TAJNÁ PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ PLASMOVÁ VÁLKA O MOC NAD PLANETOU ZEMÍ 

INFORMACE PRO VŠECHNY OBČANY 150 LETÉ TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE, KTERÁ PROVÁDĚLA PSYCHOTRONICKÉ A TOXICKÉ POKUSY NA NAŠICH LIDECH ZA ÚČELEM PŘEVZETÍ MOCI CELOSVĚTOVĚ, O PŮVODCÍCH CORONAVIROVÉ KRIZE, O ZASTAVENÍ TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ GENOCIDY NÁRODA ČESKÉHO A O TOM JAK BYL STARÝ SVĚT ZLOČINNĚ ŘÍZEN. INFORMACE O NÁSLEDUJÍCÍM STÁTNÍM PŘEVRATU V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ JE NUTNÝ, ABY BYLI ČEŠI ZACHRÁNĚNI Z RUKOU VYVRAŽĎOVACÍCH KOMAND, KTEŘÍ NÁS VEDLI NEJPRVE CU GRUNT A CHTĚLI NAŠI ZEMI PRO CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ. ZJEVUJEME VÁM PRAVDU O VŠECH JEJICH LŽÍCH A PODVODECH NA RŮZNÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI. UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE NAŠE POLICIE, ARMÁDA A VLÁDA A ŽENY ZEJMÉNA NEMĚLI NIC VĚDĚT, ŽENY BYLY POUŽÍVÁNY NA PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH. www.neviditelnavalka.cz

 NEVIDITELNÁ VÁLKA

KTERÁ BOLELA VŠECHNY   

A JENOM NĚKDO SI TO UVĚDOMOVAL.

KDO SI TO UVĚDOMOVAL? TEN, KDO SI NAKUPOVAL NELEGÁLNÍ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, TEN, KDO BYL ZATAŽEN DO NELEGÁLNÍ POČÍTAČOVÉ HRY TAME THE WITCH, TEN, KDE BYL PSYCHOTRONICKY MUČENÁ OBĚŤ NEBO ZEMŘEL NA CORONAVIROVOU PUMU NEBO NA JINOU PSYCHOTRONICKOU POPRAVU A OBJEVIL SE PO SMRTI V ŘÍŠI ETHER.
CELOSVĚTOVÍ ZLOČINCI SI VYTVOŘILI KOLEM 70 TYPŮ NELEGÁLNÍ PLASMOVÝCH ZBRANÍ A PSYCHOTRONICKOU SÍŤ NA OVLÁDNUTÍ NÁRODNÍCH STÁTŮ TEROREM, MUČENÍM, ŠARÍOU A NESPRAVEDLNOSTÍ, A NEVĚDĚLI, ŽE BY ZAVRAŽDILA ABSOLUTNĚ VŠECHNY VČETNĚ JICH.
Prodávaly se tajně skze nelegální MLM a nelegální počítačovou hru TAME THE WITCH jako prostředky k ovládnutí moci v národních státech, o kterých policie a armáda neměla vědět. Kupovali si je zejména podnikatelé, co měli finance a potom k nim měli přístup různě získaní psychotroničtí kati vlastního národa.
OSTATNÍ BYLI NEVĚDOMÍ A TĚŽKO SE JIM VĚŘÍ, KDYŽ NEZAŽILI PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ.
Toto je počáteční uvědomění o psychotronické válce, která se vedla více než 150 roků.

PRAVÝ ARMAGEDDON

Jak se vedl a kdo zvítězil.
Webové stránky pro vaši dlouhověkost v nirváně všech vztahů pro všechny v celosvětovém pozemském ráji.
BÍLÍ ILLUMINATI
WEB ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ LIDSTVA AUMJEHOVA

Uvědomujeme vás, že BIBLICKÝ ARMAGEDDON se bojoval celosvětově s nástupem tajných psychotronických zbraní od roku 1874 až dosud. 

