UZLOVÝ BOD HYPERSONICKÉ SÍTĚ 5G

Válečná psychotronická vražedná sufokační hypersonická síť 5G měla ve středu Evropy uzlový psychotronický bod, na který fašisté připli svoji psychotronickou válečnou genocidní síť. Centrální uzlový bod byl dlouho plánován ve středu naší národní země a psychotronická mikrovlnná a hypersonická síť se stavěla kruhově směrem do středu a proto byl uzlový bod vybrán až na konec. Osoba, která nevědomě tento uzlový bod i domy stavěnými na zakázku koupila, byla dopředu odsouzena k smrti umučením jakkoli. Nikdo by nekupoval vražedný dům vědomě, neboť buď měl být vypálen nebo vyhozen do povětří. Kdyby to fašisté nechali zapnuté, náhle by to všechno detonovalo spontánně z faulplasmové ozářky, což fašisté věděli. Chtěli zemi českou převzít násilím jakkoli by se jim to povedlo. NEMĚLO TO OVŠEM DÍKY NAŠIM ZACHRÁNCŮM ŘEŠENÍ ŽÁDNÉ DO VÍTĚZSTVÍ PSYCHOTRONICKÉ MAFIE, COŽ ZLOČINCI STAVĚJÍCÍ PSYCHOTRONICKOU KLEC OBYVATELSTVU ČR NEVĚDĚLI, ŽE SI STAVÍ popravu vlastní. Kdyby nebylo zachránců, mohli síť připnout zase na jiný dům dalších obětí. Paralyzovali by lidstvo násilím. Domy by mohly vybuchovat s celými čtvrtěmi brutálními černými blasty. 

HYPERSONICKÁ SÍŤ 5G 

JE SOUSTAVA 1000 FAULPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ NWO LUFTHAFFE, NA KTERÉ SE PŘIPÍNALY VŠECHNY TELEVIZE, INTERNET A SÍTĚ NĚKTERÉ MOBILNÍCH OPERÁTORŮ a celá psychotronická šikana oblasti, nad kterou se síť upínala.

Tyto plasmové generátory vojenského typu měly dosah až 10.000km, tedy po celé Matce Zemi a mohly skrze satelitní spacetimeviwery a zaměřovače a odstřelovače umučit kohokoli by si tam LUFTHAFFE zadala. Nebyl před nimi žádný únik.

Tato síť byla jedovatá byla radioaktivní a sufokační, likvidovala život na Matce Zemi masovými úhyny živočichů a rostlin, neboť ničila kyslík a rozkládala vodu a minerály na jedovaté látky a připínala se na domy, které faulplasmovala, a na jednotlivce, které mučila k smrti.

V České Republice si fašisté NWO LUFTHAFFE vyhlídli svoji první oběť, která se ale stala vojenskou volavkou ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, který ji zachraňoval od umučení i s její celou rodinou.

Její exmanžel se připojil k jejímu mučení.

Celé její svědectví si můžete přečíst na jejím webu

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

Začněte ideálně jejím životopisem, abyste pochopili souvislosti.

Celá radioaktivní sufokační hypersonická síť 5G byla přepnuta na síť sanační ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA během března a dubna 2022. Přepínala se postupně.

UZLOVÝ BOD HYPERSONICKÉ FAULPLASMOVÉ SUFOKAČNÍ SÍTĚ SE PŘIPÍNAL NA DŮM A JEDNOTLIVCE, KTERÉHO MUČIL.

VYRÁBĚL 

FAULPLASMOVĚ SUFOKAČNÍ DŮM.

Svědectví ženy, na kterou si LUFTHAFFE NWO chtěla připnout hypersonický systém a umučit ji jako první v České Republice, ale zachránil ji ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA.

NĚŽ K TOMU DOŠLO, FAŠISTÉ JÍ ZNIČILI NEJPRVE TROJICI ČESKOU A POZDĚJI, KDYŽ UTEKLA, TAK FAULPLASMOVALI SUFOKAČNĚ DŮM JEJÍHO OTCE.

