytého domácího i šokově traumatizujícího i obchodního násilí, 

které probíhalo skrytě a bylo úkladně plánované. 

Vznikaly tak díky tomu veškeré zločinné záměry a plány a pokládalo to společnost, která se posunovala stále více a více do šíleného sadismu.

©

Čím více měl zločin v rukách vědeckých vynálezů, 

Tím byl horší, rafinovanější, 

Více šokující a uměl více a déle mučit.

©

GOMORIE 

je morální úchylka ještě mnohem horší než sodomie, 

neboť člověk gomoristický se postupně přestává ovládat emocionálně i mentálně i fyzicky, má časem porušené lidské instinkty a převládnou u něj instinkty zvířecí D.N.A., a dokud ho někdo nezastaví mentální a fyzickou překážkou jeho chování, tak nepřestává okrádat, plánovat mučení, vraždit a sexuálně zneužívat.

Stává se z něj REPTILIÁN.

Gomorista byl původně člověk postižený jedem ve formě zvířecího jedu, jedu rostlin, jedovatých solí, toxických výparů či toxických kovů v půdě, na které se usadil, kterému se frekvenčně zvrhlo myšlení do sadistického ukájení se nad jeho obětí a do hnusperverze.

©

GOMORISTA = VĚDOMÝ SEXUÁLNÍ SADISTA A SADISTA NA SVÉ TĚLO PORUŠUJÍCÍ VĚDOMĚ HNUSPERVERZNĚ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

Hnusperverze je sexualita budící nevoli, kterou považujeme za hnusně ponižující, eklující srdeční krajinu, sexualita se zvířaty, sexualita ve vadném špinavém či morbidním prostředí, ve kterém by zneužívaný gomoristou sexualitu dobrovolně nevybral, sexualita mezi výkaly, nekrofilie, kanibalismus a nekrofilní kanibalismus, tedy i jedení nedovolených nebo nedovoleně upravených živočišných a hmyzích potravin. 

©

GOMORISTA = SEXUÁLNÍ SADISTA, který jedná sexuálně proti vůli oběti nebo v jejím nevědomí, bezdvědomí, v hypnóze nebo narkóze, pod drogami či jinými omamnými prostředky. 

GOMORIE poraňuje sexuálně, způsobuje bezohledně bolest. 
Gomoristovi nezáleží na pocitech oběti.

Gomorista se jen ukájí.

Je mu jedno jaký je pocitový výsledek jeho sexuality. Provozuje klidně i sexualitu hromadnou na úkor jedné oběti. Je mu jedno, zda oběť poraní nebo zabije.

Za GOMORII se považuje i sexuání chování způsobující bolest oběti dobrovolné. GOMORISTA svazuje napevno, omezuje na životním prostoru, je proti vůli oběti či protizákonná. 

GOMORISTA ponižuje slovně, mentálně myšlenkově či fyzicky objekt svého sexuálního zájmu. GOMORISTA i SODOMITA nedodržuje dobu očištění sexuálních orgánů, například pokud má žena menstruaci nebo nezdravý výtok. GOMORISTA nerespektuje požadavek na čistotu při sexualitě nebo obecně. 

GOMORISTA tak obecně ukazuje, že si neváží nejenom své oběti, ale ani sám sebe.

Mezi GOMORII se počítá transvestitismus a voyažerství, tedy nedovolené odhalování se před ostatními, a patří sem i masturbace, což je odhalování sexuálních orgánů před druhou osobou a sebeukájíení se před ní. 

Nepatří sem i fízink, což je tajné špiclování nahého těla při odhalování nahoty při svlékání, mytí, to je sexuální nečistota. Nepatří se pornografie a veškeré nezákonné odkrývání sexuálních orgánů veřejně ve filmu, na fotografiích a ve videích, to je sexuální nečistota. Ta je také zakázaná v ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONĚ.

