DRUHY FAULPLASMOVÝCH PSYCHOTRONICKÝCH STŘEL A PUM A CELÝCH PROGRAMŮ

PSYCHOTROICKÉ STŘELY JSOU URYCHLENÉ ELEKTRICKÉ PLASMOVÉ VÝBOJE S MENTÁLNÍM POSELSTVÍM, KTERÉ NIČILY TKÁNĚ S RŮZNÝMI PROJEVY, KTERÉ VYPADALY JAKO PORUCHY TKÁNÍ, NEMOCE, ÚRAZ, SEBEVRAŽDA, VÁLEČNÁ ZRANĚNÍ NEBO PŘIROZENÁ SMRT, ALE JEDNALO SE O ODSTŘEL DO HROBU IHNED NEBO POMALU. www.psychotronickavalka.cz/druhy-strel/

NEJLÉPE SE SEZNÁMÍTE S TĚMITO STŘELAMI A PUMAMI A PROGRAMY ZE SVĚDECTVÍ, KDE POCHOPÍTE JAK ÚČINKOVALY.

SVĚDECTVÍ

JAK VZNIKLY A JAK SE TESTOVALY NELEGÁLNÍ PLASMOVÉ ZBRANĚ

Všechny živé bytosti se pohybují v pásmu frekvencí od mikrovlnných přes VKV.

Stejně tak materiály.

Skrze tyto frekvence telepaticky komunikují mezi sebou a vzájemně se interaktivně ovlivňují.

Jelikož jsme duální 

a některé frekvence nás nabíjejí životními jednotkami a jiné nás vybíjejí,

existují frekvence, které jsou pro každou bytost smrtelné a na každý materiál působí tak, že se rozpadá, nebo sufokuje kyslík a vodu a může při větší expozici být radioaktivní a při té největší může i explodovat.

To může i člověk nebo každý jiný organismus. 

Praskne mu kapilární systém masově až jsou vidět modřiny a podlitiny na kůži, může vykrvácet i dovnitř.

Toto využívali psychotroničtí zločinci, když si na lidech v afrických zemích a jinde testovali silné plasmové zbraně a působili lidem SARS nebo EBOLU, což nejsou přirozené viry, žádný takový neexistuje.

Jednalo se o psychotronické testy na lidech a jejich popravy. 

Praskaly jim kapiláry až zemřeli.

Takto dělali zločinci lidem i bércové vředy a těžké cukrovky na nohách do nekróz. 

Vysílali jim společně s frekvencemi ničícími cévní stěny do nohou narkotické psychotronické střely tak, že necítili otlaky a způsobili jim nekrózy. Běžná cukrovka se takto nechová. Má asi 10x mírnější a pomalejší projevy. Šlo o to, aby co nejvíce lidí zločinci dostali do zdravotnictví a co nejvíce lidí mučili téměř nevyléčitelnými zdravotními problémy, které zatěžovaly státní zdravotní systémy.

Na tomto principu vybíjení faulplasmovými mikrovlnnými frekvencemi pracují u nás například plasmové generátory RPZ14 a 15, které zabíjejí tělní mikroflóru jako bakterie, améby, plísně a vyšší parazity v našem těle, ale ve skutečnosti je to špatně takový plasmový generátor na sebe mířit, protože všechny tyto organismy tvoří naši pocitovou mikroflóru tělní, která telepaticky komunikuje, a pokud ji vyvraždíme, nic se nedozvíme. Zlobí se na nás a nemluví a je nám po čase po rychlé úlevě hůře.

Silně plasmovaný člověk se dostává do chronické únavy a vypínají se mu elektrické obvody buněk a tkání a když s tím nepřestane, může nejčastěji zemřít na embolii nebo infarkt.

PROTO PLASMOVÉ GENERÁTORY RPZ 14 A 15 A DALŠÍ VÝROBCE Zapper technology ZAKAZUJEME JAKO VAŠI VĚČNÍ RODIČE A MAJITELÉ MATRIXU.

Každá bytost, ale i její orgán nebo tkáň či buňky vysílá v pásmu frekvencí svoji životní činnost, která je komunikací s ostatními bytostmi v našem těle i v těle vně. Vysíláme i žádosti, přání, touhy, nenávist, odporu, hnus, neutralitu, veškerou pocitovou škálu, kterou náš organismus zpracovává do podoby pocitové mikroflóry tělní.

