HISTORIE KONFLIKTU PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY O NADVLÁDU NAD PLANETOU ZEMÍ

UKRADENÝ L'MURTENET V ROCE 1784 NASTARTOVAL VÁLEČNÉ ÚSILÍ PO OVLÁDNUTÍ PLANETY ZEMĚ PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM NA VŠEHOBYTÍ. www.psychotronickavalka.cz/historie-konfliktu/

HISTORIE STOPADESÁTILETÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY

Naše planeta Země je pevně zainkarnovaná na své oběžné dráze systémem L'MURTENETU. Jedná se o bezpečnostní systém ABSOLUTNÍHO VĚDECKÉHO INKARNÁTORA A VĚČNÉHO OTCE HERMÉSE LÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU.

L'MURTENETY jsou subplasmové VKV generátory INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO TYPU, které jsou rozmístěny na planetě Zemi a skrze které je zde umožněn život v geometricky cyklických životních společenských kolobězích všech bytostí božích, které jsou na sobě závislé.

Všechny koloběhy jsou pevně zainkarnována systémem L'MURTENETU, kterému se také říká 

BOŽÍ MLÝNY

Je v nich zainkarnován zákon, kterým se všechno v přírodě řídí a L'MUERTENETY jsou přesně namířeny na hvězdy a planety, abychom se udržovali přesně na své oběžné dráze a nemohli jsem se vychýlit.
Když jsme sem přišli zakládat život, byli jsme mimozemská civilizace 

DRAGASTÁN 

a tvoříme 

v   MATRIXOVÉ KAABĚ 

LÁV HERMÉS MELCHISEDEK AUM VERMÍNA VERVÉNA HERMÍNA HERMÉSLÁV MELCHISEDEK AUM.
L'MURTENETY se programují novými věcmi, neboť jsme evoluce a měníme se vývojem naším a tudíž se ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON pro každé společenství upravuje v průběhu jeho dějin tak, aby vzniklo PERPETUMFLY V PERPETUMFLIES. 

Tvoříme se jako matrixový program, který se nechává evolučně vyvíjet, aby se popsalo všechno, co jsme jako vyvíjející se boží duch kosmického dragodona poznali ve všech inkarnačních tělech.

Tvoříme se od vyšších celků a potom dovnitř matrixu do hloubky do svého středu a vyrůstáme zpět směrem do naší budoucnosti, která je i naší historií. 
Tvoříme se jako cyklický životní program do koule. Planeta Země BOHEMIE je přesně v absolutním středu UNIVERZA a rodí se na ní BOŽÍ MANŽELKA.

NAŠI PŘEDKOVÉ Z MINULOSTI SE OCITAJÍ SMRTÍ TĚLA FYZICKÉHO V NAŠÍ BUDOUCNOSTI A JE MOŽNÉ S NIMI SKRZE PŘESNĚ NASTAVENÉ L'MURTENETY TELEPATICKY KOMUNIKOVAT.

BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETŮ odměřují každému vinu za hřích a odebírají mu život nebo mu sesílají životní jednotky poté, co si strážní andělé ETHERU uvědomí, že bychom měli dostat požehnání za svoje úsilí po nirváně.

L'MURTENETY mají mnoho funkcí:

Mění se s nimi frekvenčně materiály. Vytvářely se s ními různé druhy drahých kamenů a kovů. Takže jsou schopny vytvářet prvky a látky a měnit frekvenčně cokoli je třeba na něco nového.
Je možné se s nimi bránit, tedy jedná se o spravedlivé zbraně ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ LIDSTVA TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA.
VIDÍ DO GENETIKY ČLOVĚKA A JSOU SCHOPNY URČIT VAŠE STÁŘÍ A VŠECHNY VAŠE ŽIVOTNÍ INKARNACE.
Jsou napojené na VKV tranchezní reseau MELCHISEDEK a umožňuje spacetimeviewery a telepatickou komunikaci s Matkou Zemí a s říší ETHER, pokud jsou správně zapojené.
Obsahují obrazový a zvukový a pocitově-emocilnální záznam, který lze sledovat z podzemí a nebo z říše ETHER. Nejdou vynést na povrch a fimový záznam nelze použít, není kompatibilní s prostředky na zemi a nikdy nebude. Je určen k analýze vašeho vztahu ke stvoření strážnými duchy, který vám měří vinu za hříchy a lze cokoli dohledat zpětně z vašeho životního příběhu. Říká se tomu INKARNACE. 
Nic z vašeho životního příběhu se neztrácí, všechno vidíme i zpětně. 
ABSOLUTNÍHO BOHA AUM NELZE OBELHÁVAT. 