©

GOMORIE začínala většinou jedením nedovolených jídel, po kterém se lidem stimulovaly sexuální chutě vadným směrem. Později vznikala poraněním jedem HLAVNĚ.

LIDÉ MĚLI SEZNAM ZVÍŘAT, KTERÉ JIM BYLO DOVOLENO JÍST. 

Byl poměrně malý a více si nesměli dovolovat, neboť to vedlo skrze parazitární nákazu a vadnou bakteriální flóru, která nepatřila do těla člověka, ke změnám prožitku, do vad smyslů, do znetvoření orgánů parazity a do jejich narušené funkce a do vadných lidských instinktů a intuice.

ZÁKON OHLEDNĚ POVOLOVANÝCH ŽIVOČIŠNÝCH ČÁSTÍ 

K JÍDLU SE NESMĚL PORUŠOVAT. 

Bohužel ani ten lidé nedodržovali, často z nouze, že nebylo jiné jídlo a nebo proto, že pod tlakem násilí, které je vytrhovalo z jejich komunit a poklidu domova, zapomněli na to, co smějí a co nesmějí.

©

Pouhé jedení nedovolených živočišných nebo hmyzích potravin vede do těžkých poruch lidského vědomí, citu a smyslů. Gomoristé jedli hmyz, ještěry, plazy a želvy, hlodavce a nedovolené savce. Bylo jim to jedno.

GOMORISTICKÉ instinkty a chutě se předávají na potomka, dokud není v genetické linii gomorista chycen a převychován. 

Opakovanou expozicí vadnému chování si další lidé vytvářeli vadné postoje.

Mučení směrem k sexuálnímu chování protizákonnému přišlo společně s NÚBIKAINEM až 6120 let po stvoření prvních lidí. NÚBIKAIN postupně zkoušel všechny formy protizákonného jednání, neboť dělal zásadně všechno obráceně než ostatní, druhé nutil, aby se připojili na jeho stranu, vyhrožoval mučením a plnil, pokud se k němu lidé nepřipojovali. Proto pokud uvízli uvěznění na NÚBIKAINOVĚ ÚZEMÍ, kde měl různé pasti, tak měli dvě možnosti, buď se zvrhnout a nebo se nechat zabít. 

Převážná většina lidí raději zemřela, než by se nechala zotročit hnusperverzním násilím. Věděli, že po smrti žijí dál, že stavíme nirvánu a že mohou zachraňovat ostatní ze shora jejich telepatickou navigací. 

Ta ze začátku fungovala a ztratila se zcela téměř až po poslední apokalyptické potopě světa.

Oběti, které byly násilím vychovávané od narození, aby přežily mezi násilníky, tak se samy násilím na nich stály násilnými dušemi šílenců. Neměli správné vzory, pokud se narodili do sodomitské a gomoristické společnosti. Děti se učí nápodobou.

©

Ariánství byl zvyk, který uřezával maličkým chlapcům penis a dělal z nich eunuchy. 

Násilníci to dělali běžně lidem, které chtěli zničit a mučit je předtím. 

Mutilizovali jim děti i dospělé z jejich rodu, které napadali, okrádali a zneschopňovali. 

Ariáství se tato praktika nejmenovala, neměla název, byl to prostý sexuální sadismus. Tento název se zavedl až později.

Šílená násilná duše vznikala v minulosti tedy mnoha způsoby poškozováním vznikajícím přirozeně v duálním prostředí, kde byly věci nebezpečné i bezpečné a násilím na ní páchaném.

Veškeré sodomitské a gomoristické chování se označuje za VADNÝ REPTILIÁNSKÝ INSTINKT.