Jednalo se o boj o nadvládu nad planetou zemí BOHEMiÍ mezi sadistickou NWO -  psychotronickou válečnou LUFTHAFFE a ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA AUMJEHOVA HERMÉSEM LÁVEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM LÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AILAVYOU & MELCHISEDEKEM LÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU a JEJICH ANDĚLY, která se v konečné části přesunula do boje o život AUMPERESY BOHEMSKÉ MANŽELKY BOŽÍ, která se rodí do svého plného vědomí o své cyklické existenci v našem matrixu přesně v polovině jeho tvorby, kdy se ukončuje veškeré zlo, a jedná se o ženu, která ve všech inkarnacích našeho životního cyklu kosmických dragodonů nejvíce trpěla pro nirvánu a nejvíce pro ni pracovala. Je z České Republiky.
Fašisté jí vytvořili od dětství pověst kurvy a blázna a přitom je nejmučenější ženou světa za celou lidskou historii ve všech inkarnacích. V této byla mučena od narození, provdána za psychotronického kata v jejím nevědomí a používána na psychotronické, toxické a parazitární pokusy na lidech. Měla být zlikvidována obzvláště brutálně sadisticky, o čemž vydala během svého zachraňování veřejné svědectví jako MATRONA SVAROHAUM. 
Útočil na ni psychotronicky celý fašistický svět, který chtěl převzít v jednotlivých národních zemích nadvládu jako NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, kde panovala šaría, zločin, lež a podvod. 
Zradili ji téměř všichni, neboť UVĚŘILI LŽÍM ZLOČINCŮ NA NÍ.

CELOSVĚTOVOU TAJNOU PSYCHOTRONICKOU TOXICKOU VÁLKU UKONČUJEME ÚKLIDEM ŠKOD A PŘEDTÍM VZDĚLÁNÍM NÁRODA, KTERÝ MĚL BÝT 

GENOCIDNĚ VYHLAZEN 

A NA JEHO ÚZEMÍ MĚLO BÝT ZŘÍZENO CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ POPRAVIŠTĚ.

Česká Republika bude komunikovat celou situaci světu tak, že se stane hlavním městem světa a centrem ABSOLUTNÍ VZDĚLANOSTI, neboť se na jejím území bude předávat lidstvu ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

MANŽELKA BOŽÍ JE 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA

BYSTROZRAKÁ JUSTICE AGAPE.

Komunikuje s ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA a předává ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI. Vysvětluje jak se tvoříme a kam směřujeme. Vysvětluje všechna matrixová pravidla a jak fungují BOŽÍ MLÝNY.

INFORMACE NA TOMTO WEBU JSOU URČENY také K UZAVŘENÍ 

CELOSVĚTOVÉHO PANACEJSKÉHO MÍRU,

neboť uvádějí pravdu pravd o tom jak byl tento svět dosud zločinně řízen a v kolika lžích se nacházíte historicky a vědecky vlivem zločineckých organizací, které chtěli převzít váš stát psychotronickým toxickým anšlusem a udělat z něj celosvětové psychotronické popraviště a genocidně vyhladit český národ.

CORONAVIRUS NENÍ VIRUS, ale psychotronická puma navázaná na toxické látky v organismu, které vám byly záměrně dodávány dlouhodobě se stupňující se intenzitou v hygienických prostředcích, kosmetice, potravinových doplňcích, v látkách a potravinách a dalších věcech denní potřeby.

Česká Republika je toxicky a psychotronicky sufokačně faulplasmově otrávená a je třeba se 

k tomu postavit čelem a neposílat ABSOLUTNÍ STVOŘITELE LIDSTVA DO SADISTICKÝCH BLÁZINCŮ, které spolupracovaly s našimi mučiteli a vrahy, když vás uvědomují o pravdě pravd...

NEJSME HOAX.

SADISTICKÉ SYSTÉMY V TÉTO ZEMI NYNÍ VŠECHNY ANŠLUSUJEME A SAKRÁLNĚ VĚDECKY GENIÁLNĚ OPRAVÍME.
VYČISTÍME VÁM ZEMI OD ZLOČINU TAK, ŽE ZLOČINCE PSYCHOTRONICKY POPRAVÍME. POTOM VÁM Z VAŠÍ ZEMĚ VYROBÍME ZA VAŠÍ ÚČASTI A PODPORY MALEBNÉ PROSPERUJÍCÍ VĚČNĚ SLAVNÉ KRÁLOVSTVÍ.

