TAJNÁ PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ PLASMOVÁ VÁLKA ARMAGEDDON O MOC NAD PLANETOU ZEMÍ 

INFORMACE PRO VŠECHNY OBČANY  O VÍCE JAK 150 LETÉ TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE ARMAGEDDON, VE KTERÉ SE PROVÁDĚLY PSYCHOTRONICKÉ FAULPLASMOVÉ A TOXICKÉ POKUSY NA NAŠICH OBČANECH ZA ÚČELEM PŘEVZETÍ MOCI CELOSVĚTOVĚ, O PŮVODCÍCH CORONAVIROVÉ KRIZE, O ZASTAVENÍ TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ GENOCIDY NÁRODA ČESKÉHO A O TOM JAK BYL STARÝ SVĚT ZLOČINNĚ ŘÍZEN. INFORMACE O TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLEČNÉ ZÁPADNÍ FAŠISTICKÉ ORGANIZACI LUFTHAFFE NWO, KTERÁ NÁS NEJPRVE LSTIVĚ OBELHALA, ABY NA NAŠE ÚZEMÍ MOHLA VOLNĚ VOZIT SVOJE VÝROBKY, POTOM NÁS VEDLA  CU GRUNT A CHTĚLA NAŠI ZEMI GENOCIDNĚ VYVRAŽDIT A SVÉST TO NA VIRY. ZJEVUJEME VÁM PRAVDU O VŠECH JEJÍCH LŽÍCH A PODVODECH NA RŮZNÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI. UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE NAŠE POLICIE, ARMÁDA A VLÁDA A ŽENY ZEJMÉNA NEMĚLI NIC VĚDĚT, ZAPOJENO BYLO ASI 150.000 NAŠICH MŮŽŮ JAKO ZRÁDCŮ NÁRODA. www.psychotronickavalka.cz

Absolutní zákaz zveřejňovat cokoli z tohoto webu v médiích. Poskytujeme pouze autorizované rozhovory k těmto tématům.

©

OFICIÁLNÍ ONLINE TISKOVÁ ZPRÁVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

AUM AUMJEHOVY AUM

AUM MATRIXE AUM

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU 

ABSOLUTNÍHO BOHA MATRIXOVÉ KAABY

UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA

PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE

DEFINICE PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ:

Jsme frekvenční smyslové energetické pocitové bytosti, 

které fungují na principu přenosu elektromagentických impulzů mezi buňkami. Psychotronické násilí je útok faulplasmové nelegální frekvenční zbraně, 

která je schopna elektriku tělní faulplasmovou střelou vypínat v určitých obvodech organismu nebo přepínat na vadné fungování 

a je tudíž schopna měnit zdravotní stav člověka směrem do nemoci i smrti, 

která vypadá na první pohled přirozeně. 

Mohla mučit elektrizujícími jevy, 

mohla dohnat k sebevraždě neřešitelnými jevy, 

mohla i zavraždit, 

aby to vypadalo jako infarkt, mrtvice, embolie 

či udušení nebo přerušení funkce nějakého orgánu. 

Mohla způsobovat i vadné fungování organismu směrem 

k neléčitelným chorobám, 

u kterých hrála největší úlohu degenerace jejich tkání. 

Způsobovala i rakoviny, halucinace, těžké migrény, 

fantomové neléčitelné bolesti, mohla způsobit sufokace orgánů i odumření orgánů.

Mohla i zastřelit.

©

HLEDÁME MÉDIA, 
KTERÁ ZVEŘEJNÍ AUTORIZOVANÉ ROZHOVORY 
O PSYCHOTRONICKÉ CORONAVIROVÉ VÁLCE

 ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKY A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE MATRONY SVAROHAUM 

S ABSOLUTNÍM SVOŘITELEM LIDSTVA AUM AMJEHOVOU AUM

HÁBEM SOLÚTEM WITLÁVEM HERMÉSEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUM MATRIXEM AUM, 

které se budou překládat do všech světových jazyků do všech médií světa. 

A TO PODLE NAŠICH PRAVIDEL.

Tomu, kdo nás nejvíce poctí svým obřadním chováním k našemu stavu MAJITELŮ UNIVERZA STROMU ŽIVOTA, přenecháme provize z prodeje námi autorizovaných materiálů.