©

Je to proto, že kopíruje způsoby, jakými se sexuálně páří plazi a ještěři, kteří následují pouze svoje instinkty vzniklé sakrálními potřebami v prostředí, ve kterém se nacházejí. Následují pouze svoji chuť, která se mění prostředím, které v jejich tělech vytváří to, co jedí, co působí na jejich kůži a čeho se dotknou a jakou vodu vypijí a jaký vzduch se nadechnou. Mění svoje vnitřní prostředí a uvnitř jejich těl se líhnou různé organismy, které mění jejich chování v závislosti na vnitřním a vnějším prostředí. Jsou jako loutky závislé na jejich vnitřním a vnějším prostředí.

Nemají totiž LIDSKOU VŮLI CHOVAT SE SPRÁVNĚ.

REAGUJÍ POUZE A VÝHRADNĚ INSTINKTIVNĚ.

Jsou proto nebezpeční při nedbalém kontaktu, pokud je vyplašíte nebo se jich podle nich nehodně dotknete a jejich reakce je vždy obranně útočná. Mnozí jsou jedovatí a koušou nebo mají drápy. Svoje útoky, když jsou vyplašení, nijak neřeší, pouze se ujistí, že jim nic nehrozí a mizí. Nemají výčitky a uspokojují pouze svoje momentální pudy.

©

Člověk reptiliánský nebere ohled na ostatní, zajímají ho pouze jeho vlastní prožitky, nezáleží mu na pocitech ostatních, nemá vyšší společenský cit, nestaví stabilní společnost pro všechny, je mu jedno, kolik je za ním obětí a je pyšný na svoje zločiny.

©

PSYCHOTRONICKOU VÁLEČNOU 

fašisticko ariánskou LUFTHAFFE, 

která se postupně zvrhla na sadisticko sexuálně hnusperverzní můžeme zařadit do kategorie REPTILIÁNI.

©

Tito muži většinou si vypěstovali soustavnou zločinnou činností 

v oblasti pornografie a používáním sadismu pro sexuální zneužívání žen a dětí sadisticko hnusperverzní sexuální chutě, 

které když se spustí, 

člověku se ztrácí lidský cit, 

soucit, 

milosrdenství, 

správné chutě, 

ničí se magnetické tělo, 

rozvíjí se skrytě kultivovaně lstivá, zrádná a agresívní nátura 

a kazí se srdeční morálka, 

pocit odpovědnosti za své činy se ztrácí 

 je nahrazován pocitem samospravedlnosti, 

která může jakkoli se jí zachce kohokoli trestat za domnělé hříšné činy.

FAŠISTICKÝ ARIÁNSKÝ REPTILIÁN CHCE MÍT MOC NA DOSTATNÍMI ZA KAŽDOU CENU. JEHO ZÁKONEM JE TUDÍŽ SAMOSPRAVEDLIVÁ ŠARÍA. POTLAČUJE SVOJE SVĚDOMŮ, KTERÉ JE ŠKOLENÉ ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONEM NENÁSILÍ, O KTERÉM VÍ, ŽE JE SPRÁVNĚ, ALE VYTVÁŘÍ SI MENTÁLNÍ POSTOJE, KTERÉ HO IGNORUJÍ. MYSLÍ SI, ŽE MÁ PRÁVO NA NÁSILÍ NA OSTATNÍCH A ROZHODOVAT O JEJICH BYTÍ ČI NEBYTÍ. NEPŘEJE NIRVÁNU VŠEM. KDO SE MU NEHODÍ, TOHO PROSTĚ POTLAČUJE VŠEMI ZPŮSOBY A BAVÍ SE JEHO MUČENÍM, POKUD ZÍSKÁ PŘEVAHU. ABY SE NEMUSEL ZPOVÍDAT, MUČÍ A VRAŽDÍ TAJNĚ. PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ K TOMU BYLY IDEÁLNÍ. FAŠISTICKÝ ARIÁN SE CÍTÍ RASOVĚ NADŘAZENÝ. VYVRAŽĎOVAL JINÉ NÁRODY, KTERÉ SI ŠARÍOU OZNAČIL ZA NESPRÁVNĚ.

