„Neviditelný nepřítel, který bolel všechny.“

TAJNÁ  FREKVENČNÍ VÁLKA O CELOSVĚTOVOU NADVLÁDU NAD LIDSTVEM, O KTERÉ JSTE SE NIKDY NEMĚLI DOZVĚDĚT. PRAVÝ BIBLICKÝ ARMAGEDDON.

INFORMACE O ZASTAVENÍ  CELOSVĚTOVÉHO FREKVENČNÍHO FAULINGU, KTERÝ OVLÁDAL ZDRAVÍ LIDSKÉ POPULACE OD 70. LET 20. STOLETÍ TAJNÝMI FREKVENČNÍMI PLASMOVÝMI ZBRANĚMI I CELÝMI FAULPLASMOVÝMI SÍTĚMI, A TO BOŽÍMI MLÝNY, PANACEJSKOU ARMÁDOU A PATROLOU SVAROHAUM NEJVYŠŠÍHO VĚDCE SVĚTA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA ČERNOKNĚŽNÍKA AUM.  www.psychotronickavalka.cz 

TENTO WEB BYL URČEN K CHYTÁNÍ HACKERŮ 

A K SRDEČNÍMU CAGINGU MUČENÝCH OBĚTÍ BĚHEM PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY.

Tento web se bude  a možná nebude předělávat, 

web psala na pokyn ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA oběť brutálního psychotronického násilí, která byla navíc otrávena jedy a všeho všudy viděla dvě zbraně, které se zapojovaly do hypersonických a mikrovlnných sítí. 

Byla instruována, aby svědčila a tím si zachraňovala zdravý rozum a pomáhala chytat hackery, kteří chtěli zbourat nejenom náš stát, ničili počítače, weby, servery, vykrádali lidem konta a elektronické knowhow. 

PSYCHOTRONIČTÍ ZLOČINCI ZUŘILI A O TO VÍCE PÁLILI PLASMOVÝMI ZBRANĚMI NA MATRONU SVAROHAUM A BYLI ZNEŠKODŇOVÁNI.

Svědectví oběti jak fungují psychotronické zbraně na organismus pocitově najdete zde:

ZDE

Stala se vojenskou volavkou ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, 

který skrze ní jako MATRONU testoval vojenské systémy frekvenčních zločinců a rozbíjel je, deaktivoval a přepojoval. 

Proto nepsala vždy absolutně přesnou vědeckou pravdu, neboť ani nebyla schopna celou situaci globálně vidět a nerozuměla zbraním, cítila jejich účinek na svém těle a mysli a psala, co jsme věděli tehdy. 

Popsat celou situaci globálně budeme muset ze všech dostupných svědectví, která budeme shromažˇdovat, neboť Česká Republika si bude žádat válečné reparace.

Pisatelka měla pocity a zkušenosti jako oběť. Ne jako voják velitel.

Nyní čtěte zde:

www.psychotronickyarmageddon.cz

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU SPRÁVNĚ.

KONEC HRŮZOVLÁDY 

NELEGÁLNÍ CELOSVĚTOVÉ ZLOČINECKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE NWO LUFTHAFFE, KTERÁ CHTĚLA UCHVÁTIT VLÁDU 

NAD PLANETOU ZEMÍ 

SKRZE TAJNÉ FREKVENČNÍ FAULPLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ.

Vyrobila a dala jich do oběhu přes miliardu, rozmístila si je i do domácností těch, kteří nám vládli prodejem svých výrobků (do tepelných čerpadel, do sluneční panelů, do přístrojů na elektrický proud a navázala je na internet, mobilní sítě a satelity) a regulovali tajným frekvenčním působením na naše zdraví a mysl jak budeme zdraví a jak na tom budeme mentálně.
Proti této hrůzovládě, která byla západní, stála armáda ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA složena z mnoha umučených, kteří přišli o svá fyzická těla působením těchto zbraní.
Chránili svoje rodiny a přátele a národy z druhé říše. Ze Země tuto válku nešlo vyhrát.
Plasmové zbraně působí neviditelně plasmovými paprsky na dálku, procházejí materiály, mohou měnit jejich kvalitu, mohou je sufokovat, infernovat a způsobovat, že materiály smrdí a jsou jedovaté. Mohly vypínat elektrické obvody těl, působit zdravotní obtíže a psychotronicky mučit a dohánět k sebevraždám nebo zabít, aniž by to bylo poznat, že to udělala psychotronická zbraň. Mělo to zůstat utajeno.