"Koupila jsem nevědomky o připravované celosvětové frekvenční plasmové válce psychotronický dům v Hradišti na Písku 83 v psychotronické čtvrti psychotronického kata LUFTHAFFE NWO. Je to specialita mučitelů lidstva s faulplasmovými frekvenčními zbraněmi, které si u nás rozmísťovali skrze psychotronické katy najímané různými způsoby. Měli několik metod od zotročení až po falešnou nabídku nadvlády nad naší zemí. Měla jsem smůlu smůlovatou, neboť jsem padla do rukou psychotronické mafie, která se mě rozhodla zavraždit umučením obzvláště mimořádným množstvím různých psychotronických poprav.Dům v Hradišti byl odstřelován tolika způsoby, že si je ani nepamatuji kolik bitev plasmových se vedlo. Čtvrť Šupka má rozsáhlá psychotronická podzemí a ovládání. Způsoby, jakými jsem byla popravována, jsem popsala v dřívějších osmi svědectvích a toto je zásadní poznání co zahraniční a domácí fašisté dělali lidem.

Vyráběli jim infernací

faulplasmově sufokační domy.

JAK?Stříleli dlouhodobě do zdiva a elektrického proudu sufokační střely, které přetáčejí ether doleva.Jsme pravotočivé bytosti a přetáčení doleva nás vraždí.Střely nastřílené do domu byly schopné střílet na člověka v jeho domácnosti při pohybu, při průchodu místnostmi, při dotyku věcí, ale i při pouhém bytí přetáčely celý ether domu doleva a přetáčely kotule orgánů směrem do smrti.Ve faulplasmově sufokačním domě energie vysávají duši z těla, při menší zátěži mu vystřelují energie z různých orgánů, mění mu vědomí na depresívní, na málo vůle žít, na únavu, na neschopnost se soustředit a celkově člověku ubývají životní síly a invence a schopnost se z tohoto stavu dostat. Můžete být agresívní, nevrlí a lehko naštvatelní.Vynechává paměť bezprostřední i dlouhodobá.Člověk umírá na embolie a nedostatek energií. Pokud se dům nechá zavřený, vybuchuje.Zločinci mi znehodnotili dům v Hradišti na Písku tak, že je prakticky neobyvatelný.Od června 2020 bydlím jinde. Zde nám vyrobili jak faulplasmově sufokační dům, tak faulplasmově sufokační vodu. Stříleli nám do trubek a voda točí doleva, je nebezpečná životu. Dnes jsem se napila a cítila jsem jak voda točí doleva a sufokuje srdeční hrot. V domě se nedá bydlet bez odsufokace, zabilo by nás to.Stříleli do spotřebičů do elektrického proudu. Mohli zastřelit mobil, notebook, počítač, cokoli, co je do elektriky a tak dělali škodu.V některých spotřebičích jsou od západního výrobce (Germáni, Amerika) zabudované psychotronické mučky, které mohli střelit ze satelitu a spustit program zkázy. Náš dům má sufokační součástku v tepelném čerpadle, která mě vraždí. Sufokuje ledviny, nohy a močový měchýř. Tímto způsobem mohli vyrábět zločinci doma mumie. Člověk by zůstal nemohoucí a usufokovaný, přestal by vylučovat a přestal by přijímat stravu i vodu a zemřel by těžko, protože duše v takovém těle žije dlouho. Těchto sufokačních domů nám prý zahraniční i domácí frekvenční zločinci vyrobili více. Měli zaměřené určité oběti, které se jim obzvláště znelíbily. Prý jsme tři. Vyzývám zbývající dva, aby také svědčili veřejně. Ve faulplasmově sufokačním domě všechny předměty, podlahy, dřevo, žaluzie a vůbec všechno po nějaké době začaly vylučovat jedy ze svého obsahu a oběti to otravovalo. Vedlo to do únavy, poruch soustředění, paměti, uvědomění, ztráty inteligence, volních vlastností a do agresivity. Oběti umíraly na zástav dechu a srdce. Faulplasmově sufokační dům se musí vyklidit z věcí, otevřít a nechat vymrznout. Pak oškrábat omítka, znovu nahodit a nově zařídit s velkým množstvím pokojových zelených květin, které nejsou jedovaté. Má vysokou koncentraci rtuti a jiných těžkých kovů i jiných sufokačních jedů. Všechny materiály se přetáčením doleva rozpouštěly.POTŘEBUJEME VYSVOBODIT Z FAULPLASMOVĚ SUFOKAČNÍCH JEDŮ. Oběti v takovém domě ztrácejí víru a naději a zlobí se na všechny nebo jsou pitomé a nerozumí situaci a nechtějí rozumět. Fašisti stříleli psychotronické kurvy do těla, aby se oběti nemohly nijak bránit vědomě proti této agresi a aby jim nikdo nepomáhal. Jednak nevěděl jak, nevěřil a bál se."