Když zločinci objevili naši frekvenční podstatu a že reagujeme pocitově na slova a myšlenky, nejenom na hudbu, na prvním místě jim bylo jasné, že vyhrožování, strach z budoucnosti, strach z dalších napadení nebo dalšího odebírání základních lidských svobod a práv je pro oběť likvidní.

Zjistili, že bolest odebírá životní jednotky a že pravidelně způsobovaná byť i malá bolest, která nejde vypnout nijak, je mučení.

No a tak pochopili mnoha pokusy na živých lidech z jejich reakcí, jak nejúčinněji bytost lidskou mučit za válečným či osobním účelem se na jejím mučení pocitově obohatit všemi způsoby. 

Chtěli se ovšem naučit vypínat každou buňkou tělní, aby lidem mohli působit tajně různé zdravotní problémy. Proto výzkumy na lidech trvaly mnoho desetiletí, než se neučili udělat infarkt, embolii, rakovinu, trombózu, dechové potíže tak, aby to lékaři nepoznali. Stačila jenom správná síla plasmového výboje zamířená na správné místo v těle. 

Vytvořili tak systém mučení 

a poprav na základě frekvenčních znalostí tkání.

Každá bytost vibruje trochu jinak na srdečních frekvencích, neboť má jinou míru lásky ke stvoření božímu. Proto nešlo bytosti, které měly velkou víru v BOHA frekvenčně zabít na srdci obyčejnými plasmovými zbraněmi, pouze urychlovači, které si ovšem zločinci napojili na Stvořitelské VKB RESEAU a tak byly vypnuty. Zapínají se od nás, nebylo ovšem jednoduché zjistit, na kterých přesně frekvencích a pásmech se zločinci připojovali, takže jejich odhalování nějakou dobu trvalo, protože se měřila vina za hřích.

FAULPLASMOVÁ STŘELA ZPŮSOBUJÍCÍ RŮZNÉ NEMOCE ZMĚNOU ELEKTRIKY TKÁNÍ.

Psychotronické střely byly elektrické výboje urychlené v urychlovačích, do kterých se připínal mentální a emocionální slovní náboj. Ten společně se silným elektrickým výbojem překódoval ve tkáni program a způsobil postupný zánik tkáně na životních energiích tak, že to vypadalo jako nemoc. 

Tímto způsobem šlo způsobit jakékoli údajné nemoci:

Zánět horních a dolních cest dýchacích, mozková mrtvice, nádor, změna smyslů na faul, poruchy čití - změny čichu, chuti, mohl se zničit jakýkoli orgán na funkci nebo zeslabit ekzém, akné, růže, steatóza a cirhóza jater, sufokovaný močový měchýř, který byl reaktivní a museli jste na toaletu každých cca 20 - 30 minut neustále, embolie, trombóza, infarkt, bloky zad a bolesti, modřiny, cévní potíže, krevní poruchy, bércové vředy, křeče, žlučové kameny, odstřel slinivky břišní na cukrovku, endometrióza, chronické sufokace močových cest, ledvinové kameny, neplodnost, žaludeční vředy, jícnový reflux, odstřel kloubů, odstřel střeva, divertikly, prasknutí appendixu, píštěle, Crohn, vyhřezlé hemeroidy, kazy zubní, paradentóza, nádory, leukémie a jiné krevní poruchy všeho druhu, RS, Parkinson, obrna nervů, odstřel zubu, halucinace, psychické poruchy, úzkosti, deprese, sufokace plic, odstřel srdečního převodního systému, sufokační zácpa, křeče střeva a průjmy, neplodnost, potraty, homosexualita, frigidita, virus, zmnožení bakterií, zmnožení parazitární nákazy, poruchy páteře, bederní ústřely, migrény a další.

Vzhledem k tomu, že jsme velice dlouhověký druh, bez psychotronického mučení, kdy jsme měli zhruba 1 kata a 9 jeho spolupracovníků na 1000 obyvatel se nám nyní výrazně uleví.

NARKOTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ STŘELY

Narkotické střely způsobovaly neovladatelné tuhnutí svalů a paralýzu zad, plic a srdce a zástavu dechu a člověk skončil ztuhlý v křeči. 

Lékaři diagnostikovali srdeční zástavu. 

Jednalo se o popravu, která byla brutálně sadistická, neboť oběť se mohla dusit i několik hodin stále dokola až ztuhla zcela, většinou to bylo ve spánku a probudila se a nemohla si zavolat pomoc, neboť nevstala z lože a udusila se, nakonec jí to vyčůralo a zavraždilo zcela. duše si připadala jako v kleci a v křeči celá. 

