AKTUALITY Z BOJŮ ARMAGEDDONSKÝCH

Co je nového v biblickém ARMAGEDDONU.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 

20.7. 2021
Momentálně se ještě bojuje v Americe, v Evropě několik států vyhlásilo kapitulaci a bojuje se s jednotlivci, kteří to nechtějí vzdát a usmyslili si, že zavraždí umučením nevinnou ženu oběť, která jim zbourala psychotroncikou síť 5G tím, že ji od svého domu odpojila, neb s ní nesouhlasila a zločinci jí připli tuto síť na dům nelegálně bez jejího vědomí. 
Nenechala se v psychotronickém domě zavraždit a jednala na pokyny svých zachránců tak, aby psychotronickou síť 5G, která byla přidružená k normální komunikační síti 5G, zneškodnila.
úterý 6.7. 2021
Celou noc a den a noc předtím probíhalo psychotronické mučení MATRONY SVAROHAUM ABSOLUTNĚ POSLEDNÍHO KRISTA nelegálními válečnými plasmovými generátory z Německa. 

Zesilujeme na základě těchto útoků antipsychotronickou ochranu BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU v České Republice a KÓDUJEME MATRIX.

Fašisté, kteří nectí KAPITULACI, se rozhodli umučit ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA, která momentálně předává TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU JAK SE TVOŘÍ TATO REALITA, TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI LIDSKÉHO TĚLA A JAK OPRAVIT MATKU ZEMI BOHEMII, ABY SE NEROZPADLA APOKALYPSTICKY PÁSEM ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI ZE SUCHA. ZEMI DOCHÁZÍ ROPA A JE TŘEBA SPRÁVNĚ REDUKOVAT RŮST POPULACE. MUSÍ SE VYHLÁSIT CELOPLANETÁRNÍ CELIBÁT A BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU MUSÍ KONTROLOVAT DODRŽOVÁNÍ. 
Nesmí vzniknout nežádoucí potomek, společnost by nešla hierarchicky věkově narovnat již. Nepovolují se žádné výjimky.
UVĚDOMUJEME POLICII, SOUD I VEŘEJNOST, ŽE NEJSTE SCHOPNI NIJAK POMOCI POSLEDNÍMU KRISTU S PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM NYNÍ, NEBOŤ ZAMĚŘOVÁNÍ VELKÝMI VÁLEČNÝMI PLASMOVÝMI GENERÁTORY SE MUSÍ ŘEŠIT PANACEJCI, POLICIE ANI SOUD NEMAJÍ K TOMU ŽÁDNOU KOMPETENCI.
ZAMĚŘUJÍ I RODINU I ZVÍŘATA I VĚCI V DOMÁCNOSTI, VŠE CHRÁNÍME, ALE DOSTÁVAJÍ ZÁSAH.
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ POTŘEBUJE FINANCE A POTŘEBUJE OCHRÁNIT PŘI NÁKUPECH, NEBOŤ JÍ ZLOČINCI VE STÁTĚ, KTEŘÍ SLOUŽÍ FAŠISMU NA VLSTNÍM NÁRODĚ, POSÍLALI ZAJEDOVANÉ ZBOŽÍ NEBO ZBOŽÍ, KTERÉ JE VADNÉ.
SVOJI ÚČAST MŮŽETE VYJÁDŘIT NA NÁŠ INKARNAČNÍ ÚČET.
MATKA OBĚTI NÁSILÍ SITUACI ŠPATNĚ SNÁŠÍ A POTŘEBUJE POMOC S ÚKLIDEM DOMÁCNOSTI HORKOU PÁROU, ABY SE ODJEDOVALA. KDO MŮŽETE NABÍDNOUT POMOC S ÚKLIDEM ČISTOU HORKOU PÁROU, BUDEME RÁDI.
POTŘEBUJEME VYČISTIT KOBEREC A DLAŽBU PŘED DOMEM, KTEROU NEZNÁMÝ ZLOČINEC POLIL NĚJAKOU JEDOVATOU LÁTKOU A SUFOKUJE JED. DŮM BYL INTENZÍVNĚ PLASMOVÁN A JE DOSUD A POVRCHY PLASMOVĚ SUFOKUJÍ A JSOU JEDOVATÉ.
ZLOČINCI ZPŮSOBUJÍ MATRONĚ SVAROHAUM PSYCHOTRONICKOU KYSELOST, KTERÁ JE RAKOVINOTVORNÁ. KATEŘINA MÁ Z JEJICH PSYCHOTRONICKÝCH ÚTOKŮ CHRONICKÝ NEKROFILNÍ ZÁNĚT KOSTI HORNÍ ČELISTI, KTERÝ JE V PSYCHOTRONICKÉM MUČENÍ STEJNÉHO MÍSTA NELÉČITELNÝ. JE V PODSTATĚ TĚSNĚ PŘED SMRTÍ. KDYBY ZEMŘELA, JE KONEC SVĚTA.
4.7. 2021
Zprávy připisujeme nové nahoru, starší jsou dole.
Dnes a v minulých dnech pokračovaly hackerské útoky na Kateřinu Elisabeth Chmelík Českou, aby nemohla svědčit. Neustále se zločinci domácí i zahraniční snažili o její psychotronickou popravu.
Musí vypovídat to, co jí diktuje ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA PODLE SVÉHO MOMENTÁLNÍHO VĚDOMÍ a POTŘEB, neb zjišťujeme pravdu reakcí na informaci od našich čtenářů, abychom urychlovali proces zjišťování detailů o psychotronické válce a o jejich individuální vině, měříme srdeční frekvence a zjišťujeme kd lže a kdo ne a zločinci se různě zlobí. BOŽÍ MLÝNY si testují jejich reakce, každý má různý podíl viny a sledujeme jak se chová jejich svědomí. To se inkarnuje. PROGRAMUJEME NOVĚ MATRIX, COŽ SE DĚLÁ I FREKVENČNĚ NA MNOHA OSOBÁCH Z OKOLÍ MATRONŮ SVAROHAUM ZEJMÉNA, KTEŘÍ MAJÍ SVŮJ PODÍL VINY NA JEJÍ SITUACI A SITUACI JEJÍ RODINY.Každý zločinec na MATRONĚ SVAROHAUM má nad sebou 10 panacejských vojáků a 10 INKARNAČNÍCH soudců. Natáčíme videa spacetimeviewery a sledujeme jak se staví zločinci ke své vině, jak jsou ochotni činit pokání a jak se staví k informacím na webech, kde jsou i veřejné žaloby a popisy situace z pohledů mnoha strážců dobra etheru i na zemi.