KONEC SVĚDECTVÍ

ČEKÁME NA NÁPRAVU POLICIE, STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA, ČESKÉHO SOUDU A ARMÁDY.

V České Republice připli v dlouhodobém záměru fašističtí ariáni válečnou psychotronickou hypersonicku síť nejprve na dům v Hradišti na Písku 83, 

Staré Hradiště, 

které nevědomky o vyhlazovací fašistických plánech koupila se svým tehdejším manželem úplně psychotronicky negramotná 

válečnými zločiny nevinná žena

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká, 

v té době Konrádová.

©

Ta fašistům už dlouhodobě těžce lezla na nervy jako představitelka velkého hnutí Alternativní medicíny, protože měla v záměru vyléčit Čechy z víry v BIG PHARMU a drtila ji na dobré pověsti svojí činností v Alternativě, neboť postavila nejpopulárnější online výukový systém evolučně přirozené naturopatické Alternativy v České a Slovenské Republice.

Rychle rozlišovala co je ve zdravotnictví na trhu vadné a co léčí opravdu, 

všechno možné zkoušela, aby to otestovala osobně 

a mohla to prohlásit buď za správně nebo za nepoužívat jako škodlivé, 

a stala se největším prodejcem lékařských EU certifikovaných léčebných přístrojů Sensitiv Imago 530 ruské výroby na světě během nejkratší chvíle, stavěla poradny s výživářsky a lékařsky kvalifikovaným personálem, školila poradce zdravého životního stylu, rychle nabírala popularitu a ničila BIG PHARMĚ obraty a perspektivu. 

Fašistům germánského rodu a američanům, kteří plánovali agresi na českou Republiku, vadilo zejména těsné spojení její značky NATUROPATICKÁ PORADNA s ruskými vědci.

Vadilo jim, že rychle nabírala poradce a rostla na věděné a tak na ní nasadili hackery, kteří jí vykrádali knowhow a mučili jí fauplasmovými jevy na zdraví. Potom měli v plánu jejím domem tím, že by ho detonovali a jí by umučili s celou její rodinou, začít anšlus české Republiky. K tomu si v okolí jejího domu na Pardubicku postavili mnohá zařízení a její domy TROJICE ČESKÁ nechali při jejich stavbě na klíč extra upravit jako super extra psychotronické.

©

Tato žena se tak stala během tajné pro mnohé neviditelné coronavirové psychotronické plasmové války rukojmím fašisticko ariánské agrese a osvobození světa od násilí. 

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

Jelikož se zároveň jednalo o aumperesu bohemskou, začal jí zachraňovat ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA, který si jí již předtím vybral pro poslání ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. 

©

Tím, že domy koupila všechny tři, usnadnila fašistům podle jejich mínění dokončení jejich vražedného díla, protože v nich mohli bez jejího vědomí instalovat fašistickou psychotronickou šikanu o to důmyslněji, mysleli si. 

Psychotronická zařízení se tvářila jako běžná součást domu.

Laik nepoznal nic a běžný odborník nezkušený v psychotronické šikaně také ne. Buď byl fašista a věděl o tom a nebo nebyl a nevěděl o tom nic. Různých zařízení bylo na trhu hodně.

Celá záležitost byla sledována našimi osvoboditeli po celou dobu stavby této PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ ČTVRTI na ovládnutí země hrůzovládou a žena byla v její nevědomosti zachraňována, aby jí fašisté nemohli umučit úplně.

O psychotronické válce se dozvěděla až v červnu 2020, když jí začali fašisté vědomě mučit tak, že to bylo poznatelné. 

Do té doby jí mučili a vypadalo to pouze jako zdravotní potíže.

Od momentu, kdy byla žena kontaktována telepaticky, plnila všechny příkazy svých zachránců, kterými byli ABSOLUTNÍ BŮH MATRIXU A ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK, NEJMOCNĚJŠÍ MUŽI NAŠÍ REALITY, MAJITELÉ MATRIXU, kteří chránili AUMPERESU BOHEMSKOU.