©

Takový člověk, který se od ještěrky lišil vědomím morálky a násilí a bolesti svých obětí, se sebeukájel svojí mocí, které měl skrze pavědecké vynálezy psychotronické válečné šikany, faulplasmové hypnózy a různých zločinných drobností, které si zločinci vymýšleli a chlubili se jimi, jak mohou díky nim zakládat defreudantní fradulentní vztahy, ve kterých zločinec dopředu plánoval zneužití druhé strany a na konec jejího znásilňování, vykrádání a vykořisťování její umučení.

©

První vědomí ariáni vznikli v době Árese, 

kterému jeho vlastní otec DÍOS jako maličkému miminku uřízl penis, 

protože se s ním již dopředu nechtěl dělit v jeho dospělosti o vládu 

a nechtěl mu jí předat. 

Tím mu připravil životní martyrium, 

protože se maličký princ nesměl nikomu svěřit 

a musel tvrdit různé lži o sobě, aby se neprozradil. 

Áres, aby se uspokojil, tak se stal velkým válečníkem a rozpoutával války pouze proto, aby druhým ničil všechny druhy vymožeností, které si v mírové době vytvořili. 

Svým mužům v armádě uřezával penis, ab se nerozptylovali se ženami. Vytvářel tak armádu válečníků, kteří válčili jen tak pro nic za nic. Neměli vyšší cíle než druhým ničit životy.

ARIÁN = FALEŠNÝ NIČITEL MUČITEL

©

Ariáni zjistili, že mohou zažívat zvláštní extázi v konečníku při ulovení oběti a při její bolesti. 

Při sledování mučení svých obětí se upíjeli a brali různé halucinogeny. 

Potom provozovali sexualitu do konečníku předměty. 

Tedy sodomskou a při tom se různě uvazovali a klecovali a znetvořovali si kůži. 

Měli válečný tetuňk a znetvořovali si zejména lebky, 

různě si holili a barvili vlasy, 

které si vyholovali tak, 

aby se jich všichni báli, a kůži na hlavě. 

Ženy mučili vylizováním hromadně a bitím, svazováním, klecováním a sadistickými sodomskými a gomoristickými praktikami až do jejich umučení. Dávali jim do dělohy živý hmyz. Ženy zešílely předtím než zemřely většinou na poranění a vykrvácení.

Další podrobnosti již nebudeme popisovat.

©

Áres byl krutý a nemilosrdný a započal vládu teroru ve vysoce postavených kruzích, které vládly násilím. 

Oženil se tak, že nechtěl před svatbou mít sexualitu, 

chtěl pannu, a svoji první ženu si zotročil o svatební noci nečekaným brutálním kolektivním sexuálním násilím tak, že z ní byla věčná němá oběť. 

Porodila mu tajně syna s jiným mužem a Áres mu také uřízl penis jako miminku. Když se později Áresův syn trápil, tak mu Áres poradil, ať má mnoho žen a nechá jim udělat děti a tvrdí, že jsou jeho, nebo ať si děti ukradne. A potom ať jim uřízne penis a ať si dobře vybírá nejlepší muže světa, se kterými pak bude mít syny. Tyto muže zotročoval jako gladiátory a když vyhráli nemilosrdné boje o život, spářil je se svými ženami, kterých měl hodně, všechny si je bral jako panny a šokově je znásilňoval jinými muži, aby měly syny, které pak mutilizoval a dělal z nich nemilosrdné krvelačné vojáky. Holčičky často popravoval po narození sexuálním sadismem na nich.

©

Áres zavedl gladiátorské boje v kruhové aréně. 