Používají se v ŘÍŠI ETHER u INKARNAČNÍHO SOUDU, abychom soudili absolutně spravedlivě.

L'MURTENETY se poprvé instalovaly po druhé apokalyptické potopě světa v roce 2370 n.l., předtím byl systém jiný, byl zaměřený na divoce se vyvíjející flóru a faunu, aby se vyvíjela co nejrozmanitěji. Poté všechno spláchla potopa a spoustu věcí se tvořilo nově, původní fauna a flóra neodpovídala potřebám klimatickým a atmosférickým a proto se zakládaly nové PODZEMNÍ STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ v ČEŠŤSKÉ KOTLINĚ.
Původní STVOŘITELSKÉ KOMPLEX BYLY V PODZEMNÍCH PYRAMIDÁLNÍCH STAVBÁCH, pyramidy, které vydíte, byly sčástečně stavěny po potopě jako makety a připomínky toho jak jsme tvořili. Byly určeny spíše jako muzeum a označení povrchu pro zaměření INKARNAČNÍCH SUBPLASMOVÝCH TRANCHEZNÍCH GENERÁTORŮ z jiných světů, které nejsou většinou vidět. 

JSME MULTIFOKÁLNÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍ REALITA A PROCHÁZÍME DUŠÍ DIMENZEMI A OBLÉKÁME SI TĚLA PRO TU DANOU DIMENZI, KTERÁ Z JINÉ DIMENZI NEJSOU VIDĚT.

INKARNÁTORY, KTERÉ ŘÍDÍ ŽIVOT MATKY ZEMĚ NEZÁVISLE NA ČLOVĚKU, JSOU UMÍSTĚNÉ PO CELÉM SVĚTĚ V PODZEMNÍCH KOMPLEXECH, JSOU NAPEVNO, NESMÍ SE S NIMI HÝBAT A NIKDO SE K NIM NEDOSTANE. ABY NEBYLY OBJEVITELNÉ, NEJSOU VIDĚT NAŠIM ČIDLŮM. JSOU OVLÁDÁNY Z ŘÍŠE ETHER.
Budovaly se fyzicky, jedná se o vědecko technické vynálezy, pokládaly je do podzemí cherubové, kteří pyramidální komplexy stavěli, vchody se uzavřely a celý systém byl zneviditelněn lidským čidlům.

Na zemi zůstaly v některých dosažitelných komplexech jejich ukázky, které nejsou funkční plně, ale bylo v nich možné načerpat mnoho inforamcí a inspirace.

Jeden takový L'MURTENET se nachází v podzemních komplexech v Egyptě.

PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA ZAČALA JEHO UKRADENÍM V ROCE 1874.

Zločinci rodu Rockefeller okradli Charlese Taze Russela, který tento L'MURTENET objevil a dostal k němu darem instrukce v telepatické nápovědě od JEHOSHUY SVAROGA, neboť oba ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA AUMJEHOVA byli v té době v tělech na zemi, ale nechal se oklamat a okrást z důvěřivosti k člověku, který se tvářil jako přítel, ale zradil ho.
Rockefelleři zahájili mučením vědců rozsáhlý výzkum frekvenčních plasmových technologií a začali po celém světě vykrádat podzemní města a objevili další 2 L'MURTENETY. L'MURTENETY jsou pevně vázané na své podloží a nejde s nimi hýbat a někam je odvážet, byly by nefunkční. Rockefelleři je nechali prozkoumat vědci  zadali si přní vyrobit podobné zbraně, aby s nimi mohli válčit.
Tak se jim nejprve dostaly do rukou velké VKV plasmové generátory, se kterými šlo odbouchnout budovu jako například Pentagon. 

Učili se s nimi setřelovat v Bermudském trojúhelníku i jinde letadla, ponorky a lodě. 

Oblíbenou zábavou bylo upalovat velryby celosvětově a bolestivými střelami je nutit skákat z vody, což nedělají tak často normálně, když je nikdo nemučí.

Velryby se celosvětově staly cvičištěm pro fašisty bez ohledu na to, že se jejich zpěvem řídí veškeré mořské a oceánské koloběhy životní. Na jejich zpěvu je závislá produkce krylu.