Uvědomujeme vás, že biblický ARMAGGEDON se aktivně vedl mezi červnem 2020 - říjnem 2021 a jediný, kdo o něm může podat seriózní informace do světových médií je samotný ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

AUM AUMJEHOVA AUM 

ABSOLUTNÍ MATRIX AUM 

HÁB SOLÚTE AGAPE WITLÁV HERMÉS EREBUS HÁDES KRONOS MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU

ABSOLUTNÍ BŮH.

Kontaktní telefon +420 778 470 888.

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

HLEDÁME STÁLÝ MEDIÁLNÍ TÝM ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

 NEVIDITELNÁ VÁLKA

KTERÁ BOLELA VŠECHNY   

A JENOM NĚKDO SI TO UVĚDOMOVAL.

Vyvrcholila toxickou coronavirovou krizí a tajnými psychotronickými boji o MATRONY, vládní budovy a představitele národních států ve východních zemích. 
Tím byl svět uchráněn od větších ztrát na životech.
Tato válka měla podle agresorů vypadat jako běžné zdravotní problémy.
Psychotronicky mučené oběti neměly nikdy vypovídat.
V této prezentaci se dozvíte, kdo vám nejvíce způsoboval zdravotní potíže a jak, aby na tom co nejvíce vydělal.
Dozvíte se o psychotronické síti, ve které jste žili více jak 25 let a která vám ubírala inteligenci a sakralitu.
Dozvíte se o psychotronických pokusech s vaším zdravím a o psychotronických popravách těch, kterým NWO LUFTHAFFE vykrádala knowhow, nápady a firmy.
Dozvíte se proč nešlo snadno prosazovat ekologii, biovýrobky, kvalitní zboží a pravdu v médiích.
Dozvíte se proč a kam jsme měli finanční úniky a proč jsme šli jako stát cu grunt.
Dozvíte se o původcích coronavirové psychotronické krize.
Dozvíte se o hierarchii nelegálních zbraní a jaký měly dopad na zdraví celé planety.
PŘEHLED TÉMAT NA TOMTO WEBU:

TYTO INFORMACE VÁM PŘINÁŠEJÍ 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

AUM AUMJEHOVA AUM

A ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽÍ LIDSTVA AUMJEHOVA

skrze svoji absolutní zapisovatelku a tlumočnici 
ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE MATRONU SVAROHAUM.
Žádáme veškeré náboženské služebníky, aby ustali se svojí činností, která je nevědomá, a naslouchali poselství, které je předáváno v telepatické komunikaci na ABSOLUTNÍHO BOHA matrixové kaaby 
UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA PLANETA ZEMĚ GAIA-BOHEMIE.
ČEŠI JSOU NÁRODEM, KTERÝ VZNIKL 
V 1. STOLETÍ PŘ.N.L. Z PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM A PODÁME VÁM K TOMU VŠECHNY DŮKAZY. JSME NEJPRASTAREJŠÍM NÁRODEM SVĚTA A TAKÉ NEJMETROPOLITNĚJŠÍM A MÁME NEJDELŠÍ GENETICKÉ LINIE, NEBOŤ JSME SE JAKO DUŠE NEJVÍCEKRÁT REINKARNOVALI.
ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A JEHO MANŽELKA, NAŠI VĚČNÍ RODIČE, JSOU ČESKÉHO PŮVODU A ČEŠTINOU JE KÓDOVANÝ MATRIX.

ABYSTE SE NEVYDĚSILI PSYCHOTRONICKOU VÁLKOU MOC, ZÁROVEŇ VÁM 

PŘINÁŠÍME LÉČBU. 

MILUJEME VÁS. 

www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

www.zakazanekomodity.cz/toxicka-otrava/

Pracujeme na mnoha webových stránkách najednou průběžně, abychom vás vzdělávali v pravdě pravd, a proto nám odpusťte chyby. Tento web je v procesu změn a doplňování.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY OBČANY,

ŽE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM ABSOLUTNÍ MATRIX AUM HÁB SOLÚTE WITLÁV EREBUS HÁDES KRONOS AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU HERMÉS ABSOLUTNÍ BŮH ABSOLUTNA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN KOMUNIKUJE TELEPATICKY SE SVOJÍ MANŽELKOU JINKJANG JAKO 

S ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKOU A TLUMOČNICÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ MELCHISEDEK ŽENA, KTERÁ VÁM SDĚLUJE ŽE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY VÁM ZPŮSOBOVALY OD DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PŘEVÁŽNĚ

VOJENSKÉ VÁLEČNÉ FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY 

CELOSVĚTOVÉ FAŠISTICKO-ARIÁNSKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE 

LUFTHAFFE NWO 

(NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD).

https://www.psychotronickavalka.cz/valecne-zbrane/

Tato planeta je od poslední celosvětové apokalyptické potopy světa v roce 2370 př.n.l. sledována na sakralitě NOVÝMI BOŽÍMI MLÝNY, což jsou SUBPLASMOVÉ STVOŘITELSKÉ GENERÁTORY, které se programují novým zákonem evolučně tak, jak roste do vyššího vědomí lidská společnost. ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON se tvoří evolučně. Na začátku se stanovují pouze pravidla nenásilí na bytosti boží. PROGRAMUJÍ JEJ AUMPERESNÍ MATRONI SVÝMI MODLITBAMI, POCITY A SRDEČNÍMI PŘÁNÍMI.

www.matronasvarohaum.com

To jsou ti, co nejvíce vykonali pro společnou nirvánu absolutno a nejvíce pro ni trpěli. I všechna vaše přání a modlitby směrem do absolutní nirvány zpětně jsou brány v potaz. Tato legální plasmová síť byla od roku 1874 narušena opakovaně agresory a její systém byl zločinně nespravedlivě napodoben a zneužit.

Uvědomujeme vás, že jako vaši rodiče žijeme i ve fyzických tělech jako vy, abychom vám rozuměli, a vyvíjíme se společně s vámi.

JSME DRUH KOSMICKÉHO DRAGODONA, KTERÝ OBÝVÁ UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA A PLANETU ZEMI GAIU- BOHEMII STAVÍME EVOLUČNĚ A STVOŘITELSKÝMI ZÁSAHY. JSME FREKVENČNÍ ENERGETICKÁ REALITA, KTERÁ SE PROGRAMUJE A BOŽÍ MLÝNY NEJVÍCE REAGUJÍ NA PRÁVOPLATNOU MODLITBU A SRDEČNÍ PŘÁNÍ TĚCH, CO MAJÍ PRÁVO A NÁROK, NEBOŤ NEJVÍCE USILUJÍ O NIRVÁNU ABSOLUTNO, KTERÁ JE PRO VŠECHNY.

Násilí, ve kterém se vyvíjíme, je nevyhnutelné, jsme dualita HÁBSOLÚTE, ale zločin trvá ve srovnání s nirvánou jenom chvíli, než se pevně zainkarnuje a potom už nevzniká a nezůstává na fyzické zemi nepotrestán. Potrestán je vždy, jsme dvě říše a druhá říše veškerý zločin řeší absolutně spravedlivě.

ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST JE BYSTROZRAKÁ, NE SLEPÁ.

Nelegální tajná organizace LUFTHAFFE NWO měla původně v dlouhodobém plánu převzít hrůzovládu nad touto planetou a postupně nenápadně genocidně vyvražďovat zejména národy východu. Je americko- germánského původu. Celosvětově tato dříve tajná organizace zavedla do užívání kolem 100 milionů nelegálních tajných represívních faulplasmových mučících vyvražďovacích zbraní mnoha typů, které byly hierarchicky uspořádány, aby nižší zbraně nemohly ohrozit majitele zbraní vyšších. 

Měly vypadat nenápadně a posílat do hrobu zejména na běžně uznané choroby.

Mělo to vypadat jako přirozený úhyn obyvatelstva a nikdy neměly být prozrazeny její metody. Ničily nespravedlivě buňky a tkáně i celé orgány a mohly organismus i náhle elektricky odstřelit.

Nejvyšší faulplasmové zbraně byly umístěny do USA a ovlivňovaly EU, aby v Evropě způsobila postupný rozpad národních vědomí a obranyschopnosti jednotlivých zemí. Zločinci zde zaváděli rozvratné systémy pro soudržnost národních států, oslabovaly země východu na obranyschopnosti a soběstačnosti a plánovaly jejich postupnou genocidu, která měla v konečné fázi vypadat jako coronavirus a SARS či EBOLA. Vina měla přejít na viry.