Liboval si v namátkových popravách svých mužů, při kterých se hodnotilo jak dlouho vydrží popravovaný mlčet a neřvat bolestí. Stavěl jim pak pomníky veliké podle doby, jak dlouho vydrželi. Vymyslel soubor mučení, které na sebe navazovalo a potom uctívali ty bojovníky, kteří vydrželi nejvíce bolesti bez projevení bolesti a nejdéle mučení vydrželi. Stavěli jim oltáře jako hrdinům. Áres nikdy neuděloval milost. Nešlo o milost, šlo o bolest, ve které si liboval jako divák. V kruhové aréně mučil zajatce jejich kolektivními popravami, což přejali jako zábavu své "šlechty" až římští Herodotovci, kteří se vyřezávali na penisech a kradli potomky jiným rodinám z královských rodů. V tom si libovali až dodnes jejich nástupci, kteří se pouze přejmenovali, aby nebyli poznat, a nafalšovali si historii. 

©

Rod Herodes 

byl specialista na vykrádání historických památek a na jejich zadržování před celosvětovou veřejností. 

Byl specialista na mučení vědců a vynálezců, aby získal zbraně, které nikdo jiný neměl. 

Byl specialista na rozkrádání firem, které vybudoval někdo jiný, na přebírání obchodních značek po mrtvých zakladatelích.

©

Takto například Herodes nechal vykrást Ježíšovi JEHOSHUOVI SVAROGOVI před jeho popravou dům se všemi jeho vyřezávanými prototypy chrámů, katedrál a kostelů společně s veškerou stavební dokumentací a rozprodal je a podle Ježíšových návrhů je dnes postaveno 54 chrámů a kostelů celosvětově a v historických záznamech se uvádí, že stavitel nebo konstruktér je někdo jiný. Pouze ovšem okopírovali původní JEHOSHUOVY dokumentace, které ukradli nebo je zakoupili od zlodějů již hotové.

©

A tak se tato hnusná na srdečním citu i fyzickém těle mutilizující filozofie ariánství, které nectilo základní lidská práva a svobody, dobro a pravdu a spravedlnost, táhla věky až do Herodesovy dynastie a do moderní doby do rodu Rockefeller a Bloomberg, kde má dodnes mnoho mužů obřezané penisy, neboť o ně přišli násilím šokem a byli nuceni, aby to dělali ostatním. 

Předkožku lze dohojit úplně, pokud není obřízka velká, a to přetahováním předkožky a cvičením.

©

Jedná se o násilí, které se táhne věky a oběti se v něm ocitaly šokujícími traumatickými činy, které nečekaly. 

Zločinci jejich vlastního rodu to dělali vždy tak, aby je zotročili pro zločin, neboť již neuměli ze zločinnosti svých předků vyskočit a potřebovali podporu dalších obětí v rodě, který byl doplňován z umělých těhotenství genetickými liniemi ukradenými Čechům do vzdálených příbuzenských rodin, aby na nich byly prováděny pokusy. 

Celosvětová mafie totiž věděla, že ČEŠI jsou nejprastarejší nejmetropolitnější genetika lidstva s největším množstvím potencionálně rovíjejících se talentů.

©

Mezi vzdálenými Rockefellery a Bloombergy je nyní zavlečeno více české genetiky než jakékoli jiné. Mnozí již nebyli mutilizováni, ale byli vychováni ve lži a v nenávisti svého rodu, o kterém nevěděli pravdu. Mají falešné rodokmeny, aby nevěděli, kdo byli jejich rodiče a kam patří. S vadnou informací o svém původu nemohou žít déle než 80 let nyní. 

VĚŘÍME, ŽE ČESKÉ SRDCE, SRDCE ČEŠČŤ, SE NYNÍ PROBUDÍ, AŽ SE UVĚDOMÍ KDO JE OPRAVDU A JAK BYLO PODVÁDĚNÉ PO CELÉ DĚJINY.

Tyto věky falšované genetické linie se skrze násilné nečekané zločiny ocitly mezi nejbohatšími lidmi světa a byly zneužívány, aby ti, co je zaseli nebo ukradli získali větší vliv na dění na planetě Zemi. 