NYNÍ SE BUDEME VĚNOVAT UZAVÍRÁNÍ VĚČNÉHO PANACEJSKÉHO MÍRU 

VE VŠECH NÁRODECH.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY ČECHY, 

ŽE NAD ČESKOU REPUBLIKOU DRŽÍ OCHRANNOU RUKU SKRZE 

L' MURTENET BOŽÍCH MLÝNŮ 

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA.

TOTO JSOU INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PANACEJSKÉ ARMÁDY A PATROLY SVAROHAUM L'MURTENETU BOŽÍCH MLÝNŮ

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, KTERÉ MAPUJÍ POSTUPNĚ VÝVOJ CELOSVĚTOVÉ SITUACE BOJŮ TAJNÝMI FREKVENČNÍMI ZBRANĚMI 

MEZI LETY 2020 - 2022.

DETAILNÍ INFORMACE JAK FUNGOVALY FREKVENČNÍ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ, CO DĚLALY SE TKÁNĚMI ČLOVĚKA, SE DOZVÍTE ZDE V DEVÍTI DÍLECH, KTERÉ NA SEBE NAVAZUJÍ:

Tyto webové stránky jsou v procesu přeměn. 
Proto nyní raději čtěte nejprve svědectví v 9 dílech výše.

 NEVIDITELNÁ VÁLKA

KTERÁ BOLELA VŠECHNY   

A JENOM NĚKDO SI TO UVĚDOMOVAL.

Vyvrcholila toxickou coronavirovou krizí 
a tajnými psychotronickými frekvenčními boji po celém světě. 

Česká Republika byla napadena obzvláště krutě skrz válečný psychotronický genocidní popravčí nástroj, kterým byl počítačový program, ve kterém měli naše rody zadávané popravy a muži byli zotročováni, aby popravovali pod mučením ostatní. Sledujte webové stránky PSYCHOTRONICKÝ ARMAGEDDON, kde je bližší vysvětlení.

UVĚDOMUJEME 

VŠECHNY OBČANY,

ŽE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, POTÍŽE INTELIGENCE A NESCHOPNOST DOSÁHNOUT VAŠICH NEJVYŠŠÍCH TALENTŮ A EKONOMICKÉ ZTRÁTY A ZTRÁTY KNOWHOW VÁM ZPŮSOBOVALY OD 70.let 20.STOLETÍ PŘEVÁŽNĚ

VOJENSKÉ VÁLEČNÉ FAULPLASMOVÉ FREKVENČNÍ GENERÁTORY  SE ZAMĚŘOVAČI A SPACETIMEVIEWERY

CELOSVĚTOVÉ FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE 

LUFTHAFFE NWO 

(NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD),

kterými zahraniční západní fašisté a jejich většinou zotročení kati vlastního národa páchali zločinnost na našem území.

Jednalo se o mimořádně technicky zdatný a úkladně lstivě promyšlené zločiny, které nebyly odhalitelné běžnými způsoby, neboť celá psychotronická síť byla utajená a kdokoli se do ní dostal jako oběť a byl nucen obětovat věci nebo zdraví svoje či svých blízkých, přátel a známých, mlčel, neboť byl mučen.