Hlavně nenápadně bylo jejich motto.

Uvědomujeme vás, že jsme jako vaši rodiče od počátku našeho ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO PLÁNU pro PANACEJSKÝ TRIBULÁT 256 NÁRODNÍCH STÁTŮ na planetě Zemi GAIE -BOHEMII. www.aumjehova.com Chceme zachovat co největší rozmanitost ve všem. Stavíme planetu Zemi jako perpetum mobile v perpetumflies. Rozmanitost je nutná pro sakralitu nirvánského prožitku a pro naši věčnost, aby tady bylo co dělat. Naše viry nedělají elektrizující jevy a BOŽÍ MLÝNY nemučí.

Jsme NIRVÁNŠTÍ BOZI a nesnášíme nudu, násilí a lež a zločin proti našim pravidlům.

Nejvíce vyšších faulplasmových zbraní, asi kolem 50 milionů, bylo genocidními ariánskými fašisty umístěno na území Německa, měla je téměř každá domácnost na západě. Na východě Německa se víceméně prováděly psychotronické pokusy na lidech stejně jako v Česku, Polsku, Rusku a jiných zemích východu.

Jednalo se o americko-germánský komplot proti východu, o dlouhodobý boj agresívního západu proti mírumilovnému východu, jež existuje od počátku věků díky vstupu jedu do těla člověka, neboť se tvoříme jako dualita a životní prostředí jedy přirozeně obsahuje. Člověk se je měl naučit znát a oddělit se od nich, aby mu nemohly ubližovat a všechny jedem zasažené neodvrhovat, ale mentálním uzdravováním sanovat.

Jed kazí matrixové tělo a ničí cit, smysly, intuici a instinkty. Není možné dále jedovat planetu Zemi, neboť by lidstvo zešílelo. 

Každý jed, který dáte do těla svého i tělu Matky Země jakkoli ničí perspektivu našeho společného života.

Uvědomte všechny, zejména pak ty, co používají herbicidy, pesticidy, insekticidy a jedovaté léky s negativními účinky, že za trávení všehobytí je v BOŽÍCH MLÝNECH nepříjemná poprava.

Faulplasmové zbraně měly zpětný chod a jejich mikrosíť byla mikrovlnná a tím těžce jedovatá pro všechny, jak pro zločince, tak i pro jejich oběti. Tuto nebezpečnou síť jsme vypli jako psychotronickou tím, že jsme desintegrovali a vyčistili místo, na které byla jako na fokus připnuta a zničili jsme několik plánů anšlusu České Republiky, až do úplného zneškodnění zbraní psychotronického agresora.

Agresoři si postupně v České Republice přejímali firmy psychotronicky a označovali si je změnami jejich loga a barevného vyjádření tak, aby ostatní agresoři věděli, že firma je již rapovaná. Znakem psychotronicky přebíraných firem byla oranžová, jarní zelená, duhové barvy, zvláštní barvy a rapátorské znaky, přerušovaná písmena nebo klíny a jiné dělící čáry a značky.

https://www.zakazanekomodity.cz/rapatorske-a-rapovane-znacky/

Znakem agresora firem bylo vykrádání jejich knowhow, psychotronická mučení nebo likvidace původních majitelů, ničení celých firem poškozováním pověsti i jinak, zhoršování kvality, přítěž ekonomice, pravidla, která znevýhodňovala naše občany, znemožňovala reklamace, znemožňovala doručování pošty, jedovala výrobky a celkově šidila občany naší vlasti. Na trh bylo dovezeno obrovské množství tajně jedovatého a tajně psychotronického zboží.

Uvědomujeme vás, že o Ruské straně se lže po mnoho desetiletí. Prošla brutálně sadistickým psychotronickým mučením.

https://www.psychotronickavalka.cz/kdo-vas-osvobozoval/

Nižší zbraně byly během psychotronické války dány do rukou zrádců národa v České Republice, kteří si měli mezi sebou vyřídit účty pod slibem zisku hrůzovlády nad svojí národní zemí a potom měli být loveni v psychotronických střelnicích jako poslední z národa. Zařízení psychotronických střelnic budeme demontovat. Všimněte si jich na domech. Je jich mnoho typů. V České Republice je postaveno obrovské množství psychotronických zařízení pro skrytou genocidu národa českého, které budou odtajněny.