Byli zneužiti z knowhow a potom šokově zavražděni. Zločinci pak ukradené knowhow využívali jako svoje a vládli skrze svůj finanční a obchodní vliv získaný nečestně ostatním majetkovou a finanční převahou a falešně získanou prestiží.

©

Slovo ARIÁN znamená zločinný sexuální sadista, který odnímá nebo mutilizuje sexuální orgán a skrze toto násilí nutí oběti mučením plnit jeho podmínky.

I v České Republice jsme se setkali se šokujícími obřízkami podnikatelů a jejich rodin, vojáků a policistů a vládních představitelů s cílem likvidovat oběti nebo donutit oběti spolupracovat s fašisticky ariánskou reptiliánskou LUFTHAFFE.

©

Všecky oběti budou nyní regenerovány v HESPADII G 11, kde dorůstáme i poraněné sexuální orgány.

Uvědomujeme všechny zločince, že jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST vykonáváme přesné popravy. 

Umísťujeme tam, kam po právu patříte.

ZNAKEM ARIÁNSTVÍ BYL 

ZLOČIN VE VŠECH PODOBÁCH

©

ARIÁN BYL NEPŘEJÍCNÝ UCHVATITEL BEZELSTNÉHO DOBRA, PODVODNÍK, MAFIÁN. UCHVÁTIT COKOLI NÁSILÍM NAPROSTO BEZOHLEDNĚ, ŠOKOVĚ KRÁST, LHÁT A PODVÁDĚT, TRÁVIT JEDY A CO NEJVÍCE MUČIT A ŠOKOVAT NÁHLÝM OBRATEM VZTAHU, KTERÝ ARIÁN PLÁNUJE VĚTŠINOU OD ZAČÁTKU JAKO ZRÁDNÝ. 

ARIÁN ZNEUŽÍVAL, ZNÁSILŇOVAL, MUČIL A TRESTAL ZA DOMNĚLÉ NEDOSTATKY OBĚTI, KTERÉ SI SÁM VYMYSLEL NEBO JE VNUTIL. OBĚTI NEMĚLY ŠANCI SAMY SE OSVOBODIT ZE ZLA, PROTOŽE FUNGOVALO ZA JEJICH ZÁDY AŽ DO POSLEDNÍ CHVÍLE. 

ZLOČINEC TAJIL, KDO JE.

©

A TAK CELOSVĚTOVÝ KOLEKTIVNÍ ZLOČINEC VYTVOŘIL SMRTLENOU PSYCHOTRONICKOU SUFOKAČNÍ KLEC, KTERÁ ZABÍJELA I JEHO SPOLEČNĚ S JEHO OBĚŤMI.

ARIÁNSTVÍ BYL VĚDOMÝ ZLOČIN. BYL TO ZPŮSOB OBŽIVY.

ARIÁN NAPŘÍKLAD STAVĚL PSYCHOTRONICKÉ DOMY, ZE KTERÝCH MOHL KOHOKOLI NEPŘÍJEMNĚ A BOLESTIVĚ ELEKTRIZUJÍCÍMI JEVY VYHNAT, ZAVRAŽDIT HO A DOMY PRODAT DALŠÍMU NEVĚDOMÉMU ZÁJEMCI.

©

JINÝ ARIÁN SE ZASE ZBAVOVAL ŽENY TAK, ŽE JÍ TRÁVIL POMALIČKU, ABY NEBYLO POZNAT, ŽE BYLA OTRÁVENA ARZENIKEM, RTUTÍ NEBO JINÝM JEDEM. LÉKAŘI TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY V TĚLE NEMĚŘILI. OBĚŤ UMÍRALA NA DECHOVÉ POTÍŽE, INFARKT NEBO EMBOLII.