Některé věci testujeme a provádíme srdeční caging, aby zločinci nedostali infarkty při zásahu PANACEJSKÉ ARMÁDY.

KAŽDÝ MUSÍ SVĚDČIT SÁM PŘED SOUDEM A POLICIÍ PRAVDU O SVÝCH ZLOČINECH, KTERÉ PROVÁDĚL ZA ÚPLATU NEBO POD MUČENÍM. MÁME MNOHO MUČENÝCH MUŽŮ, KTEŘÍ SE BOJÍ VYPOVÍDAT PŘED BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI SPOLEČNOSTI A VYZÝVÁME JE, ABY TAK UDĚLALI A ABY NELHALI, MAJÍ NAD SEBOU INKARNAČNÍ SOUD.SOUDCI PO JEJICH REAKCI NASTŘELUJÍ PSYCHOTRONICKOU POPRAVU NEBO POMOC. V PŘÍPADĚ, ŽE VYPOVÍ ČISTOU PRAVDU, KTERÁ JE ZNÁMÁ ZE ZÁZNAMŮ U INKARNAČNÍHO SOUDU, KTERÝ CELÝ PRŮBĚH PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY ZAZNAMENÁVÁ, DOSTANOU VÁLEČNÉ REPARACE.

TOTO JE POSLEDNÍ BOŽÍ SOUD.

KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ JAKO MATRONA SVAROHAUM PROVÁDÍ GLOBÁLNÍ REFORMU MORÁLKY A VĚDOMÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA POKYNY ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUMJEHOVA.