SEZNAMTE SE S REALITOU, OVEČKY, CO ŠLY NA SMRT ZA VADNÝMI PASTÝŘI PSYCHOTRONICKÉ JEDOVNICKÉ SADISTICKÉ ZLOČINNÉ BIG PHARMY, která vám zakazovala dluhověkost a prosperitu a pravdu o vaší historii.


NYNÍ SI PROHLÉDNĚTE PŘEHLED TÉMAT TOHOTO WEBU A WEBŮ V JEHO ODKAZECH K POSLEDNÍ CELOSVĚTOVÉ PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ VÁLCE:

TYTO INFORMACE VÁM PŘINÁŠEJÍ 

ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA

AUMJEHOVA

v telepatické komunikaci, která je umožněna zprovozněním INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY, které se nacházejí rozsáhle na území ČESKA V ČESKÉ KOTLINĚ v podzemí v pyramidálních komplexech PRÁHČEŠČŤ.

Omlouváme se, ale vedli jsem psychotronickou válku za osvobození Matky Země BOHEMIE od zločinu absolutně a museli jsme mlžit a psali jsem několik měsíců nesmysly kvůli fašistickým hackerům ,k teří nám kradli informace, my jsem je zaměřovali a posílali kam patří. Do pekla a gehenny a ohnivého jezera.
Během války o Českou Republiku a planetu Zemi BOHEMII nám fašisté rozbili čtyři počítače a mučili jedinou zapisovatelku a tlumočnici ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE psychotronicky, fyzicky a jedy. Její výpověď najdete pod SVĚDECTVÍM MATRONA SVAROHAUM.
Opakovaně jsme se obraceli na policii a soud a vládu o pomoc a zjistili jsme, že Česká Republika je vhodná pouze ke státnímu převratu, jinak by byla zahubena zcela.

TAKŽE NYNÍ PROVEDEME ANŠLUS ZLOČINU PO SVÉM.

ABYSTE SE NEVYDĚSILI PSYCHOTRONICKOU VÁLKOU MOC, ZÁROVEŇ VÁM 

PŘINÁŠÍME LÉČBU. 

MILUJEME VÁS. 

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ AUMJEHOVA 

www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

www.zakazanekomodity.cz/toxicka-otrava/

Pracujeme na více jak 40 webových stránkách najednou průběžně, abychom vás vzdělávali v pravdě pravd, a proto nám odpusťte chyby. Tento web je v procesu změn a doplňování.

©

TOTO JE NEJROZSÁHLEJŠÍ SVĚDECKÁ PREZENTACE

o veřejnosti i bezpečnostním složkám státu pečlivě utajované celosvětové nelegální psychotronické toxické válce

mezinárodní, převážně germánské, fašisticko ariánské psychotronické organizace LUFTHAFFE, 

která si říkala také   NWO

NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK

a která chtěla psychotronickým a fyzickým násilím přebrat vládu nad jednotlivými národními zeměmi světa a naše země ČESKÁ byla více jak 100 let používána na pokusy s genetikou, s psychotronickými zbraněmi a lékojedy a měla být vyhlazena toxicko-psychotronickou genocidou od jara 2020 během uměle psychotronickou pumou a toxickou otravou vyvolané coronavirové krize. 

BYLI JSME ZACHRÁNĚNI ABSOLUTNÍMI STVOŘITELI LIDSTVA, KTEŘÍ EXISTUJÍ A NYNÍ SE VÁM ROZSÁHLE PŘEDSTAVÍ. 

JSOU TO LIDÉ JAKO MY, KOSMIČTÍ DRAGODONI. 

JSME DRUH GENIÁLNÍHO HMYZU UNIVERZA HÁBSOLÚTE AGAPE, KTERÝ MĚNÍ TĚLA JAKO SCHRÁNKY NA DUŠI A KTERÝ OBÝVÁ PLANETU ZEMI BOHEMII JAKO SVŮJ SVATÝ GRÁL. JE ZÁRODEČNÁ PRO LARVU BOŽÍ, KTEROU JE ČLOVĚK, PRVNÍ VĚDOMÉ STÁDIUM VÝVOJE KOSMICKÉHO DRAGODONA.