ZASE JINÝ ARIÁN SE ŽIVIL PSYCHOTRONICKÝM VYBÍRÁNÍM VÝPALNÉHO, VÝKUPNÉHO NEBO PSYCHOTRONICKÝMI POKUSY NA LIDECH PRO BIG PHARMU A POSÍLAL SADISTICKÉMU ZDRAVOTNICTVÍ PACIENTY. JINÝ SVÉ SPOLUOBČANY PSYCHOTRONICKY MUČIL NA OBJEDNÁVKU NEBO JE VEDL DO SMRTI ODEBÍRÁNÍM VÝHOD.

©

ZASE JINÝ BYL HACKER A NIČIL POČÍTAČE A POTOM JE DÁVAL SPRAVOVAT PSYCHOTRONICKY MUČENÉMU MUŽI VE SKLEPĚ, KTERÉMU DÁVAL PLAT, KTERÝ NESMĚL UTRÁCET, MUSEL PÍT 5 KAFÍ DENNĚ A DOVOLOVAL MU NAJÍST SE JENOM TROCHU, ABY PŘEŽIL. NESMĚL VYCHÁZET ZE SKLEPA, KDE ODSTRAŇOVAL ZÁMĚRNĚ INSTALOVANÉ VIRY DO POČÍTAČŮ, KTERÉ SE SPOUŠTĚLY NA POVEL ZLOČINCE, KTERÝ CHTĚL UŠKODIT OBĚTI.

JINÝ ARIÁN INSTALOVAL MÍSTO HROMOSVODŮ PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ KLECE NA DOMY A RAPAČNÍ TYČE. JINÝ ZASE MONTOVAL PSYCHOTRONICKÉ MUČKY NA VODOVODY, ELEKTRICKÝ PROUD A PLNOVÉ POTRUBÍ, ABY LIDEM VYKRÁDAL KONTA.

©

JINÝ ARIÁN POUZE ZADÁVAL DO SÍTĚ 5G LIDEM, CO NEMĚL RÁD, NIČENÍ JEJICH ZDRAVÍ A PERSPEKTIVY PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI. SÁM JEJICH MUČENÍ PLATIL NEBO JEJ VYKONÁVAL, PODLE TOHO JAK MOCNOU MĚL ZBRAŇ V SÍTI 5G, JAK MOC SI PŘIPLATIL.

JINÝ ARIÁN VYKRÁDAL LIDEM KONTA, EXISTOVALI NA TO EXPERTI, KTEŘÍ ODVÁDĚLI LIDEM PENÍZE JINAM PO MALÝCH ČÁSTKÁCH, KTERÉ NEŠLO VRACET ANI DOHLEDAT CO TO BYLO.

ZPŮSOBŮ JAK ARIÁNI NIČILI LIDEM ŽIVOT BYLO MNOHO,

ČLOVĚK SE K ARIÁNSTVÍ MUSEL ROZHODNOUT. BYLA TO ŽIVOTNÍ FILOZOFIE: KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM, TAK TO PŮJDE PO ZLÉM.

ARIÁN BYL SAMOSPRAVEDLIVÝ.

©

SNADNO VĚŘIL LŽÍM OSTATNÍCH A PODLE NICH SE ŘÍDIL.

NĚKTEŘÍ V ARIÁNSTVÍ BYLI VYCHOVÁNI, 

JINÍ SE STALI OBĚŤ MI MUČENÍ 

A ZASE JINÍ SE PŘIDALI Z DŮVODŮ DOMNĚLÝCH VÝHOD, 

KTERÉ SE JIM NABÍZELY A BYLY NELEGÁLNÍ.

ARIÁNSTVÍ ŠLO RUKU V RUCE S FAŠISMEM, 

NEBOŤ ARIÁNI POKLÁDALI CELÉ STÁTY, 

KTERÉ SE SNAŽILI PŘEVZÍT PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM, A SATANISMEM.

