CO BY SE STALO, KDYBY VÁLKU VYHRÁLI AGRESOŘI S NELEGÁLNÍMI PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI.

ŽILI BYSTE ASI 13 APOKALYPSU MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

CO BY SE STALO, KDYBY PSYCHOTRONICKOU VÁLKU VYHRÁLI GERMÁNŠTÍ AGRESOŘI?

Nejprve se seznamte se stavem Matky Země BOHEMIE během jejich agrese, která trvala přes 150 let.

MATKA ZEMĚ BOHEMIE JE CELOPLANETÁRNĚ SUCHÁ.

Na mnoha místech světa jí hrozí kobercové vysachání, a to i tam kde to nikdo nečeká. Nemáme naplněné zemské přepážky vodou a musíme sjednotit svět k celoplanetárnímu zalévání všech zemí světa. Nevážeme deště ve vnitrozemí.
V České Republice se prší už několik let L'MURTENETY z RUSK0 FEDERACE. Stavěli jsme za tímto účelem sluneční kruh, aby bylo na co paprsky, které mohutně váží deště, připrnout.

KDYBY NÁS PŘEVZALI FAŠISTI, KOBERCOVĚ BYCHOM VYSCHLI JIŽ V LÉTĚ 2020 A ŠOKOVĚ BYCHOM SE UDUSILI.

Aby některá oblast nedostala povodně nebo hurikány či tornáda, musí se pršet a a stavět závlahy cíleně podle 

ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO PLÁNU. 

Ten nikdo zatím nezná, protože čekámá na absolutní kapitulaci agresora a čekáme na jeho pokorné přijetí našich podmínek, jak budeme nyní zachraňovat Matku Zemi BOHEMII, kterou devastovali mikrovlnnou sítí 5G, který vybíjela mnohé druhy rostlin a živočichů a hmyzu zejména.

 Hrozila by neúroda a hladomor.

Dalším závažným problémem je, že není ropa pro vědecko-technickou civilizaci, 
která má velkou spotřebu paliv. 

Ropa vyschla na mnoha místech, protože nezaléváne a celkově ji není planeta Země v tomto množství zpracovat tak, abychom nebyli toxičtí. 

Budeme tedy redukovat a ekonomizovat dopravu a nuceně rychle zavádět alternativní zdroje energií. Ty nesmí být z rostlin. Vyčerpává to půdu a my potřebuejemv každém státě soběstačné zemědělství.

Vyjdou mnohé zákony, napříkald, že nikdo nesmí cestovat do práce dále jak 50km od domova a musí jezdit organizovaným hromadným svozem. 

Chceme zemědělsky a chovatelsky soběstačné vesnice.

Auta budou mít pouze vyvolené osoby, odstatní budou muset přejít na půjčovky, taxi, která zlevní, a na hromadnou dopravu. V každém okrsku budou zřízeny prodejny základního zboží, aby lidé přes týden měli všeho dostatek a nemuseli vyndávat auto. Pořídí si vozíčky, kárky a tašky na kolečkách a budou nakupovat v místě, kde bydlí. Chceme, aby vznikaly prodejny, kde bude státem garantované místní eko bio zboží a budem levné.

Budeme organizovat kolektivní dovolené a zíjezdy po naší vlasti z každého většího města.

Do zahraničí se bude smět organizovaně každé 3 roky, a to do sousedních zemí. Daleké země, obsluhované letecky budou povoleny 1 za 5 let. Delší pobyty jenou za 10 let.

Ropa je obnovitelná, ale musíte si uvědomit, že to bude asi 30 let trvat a mezitím se musíme naučit využívat jiné zdroje energií a více budovat svoji vlast, aby byla krásná na pohled. 

Chceme pohádkové království.

KDYBY VYHRÁLI FAŠITÉ, VYVRAŽDILI BY NELEGÁLNÍMI PSYCHORONICKÝMI ZBRANĚMI VEŠKERÉ NAŠE OBYVATELSTVO A Z NAŠI ZEMĚ BY UDĚLALI PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ.

MIKROVLNNÁ SÍŤ 5G BYLA JEDOVATÁ PRO ŽIVOT.

Byla zapnutá jako mikrovlnná klec a sufokovala krajinu, obytné budovy a naše všehobytí. Odnímala kyslík, vodu a měnila prvky alkalické na toxické látky jako například arzén.

Vyvražďovala by jednotlivé obyvtele Matky Země na našem území a nebyli by schopni obnovit komunikaci, neboť síť 5G rušila svým nastvením přirozené telepatické komunikace všech složek přírody. 

Dělala interference a některé její frekvence zabíjely cíleně i náhodou určité důležitÉ organismy pro zachování soběstačných ekosystémů.

Musela být vypnuta a už se neobnovovat, což již nejde, protože by postupně vyvraždila všechny druhy a lidstvo by žilo jedno přírodní katastrofu za druhou. 

Povodně a kobercová sucha, poté zemětřesení, výbuchy buněk a pokles dna sopky Etny by nakonec spustilo celosvětové zemětřesení na jednom místě za druhým, občanské války, hladomor a nakonec apokalyptickou smrt matky Země BOHEMIE tak, že by detonovala ze svého nitra a rozbila by se.

ŽILI BYSTE ASI 13 LET BRUTÁLNĚ SADISTICKOU APOKALYPSU.

DĚKUJTE ZACHRÁNCŮM, ŽE JSTE BYLI OSVOBOZENI.