CHEMTRAILS ANEB PRÁŠKOVÁNÍ ČIPŮ A PSYCHOTRONICKÝCH JEDŮ Z AMERICKÝCH LETADEL PRO LEPŠÍ SPOJENÍ PSYCHOTRONICKÝCH POPRAV A MUČENÍ A FAULPLASMOVÝCH ZBRANÍ NWO LUFTHAFFE

www.psychotronickavalka.cz/chemtrails/

PSYCHOTRONICKÉ CHEMTRAILS

rozptylovala letadla uzpůsobená k rozprašování psychotronických jedů a čipů pro psychotronickou šikanu, psychotronická mučení, psychotronické popravy a psychotronickou coronavirovou válku na ovládnutí planety Země BOHEMIE sadistickým psychotronickým násilím NWO LUFTHAFFE.
Jedná se o US patent. Letadla mají uvnitř obrovské tanky, které se plnily jedy s čipy a skrze rozprašovače je letadla práškovala na rozsáhlém území, 
které si vybrala pro psychotronické popravy na zdraví.
Česká Republika byla práškována poměrně intenzívně, tímto způsobem za působení psychotronických poprav nám byl snížen průměrný věk oproti zemím, 
kde měli fašisté bašty (Švýcarsko například), o cca 10 let.
Uvědomujeme vás, že oficiální tabulky a jiné informace lžou a bude třeba provést nová sčítání až budou zločinci odříznuti.
NÁZEV VYNÁLEZU PRODUKUJÍCÍ CHEMTRAILS:

Centrifugal Aerosol Dispenser Assembly - Zařízení pro Centrifugální Rozptyl Aerosolu
US patent 4,175,469

Nov. 27, 1979
Appl. No. 88.2526
Inventor (vynálezce): Harold N. Ritland, Bellevue, George H. Thacker, Kent, both of Wash
Assignee: The USA as represented by The Secretary of the Air Force, Washington D.C. (Zmocněnec: Armáda USA letci)
Int.Cl. F11F5/02, F42B 13/50
U.S: Cl. 89/1B, 102/89CD, 343/18/E
Jedná se o zařízení letadel, která jsou výlučně určena k práškování z nebes psychotronickými jedy a čipy. Projevují se jako chemtrails, jsou výrazně odlišná od contrails při normálním letu letadel. Čipy jsou v nanovelikostech a vnikají do všech organismů i dýcháním. Rostlinstvo je normálně zpracovává, živé organismy již hůře pro jejich obsah. Skrze ně šlo způsobovat různé psychotronické jevy výrazněji a ovládat skrze čipování zdravotní stav obyvatelstva i zvířectva na práškovaném území. 
Organismus se stával více toxickým a vodivým a tudíž rychleji stárnul, onemocněl a umíral zejména embolické a trombotické a infarktové stavy a stavy dušnosti, zhoršoval se průběh respiračních onemocnění jako to vidíme nyní.
NEMŮŽE ZA TO VIRUS CHŘIPKY ZVANÝ CORONAVIRUS, 
ALE PSYCHOTRONICKÉ JEDY A ČIPY.
_____________________________
Na všechny tyto psychotronické aerosolové směsi jsme zaměřili antipsychotronickou ochranu L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ a obsah jsme uinkarnovali na směs hnojiva pro rostlinstvo.
Lidskému organismu směs již neubližuje tolik, 
musíte se ovšem předepsaným způsobem odhlenit. 
Můžete mít po něm štiplavý pocit v ústech, který prostě vyplivejte.
NEBOJTE SE CHEMTRAILS, NECHALI JSME SI POHNOJIT ZEMI A AGRESOROVI PROSTĚ ZAKÁŽEME LETY A NEBO JE PROSTĚ VYPNEME, POKUD TOHO NEBUDOU CHTÍT NECHAT.

VAŠÍM ÚKOLEM JE TLAČIT NA VLÁDU, 
ABY ZAKÁZALA PŘELETY AMERICKÝCH LETADEL S CHEMTRAILS.

 PSYCHOTRONICKY POPRAVÍME ZLOČINCE, KTEŘÍ NÁS CHTĚLI JEDOVAT A PSYCHOTRONICKY VRAŽDIT UMUČENÍM.