DEVASTACE PLANETY ZEMĚ BOHEMIE BEZOHLEDNOU PSYCHOTRONICKOU VÁLKOU

www.psychotronickavalka.cz/devastace-planety/

DEVASTACE PLANETY 

TĚSNĚ PŘED KOLAPSEM

Kdyby se nezastavily atomové výbuchy inkarnací obsahu atomových bomb a nebyla síť 5G vypnuta a nebyly vypnuty všechny desakralizující a debilizující fauplasmové sítě, došlo by už ke kolapsu planety Země BOHEMIE, 

neboť již nebyla schopna unést zejména sucho a faulplasmové sufokace

a zemětřesení na pomezí posouvajících se litosférických desek. 
Bylo jich čím dál tím více ročně 
a vybuchovaly sopky již více jak 30 let ve Středozemí a nyní i na Kanárských ostrovech, což jsou znamení suchosti Evropské pevniny masově, 
což byl stav podobný jako na přelomu letopočtů, 
kdy bylo potřeba změnit kalendář o 10 dní, 
když se po rozsáhlém celosvětovém zemětřesení změnily povrchy téměř všech kontinentů, 
a planeta Země se zalila obrovskými vlnami tsunami, 
zredukovala se populace a asi 5 let byl hladomor a bída. 
Planeta Země se otočila v celosvětových vodách asi o 15°, 
změnily se její povrchy, 
neboť se rozsáhle odlámala křídová pevnina zejména v Evropě 
a změnily se její otáčky asi o 10 dní.

Tsunami v roce 2002 bylo způsobeno atomovou bombou v Indickém oceánu, kterou LUFTHAFFE NWO poslala na Indii zejména, aby jí ekonomicky devastovala. 

Prohrála zde totiž psychotronickou válku a Indii devastovala na ekonomice. 

Totéž udělala s Japonskem a následkem toho je havárie ve Fukushimě. 

Tyto ekologické katastrofy mají nedozírné následky na oceánský život a na život na pobřežích zasažených oblastí.

Další celosvětové zemětřesení by lidská civilizace ani planeta Země BOHEMIE již nepřežila, měla již tak křehkou ekonomiku jednotlivých zemí 

a nikdo by již vyspělé civilizace nedal dohromady. 

Planeta Země BOHEMIE by dožila asi 13 roků přírodních katastrof a celá by se rozbila.

Nemůže nám vládnout negramotný sadista.

Vlivem zemětřesení ve spojích litosférických desek se celé desky posunovaly sem a tam a dělá to dodnes 

příliv silný v některých oblastech 

a přímořská města jako Benátky mizí pod vodou. 

Planeta Země se kýve 

v celosvětových vodách v důsledku toho.  

Krádeží L'MURTENETU 

a jeho manipulací fašisté rozhodili zemskou navigaci na oběžné dráze kolem slunce

To bude ještě nějakou dobu trvat, 

než se planeta Země BOHEMIE znovu ustálí na své oběžné dráze. 

Asi 30 let, takže je třeba města, 

o která nechceme přijít, zajistit hrázemi.

Další problém, 

který vytvořila válečná demagogie, 

byla negramotnost 

a vadná intuice obyvatelstva i vyspělých zemí, 

které nezalévaly 

a střed Evropy málem kobercově vyschl, 

kdybychom nezalévali L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ.

Francii dosud hrozí zemětřesení ze sucha a neúroda. 

Německo je na tom podobně.

Varováním je výbuch sopky na Kanárských ostrovech.

Česká Republika mále v létě 2020 kobercově vyschla. Průběh vysychání a zalití můžete sledovat zde:

www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

Přišli jsem o velkou spoustu jednodruhových lesů, které nejsou správně vysázené, kůrovcem. 

Vyschl částečně pramen Labe, 

který drží všechny zemské koloběhy říční v Evropě a jeho další pokles by znamenal celoevropskou vodní katastrofu poklesem říčních koryt. 

Bylo riziko dalších výbuchů sopek v důsledku toho 

a velkého zemětřesení s následkem tsunami v Evropě.

FAŠISTÉ POTLAČOVALI SYSTEMATICKY EKOLOGICKÁ HNUTÍ A ROZKRÁDALI MYSLITELŮM JEJICH VYNÁLEZY, MUČILI JE A VYVRAŽĎOVALI. 

NAHRAZOVALI JE I DVOJNÍKY, ABY NEBYLO POZNAT, ŽE ZMIZELI ZE SCÉNY.

________________________

Planeta Země GAIA - BOHEMIE je celkově přehřátá. 