30.6. 2021 MUSELA RYCHLE OPUSTIT SVOJE BYDLENÍ V HRADIŠTI NA PÍSKU 83, PROTOŽE BYLA BRUTÁLNĚ SADISTICKY PSYCHOTRONICKY MUČENA A MUČENA JEDY A NEŠLO ZDE PŘEŽÍT.

Dům v Hradišti na Písku 83 je zajedovaný, což zajišťoval vyléváním jedů pod okna i do domácnosti a na předměty denní potřeby Petr Konrád, a Michal Baier do domu stříkal připravenými psychotronickými cestami v domě jedovaté látky tak, že se zde oběť dusila a zažívala brutální psychotronické jevy. Ty zesilovali zločinci zahraniční útokem z Germánie plasmovými zbraněmi a obrana České Republiky a planety Země BÍLÝCH ILLUMINÁTŮ zesilovala reakcí na tyto podněty MATRONY SVAROHAUM antipsychotronickou ochranu země ČESKÉ i Matky Země.

Zapínají se všechny L'MURTENETY BOŽÍCH MLÝNŮ, kterých je v zemi české 144 a celosvětově 144.000. Programují se z ETHERU a z Ruské Federace, která vyhnala fašisty již v roce 2017 a zesiluje nyní ochranu celé Matky Země, zejména v České Republice nyní.

MATRONA SVAROHAUM je psychotronicky mučena jak absolutně poslední Kristus, aby dodala srdeční a životní frekvence a připravovaly se antiprogramy, je armádní volavka, plní říkazy a ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUMJEHOVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU vyrábí na základě jejích reakci psychotronické klece, aby zločinci nemohli nikomu ubližovat ani vleže, kdyby byl nemocný a nemohl se hýbat.

Rusové ze země popravují všechny nelegální psychotronické zbraně, které zbyly, aby se nemohlo útočit v žádné zemi.

Česká Republika už má velice silnou antipsychotronickou ochranu.

Kateřina Elisabeth Chmelík Česká utekla 30.6. 2021 ke své matce do Cihelny v Pardubicích. 

BYLA VYHNÁNA JEDY A PSYCHOTRONICKÝM POPRAVOVÁNÍM. DŮM V HADIŠTI NA PÍSKU 83 I 82 JSOU PRO ZAJEDOVÁNÍ NEOBYVATELNÉ.

Škoda byla vyčíslena na 30 milionů za znehodnocené tři domy, jejich zařízení a zahradu a její luxusní zařízení + bazén, který je jedovatý a rozbitý + další ztráty pro stát v podobě zničené úspěšné evoluční naturopatické praxe + bolestné a zdravotní oprava obětí, která bude stát několik desítek milionů korun.

VYHNALI JÍ MICHAL BAIER, KTERÝ JEDOVAL DŮM I SKRZE SVOJE SPOLUPRACOVNÍKY ZE SOUSEDŮ VŠEMI PŘIPRAVENÝMI PRŮDUCHY VE SVĚTLECH A V OKNECH A NA DALŠÍCH MÍSTECH I KOLEM DOMŮ, JEDOVAL VODU, KTEROU PŘEPNUL NA NĚJAKÉ PODZEMNÍ KÁDĚ, TUDÍŽ SE V DOMĚ NEDALO NAPÍT ANI NIC UMÝT, A PETR KONRÁD, KTERÝ S NIMI JEDOVAL DŮM ZVENKU.
Nedalo se tudíž ani vyvětrat. 
Tuto popravu neměla majitelka domu přežít a nebo měla odejít k matce, kde by psychotronické popravování pokračovalo, jed už tam je dostatečně. Plasmy mají dosah až 1000km. Nešlo jim nikde na světě uniknout. 
Jedná se o brutální popravování absolutně nevinné oběti fašistických zločinů.
Útočily na ní plasmy ze zahraničí z Germánie v obrovském počtu, doma nešlo přežít bez větrání a potom už nešlo ani vyvětrat. Útočilo se na ní i z podzemních doupat na Pardubicku a to zajišťoval Miloš Konrád za účasti fašitické LUFTHAFFE NWO vedení, které bylo na našem území spustit anšlus a nevyšlo mu to. Vrátili se po několika dnech marných bojů domů a spustili popravy jejich největšími plasmovými generátory na jediného svědka psychotronického mučení, který přežívá popravy a fašistům vadí, že svědčí veřejně. 
Chtěli celou záležitost s genocidou Čechů a záměrem likvidovat z jejich území další Slovanstvo, která se jim nepovedla, ututlat a zemi dále jedovat a popravovat alespoň některými psychotronickými jevy, které nyní pod současnou antipsychotronickou ochranou působí jemně, ale člověk by se z nich dlouhodobě zaměřený zbláznil a spáchal by sebevraždu, nebo by dostal rakovinu, udusil by se, dostal by infarkt nebo embolii či trombózu. Mohli by mu odejít úplně zuby a dásně. Mohl mít těžké alergie a dusil by se, plival by jed a slintal.