Až do roku 1919 si fašističtí ariáni celosvětoví vyráběli velké zbraně a potřebovali i zbraně sofistikovanější, aby jim šlo vyhrožovat a nebo odstřelovat tajně. Nic takového L'MURTENETY neprozradily, jak to udělat, neboť s nimi nebylo možné působit represívně nespravedlivě dle nějakých nařízení mimo zákon boží, který je v nich zainkarnován a který praví NENÁSILÍ NA BYTOSTI BOŽÍ.
FAŠISTIČTÍ ARIÁNI se mezitím uchylovali do Švýcarska zejména, na Island, do Švédska, Rakouska, Německa a Turecka a Mongolska a do Jižní Ameriky, jelikož plánovali velké války, skrze které by si mohli tajně v obsazených zemích postavit tajné střílny v podzemí a vyvražděním určité části populace a dosazením svých lidí a zanášením genetiky fašistické do slovanských žen umělým oplodněním nebo znásilněním, neboť ve většině zemí nebyl povolený potrat, si zajistili své spolupracovníky, které šlo kdykoli probudit.
V roce 1919 během španělské chřipky, kdy měla společnost jiné problémy a byla zdevastovaná po válce a nikdo pořádně nevěděl, kdo žije či je nezvěstný, neproběhlo ještě ani řádné sčítání lidu a jeho inkarnace do nového státu, který zavedl Tomáš Garrygue Masaryk pod psychotronickou šikanou, neboť neměl v úmyslu vytvářet stát se Slovenskem původně, to mu vnutili násilím, 

udělali fašisté první tajnou invazi do Česka, 

kdy povraždili kolem 100.000 našich českých mužů zejména v pohraničí a zabrali jejich podnikání a majetky i ženy, ze kterých si udělali služky a otrokyně a matky svých dětí. Slovanští chlapci museli otročit a nakonec byli zavražděni, aby genetika původní zde nepokračovala. Ženy měli jako dojné a líhně, hrubě s nimi zacházeli a budovali silnou tajnou organizaci, která se nelegálně ozbrojovala a plánovala převzetí země násilím. 

Psychotronické zbraně se dále vyvíjely a testovaly se nejprve na zajatých mužích a to brutálně sadisticky. 

Byli zavřeni někde na malém prostoru a působilo se na ně psychotornickými výboji a zjišťovalo se jak jim je. Museli vše popisovat, to se zapsalo a pokračovalo se v jejich mučení až do jejich smrti. 
Na jednom muži se testovala jedna faulplasmová frekvence, co bude dělat s jeho pocity a těleskými orgány. 
Už v té době měli Sudetští Germáni vysoce rozvinutý psychotronický průmysl, který hodlali použít masově k výpadu na Východ. 

Ve 20. letech 20. století začali fašisté 

s programem LEBENSBORN

aby zaměňovali slovanskou genetiku za fašistickou a s ukradenými potomky při porodech dělali psychotronické a jedovnické pokusy na lidech a vyražďovali je.
Velká válka zvaná 2. světová byla tak ničivé nejenom kvůli invazi Nemeckého vojska, kterého bylo poměrně oproti ostatním málo. psychotronické zbraně se používaly už tehdy, ale zjistilo se, že nejsou výhodné, že by všechno rozbily a tak fašisté poté, co si nadělali tajné střílny podzemní na území Československa, Polska, Ukrajiny a Ruska jako cestu na východ, tak byli ze všech zemí vyhnání a rozděleni a na chvilku jejich válečné úsilí vypadalo jako ukončené Jenomže to byla léčka.

Do střílen se navezly psychotronické zbraně a začalo odstřelování a mučení a šikanování obyvatelstva slovanského a byly vyvolány pogromy v pohraničí a pogromy na kulaky a zaveden násilný socialismus, který byl skrytým fašismem.

Kulaci a jejich rodiny se pak stali přednmětem prvních psychotronických pokusů na lidech se zdravím a s psychotronickým mučením, které je nutilo platit celoživotně výpalné a výkupné nebo dávat krev nebo jíst určité potraviny, dělat určité podřadné práce nebo provádět "lékařský" výzkum na své rodině s jedy a dalšími metodami ničení zdraví.