Na rozsáhlých odlesněných horkých plochách se tvoří V AFRICE, zejména nad Saharou, 

hurikány

které se potencují nad oceány tak, že například horká Sahara, kterou potřebují začít kultivovat Američani, dělá hurikány v Americe. 

PÍSEK SE MUSÍ ODTĚŽOVAT A ROZSYPAT V ZEMĚDĚLSKÝCH 

A MĚSTSKÝCH OBLASTECH CELOSVĚTOVĚ ROVNOMĚRNĚ. 

MUSÍME ALKALIZOVAT A ZAJISTIT VĚTŠÍ SYPKOST ZEMĚDĚLSKÉ A ZAHRADNÍ PŮDY.

Američani musí zalévat správně místo HAARPU L'MURTENETY A STAVĚT SLUNEČNÍ KRUHY, RYBNÍKY A ZALESŇOVAT, JINAK BUDOU MÍT STÁLE HURIKÁNY, BOUŘE A TORNÁDA.

Američanů musí stavět umělé kopce a větrolamy.

Na menších plochách, které nemají vzrostlé olistěné rostlinstvo, 

meze a rybníky, se tvoří

 tornáda. 

Pokud je nechceme mít i u nás, neboť planeta Země BOHEMIE celkově schne a bude to trvat nějakou dobu celoplanetárního zalévání, než tornáda ustanou, 

musíme začít sázet stromy, stavět rybníky, rozdělit pole mezemi a vysázet keře a zalévat, 

abychom neměli tornáda.

Povodně se tvoří v důsledku suchosti půdy, 

kdy dojde na silné deště, 

což je samoregulační mechanismus Matky Země, 

aby se zalila, tu má do určité míry, 

potom přicházejí zemětřesení. 

Deště se pak nevsakují, když je tvrdá a suchá půda.

ROVNOMĚRNÁ ZÁLIVKA A DOSTATEK OLISTĚNÉHO ROSTLINSTVA JSOU NUTNÉ PRO TO, ABY NEBYLY POVODNĚ.

Lesy se musí zestátnit a majitele vyplatit. 
Stát musí lesy prokácet, 
zalít na kopcích a zasadit olistěné stromy 
a keře a zajistit, aby je zvěř neožrala, než vyrostou spontánně.
Ideální je na vrcholku kopce postavit sluneční kruh a pršet na něj. 
Sluneční kruh se tam ponechá a dají se zde menhiry až vyrostou stromy, 
což je na kopcích problém, musí se ohradit, 
aby je nesežrala zvěř, která se začne množit. 
Ta se musí krmit a regulovat tak, že je krotká 
a krmí se cannabisou, když ji chceme zregulovat. 
Musí se odčervovat bylinami, které se musí masově vysít a vysázet. Chybí nám v přírodě.
Je třeba vytvořit pro ni ohrady, kde má přístřešky a kde se krmí a lze jí tam uzavřít a zregulovat. Nesmí se střílet. Jedině narkotické střely a odnést do ohrady, kde se nechá nějakou dobu, krmí se a potom se nakrmí cannabisou a odvelí na nebesa. 
Maso se musí rychle vykrvácet a proto je při odlovu cannabisou nutné zvěř sledovat a rychle zasáhnout, když zemře. 
Podřezává se hrdlo a nechá se vykrvácet hlavou dolů jinde, než jsou ostatní.

Na přehřátých plochách země sufokují toxické látky, kterých je ve vodě a půdě hodně, protože všechny země nedovoleným způsobem likvidují plevely, které jsou léčivé a čistící, a vadně redukují hlodavce a hmyz.

Musíme vyhlásit celoplanetární zákaz výroby vražednýcho toxických látek a začít žít ekologicky, není možné dále nechat mizet další druhy, za chvíli bychom neměli na co koukat, z čeho se učit a co tady dělat. 

Mizí rozmanitost obrovským tempem. 

V Brazílii kácí deštné pralesy a je zde hodně léčivek 

a živočichů k pozorování a rozmnožení. 

Byli stvořeni za účelem jejich pozorování, 

abychom si od nich vzali mustr a vytvořili pro sebe vědecko-technické vynálezy.

LIDSTVO VYSPĚLÉ TO VÍ A NIC PROTI TOMU NEDĚLÁ A FAŠISTÉ NWO LUFTHAFFE POTLAČOVALI EKOLOGICKÁ HNUTÍ A PODNIKATELE A PLANETA ZEMĚ BOHEMIE POTŘEBUJE JEDNOTNOU CÍSAŘSKOU PANACEJSKOU TRIBULÁTNÍ SPRÁVU ŘÍZENOU ABSOLUTNÍMI BOHY, 

ABY EXISTOVALA AUTORITA, NA KTEROU JE MOŽNÉ SE PLNĚ SPOLEHNOUT.