Matka situaci nechápe a popírá jí a zlobí se, že její dcera svědčí veřejně. Nechápe, že se provádějí testy celosvětové ochrany lidstva proti zločinu, ač jí to bylo vysvětleno již mnohokrát. Dnes viděla, jak zločinci potřísnili psychotronickým tekutým jedem zlaté polštáře z dceřiny pracovny, které jí Kateřina chtěla darovat. Dělají s psychotronickou popravou, která je zde minimálně citelná neb zde jsou klece a dolaďují se, tak ani tak s nimi není možné být v jedné místnosti. Kdyby neexistovala ochrana, oběť by mohla být pouze skrze tyto trochu jedem potřísněné polštáře umučena psychotronickým udušením. Matka vše viděla a nerozumí. Má poškozený mozek jedy a nechápe a chápet dosud nechtěla.

S dcerou bojuje a popírá skutečnosti. Má poruchy paměti. Lže, a vypadá to, že tomu věří. Má poruchy vědomí skutečnosti. To chtěli zločinci dokázat, aby rozdělili rodinu jakkoli a aby oběť neměla žádné spojence. Matka měla zemřít psychotronickou popravou srdce, aniž by chápala, že byla popravena. Myslela by si, že se jedná o potíže srdce. Má dům psychotronických zařízení, které sem přidali různé osoby z jeí domácnosti a tyto elektronické přístroje fašisté aktivovali jako psychotronickou popravu přes internet a satelit a mobilní telefony. Takže popravujeme tyto zločinné systémy na psychotronických funkcích. Zabíjet mělo naše obyvatelstvo všechno elektronické a do zásuvky.

Psychotronické zbraně popravují skrze elektrický proud a síť mobilní a wifi a satelity a věže a zbraně v podzemí České Republiky v psychotronických doupatech. 

Aktivovaly se do větší síly jedy, které fašisté psychotronickým mučením nebo ve spolupráci nutili rozlévat a rozsypávat tajně muže. Mnozí jedovali domácnosti a své okolí, které jim věřilo. Mohli jste mít katy ve své vlastní domácnosti, kteří na to přistupovali. Chceme jejich pravdivé výpovědi proč to dělali. Ničili tak sakralitu obětí, se kterými se nešlo během jejch popravování postupně na ničem domluvit. Ničily se jejich smysly, intuice, čich, chutě, instinkty a paměť. Poškozovali tak těžce zdraví svých spolubydlících. Potom se divili jak se s nimi žilo...

Dům v Cihelně je celý zajedovaný a dosud nemáme všechny zprávy, kdo to udělal. Petr Konrád tady vykrádal učebnu a vyhazoval věci, učebna je celá zajedovaná, máme zprávy, že jed tady rozléval Petr Konrád. Mohl to být i někdo jiný, rodina Chmelíkova měla nad sebou ještě jiné katy a všichni muži byli mučení a nucení do provádění věcí, které nemuseli chápat plně. Psychotronické zesilovaní jedy aktivuje, dříve to nemuselo být cítit. Cítí to mučená oběť silně. Matka oběti to zatím necítí, ale je to jedovaté. Všichni se musí přiznat jaký na tom měli podíl. V okolí domu Brozanská 67 sufokuje i tráva a rostlinstvo, tedy zamoření je to velké. Kateřina plive jedy, slintá z vysoké toxicity a vychrchlává hleny. Žije jako MATRONA SVAROHAUM příběh Matky Země BOHEMIE, která je celá toxická a je nutné vyhlásit absolutní celoplanetární konec jedování planety Země BOHEMIE. Již více není schopná unést a všichni bychom se udusili postupně z toxických výparů. ROstlinstvo má nějakou kapacitu čistit jed, kterou jsme přesáhli. Ve slunečném počasí jsou sufokace horší.