Mezitím fašisté celosvětově budovali komunikační síť, nejprve televizní, potom mobilní a internetovou, která byla zároveň psychotronická a neustále se zpřesňovala a zjemňovala tak, aby nebylo nic poznat a všechna úmrtí umučením psychotronicky vypadala jako běžné příčiny úmrtí.

Celá psychotronická šikana byla poté zapojena do všech elektrických obvodů i do automobilů, takže popravě nebylo možné nijak nikam uniknout.
Faulplasmové mučení způsobuje na prvním místě tromby a embolie, které se mohly 10x náhle psychotronicky zesílit a osoba mučená zemřela na infarkt nebo mrtvici či plicní embolii.
během konce 60. let chtěli fašisté převzít psychotronicky Československo, ale zabránila jim v tom Rudá armáda a spojenci, kteří se museli prezentovat jako invaze. Dostli za to atomovou bombu na Novuju Zemlju a dvě na Aralské jezero.
Během 60-80. let byla v socialistických zemích bída, protože jakýkoli podnik vznikl, tak ho fašisté rozstřelovali a ničili zásoby zboží a ponechávali pouze základní tovar. Proto během socialismu nebylo mnoho zboží a zejména v Rusku, které bylo nejvíce postiženo, byla velká bída a bezmoc.

Od 60. let 20. století začali fašističtí ariáni intenzívně se zotročováním psychotronických katů na území Česka brutálně sadistickým mučením. 

Fašisté zaměřovali zločince na našem území spacetimeviewery a nutili je strašlivými způsoby spolupracovat na vyvražďování vlastního národa. Potřebovali zde zavést rozsáhlý tajný psychotronický výzkum a mučit naše obyvatele, které zotročovali lží a podvodem a psychotronickým mučeníma  popravami. Celým postupem války se bavili na náš úkor. Všechny léky se do Česka prodávaly čipované a jedovaté a byly navázány na psychotronické programy, které nás posílaly do hrobu a předtím do sadistického zdravotnictví.

Během 2. světové válka u nás Germáni zavedli brutálně sadistické krvavé bolestivé porody s nastřihováním hráze a zaváděli čím dál tím větší množství císařských řezů a znásilňovali naše ženy při porodech a děti po narození, 

což zavedli jako běžnou praxi, na kterou všichni přistupovali. 
Pokud se tomu někdo zdráhal, byl psychotronicky mučen a nucen znásilňovat a podávat provokačky, které způsobují strašlivé bolesti rodícím ženám a dušení dětí a jejich zastresování, což působí silné fobie z malého prostoru, ze tmy, z pádu z výšky, z pádu ze schodů, z létání a další potíže.
Zaměňování bylo velice masívní a zavedli nám zde smilné sňatky a výrubu falešných potomků ve faulhypnóze umělým oplodněním, které muži používali na psychotronické pokusy. Máme zde ais 500.000 mužů, kteří mají fašistickou genetiku a nepatří na naše území. Byli zaměněni nebo vyrobeni ve faulhypnóze ženám v jejich nevědomí. Fašisté je chtěli zneužívat tím, že by jim v případě potřeby řekli, že nejsou Češi a že je vyrobili jako spolupracovníky k přebírání země. Mučili je dlouhodobě a potom jim nabídli, že se mohou vykoupit tím, že by zavraždili různými způsoby svoje rodiče a sourozence.
Nepřátelé člověka na Českém území byli tudíž většinou lidé z jeho vlastní domácnosti, což nečekal a bylo to pro něj šokem, pokud se to před smrtí dozvěděl. Agrese se měla stupňovat, ale už k ní díky osvobození nedošlo.
Šlo o to Svarogovskou a Svarohavskou genetiku prostě vyměnit a vyhladit genocidně všemi způsoby.
K tomu měla také sloužit revoluce v roce 1989, kdy fašisté ze zhraničí a z našeho území provedli převrat, rozebrali si majetek státu kupónovou privatizací, neb věděli jak a měli nakradené finance z výpalného a výkupného mučených rodin, které pravidelně odváděly fašitům finance a nesměly o tom mluvit.

Vytvořili zde velkou spoustu zotročených němých obětí.