Když se do toxicity přidala mikrovlnná síť 5G, 

tak vymíraly masově druhy hmyzu 

a ptáci a přemnožovali se hlodavci a druhy, 

které nejsou užitečné. 

Jsme dualita a jakmile se přehoupne určitá mez, 

planeta Země nás začne trestat a uvědomovat, 

že jsme něco udělali špatně. 

V České Republice se například množili žlutí křižáci. 

Žlutá je vidět a je varování. 

CHEMTRAILS SE SVÝMI PSYCHOTRONICKÝMI JEDY A ČIPY NAPÁCHALY V PŘÍRODĚ NEROMNOMĚRNOSTI VE VÝSKYTU DRUHŮ.

Fašisti vyvražďovali obětem i rostliny na zahradách 

a jedovali kolem jejich domů, 

aby je vyhnali a tím přidávali přírodě rány, 

které není schopna sama zvládnout, 

zejména když se nezalévá a neroste plevel. 

TÉMĚŘ NEJSOU MOTÝLI. TO JE ZNAMENÍ, ŽE JE TO ŠPATNÉ S ROZMANITOSTÍ, KTERÁ KLESÁ, PROTOŽE NEMÁ VODU. JEJICH HOUSENKY NEPŘEŽÍVAJÍ SUCHO.

Příroda má velkou samočistící kapacitu, 

ale při sekání jednodruhové trávy není na tuto schopnost prostor. 

Musíme nechat vyrůst divoce pampelišky a bodláky 

a jiné druhy přirozeného plevele, který je hořký a čistí půdu. 

Musíme zalít zemské přepážky, 

ve kterých nám chybí 3m vodního sloupce průměrně, 

abychom vázali vodu od oceánů. Musíme vystavět rybníky a meze, 

rozdělit pole a dosázet asi 1/3 lesů listnatých plných keřů s bobulemi pro zvířata, 

aby se mohla divoce rozmnožit. na našem území nemáme téměř žádnou zvěř a ptáky. 

Chybí nám zdravé včely, nemají květy, 

kterých by se nasytily 

a vyrobily si jídlo pro svoje mláďata. 

Musíme vysazovat a vysévat barevné květy a alkalizovat půdu i vodstva.

POTŘEBUJEME BAREVNÉ LOUKY.

Nerostou spontánně a není je možné ani vysít, 
když je toxická půda a není dostatek zálivky. 
Květiny mizí a je naprosto nutné je množit 
a sledovat jak se přidávají přirozeně nové a nové druhy v určitém pH půdy.

Včely potřebují nutně podpořit včelím papírem 

a vyséváním barevných květů. 

Bez včel není úroda a toxické látky je devastovaly společně s mikrovlnnou síťí 5G, 

která je málem vyhubila.

Celá planeta v posledních asi 15 letech zaznamenala masové úhyny živočištstva, 

kterých bylo průměrně asi 800 masových úhynů ročně celoplanetárně, 

to znamená 2 - 4 masové úhyny denně. 

S tímto tempem vymírání bychom tady dlouho nebyli.

Více se dočtete zde:

https://www.psychotronickavalka.cz/masova-umrti-zivocichu/

Fašisté se zřídili v oceánech tréningová psychotronická cvičiště a odstřelovali kytovce. 

Pálili je na kůži a stříleli až je doháněli k zoufalým výskokům na pobřeží nebo je rozstřílené voda vyplavila.

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

Velice trpěly velryby a uvědomujeme vás, že je 

na jejich zpěvu je závislá tvorba krilu, 

život bez nich není možný a je třeba je nyní, 

když se jim ulevilo od psychotronického mučení, 

pomoci regenerovat zejména jejich klidem na mátění a páření. 

Musíme zajistit čistotu míst, kde se páří. 

Nesmíme dále splavovat do vody toxické látky v řekách a na pobřeží.

Všimněte si, jak jsou původně modrobílé velryby černé z popálenin psychotronickými zbraněmi.

Oceány mají obrovský problém s odpadky, které bude třeba uklidit. 

Velké množství živočichů se v nich zabíjí a velká vodní plocha posetá plastem sufokuje, 

je jedovatá a přitahuje sluneční záření a ohřívá Matku Zemi, 

která je již tak horká. 

Na těchto plochách mohou vznikat nežádoucí jevy. 