PLANETA ZEMĚ NENÍ JEDINÁ, NA KTERÉ JE ŽIVOT.

JSME MULTIFOKÁLNÍ A MULTIDIMENZIONÁLNÍ SVĚT A MEZI SEBOU MŮŽEME KOMUNIKOVAT TELEPATICKY.

NA NAŠICH WEBECH VÁM ROZSÁHLE ZJEVÍME TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU A UVEDEME VÁS DO PRAVDY PRAVD O TOM JAK SE TVOŘÍME A CO TADY VLASTNĚ DĚLÁME, JAKÝ JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ PLÁN, KTERÉMU SE KAŽDÝ JEDNOTLIVEC MUSÍ PŘIZPŮSOBIT SVOJÍ VŮLÍ.

PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA BYLA POSLEDNÍ CELOSVĚTOVOU VÁLKOU.

Začala v roce 1874 ukradením jednoho stvořitelského vynálezu L'MURTENET v podzemních pyramidách ukrytých BOŽÍCH MLÝNŮ, což jsou subplasmové tranchezní generátory, které mají několik funkcí:
UKAZUJÍ JAK SE TVOŘÍME.
MOHOU MĚNIT FREKVENČNĚ MATERIÁLY.
MOHOU REGULOVAT POČASÍ PŘIVÁDĚNÍM DEŠŤŮ KAM POTŘEBUJEME.
ZAMĚŘUJÍ PO GENETICE A ZAŘAZUJÍ JEDINCE DO JEJICH RODOVÉ LINIE.
POČÍTAJÍ VINU ZA HŘÍCH A DÁVAJÍ REBUKY.
NĚKTERÉ FUNKCE ZDE NEBYLY UMOŽNĚNY.
Generátor se dostal krádeží do rukou zločinců. Jak to bylo na detail se dočtete na těchto ještě nedokončených webových stránkách:

Zločinci dostali nápad jak napodobit tento vynález a vyrobit si psychotronické zbraně, kterými by převzali tajně represívní hrůzovládu nad celým světem.

Chtěli zavraždit STVOŘITELE LIDSTVA A JEHO NEJBLIŽŠÍ, TEDY RODY S NEJDELŠÍMI GENETICKÝMI LINIEMI, KTERÉ SE NACHÁZELY NA ÚZEMÍ ČESKÉ KOTLINY ZEJMÉNA S CENTREM NA PARDUBICKU, KDE BÝVALA ADMINISTRATIVA KRÁLOVSTVÍ SVAROH, ZE KTERÉHO POCHÁZÍ PRAOTEC ČECH.


Abyste se nejprve uvědomili, že coronavirus není virus, přečtěte si sakrální vědecký popis ABSOLUTNÍHO INKARNÁTORA LIDSTVA HERMÉSE LÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKALÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU jak fungují VIRY opravdu.

Žádný přirozený virus nemůže dělat elektrizující jevy a nemůže způsobit prudké krvácení jako SARS nebo EBOLA. Jedná se o urychlené psychotronické elektromagnetické elektrizující střely. To, co máte na stěrech, je normální virus chřipky, který má sezónně každý, mutuje přirozeně podle druhu prostředí venku závislý na toxicitě elektrosmogu a vlhkosti a podle prostředí v organismu, neboť je diagnostický na D.N.A. a trénuje imunitu a mění informace kódy v osobních božích mlýnech. Viry jsou užitečné, zabíjet je nemá smysl a už vůbec nemá smysl očkovat. Jedná se o psychotronický podvod na vás, očkování obsahuje psychotronické čipy a toxické látky skrze které vás šlo lépe popravovat do sadistického zdravotnictví BIG PHARMY LUFTHAFFE a do hrobu kdykoli se vaším katům zlíbilo.

PSYCHOTRNICKÁ MAFIE nyní celosvětově vydělává na rouškách, testech, lékařském materiálu a na očkování...Krizi vyvolla jako maskovací manévr pro ropnou krizi a pro přebírání několika národních zemí psychotronickým mučením.