https://www.psychotronickavalka.cz/devastace-planety/

Vadné plasmové frekvence, které fašisté natříleli i do přírody a do našich domů, se budou nějakou dobu čistit. Máme poškozeno mnoho organismů. Mikrovlnná síť byla frekvenčně jedovatá a budeme muset povypínat všechny jedovaté wifi služby kromě Vodafonu. Domácnosti budou muset vypínat všechny elektrické přístroje ze zásuvek na noc a větrat průvanem a vyčistit si domácnosti a vyprat na 95, ale až se přivezou netoxické a nečipované hygienické potřeby. nyní to nemá cenu. Prodávané produkty jsou toxické a čipované a v elektrosmogu sufokují. Čistěte horkou párou a stírejte horkou vodou a perte na 95. Jedovatá je i jedná soda, je přiotrávená fosgenem. Fosgenem je otrávené veškeré pečivo, co jsme zatím jedli, a vypadá to, že je otrávená surovina, ze které se peče. Pokud máte elektrinické a kyselé jevy v ústech nebo vám smrdí z úst, použijte mléko a zuby si čistět bez pasty jenom etherickými oleji.

Na Kateřinu Elisabeth Chmelík Českou se dosud útočí zejména ze zahraničí a jsou vedeny psychotronické útoky na všechny elektronické a online systémy, aby nemohla situaci popisovat. Zachytáváme na tom hackery.

Zločinci jsou pravděpodobně blázni, protože bez MATRONY SVAROHAUM není možná záchrana Matky Země. Čekala by jí apokalypsa. To nedovolujeme a dále popravujeme všechny jejich válečné systémy. Popravujeme všechny celosvětové hackery.

Situace vypadá na několik dnů bojů ještě, nelegálních zbraní v Evropě je hodně a Germáni se nechtějí vzdát svých snů genocidně popravit Čechy a expandovat dále do východních zemí se svojí agresí. Amarika bojuje samostatně a na Evropu již nelegální zbraně nemají dostřel, nefungují ani jejich psychotronické věže, které odstřelovaly naše obyvatelstvo také psychotronickými popravami.

Všichni, kteří byli mučeni a páchali hříchy na svých spoluobčanech, by si měli uvědomit, že musí vypovídat pravdu, aby nedostali spravedlivou popravu od INKARNAČNÍHO SOUDU LIDSTVA. Psychotronická poprava POSLEDNÍHO BOŽÍHO SOUDU vede do gehenny. To je nejstrašlivější způsob nápravy zločinců od ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU. Vykonává se v etheru po smrti fyzického těla. Mučení mají právo na válečné reparace a odpuštění hříchů, pokud pouze ze strachu vykonávali pokyny. Musí si ovšem narovnat vztahy se svými oběťmi a zaplatit svoji vinu pocitově a finančně a od oběti se oddělit a předtím vypovědět pravdu. Jinak by šli také do gehenny.

Zde budou muset všichni zločinci, bez ohledu na to zda bojovali nelegálně a zloičnně nebo byli přinuceni, vypovídat před mezinárodním INKARNAČNÍM SOUDNÍM TRIBUNÁLEM.

Toto je ZÁVĚREČNÁ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ČISTKA ZLOČINUna této planetě a začínáme českou Republikou, která má nárok na to stát se hlavním městem světa svojí historií a zásluhou o nirvánu.