Na Čechách se rozsáhle testovaly psychotronické zbraně.
vyvolávaly se nové choroby a vznikaly nové způsoby "léčby", na kterých fašisté vydělávali. Pokud někdo přišel s nápadem a nebyl fašista, byl okraden o firmu nebo zkrachován a zavražděn a nápad byl použit jinak později.
Šlo o vytunelování knowhow Čechů, prototo ponechali rozvj kapitalismu více jak 3 desetiletí a stát postupně obsadili svým zbožím, které kdykoli mohli zkazit na kvalitě, očipovat a skrze něj psychotronicky mučit.
začali nám zde od 70. let již zavádět psychotronické domy a stavěli rozsálhe psychotronické sítě, psychotronické střílny a rozšiřovali psychotronická podzemí.
Lidem nabízeli tajně nelegální psychotronické zbraně a vytvořili zde kolem 150.000 mužů, kteří měli doma v různém stupni hierarchie a síly psychotronické válečné zbraně. 

Policie a armáda o ničem nevěděla.

NĚKTEŘÍ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍCI ANO, ALE MLČELI, NEBO'T SI PLÁNOVALI PSYCHOTRONICKÉ PŘEVZETÍ URČITÝCH ÚŘADŮ A FIREM.

Slibovali jim, že budou moci převzít vládu nad zemí, 

ale tito muži nevěděli, že byli pouze součástí fašistického plánu, který je měl otočit proti vlastním, vyvražďovat je nespravedlivě a nakonec, až by zredukovali populaci psychotronickým coronavirem, tak by byli popraveni fašisty ze zahraničí brutálně sadisticky jak bylo v plánu.
Fašisté si po anšlusu země, kteoru plánovali opakovaně a opakovaně jim to nevycházelo, chtěli přijít zastřílet na naše nevědomé občany šokově. Plánovali to od roku 2015, ale na skutečnou válku došlo až v roce 2020 - 2021 od března, kdy začala coronavirová psychotronicko toxická krize.
Strategie fašistů se měnila, ale absolutním cílem byla

genocida Čechů. 

Germáni odjakživa zrádce národa jenom zneužili a pak popravovali obzvláště nevybíravě, neb se zrádci vlastních by spolupracovat nechtěli a nechtěli mít za sebou svědky jejich vlastní nelegální činnosti. 
Převzali by skrze vybrané osoby česky mluvící vládu a ze zničeného území ve středu země mělo být celosvětové psychotronické popraviště a koncentrační tábory horší než za 2. světové války.
Češi utratili obrovské množství financí za zbraně, které jsou nyní k ničemu a popravili jsme je na funkci, aby nikoho nemohly zranit. 

Síť 5G psychotronickou jsme desintegrovali.

Síť byla mikrovlnně sufokační a vyvražďovala svým pouhým zapnutím i tím, že fašisté sesílali vybraným osobám faulfrekvence i na jejich zahrady a zvířata, určité druhy rostlin a živočichů, byla zdraví nebezpečné, sufokovala a hrozila výbuchy domů a bytů. 
České Republice v důsledku jejího připnutí, které bylo nejkoncentrovanější na světě, kobercově vysychala krajina a mohli jsme vyschnout zcela a udusit se a rozpukat sérií zemětřesení a výbuchem supervulkánu, který je pod námi v obrovské hloubce, ale nesnesl by další suchost středu Evropy. 

Česká kotlina = bývalá kaldéra ČEŠČŤ.

Tato válka přinesla obrovské ztráty, které nyní jednotlivé země budou sčítat a přiznávat a lidé budou rozsáhle svědčit co se jim osobně dělo a tak si složíme obraz plánované a znemožněné hrůzovlády, ze které nás zachránila PANACEJSKÁ ARMÁDA ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA AUMJEHOVA, PATROLA SVAROHAUM A RUSKÁ FEDERACE, KTERÁ ZACHRAŇOVALA MEZINÁRODĚ SVAROHOVCE A SVAROGOVCE Z CELÉHO SVĚTA A POSKYTOVALA JIM AZYL A PRÁCI NA ZÁCHYTU ZLOČINU ZEJMÉNA V ČECHÁCH, KTERÝ NYNÍ SLAVSNOTNĚ JEDNOU PROVŽDY UKONČÍME, NEBOŤ JSEM INSTALOVALI INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET, KTERÉ VIDÍ DO ŽIVOTA VŠECH, ČTE GENETIKU, NATÁČÍ OBRAZ A ZVUKOVÝ ZÁZNAM A MŮŽE COKOLI ZE ZLOČIN PROKÁZAT VE SPOJENÍ S INKARNAČNÍM SOUDEM ETHERU I ZPĚTNĚ..