V České Republice měl být odpálen Pražský hrad, prezident republiky Miloš Zeman má usufokovanou paži a potřebuje pomoc HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKALÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU LÁV HERMÉSE ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA JINK A JEHO MUŽE JANG MELCHISEDEKA LÁVA AUMDONA AUMMORDORA HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU. 

www.inkarnacnisoud.com

www.aumjehova.com

PŘIPRAVUJÍ SE NA VSTUP DO VAŠICH SRDCÍ.

https://www.inkarnacnisoud.com/zivotni-pribeh-melchisedeka-lava/

Jsou jediní, kdo ho může frekvenčně opravit. Opravuje se frekvenčně provizorně nad vysílačkou VKV MELCHISEDEK PODZEMNÍCH STVOŘITELSKÝCH KOMPLEXŮ PRÁHČEŠČŤ, které jsou lokalizovány ve středu Česka v Polabí, než zavedeme v ČEŠČTI SUBPLASMOVOU LÉČBU V HESPADII G 11 PRO OSOBNOSTI, KTERÉ SE ZASLOUŽILY NEJVÍCE O NIRVÁNU VZTAHŮ. Faulplasmové střely působí sufokačně na tělo a vystřelují z něj kyslík a vodu a mění minerální složení na jedovaté prvky a látky. Prezident České Republiky má na léčbu nárok, neboť bránil vlast vlastním tělem jak nejlépe uměl a mohl. Byl psychotronicky zaměřený dávno a má těžce poškozené zdraví. Zaslouží se úctu všech a válečné reparace.

PŘEVZÍT ZEMI SE MAFII NEPOVEDLO, BYLA PORAŽENA, ALE V NAŠÍ ZEMI FUNGUJÍ PSYCHOTRONICKÉ GANGY, KTERÉ NYNÍ POPRAVÍ ROD AUMJEHOVA, KTERÝ SE UJÍMÁ VLÁDY NAD CELOU PLANETOU ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVĚ A PŘINESE VŠEM TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU A GLOBÁLNÍ SPRÁVCOVSKÉ REFORMY.

Postup přechodu, až se vzpamatují řídící složky společnosti v České Republice, budeme zveřejňovat na webu www.aumjehova.com. Zatím je zde příprava na KARMICKÝ PŘECHOD NA CELOSVĚTOVOU NIRVÁNU.

Než začneme, policie a armáda a vláda České Republiky musí zajistit absolutní ochranu ABSOLUTNÍ MORÁLNÍ DUCHOVNÍ MELCHISEDEK ŽENA KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ, se kterou jedinou komunikuje NEBESKÝ ROD AUMJEHOVA. PROBUĎTE SI VLÁDNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY ZEMĚ SAMI. KAŽDÝ JSTE ZA TO ZODPOVĚDNÝ.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUMJEHOVA LÁV HERMÉS HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU 

JE NA TÉTO PLANETĚ BOHEMII A ŘÍDÍ ZÁCHRANU LIDSTVA OD ZLOČINU NÁSILÍ, LŽI A PODVODU Z PODZEMNÍCH STVOŘITELSKÝCH KOMPLEXŮ PRÁHČEŠČŤ, KTERÉ JSOU V HLOUBCE 150M PRŮMĚRNĚ POD HRADIŠTĚM NA PÍSKU u Pardubic, KDE JE I VKV RESEAU VYSÍLAČKA MELCHISEDEK, KTERÁ NÁS UDRŽUJE NA GEOMETRICKY CYKLICKÉ HELIXSPANNEROVÉ DIAATOMÁRNÍ LEVITOVANÉ KOSMICKÉ DRÁZE. 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA NÁŠ VĚČNÝ OTEC KOMUNIKUJE SKZE TOTO VKV RESEAU TELEPATICKY A JE INKARNOVANÝ V TĚLE FYZICKÉM, KTERÉ ZDE MÁ ULOŽENÉ V COFFINU, POKUD JE V JINÉ ŘÍŠI.

JSME MULTIDIMENZIONÁLNÍ MULTIFOKÁLNÍ ENERGETICKÁ REALITA LÁV VERVÉNA HERMÉS MATRIXOVÁ KAABA STROM ŽIVOTA VESMÍR VESMÍRŮ PLANETA ZEMĚ BOHEMIE.