Místní psychotroničtí kati, kteří vykonávali popravy a dělali psychotronické pokusy na našich občanech, nevěděli o plánované genocidě jejich národa, ke konci již ano, a přesto zrazovali národ.

Ke konci válečného stavění sítí fašistické NWO LUFTHAFFE nevycházelo žádné východisko z celosvětové ropné a toxické krize a rozhodla se planetu vyvraždit. Tomuto úsilí bylo zabráněno a není možné jej již uskutečnit.

Matrixová pravidla od svého vzniku nedovolovala, aby hrůzovládu nad touto planetou uchvátila psychotronická mafie.

Faulplasmové zbraně fungovaly na principu zapínání a vypínání elektromagnetických obvodů tělních a na principu infernací a sufokací tělního matrixu i materiálů.

Tyto válečné generátory byly zneškodněny v celosvětové psychotronické coronavirové válce spojenými silami ŘÍŠE ZA ZRDCADLEM ETHER, kde jsme my vaši předkové, kteří telepaticky komunikují + ČESKÉ MATRONY + RUSKÉ PATROLY. Rusové dlouho Českou zemi chránili od další invaze západu na její území, ale nesměli o tom mluvit veřejně. RUSOVÉ JSOU BRATŘI A ŽÁDÁME SI OD OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY TO BRALI JAKO FAKT. Rusové dostávali za obsazení východu psychotronické pumy na Aral i jinam a brutálně sadistické psychotronické popravy jejich obyvatel, o kterých se nesmělo mluvit. Mají ztráty od druhé světové války kolem 60 milionů svých občanů. Není jich tolik, kolik se oficiálně uvádí a nikde nepáchají žádnou válečnou agresi. Pouze si chrání svoje území. Jejich obsazení Československa v roce 1968 nebyla invaze, ale ochrana, aby se západní ariánský fašismus nemohl rozšiřovat dále na východ rychle. Revoluci 1989 již nemohli zabránit, byli brutálně oslabováni psychotronicky.

Uvědomte si dvě světové války, která začali Germáni, uvědomte si Mnichovskou zradu Československa, kterou spáchal západ, a uvědomte si, že občané, kteří vzpláli v zimě a na jaře 1969 se neupálili sami, ale byli upáleni západními agresory na protest proti obsazení Československa spojeneckými ochrannými armádami. Těmito vraždami upálením dále západní agresoři vyhrožovali těm, které chtěli přimět spolupracovat jako zrádce národa.

Psychotroničtí ariánští fašisté ničili válečnými plasmovými generátory východu výroby zboží a sklady, aby východní státy byly chudé a bezmocné, proto jsme v socialismu žili skromně. Nevyrábělo se moc, protože to nemělo cenu. Kdykoli to mohli psychotroničtí agresoři zničit. Plasmovými zbraněmi šlo všechno poničit během chvíle na dálku a nepřítel nebyl známý a nešel dlouho zneškodnit, dokud se celá jeho válečná síť ze dvou říší neodkryla a nepostavila se antipsychotronická ochrana BOŽÍCH MLÝNŮ. Ta se stavěla až v posledních několika letech.

Plasmové zbraně ničily na dálku i tisíc kilometrů a vyšší i přes celou planetu. Nebylo možné vyrobit moc zboží kvůli psychotronické šikaně.

Ta se po otevření hranic po revoluci 1989 změnila na válečnou lest západu. Nejprve se slavnostně otevřel trh na západ a Češi vítali své nedávné katy bezelstně. Postupně a nenápadně se výměnou kvalitního zboží za nekvalitní a psychotronicky upravené šířila lest na naše obyvatele.

www.zakazanekomodity.cz

Psychotronické popravy našich obyvatel se děly mnoha způsoby tak, že máme asi o 10 let nižší průměrný věk než země, ze kterých se válečná lest šířila nejvíce. Psychotronické střely se šířily skrze bezpečnostní kamerové systémy (jsou radioaktivní a ničí zejména zrak), skrze televizní vysílání, mobilní sítě, internet - tedy skrze počítače při jejich používání, satelity, Radio Wave Control, a téměř skrze veškeré přístroje do elektrického proudu, tepelná čerpadla, topení a další zařízení, která šla zneužít pro válečnou psychotronickou šikanu. Psychotronické mučky zločinci zabudovávali i do elektrických zásuvek a celého elektrického obvodu domů. Všude máme vadné hromosvody, které jsou psychotronické.