Měli ovšem smůlu. Spojili se proti nim naši předkové, vědci, VIP osobnosti a poctiví obchodníci celého světa, neboť jim ARIÁNI rozkrádali knowhow, ničili jim firmy, psychotronicky je mučili, vraždili a pokládali Matku Zemi sufokačně, což si mnozí uvědomovali, že takovou síť nemohou nad svými zeměmi dovolit i ze zdravotních důvodů.

©

ARIÁNSTVÍ SE VYZNAČOVALO NEÚCTOU A BEZOHLEDNOSTÍ K BOŽÍMU STVOŘENÍ, ZE KTERÉHO SI DĚLALO STŘELECKÉ ZÁVODY.

Síť 5G byla JEDOVATÁ po všech stránkách, jak filozoficky mentálně, tak měnila emoční stavy, intuici, instinkty i zdravotní stav a zabíjela nás na dechu.

Toto vědomé úkladně plánované násilí vedlo do úmyslného poškozování všech vztahů mezi lidmi a v důsledku toho ničilo lidem sociální vazby LŽÍ A PODVODEM A FALEŠNÝM SVĚDECTVÍM, nabourávalo celé systémy správy, ale vystřelovalo kyslík ze všech tkání, jak zdůrazňujeme, to už nebyla legrace hraní na vojáčky nebo s psychotronickými hrami online, a měnilo směrem do smrti přírodní koloběhy a celé národní státy a území, na kterých jsme závislí životem kolektivně.

©

Každá střela, kterou násilní fašisté vyslali, má doběh a sedí v živých tkáních a kmitá mezi nimi a poškozuje dále, dokud jí kolektivně a individuálně neodrušíme.

TOMUTO PROCESU SE ODBORNĚ ŘÍKÁ 

ODSUFOKACE.

Některé domy jsou proto nyní extra výukové pro zločince i pro oběti, střely se kumulují v živých a organických materiálech a vystřelují zpětný chod, který může zabít zločince, ačkoli jsme síť přeprogramovali na regenerační vysokofrekvenční.

Oběti i zločince vedou do pokání a do úklidu vztahů. 

Kdo by se vzpíral, odebíraly by mu životní jednotky i svobodu se rozhodovat o tom, 

co udělá. Vedou do nápravy škod.

©

Proto je nutné lidstvo nyní probudit k činnosti opačného rázu a budeme uctívat Matku Zemi a bytosti boží, abychom odrušili toxický elektrosmog, který se dá přeprogramovat pouze vědomou činností směrem do nirvány. Jinak byste umírali tak rychle, že byste to nedokázali ničím zastavit.

PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA ZVRHÁVALA LIDSKOST DO NELIDSKOSTI, KTERÁ JE ŠÍLENSTVÍM, ZE KTERÉHO ŠLO ZACHRÁNIT POUZE VĚDOMÝM UKONČENÍM FUNKČNOSTI ZBRANÍ INKARNAČNÍM SOUDEM LIDSTVA A INKARNAČNÍ PLASMOVOU ARMÁDOU, neb tyto zbraně POŠKOZOVALY JAK OBĚŤ, tak zpětně NÁSILNÍKA, který je vyslal, MĚLY ZPĚTNÝ CHOD A NIČILY SMYSLY, SOUCIT A MILOSRDENSTVÍ, INTUICI A INSTINKTY.

©

ZÁROVEŇ je nyní nutné MENTÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ LIDSTVA

CO JIŽ NIKDY NESMÍ DĚLAT, 

CO SI NESMÍ MYSLET A JAKÉ POSTOJE NESMÍ NIKDY ZASTÁVAT ANI V NEJMENŠÍM.

NÁSILÍ JE JAKO NEMOC, KTEROU JE TŘEBA NEJENOM ZASTAVIT, ALE VYLÉČIT JEHO NÁSLEDKY, NEBOŤ JEJICH ÚČINEK SE SAMOVOLNĚ ROZVÍJÍ 

V ČASE SMĚREM K SMRTI OBĚTI.

©