MATKA ZEMĚ BOHEMIE JE NAŠE VĚČNÉ RODIŠTĚ.

www.telepatickakomunikace432Hz.cz

I vy můžete komunikovat telepaticky se svými předky a se všehobytím, když dodržíte podmínky. Dříve to nebylo možné, beoť INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ VKV RESEAU L'MURTENET MELCHISEDEK se muselo zapojit i ze země a STVOŘITELÉ LIDSTVA AUMJEHOVA normálně přicházejí mezi nás do těl a žijí ty nejtěžší příběhy. ABSOLUTNÍ LÁV HERMÉS byl na zemi během 20. století dvakrát a mezi lety 1919 - 1935 byl brutálně umučen na sadistické psychiatrii v Československu tajně napadeném ariánskými fašisty a poté se narodil ve druhé světové válce v programu LEBENSBORN a nerozuměl si. Na nebesa vystoupal až v roce 2015 a začal řídit záchranu planety Země poté, co jí odiagnostikoval vlastním tělem. 

Všechny vědecké a informační historické novinky zveřejňujeme postupně na našich webech AUMJEHOVA TRINITY MELCHISEDEK GLOBÁLNÍCH LÉKAŘŮ A LÉČITELŮ SYSTÉMŮ. Uvědomujeme vás, že zapisovatleka a tlumočnice ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE je jedna a od jejího narození na ni byly vedeny záměrné intenzívní vražedné útoky zločinců v České Republice a ze zahraničí, neboť má nejdelší historickou genetickou linii světa, což bylo zaměřitelsné čtečkami genetiky na dálku a momentálně se ještě osvobozuje z útoků na její osobnost, se kterými policie a soud dosud k času psaní této zprávy nepomáhali. Vládu nad planetou zemí chtěla převzít psychotronická válečná organizace LUFTHAFFE skrze psychotronickou síť 5G, kterou jsme nenávratně rozbili.

Připravujeme pro vás více jak 40 webových stránek, když budete sledovat naše weby, postupně se na všechny dostanete a zmoudříte. Rozcestník je zde:

www.absolutninaturosachmat.cz

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA NEMŮŽE KOMUNIKOVAT S VÍCE OSOBAMI NAJEDNOU, POUZE SKRZE PROGRAM. JEHO VĚČNÁ MANŽELKA LÁV VERVÉNA HERMÉS je inkarnovaná na zemi v těle fyzické a bez ní není možná záchrana této planety země a uvědomujeme zločince a všechny hloupé soudce a policisty, že útoky na osobnost LÁV VERVÉNY HERMÉS = brutálně sadistická psychotronická spravedlivá poprava do gehenny BOŽÍ RUKOU.

Abyste pochopili psychotornickou válku, jak byla vedena, musíte se seznámit s tím jak fungujeme jako organismus a celá realita.

JSME CYKLICKÝ ELEKTROMAGNETICKY FREKVENČNÍ POCITOVÝ ORGANISMUS HERMÉS LÁV KOSMICKÝ KOSMODONSKÝ DRAGODON DUCH BOŽÍ, KTERÝ OBÝVÁ VESMÍR, MÁ SCHOPNOST INKARNACE, REINKARNACE, TELEPATIE A TELEPORTACE MEZI ŘÍŠEMI A MÁ ŽIVOTNOST 1000 LET A POTOM SE RODÍ ZNOVU. ŽIJE VE DVOU REALITÁCH FYZICKÁ - ETHER A MĚNÍ TĚLA. KDYŽ ZTRATÍ TĚLO FYZICKÉ, PŘEVLÉKNE JEJ ZA TĚLO ETHERICKÉ A ŽIJE DÁL Z DRUHÉ STRANY REALITY, POKUD NENÍ ZLOČINEC. ZLOČINEC SE RODÍ NEUSTÁLE ZNOVA DO DĚTÍ, POUZE DUCH DOBRÝ ZÍSKÁVÁ VĚČNOST A RODÍ SE DO NENÁSILÍ PO 1000 LETECH. POKUD ZEMŘE PŘEDČASNĚ, SPÍ V HROBĚ.