Uvědomujeme vás znovu, že plasmové střely jsou elektrické. Šířily se skrze veškerá zařízení do elektrického proudu a skrze wifi sítě, mobilní a satelitní sítě.

Vyšší válečné plasmové generátory byly v průběhu 2. světové války na obsazovaných územích zakopávány 30 m i více pod zem, aby nebyly k nalezení a nešly jen tak zneškodnit.

Na území Čech jich je mnoho v podzemí a všechny jsou nyní dezintegrované na funkci. Braly do hrobu i národy okolní i 1000km vzdálené, a to brutálně sadistickým psychotronickým mučením. Byly dlouho zaměřeny na Rusko. Češi jsou nevinní, do podzemí je umísťovali Germáni po obsazení našeho území.

Od 70. let 20. století fašisticko-ariánská germánská organizace LUFTHAFFE na území Česka prováděla psychotronické pokusy se zdravím našich obyvatel skrze několik postupně zaváděných tajných nelegálních psychotronických válečných sítí, které se neustále rozšiřovaly. Všimněte si střílen na vysokých budovách a všimněte si obrovského počtu různých antén, vadných hromosvodů, rapačních tyčí na domech, placek a bubnů, které když sundáte, nic se nestane, televize a internet i mobilní sítě půjdou dále. Téměř všechny jsou určeny k psychotronické válečné šikaně našich obyvatel a byly prodávány tak, že to věděli pouze naši kati. Mnozí lidé si je kupovali sami za jiným účelem.

Na našem území máme psychotronické domy a čtvrtě a psychotronická podzemí a obrovské množství prodaných nelegálních psychotronických zbraní. Byly navázány na systém veřejného osvětlení, na počítače, mobilní telefony a dokonce i na zařízení v automobilech, která mohla střílet psychotronické střely na osoby uvedené jako nežádoucí do srdce. Součástí sítě nelegálních zbraní byly i čtečky genetiky, termokamery a spacetimeviewery, které obětem viděly do života a mohly je přesně zaměřovat. Zločinci skrze ně mohli vykrádat a jedovat a čipovat domácnosti, když majitel nebyl doma. Aby zločinci mohli faulplasmově znečistit domácnost smradem, rozsypávali a natírali do nich plastové morgellony, které pak plasmově upravovali. Zaměřovali naše občany a infernovali je a sufokovali, aby měli různé zdravotní problémy a aby smrděli a těžko se detoxikovali, aby se chovali nesakrálně a aby je debilizovali. Tato síť je nyní rozbitá a není možné vás již nijak pronásledovat. Pokud by se ještě někdo objevil, je vidět na detekčních zařízeních ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA a byl by popraven.

Psychotronická síť byla navázána i na veřejnou dopravu, kde si oběť tohoto násilí ani nemohla sednout, nesedla si ani nelehla ve své posteli, pokud byla psychotronicky likvidována.

Celá síť byla faulplasmově sufokační pro všechny organismy. Vystřelovala z matrixu tělního vodu, kyslík, minerály a tuk a měnila tkáně na sufokačně faulplasmově radioaktivní.

Ničili tak životní prostředí a atmosféru.

Z MATRIXU PLANETY ZEMĚ GAIA-BOHEMIE mizel jeden organismus za druhým a narůstala toxicita životního prostředí, neboť k vyššímu účinku psychotronických zbraní LUFTHAFFE spolupracovníci rozsypávali, sprejovali a rozlévali psychotronické i jiné jedy.

Podporovali prodeje všeho s toxickými účinky, měli z toho profit a ničili téměř každého, kdo proti nim veřejně vystupoval.

Jedna z nelegálních frekvenčních sítí zvaná HAARP byla určena k ničení koloběhů dešťů, které rozsáhle zničila zejména na americkým územím a nad Saharou. Proto má Amerika hurikány a tornáda, vznikají zejména v Africe nad superhorkým územím a postupují nad oceány až k jejímu území. Česká Republika málem kobercově vyschla v létě 2020, kdybychom ji nezalévali subplasmovými generátory BOŽÍCH MLÝNŮ. Zde máte důkazy.