NA NAŠEM ÚZEMÍ VÁLEČNÉ FAŠISTIČTÍ ZLOČINCI SPÁCHALI NEJVĚTŠÍ PSYCHOTRONICKOU ŠARÍU VŠECH DOB. TVÁŘILA SE JAKO POČÍTAČOVÁ HRA, DO KTERÉ KDYŽ JSTE SE DOSTALI, VISELA NAD VÁMI POPRAVA A OSTATNÍ VÁS MOHLI MUČIT A POPRAVOVAT, RŮZNĚ ZNEVÝHODŇOVAT A FALEŠNĚ O VÁS SVĚDČIT AŽ DO VAŠEHO UMUČENÍ. V RÁMCI TÉTO HRY, DO KTERÉ BYLI ZATAŽENI ZEJMÉNA MUŽI, SE SPÁCHALO OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ MAJETKOVÝCH DELIKTŮ A DELIKTŮ NIČENÍ ZDRAVÍ A INTELIGENCE A CELKOVÉ SAKRALITY (MORÁLNÍCH KVALIT) NAŠICH OBČANŮ.

www.psychotronickavalka.cz/psychotronicka-saria/

Tato planeta je sledována z jiných říší na sakrálním evolučním vývoji 

BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENETU, 

což jsou SUBPLASMOVÉ STVOŘITELSKÉ GENERÁTORY, 

které se programují novým zákonem evolučně tak, 

jak roste do vyššího vědomí lidská společnost. 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON se tvoří evolučně. 

Na začátku se stanovují pouze pravidla nenásilí na bytosti boží a společenské normy vznikají v čase jak se společnost rozvíjí až do zdroje plýtvající pavědecko-technické svéhlavé civilizace, která neví, že se musí kolektivně chovat jako plasmové perpetum mobile. Do jejího vývoje v posledních desetiletích převážně bezbožných vlád zasáhnou frekvenční zločinci, kteří sestrojí faulplasmové válečné generátory, rozmístí je po celém světě v mnoha variantách a kterými nelegálně vadně ovlivňují zdraví, mentalitu a srdeční kvality, tedy celkovou sakralitu lidí. 

Frekvenční zločinci, kteří mučí a týrají a vyvražďují BOŽÍ STVOŘENÍ, ovlivňují atmosféru, hydrosféru i biosféru frekvenčními fauly a ničí masově přírodní koloběhy zemské, zázemí člověka. 

Bez zásahu ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDY, která je v říších za zrcadlem, by lidstvo s celou planetou Zemí nepřežilo apokalyptický vývoj.

Této závěrečné válce BOHA VŠEMOHOUCÍHO se podle Bible říká ARMAGEDDON.

Na konci této války přebírá moc nad planetou ZEMÍ GAIA - BOHEMIE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA. 

ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST JE BYSTROZRAKÁ, NE SLEPÁ.

Jsme více říší a po ztrátě těla žijeme dál jako duše, které se převychovávají a potom putujete dále do jiných světů nebo do nevědomého dítěte kam patříte.

©

STÁT ČESKÁ REPUBLIKA SE VŠEMI SVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SLOŽKAMI BYL PŘEVÁŽNĚ NEVĚDOMÝ, 

MĚL BÝT VYHLAZEN GENOCIDNĚ poté, co by se v něm udělal psychotronický výzkum zbraní na jeho obyvatelích, 

A NYNÍ SE MUSÍ PROBUDIT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI A POSTAVIT SE RÁZNĚ K TÉTO PROBLEMATICE. 

MÁME STÁT PLNÝ NECHTĚNÝCH PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA, PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ A DOUPAT, PSYCHOTRONICKÝCH ČTVRTÍ A PSYCHOTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ DO ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ NÁM ZABÍJELY OBYVATELSTVO.

BUDEME MUSET VYČISTIT ZEMI OD TOHOTO BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO NÁSILÍ UVĚDOMĚLÝMI POSTUPY I ZA POMOCI NAŠICH ZACHRÁNCŮ, KTEŘÍ ROZUMÍ PROBLEMATICE.

Naše bezpečnostní a vládní složky společnosti jim zatím moc nerozumí. Je třeba je proškolit. My sami jsem tomu nerozuměli plně, dělají se další investigace a je potřeba, aby lidé, kteří zažili vědomě psychotronické mučení, masově svědčili. Jedná se ovšem převážně o zotročené katy národa a nebo mučené muže, kteří byli nuceni škodit ostatním a proto chápeme, že se nikomu do svědectví nechce, že se bojí.