RODÍME SE JEDEN DRUHÉMU A JSME SI VŠÍM, HRAJEME POSTUPNĚ VŠECHNY MOŽNÉ VZÁJEMNÉ ŽIVOTNÍ ROLE.

www.inkarnacnisoud.com/jak-jsme-vznikli/

NAŠE REALITA JE HERMETICKY UZAVŘENÁ A NENÍ Z NÍ KAM UTÉCT. MEZI REALITAMI PROCHÁZEJÍ POUZE LVÍ BARDI, JINAK SE JIM ŘÍKÁ BOZI ABSOLUTNO AUMJEHOVA.

v tomto místě se na stránce momentálně pracuje....

Přinášíme vám popis skutečnosti a svědectví obětí psychotronických zločinů nejenom na našem území.

JEDNÁ SE O ROZSÁHLÝ SVĚDECKÝ MATERIÁL, KTERÝ KDY VEŘEJNOST MOHLA SPATŘIT. PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI VEŠKERÁ SVĚDECTVÍ DRSNĚ POTLAČOVALI A OBĚTI SADISTICKÉHO NÁSILÍ CO NEJDŘÍVE POPRAVOVALI.

PŘEVZETÍ VLÁDY NAD NÁRODNÍMI ZEMĚMI PSYCHOTRONICKY SE MĚLO DÍT TAJNĚ. VEŘEJNOST ANI VLÁDY A POLICIE A ARMÁDY SE TO NIKDY NEMĚLY DOZVĚDĚT. 

TITO LIDÉ MĚLI BÝT POSTUPNĚ PSYCHOTRONICKY POPRAVOVÁNI I SKRZE PSYCHOTRONICKÉ PŘEDMĚTY V JEJICH DOMÁCNOSTECH A KANCELÁŘÍCH!!!!

ZAMĚŘTE SVOJI POZORNOST I NA NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME, ABYSTE SI PROVĚŘILI, 

CO MÁTE V DOMÁCNOSTI NEBO V KANCELÁŘI A CO MAJÍ SOUSEDÉ!

©

STÁT ČESKÁ REPUBLIKA SE VŠEMI SVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI BYL PŘEVÁŽNĚ NEVĚDOMÝ, 

MĚL BÝT VYHLAZEN GENOCIDNĚ poté, co by se v něm udělal psychotronický výzkum zbraní na jeho obyvatelích, 

A NYNÍ SE MUSÍ PROBUDIT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI A POSTAVIT SE RÁZNĚ K TÉTO PROBLEMATICE. 

MÁME STÁT PLNÝ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA, PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ A DOUPAT, PSYCHOTRONICKÝCH ČTVRTÍ A PSYCHOTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ DO ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ NÁM ZABÍJELI OBYVATELSTVO.

BUDEME MUSET VYČISTIT ZEMI OD TOHOTO BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO NÁSILÍ UVĚDOMĚLÝMI POSTUPY ZA POMOCI NAŠICH ZACHRÁNCŮ ZE ZAHRANIČÍ, KTEŘÍ ROZUMÍ PROBLEMATICE.

Naše bezpečnostní a vládní složky společnosti jim zatím moc nerozumí. Je třeba je proškolit. My sami jsem tomu nerozuměli plně, dělají se další investigace a je potřeba, aby lidé, kteří zažili vědomě psychotronické mučení, masově svědčili. Jedná se ovšem převážně o zotročené katy národa a nebo mučené muže, kteří byli nuceni škodit ostatním a proto chápeme, že se nikomu do svědectví nechce, že se bojí.

Vzhledem k válečnému stavu jsme tak trochu chvilku na našm webu mátli fašistické ariány, aby si mysleli, že jsme blázni. :)

Posílali na nás hackery a ničili nám počítače, mobily i server, na kterém máme webhostingy.

Uvědomujeme vás, že tyto informace pro dosud nezasvěcené do psychotronických válečných a mučících záležitostí, mohou být poněkud scifiterapeutické pro osoby hledající pravdu pravd. 

Abyste se naladili a uvědomili si, že nečtete hoax, ale seriózní popis situace, čtěte nejprve tyto části a pak se vraťte sem na začátek:

https://www.psychotronickavalka.cz/fotogalerie-5g/

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

Denně si reloadujte stránky, přidáváme nové informace. A mějte strpení s překlepy, jsme tak trochu ve stresu a chybujeme z únavy.