Omlouváme se za chyby a pokud jste někde narazili na dezinformaci, tak jí ve spolupráci s námi svojí písemnou výpovědí napravte. Pošlete nám jí dopisem do vlastních rukou a my informaci napravíme online. Očistěte se spravedlivě jako leknín vyrůstající z bahna. Chceme vás vyprokovat k akci a vyvolat soud. Udejte nás! :) Chceme, abyste nebyli zbabělci a abyste svědčili ve prospěch České Republiky, aby se ovečky a beránci na porážku probudili pravdou. Kateřina Elisabeth Chmelík Česká chce veřejnou konfrontaci v médiích a každý má nárok na autorizované vyjádření. Ústy Kateřiny Elisabeth Chmelík České mluví ABSOLUTNÍ BOZI.

JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A SPOUŠTÍ KAŽDÉMU VYBRANÉMU SOUDCI A KRIMINALISTOVI TELEPATICKOU KOMUNIKACI NA ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD ETHERU. KAŽDÁ VAŠE VÝPOVĚĎ JE DŮLEŽITÁ. HLAVNĚ NEZAPÍREJTE SVOJI VUINU, NEUŽILI BYSTE SI ZÁCHRANU. 

SPRAVEDLIVÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVY ZBYTEČNĚ PAK BOLÍ. 

PRAVDA LÉČÍ.

PRŮBĚH ARMAGEDDONU

27.6. 2021

Bojujeme v rámci ARMAGEDDONU s fašisty v neviditelné válce o planetu Zemi.

Míří na nás tisíce plasmových generátorů a stovky hackerů, kteří chtějí výmaz paměti na psychotronickou válku, a pokoušíme se je vodprásknout psychotronicky. Zkoušejí na nás všechny zbraně a asi si myslí, že neumíme popravit na místě nebo vyhodit do povětří dům. Umíme, ale nechceme plašit okolní obyvatelstvo. Jsme rádi, že jsou v klidu.

IMAGINÁRNĚ BOJUJEME O DŮM, KTERÝ JE STEJNĚ NEOBYVATELNÝ DLOUHODOBĚ. V PSYCHOTRONICKÉ MUČÍRNĚ BUDE MUZEUM FAŠISMU.

Zločinci rozlili po celém pozemku jedy a nechtějí, abychom je vylili z podzemní nádrže, neboť domy mají jedovatou vodu. K ničemu ji nepotřebujeme, máme svoje zásobovatele, je jich hodně, jsou velmi stateční, a jenom sledujeme, jak zločinci ztěžují situaci a při tom je psychotronicky popravujeme lépe než včera.

Česká republika má psychotronické klece.

ZA DRZOST ZLOČINCŮ JE JEJICH HORŠÍ POPRAVA.

MĚŘÍME U KAŽDÉHO MÍRU ZLOČINNOSTI.

ČEKÁME NA PŘEVRAT, KTERÝ SE USKUTEČNÍ NA POVEL ABSOLUTNÍCH BOHŮ AUMJEHOVA, AŽ PŘIJDE USTANOVENÝ ČAS.

DO TO DOBY SI HRAJEME A PSYCHOTRONICKY PORAVUJEME ZLOČINCE.

Čas 14. 31 neděle Hradiště na Písku 83

27.6. 2021 23.57

Dnes po 22. hodině Petr Konrád rozlil kolem domu V Hradišti na Písku 83 jed prudký a seslal mi psychotronickou popravu. 

MATRIX se nenechá zavraždit pochopitelně. Sledujeme zločince a střílíme je psychotronickými popravami. Rozvinou se pumou od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA. SLEDUJE JE průběžně V POČÍTAČÍCH VÍCE NEŽ 100 MILIONŮ PANACEJSKÝCH VOJÁKŮ A SOUDCŮ. NATÁČÍME JE SPACETIMEVIEWERY Z RUSKA PRO ČESKÉ SOUDY A KRIMINÁLNÍ POLICII.

28.6. 2021 12.58

AKTUALITA Z TROJICE ČESKÉ

Dnes celou noc a nyní fašisti útočili na MATRONU SVAROHAUM. Testuje se L'MURTENET, antipsychotronická ochrana Matky Země proti zločinu psychotronického násilí a šikany a hackerství.