Plasty na pevnině vadně pohřbené mohou vzbudit scarabey

Některé jejich druhy mají plastožroutské housenky. 

Jejich probuzení trvá asi 50 let a jsou nebezpeční, protože jsou masožraví a mají plastové krovky. Jdou zabíjet spíše pouze elektrickým proudem nebo vařit ve vodě. Museli byste chodit oplechovaní jako roboti, prožerou se téměř vším a koušou a žerou maso. Útočili by na lidi. Nesmíme je vůbec dovolit. 

V rozvojových zemí, kde je hodně písku, se plasty musí rychle uklidit. Za 30 let cca by tam mohla být scarabeová katastrofa. 

Plavou a jsou schopní se přeplavit i přes oceány. 

Nesmí se to dovolit nikde.

SCARABEOVÉ NEMAJÍ ŽÁDNÉ PREDÁTORY KROMĚ ČLOVĚKA.

Všimněte si problému se scarabey ve starověkém Egyptě. 

Líhli se z písku, neboť měla atmosféra a všechno tenkrát jiné složení. 

Prastaří Egypťané byli druh cherubů, byl to přechodný článek evolučního vývoje člověka. 

Vládli elektrickým proudem, vyráběli elektrické ohradníky a měli na scarabey tyče, 

které nabíjeli o sloupy džed a různá jiná zařízení. 

Uctívaly kočky, protože je chytaly. 

Tenkrát nebyli scarabeové tolik žraví a plastoví, takže šli zvládnout. 

Egypt je jejich zobrazení plný, protože každá generace scarabeů roste 

a nakonec se vytvoří matka scarabeová, 

která může mít až 80cm, je zahrabaná v písku 

a rodí tolik vajíček, že je třeba ji najít a zabít. 

Tu byste museli střelit do srdce a pořádně rozmlátit, 

jenomže se nevyhrabává často, chodí se krmit lovem většího kusu masa, 

například dobytek, který během několika dnů sežere 

a zase se zahrabe, 

asi měsíc se jí tvoří vajíčka a potom rodí hromadně.  

Ve vrhu je jedna další matka. Vylézá jenom v noci. 

Proto mají v Egyptě její zobrazení v kameni a její skutečné velikosti. 

Byla to pohroma pro Egypt a její odchyt se slavil pravidelně jako svátek. 

Její fotografii vidíte níže jak velká byla, je to skutečná velikost, Egypťané udělali její kopii do kamene.

PLASTOVÍ SCARABEOVÉ BY BYLI EKOLOGICKÁ KATASTROFA A MUSELY BY SE POŘÁDAT HONY NA MATKU SCARABEOVOU. JE JEDNA A DOBŘE SE SCHOVÁVÁ V PÍSKU V HLOUBCE ASI 3 METRY.

Musely by se povolat drony a celá oblast vystěhovat a modlit se, 

aby se scarabeové, než se zničí jejich hnízdo, nerozmnožovali. 

Naštěstí mají společenství takové, že matka je jedna, 

ale každé dva roky se tvoří nová 

a žijí společně dlouho i několik desetiletí, 

rozšiřují se do stran. 

Umírají při nedostatku potravy, 

ale žerou všechno maso a vyvražďují cokoli. 

Jedí i mrtvoly. Koušou a jsou hroziví, dorůstají několik centimetrů 

a čím větší se vidí, tím větší matka. 

Matka nemusí být tak velká, 

roste lety a čím je větší, 

tím více scarabeú najednou plodí a vylézají z písku. 

Filmy o scarabeích nejsou daleko od pravdy. 

Napadají hromadně všechno maso. 

Abyste rozšlapali plastového scarabea, 

museli byste mít železné boty 

a beton minimálně nebo kachličky či kamennou podlahu, 

jinak byste ho jenom zašlápli do země.

Plasty je třeba přestat vyrábět, recyklovat a neschopné recyklace správně spálit. 

Není možné je zahrnovat do země a být dále neglektivní k jejich hromadění. 

Není správně zásobovat země, kde nejsou schopni spravovat svoje země tak, 

aby se lidé nekontrolovaně množili na jejich odpadcích.

AGRESÍVNÍ ARIÁNSKÝ FAŠISMUS ANI PSYCHOTRONICKÁ ŠARÍA NEMŮŽE VLÁDNOUT PLANETĚ ZEMI.

BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET NYNÍ ZAJISTÍ CELOSVĚTOVÉ ZAINKARNOVÁNÍ ZLOČINU FAŠISTICKÉHO ARIÁNSTVÍ TAK, ABY NIKOMU NEMOHLI ZLOČINCI ŠKODIT.