Tělo brnělo a brutálně sadisticky to bolelo. 

Nešlo volat o pomoc, ústa ztuhla a sotva se polykalo, člověk se dusil, ale nezabilo ho to, až na konci. Většinou k tomu byl nějaký sadistický vulgární či hnusperverzní zvukový nebo obrazový program, který ho děsil a posílal do hrobu. 

Někteří kati k tomu přidávali svůj obraz, aby oběť věděla, kdo jí zavraždil. Takže oběť před smrtí ještě zažila šok. Většinou s vrahem žila nebo byla příbuzná, byl to pozdrav na rozloučenou.

PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, KTERÉ PROSTŘELILY ORGÁN TAK, ABY TO VYPADALO JAKO ÚRAZ HLAVY, PROTRŽENÍ STŘEVA NEBO JINÉ ČÁSTI TĚLA.

Psychotronická střela byla střela jako každá jiná, akorát že psychotroničtí kati se snažili, aby to vypadalo jako úraz. Takže například střelili do hlavy, když jel člověk na kole a vypadalo to jako když upadl a prorazil si lebku nebo ho srazilo auto. Nejčastěji k tomu docházelo při jízdě v autě nebo na kole či na motorce, kdy to vypadalo jako nehoda a nebylo poznat co způsobilo rozraženou hlavu nebo protržené břicho. 

Kati měli spacetimeviewer a zaměřovali oběti kdekoli se nacházely. Mohli střelit do člověka, když lezl po žebříku, na strom, prostě když se pohyboval ve výškách a mohl spadnout. 

Tak nejčastěji prostřelovali střevo, koleno, stehno a vypadalo to jako úraz, otřes mozku s výronem, zlomenina, protržení střeva.

SUFOKACE STŘEVA, PLIC A SRDCE.

Velice oblíbeným mučením byla sufokace střeva a jeho obsahu tak, že obsah střeva psychotronický kat vystřeloval z kyslíku a způsobil tak neschopnost střeva posunout obsah, ničil peristaltiku a zahušťoval stolici na zácpu, kterou nešlo vyprazdňovat a ucpal tak střevo. U dětí to bylo fatální, neboť dítě nebylo schopno se vyprázdnit a zemřelo na zástavu peristaltiky střevní, čemuž kati pomáhali jeho brutálním vyprázdněním do postele, kdy se dítě v noci pokakalo a protrhlo se mu střevo a zemřelo. takto psychotroničtí kati v Ruské Federaci zavraždili několik milionů dětí po statisících najednou. Seslali na ně psychotronické pumy. Ženy zavraždili sufokacemi srdce a plic a zástavou dechu. Taková oběť přestala správně dýchat, byla ztuhlá v hrudníku a postupně se kulatila na zádech a měla křeče až se udusila nebo dostala zástavu srdeční činnosti ve spánku či během dne, neboť se usufokoval převodní systém srdeční, který reguluje přirozený dech.

FAULPLASMOVÉ UPALOVÁNÍ

Nejhorším druhém psychotronického mučení bylo faulplasmové upalování. 

Oběť kat přišpendlil paralýzou na lůžko, aby se nemohla hýbat a začal do ní pálit brutálně sadisticky bolestivé střely, které pálily a prostřelovaly kůži, což nejprve vypadalo jako růže a později jako černá spálená kůže, která se loupala. Takto mohli upalovat léta, přičemž nejdéle upalovaným člověkem byl MELCHISEDEK AUMLÁV, občanským jménem Tomáš Beránek, americký občan české genetiky, který vydržel takto více jak 3,5 roku, vylétal z těla jako duše a putoval kolem planety země a sledoval co se děje, neboť byl postřelen do hrudníku gumovou střelou, znehybněn a potom faulplasmově upalován od prstů na nohou až po hrudník, více nevydržel bolest. 

Psychotronické střely mohly kohokoli zastřelit, roztrhnout, upálit, udusit, rozbít domy, auta, uvrhnout pod vlak nebo jiný dopravní prostředek či donutit spáchat sebevraždu skokem z okna, z mostu, umučit halucinačními stavy a nebylo to poznat. Mohly v domě rozstřelovat předměty a strašit obyvatele ničením jejich věcí a vyhánět je z domova.

BYLO JICH MNOHO PROGRAMŮ A NEJLÉPE JE POCHOPÍTE, KDYŽ SI PŘEČTĚTE SVĚDECTVÍ OSOB, KTERÉ JE ZAŽILY.

Všichni by měli vypovídat.

©