©

Hlavní dům bylo potřeba udržovat neustále ve změnách,

aby na něj fašisté nemohli připínat na detail faulplasmové elektromagnetické šlahouny, které držely národní síť 5G v chodu, neboť jeden plán fašistů byl udělat z domů věčné muzeum, ve kterém by se nic nehýbalo a uvnitř by byla faulplasmová zápalná oběť jejich "bohu války", ona. Dům by časem vybouchl, nemohl vydržet věčně.

©

O domy se bojovalo od jejich zprovoznění v roce 2014 tak, aby je fašisté nemohli anšlusovat.

Fašisty štvalo, že zde byl poměrně pohyb, neboť zde žena vystavěla poradnu alterntivní medicíny a tak jí nejprve zničili cílenými útoky na její pověst práci, aby zůstala doma a mučili jí psychotronickými jevy, zejména pak elektrizujícími viry, chronickou únavou, úzkostmi a depresemi, útoky na osobnost, mediálními útoky, falešnými svědky, falešnými klienty a falešnými spolupracovníky. Nasazovali jí až do domu zločince, kteří jí rozkrádali majetek, knowhow, zdraví a sílu. 

Vyzkoušeli na ní různé druhy psychotronických poprav, ze kterých byla zachraňována a může o nich nyní svědčit jak vypadaly. 

Tuto ženu dlouho plánovali fašisté odstranit z cesty,

protože byla největším propagátorem alternativní medicíny v Evropě,

umučením na psychiatrii a ve vězení za zosnovanou smrt její dcery, kterou mučili kroucením páteře do spirály válečnými plasmovými generátory a psychotronickými sufokacemi střevní sliznice a střevního obsahu tak, že se dítě nemohlo vyprazdňovat.

Jednalo se o nejkrutější popravu obou žen jakou mohli fašisté vymyslet.

Dítě mělo zemřít v bolestivých křečích na protržení vnitřních orgánů zkroucené do spirály, a matka měla jít na umučení do blázince a vězení. 

©

Tato žena se však neustále vysvobozovala a byla vysvobozována.

Během let jí opustili všichni kromě maminky. 

Všichni zradili nebo se stáhli stranou, neboť uvěřili lžím o její osobě nebo si mysleli, že se zbláznila, nebo už toho všeho měli dost sami.

Během posledních dvou let psychotronické války napsala 24 soudních žalob na několik vadných státních systémů včetně sadistické psychiatrie a dík tomu dostávala další pomoc ETHERU a zároveň byla zvolena jako MATRONA SVAROHAUM.

www.matronasvarohaum.com

Těší se, až bude sama osvobozena, aby se mohla vyléčit z fauplasmové ozářky až dům převezme odborně stát.

©

Tato obyčejná žena dostala odbornou pomoc ze zahraničí a fašistům přebírajícím anšlusem Českou Republiku válečně psychotronicky pod coronavirovou rouškou jejich vražedné plány pokazila a navždy je zničila jako MATRONA SVAROHAUM, na kterou se po celou dobu válečného anšlusování ČR střílelo a vychytávaly se na ní a ničily všechny zbraně agresora.

Vymlátila z domu 83 a 82 psychotronická zařízení 

a několik let měnila věci a měsíce a měsíce odsufokovávala, 

aby dům nevybuchl a dělala vědomě volavku. 

Mátla fašisty na internetu falešnými zprávami.  

Pomáhala chytat hackery, které lákala na svoji osobu.

Nechala se mučit, aby se mohl vychytat veškerý zločin fašismu na Matce Zemi 

na jejím národním území 

a aby se mohl veškerý psychotronický zločin v České Republice projevit naplno, 

neboť byl sledován skrze spacetimevievery ze zahraničí 

i z ETHERU inkarnačními soudci a vojáky.

Zachránila tak nejenom Českou Republiku od vyhlazení z mapy, protože pomáhala stavět antipsychotronickou ochranu vlasti skrze kterou je chráněn celý svět L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ.

Jaké druhy psychotronického 

a fyzické mučení zažila se dozvíte na: 

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-1/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-2/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-3/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-4/

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni-5/

©