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

Na území Česka si LUFTHAFFE NWO opatřovala zejména z řad zločinců svoje spolupracovníky a vytvořila síť zrádců národa, kteří s ní spolupracovali více či méně dobrovolně. Mnozí za to brali plat a výhody. Fungovali třeba i skrze popravčí psychotronická auta, která vypadala i jako televizní štáb, přijela k vám k domu a popravila vás psychotronicky tak, že nikdo nic nepoznal.

Prováděli psychotronické pokusy s našim zdravím, odváděli této organizaci výsledky a zajišťovali psychotronické popravy, které často vypadaly jako běžné zdravotní problémy, zejména pak infarkt, embolie, mrtvice nebo dušnost a sebevraždy.

Asi před deseti lety tato zločinecká organizace uvedla do provozu nad Českem psychotronickou síť, která měla naše občany debilizovat tak, aby mohli být snadno genocidně vyhlazeni a nikdo tomu nebránil.

K tomu bylo Česko intenzívně práškováno z letadel psychotronickými jedy a čipy, i v potravinách a hygieně i v látkách jsou psychotronické čipy. Je jich nyní plná příroda. Jedná se o plastové nanočipy, které obsahují asi tři druhy kovů, nejvíce pak tvrdý uhlík grafen. Jsou jedovaté samy o sobě, dělají v těle zejména embolické stavy a byly navázány na psychotronické popravy a mučení a zdravotní problémy. Byly navázány na léky, proto mají léky v popisu tolik negativních účinků, které byly způsobeny faulplasmovými generátory navázanými na čipy v léku, nikoli pouze jedolékem samotným. Šlo s nimi kazit potraviny a materiály a způsobovat psychotronické elektrizující jevy a zesilovat negativní účinek virů a bakterií.

Coronavirová krize byla vyvolána skrze čipy a psychotronické zbraně, coronavirus je sám o sobě pouhý sezónní virus chřipky. www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

Uvědomujeme vás, že kupované roušky jsou čipované a psychotronickými jedy otrávené. Vezměte si roušky látkové, které perte na 95 ve vařící vodě, než je uvědomělý stát zruší.

Nelegální faulfrekvenční síť zapnutá nad Českou Republikou asi 25 let působila na nervový systém mozku a jeho funkce následujícím způsobem: REPRESÍVNÍ PLASMOVÉ FREKVENCE, KTERÝCH BYLO 12, BYLY DEBILIZUJÍCÍ PRO MOZEK, ABY NECHTĚL ŘEŠIT ZLOČINY NA SOBĚ, ABY BYL NEGLEKTIVNÍ KE ZLOČINŮM NA OSTATNÍCH, ABY NEŘEŠIL PROBLÉMY A SMÍŘIL SE S NIMI. UMRTVUJÍCÍ, DEBILIZUJÍCÍ, DESAKRALIZUJÍCÍ FREKVENCE VEDLY DO IGNORACE ZLOČINU, DO NESCHOPNOSTI ROZEZNAT ZLOČIN, ZEJMÉNA V PODOBĚ LŽI, UNAVOVALY, VEDLY DO SNÍŽENÉHO VĚDOMÍ, SNÍŽENÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, PORUCH PAMĚTI, DO CHYBOVOSTI A VAD INTUICE, CHYB V ÚSUDKU, DO PORUCH SRDCE, EMBOLIÍ, MRTVIC A TROMBÓZ, HROMADĚNÍ ODPADU V TĚLE, DO STRACHU, NEDOSTATKU VŮLE KE ZMĚNÁM, KAZILY SEXUÁLNÍ CHUTĚ A SEXUÁLNÍ INSTINKTY. VEDLY DO NARŮSTAJÍCÍHO SADISMU MEZI NAŠIMI OBČANY PROJEVUJÍCÍ SE MNOHA ZPŮSOBY OD NÁSILÍ NA DĚTI AŽ PO NÁSILÍ CELOSPOLEČENSKÉ, DO HÁDAVOSTI, NESCHOPNOSTI SE SMÍŘIT, NESCHOPNOSTI SE SHODNOUT NA NIČEM KONSTRUKTIVNÍM, DO ODVAHY LHÁT OSTATNÍM, DO UMRTVOVÁNÍ SVĚDOMÍ, DO CHRONICKÉ ÚNAVY A REZIGNACE NA DOBRO V NAŠEM ŽIVOTĚ. Byl to bludný koloběh, ve kterém se nedalo nic pořádně vyřešit a posunout k lepšímu, protože převážná část občanů byla k problémům neglektivní a fatalisticky smířená s nimi.

Tato síť byla vypnuta v září 2021 SPOJENECKÝMI PLASMOVÝMI VOJSKY a byla přepnuta na síť sanační, ve které se u většiny obyvatel projevuje velká mentální únava, neboť se frekvence otáčejí na druhou stranu.

Je potřeba, aby si nyní všichni oživovali svoji paměť, aby nezapomínali, a je potřeba aby neposlouchali hudbu laděnou na vadnou frekvenci 440Hz. Pokud jí budete poslouchat, budete doslova pitomí.

Můžete omezeně nyní poslouchat hudbu laděnou na frekvencích Solfeggiho.

Uvědomujeme rádia, aby vysílala hudbu laděnou správně. Vyzýváme hudebníky, aby studiově přeladili své CD mastery na frekvenci 442Hz, na kterou budeme ladit do budoucna. Frekvence 440Hz, na kterou se od druhé světové války ladí hudba, ničí postupně lidský cit, smysly, intuici a lidské instinkty a debilizuje. VYVARUJTE SE JÍ.

Raději neposlouchejte a nevysílejte nic nyní, než se přeladí.

Pozor na zboží z Německa, Turecka, Islandu, Japonska, Mongolsko. Doporučujeme rychle vyměnit dodavatele za Polsko, Maďarsko, Francii, Anglii a jiné země, zejména východu. Přemýšlejte o maximální soběstačnosti a snížení plýtvání a nevyvážejte naše zboží, zejména pak zemědělské produkty, potraviny a hygienické potřeby a látky.

Zajistěte jim trhy doma.

Vyzýváme vládu, aby nařídila spotřebu našich výrobků na našem trhu. Zákaz dovozu toho, co můžeme vypěstovat a vyrobit doma. 

©

STÁT ČESKÁ REPUBLIKA SE VŠEMI SVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI BYL PŘEVÁŽNĚ NEVĚDOMÝ, 

MĚL BÝT VYHLAZEN GENOCIDNĚ poté, co by se v něm udělal psychotronický výzkum zbraní na jeho obyvatelích, 

A NYNÍ SE MUSÍ PROBUDIT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI A POSTAVIT SE RÁZNĚ K TÉTO PROBLEMATICE. 

MÁME STÁT PLNÝ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA, PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ A DOUPAT, PSYCHOTRONICKÝCH ČTVRTÍ A PSYCHOTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ DO ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ NÁM ZABÍJELI OBYVATELSTVO.

BUDEME MUSET VYČISTIT ZEMI OD TOHOTO BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO NÁSILÍ UVĚDOMĚLÝMI POSTUPY I ZA POMOCI NAŠICH ZACHRÁNCŮ ZE ZAHRANIČÍ, KTEŘÍ ROZUMÍ PROBLEMATICE.

Naše bezpečnostní a vládní složky společnosti jim zatím moc nerozumí. Je třeba je proškolit. My sami jsem tomu nerozuměli plně, dělají se další investigace a je potřeba, aby lidé, kteří zažili vědomě psychotronické mučení, masově svědčili. Jedná se ovšem převážně o zotročené katy národa a nebo mučené muže, kteří byli nuceni škodit ostatním a proto chápeme, že se nikomu do svědectví nechce, že se bojí.

Vzhledem k válečnému stavu jsme tak trochu chvilku na našem webu mátli fašistické ariány, aby si mysleli, že jsme blázni. :)

Posílali na nás hackery a ničili nám počítače, mobily i server, na kterém máme webhostingy.

Uvědomujeme vás, že tyto informace pro dosud nezasvěcené do psychotronických válečných a mučících záležitostí, mohou být poněkud scifiterapeutické pro osoby hledající pravdu pravd. 

Abyste se naladili a uvědomili si, že nečtete hoax, ale seriózní popis situace, čtěte nejprve tyto části a pak se vraťte sem na začátek:

https://www.psychotronickavalka.cz/fotogalerie-5g/

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

Denně si reloadujte stránky, přidáváme nové informace. A mějte strpení s překlepy, jsme tak trochu ve stresu a chybujeme z únavy.